apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

GLYCOPHOS AMP. 20ML N10

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2021-Jan-18
GLYCOPHOS-лекарство/препарат -ампулы ориентировочно, Вы можете купить "GLYCOPHOS AMP. 20ML N10" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 75.12€  91.07$  66.86£  6688Rub  761SEK  341PLN  297.07₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -ампулы  GLYCOPHOS AMP. 20ML N10     Перепроверить

ATC кодB05BA01 

Активные вещества: Natrii Glycerophosphas Anhydricus

 


Фирма производитель: Fresenius Kabi

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
GLYCOPHOS 216 MG/ML, KONCENTRATAS INFUZINIAM TIRPALUI 20 ML N10 Natrio glicerofosfatas Rx
51.70€, Jan.2021 Интернет аптека Литва Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Литва)Перейти к продавцу для покупки
GLYCOPHOS AMP. 20ML N10 Rx (Fresenius Kabi)
75.12€ , Sep.2020 Интернет аптека Latvija internetaptieka.lv T. 26699176, Адрес: Рига, улица Дзелзавас 120M, LV-1021. Время работы: рабочие дни: 9.00-18.00. Лекарства по рецептам можно будет получить лично, придя с рецептом или документом, удостоверяющим личность, или заказать на дом с доставкой, если выписан e-рецепт.
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


Apstiprināts ZVA 20946-190609

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotajam

Glycophos 216 mg/ml

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Natrii glycerophosphas anhydricus

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju

-   Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-   Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-   Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-   Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.   Kas ir Glycophos koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai un kādam nolūkam to lieto

2.   Pirms Glycophos koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai lietošanas

3.   Kā lietot Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai

4.   Iespējamās blakusparādības

5.   Kā uzglabāt Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai

6.   Sīkāka informācija

1. KAS IR GLYCOPHOS KONCENTRĀTS INFŪZIJU ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Glycophos ir sterils koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, kas satur glicerofosfātu. Tas nav paredzēts tiešai ievadīšanai, bet pievienošanai infūziju šķīdumiem. Glycophos ir indicēts pieaugušiem un bērniem kā papildinājums intravenozai barošanai, lai nodrošinātu nepieciešamo fosfāta daudzumu.

2.   PIRMS GLYCOPHOS KONCENTRĀTA INFŪZIJU ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI LIETOŠANAS

Nelietojiet Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai šādos gadījumos:

  ja Jums ir dehidratācijas stāvoklis (pārmērīgs ūdens zudums organismā);

•   ja Jums ir hipernatrēmija (paaugstināta nātrija koncentrācija asinīs), hiperfosfatēmija (paaugstināts fosfora daudzums asinīs);

•   ja Jums ir smaga nieru mazspēja vai šoks.

Īpaša piesardzība, lietojot Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai:

Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai ar piesardzību nozīmē pacientiem ar traucētu nieru funkciju. Visiem pacientiem regulāri jākontrolē fosfāta līmenis.

Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai nedrīkst lietot neatšķaidītu.

Citu zāļu lietošana

Nav novērota mijiedarbība ar citām zālēm, bet ogļhidrātu infūzijas laikā novērots mērens seruma fosfātu līmeņa kritums.

Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai drīkst pievienot vai maisīt ar citām zālēm tikai tad, ja dokumentēta to saderība.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ar Glycophos nav veikti reprodukcijas pētījumi dzīvniekiem, kā arī nav veikti klīniskie pētījumi grūtniecības laikā. Taču, grūtniecēm nepieciešamais fosfora daudzums ir nedaudz palielināts, salīdzinot ar citām sievietēm.

Ja Glycophos tiek nozīmēts grūtniecības laikā, blakusparādības nav gaidāmas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav sagaidāms, ka zāles ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.   KĀ LIETOT GLYCOPHOS KONCENTRĀTU INFŪZIJU ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI

Devas un lietošanas veids

Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai nedrīkst lietot neatšķaidītu. Pieaugušiem: rekomendētās devas ir individuālas. Normāli ieteiktā fosfāta dienas deva intravenozās barošanas laikā varētu būt 10-20 mmol. Tas atbilst 10-20 ml Glycophos, ko pievieno infūzijas šķīdumam vai maisījumam, kuram pārbaudīta saderība.

Bērniem: rekomendētās devas ir individuālas. Ieteiktā deva mazbērniem un jaundzimušiem ir 1,0-1,5 mmol/kg ķermeņa masas/dienā.

Ja esat lietojis Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par blakusparādībām pārdozēšanas dēļ. Lielākajai daļai pacientu, kam nepieciešama intravenoza barošana, piemīt palielināta glicerofosfāta izmantošanas kapacitāte.

4.   IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav ziņots par blakusparādībām, kas saistītas ar glicerofosfāta lietošanu.

5.   KĀ UZGLABĀT GLYCOPHOS KONCENTRĀTU INFŪZIJU ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona vai kastītes (Use before:). Jebkurš atlikušais šķīdums no atvērta iepakojuma jāizmet.

6.SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko satur Glycophos koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Aktīvā viela ir bezūdens nātrija glicerofosfāts.

Viens ml koncentrāta satur 306,1 mg nātrija glicerofosfāta pentahidrātu

(Natrii glycerophosphas pentahydricus),

kas atbilst 216 mg bezūdens nātrija glicerofosfāta (Natrii glycerophosphas anhydricus) Aktīvās sastāvdaļas 1 ml Glycophos atbilst 1 mmol fosfāta un 2 mmol nātrija.

•   Osmolalitāte 2760 mosm/kg ūdens

•   pH=7,4

Citas sastāvdaļas ir: sālsskābe pH regulēšanai, ūdens injekcijām.

Ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs bezkrāsains šķidrums

Polipropilena flakoni pa 20 ml (kastē 10 flakoni).

Norādījumi par zāļu sagatavošanu lietošanai

Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai nedrīkst ievadīt neatšķaidītu. Pievienošana jāveic aseptiski.

Glycophos koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai drīkst pievienot vai maisīt ar citām zālēm tikai tad, ja dokumentēta to saderība.

Līdz 120 ml Glycophos un 48 mmol kalcija (CaCl2 veidā) var pievienot pie 1000 ml Vamin Glucose, Vamin 9 Electrolyte Free, Vamin 14, Vamin 14 Electrolyte Free, Vamin 18 Electrolyte Free un Vaminolact.

Līdz 10 ml Glycophos un 10 mmol kalcija (CaCl2 veidā) var pievienot pie 1000 ml Glucose 50 mg/ml.

Līdz 20 ml Glycophos un 20 mmol kalcija (CaCl2 veidā) var pievienot pie 1000 ml Glucose 200 mg/ml.

Līdz 60 mmol Glycophos un 24 mmol kalcija (CaCl2 veidā) var pievienot pie 1000 ml Glucose 500 mg/ml.

Infūzijas laiks nedrīkst būt mazāks par 8 stundām.

Ja pie infūzijas šķīduma pievienotas piedevas, lai izvairītos no piesārņošanas ar mikroorganismiem, infūzija jāpabeidz 24 stundu laikā pēc šķīduma pagatavošanas. Atlikušais šķīdums no atvērta iepakojuma jāizmet.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Fresenius Kabi AB,

Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala,

Zviedrija

Ražotājs

Fresenius Kabi Norge AS,

P.O.Box 430, 1753 Halden Norvēģija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktētries ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību Baltijas valstīs:

Baltic Representative Office of „Fresenius Kabi Polska”

LT - 01133, Vilnius Mesiniu g.3A/ Ašmenos g.5 Lietuva

Tel. +370 526 09169 Fax. +370 526 08 696

Šī lietošanas instrukcija akceptēta: 06.2009.

3 Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Государственное агенство лекарств-ZVA


[*1]

Источник информации DDD Германский институт медицинской документации и информации - DIMDI [23.11.2011]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2021 iDrugs24.com © . Все права защищены