apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

BRIEKA 75MG N56

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2021-Feb-28
BRIEKA-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "BRIEKA 75MG N56" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

 • 27.99€  33.93$  24.37£  2538Rub  283.8SEK  126PLN  112.16₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат BRIEKA 75MG N56     Перепроверить

ATC кодN03AX16 

Активные вещества: Pregabalinum

 


Фирма производитель: Actavis

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
BRIEKA 75 MG KIETOSIOS KAPSULĖS N56 (K) Pregabalinas Rx
4.76€, Feb.2021 Интернет аптека Литва Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Литва)Перейти к продавцу для покупки
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Brieka 50 mg cietās kapsulas

Brieka 75 mg cietās kapsulas

Brieka 150 mg cietās kapsulas

 

Pregabalinum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Brieka un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Brieka lietošanas

 3. Kā lietot Brieka

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Brieka

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Brieka un kādam nolūkam to lieto

 

Brieka pieder zāļu grupai, ko lieto epilepsijas un ģeneralizētas trauksmes (ĢT) ārstēšanai pieaugušajiem.

 

Epilepsija: Brieka lieto, lai ārstētu īpašu epilepsijas formu (parciālos krampjus ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās) pieaugušajiem. Jūsu ārsts nozīmēs Jums Brieka epilepsijas ārstēšanai tad, ja līdzšinējā ārstēšana nav nodrošinājusi Jūsu slimības kontroli. Jums vajadzētu lietot Brieka papildus Jūsu pašreizējai ārstēšanai. Brieka nav paredzēts lietot vienu pašu - to vienmēr lieto kombinācijā ar citiem pretepilepsijas līdzekļiem.

 

Ģeneralizēta trauksme: Brieka lieto ģeneralizētas trauksmes (ĢT) ārstēšanai. ĢT simptomi ir ilgstoša pārmērīga trauksme un raizes, ko ir grūti kontrolēt. ĢT var izraisīt arī uzbudinājuma sajūtu vai sajūtu „uz robežas” ar iespēju būt ātri nogurdināmam, koncentrēšanās grūtības vai tukšuma sajūtu galvā, aizkaitināmību, paaugstinātu muskuļu tonusu vai miega traucējumus. Tas atšķiras no ikdienas stresa un spriedzes.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Brieka lietošanas

 

Nelietojiet Brieka šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret pregabalīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Brieka lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

 • Daži pacienti Brieka lietošanas laikā ir ziņojuši par simptomiem, kas liecina par alerģisku reakciju. Šie simptomi ir sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums, kā arī plaši izsitumi uz ādas. Ja Jums novērojama kāda no šīm reakcijām, Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.

 • Brieka lietošana var izraisīt reiboni un miegainību, tādēļ gados vecākiem pacientiem iespējamas biežākas traumas (kritieni). Tādēļ Jums jābūt piesardzīgiem, kamēr pierodat pie jebkurām zāļu iedarbības izpausmēm, kas Jums varētu rasties.

 • Brieka lietošana var izraisīt neskaidru redzi, redzes zudumu vai citas redzes izmaiņas, no kurām daudzas ir pārejošas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums novērojamas redzes izmaiņas.

 • Dažiem diabēta pacientiem, kuriem pregabalīna lietošanas laikā palielinās ķermeņa masa, var būt nepieciešama pretdiabēta zāļu devas pielāgošana.

 • Noteiktas blakusparādības, piemēram, miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spazmu ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam un to smaguma pakāpes var pastiprināties, ja šīs zāles tiek lietotas vienlaicīgi.

 • Lietojot Brieka, ir saņemti ziņojumi par sirds mazspēju dažiem pacientiem. Vairums šo pacientu bija gados vecāki cilvēki ar sirds un asinsvadu slimībām. Pirms lietojat šīs zāles, Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jums ir bijušas sirds slimības.

 • Lietojot Brieka, ir saņemti ziņojumi par nieru mazspēju dažiem pacientiem. Ja Brieka lietošanas laikā Jums novērojama samazināta urīna izdalīšanās, pastāstiet par to savam ārstam, jo zāļu lietošanas pārtraukšana var uzlabot šo stāvokli.

 • Dažiem cilvēkiem, kuri ārstēti ar pretepilepsijas līdzekļiem, piemēram, Brieka, novērotas domas par paškaitējumu vai pašnāvību. Ja Jums rodas šādas domas jebkurā laikā, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

 • Lietojot Brieka vienlaicīgi ar citām zālēm, kuras var izraisīt aizcietējumus (piemēram, daži pretsāpju līdzekļi), iespējami kuņģa - zarnu trakta darbības traucējumi (piemēram, aizcietējums, zarnu nosprostojums vai paralīze). Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir novērojams aizcietējums, it īpaši, ja šī problēma Jums atkārtojas bieži.

 • Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja Jums iepriekš ir bijusi atkarība no alkohola, ļaunprātīga zāļu lietošana vai atkarība no jebkādām zālēm. Nelietojiet lielāku zāļu devu nekā noteikts.

 • Ir saņemti ziņojumi par krampjiem Brieka lietošanas laikā vai īsi pēc Brieka lietošanas pārtraukšanas. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums novērojami krampji.

 • Ir saņemti ziņojumi par smadzeņu darbības pasliktināšanos (encefalopātiju) dažiem pacientiem Brieka lietošanas laikā, ja vienlaicīgi ir arī citi traucējumi. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums iepriekš ir bijusi nopietna slimība, tajā skaitā aknu vai nieru slimība.

 

Bērni un pusaudži

Zāļu lietošanas drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam) nav pētīta, tādēļ pregabalīnu šajā vecuma grupā nevajadzētu lietot.

 

Citas zāles un Brieka

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

 

Brieka un noteiktas citas zāles var ietekmēt viena otru (mijiedarbība). Vienlaicīga Brieka un noteiktu zāļu lietošana var pastiprināt šo zāļu blakusparādības, tajā skaitā elpošanas mazspēju vai komu. Var pastiprināties reibonis, miegainība un samazināties koncentrēšanās spējas, ja Brieka lieto vienlaicīgi ar citām zālēm, kas satur:

 • oksikodonu (lieto sāpju mazināšanai);

 • lorazepāmu (lieto trauksmes ārstēšanai);

 • alkoholu.

 

Brieka var lietot vienlaicīgi ar iekšķīgi lietojamiem kontracepcijas līdzekļiem.

 

Brieka kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Brieka kapsulas var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

 

Brieka lietošanas laikā ieteicams izvairīties no alkohola lietošanas.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Brieka nedrīkst lietot grūtniecības laikā vai mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, ja vien ārsts nav ieteicis savādāk. Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīvas kontracepcijas metodes. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Brieka var izraisīt reiboni un miegainību, kā arī koncentrēšanas spēju traucējumus. Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli, apkalpot sarežģītus mehānismus vai veikt kādu citu potenciāli riskantu darbību līdz brīdim, kad Jūs zināt, vai šīs zāles ietekmē Jūsu spējas veikt šīs darbības.

 

 

3. Kā lietot Brieka

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Jūsu ārsts noteiks, kāda deva Jums ir piemērota.

Brieka ir paredzēts tikai iekšķīgai lietošanai.

 

Perifēras un centrālas neiropātiskas sāpes, epilepsija vai ģeneralizēta trauksme:

 • lietojiet tik daudz kapsulu, kā to noteicis Jūsu ārsts;

 • deva, kāda izvēlēta Jums atbilstoši Jūsu stāvoklim, parasti būs robežās no 150 mg līdz 600 mg dienā;

 • Jūsu ārsts norādīs Jums lietot Brieka divas vai trīs reizes dienā. Ja Jums Brieka jālieto divas reizes dienā, lietojiet to no rīta un vakarā – katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā. Ja Brieka jālieto trīs reizes dienā, tad lietojiet to no rīta, pusdienlaikā un vakarā – katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā.

 

Ja Jums liekas, ka Brieka iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Ja Jūs esat gados vecāks cilvēks (vecāks par 65 gadiem), Brieka jālieto parastajās devās, izņemot gadījumu, ja Jums ir nieru darbības traucējumi.

 

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums citu lietošanas režīmu un/vai savādāku devu.

 

Norijiet kapsulu veselu, uzdzerot ūdeni.

 

Turpiniet lietot Brieka, līdz Jūsu ārsts Jums iesaka pārtraukt šo zāļu lietošanu.

 

Ja Jūs esat lietojis Brieka vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Līdzi ņemiet Brieka kapsulu kastīti. Jūs varētu justies miegains, apmulsis, uzbudināts vai nemierīgs, ja esat lietojis Brieka vairāk nekā noteikts.

 

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Brieka

Svarīgi lietot Brieka kapsulas regulāri - katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja Jūs esat aizmirsis lietot savu devu, lietojiet to, tiklīdz atcerieties, ja vien nav pienācis laiks nākamās devas lietošanai. Šajā gadījumā vienkārši lietojiet nākamo devu un turpiniet kapsulas lietot kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Brieka

Nepārtrauciet lietot Brieka, ja vien to nav ieteicis Jūsu ārsts. Terapijas pārtraukšana jāveic pakāpeniski – vismaz nedēļas laikā.

 

Jums jāzina, ka pārtraucot ilgstošu vai īslaicīgu Brieka lietošanu, var rasties noteiktas blakusparādības. Tās var būt miega traucējumi, galvassāpes, slikta dūša, trauksmes sajūta, caureja, gripai līdzīgi simptomi, krampji, nervozitāte, depresija, sāpes, svīšana un reibonis. Šie simptomi var rasties daudz biežāk un tie var būt izteiktāki, ja Jūs ilgstoši lietojat Brieka.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Dažiem pacientiem maksimālo devu nav ieteicams sasniegt ar Brieka 75 mg un 150 mg cietajām kapsulām. Šajā gadījumā var lietot citas zāles, kas satur šo pašu aktīvo vielu.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Ja Jums novērojams sejas vai mēles pietūkums, vai arī āda kļūst sarkana un pārklājas ar čulgām vai sāk lobīties, Jums nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība.

 

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk, nekā 1 cilvēkam no 10):

 • reibonis, miegainība, galvassāpes.

 

Biežas blakusparādības (var rasties mazāk, nekā 1 cilvēkam no 10):

 • palielināta ēstgriba;

 • pacilātības sajūta, apjukums, dezorientācija, samazināta seksuālā interese, aizkaitināmība;

 • uzmanības traucējumi, tūļīgums, atmiņas traucējumi, atmiņas zudums, trīce, runas grūtības, tirpšanas sajūta, nejutīgums, sedācija, letarģija, bezmiegs, nogurums, slikta pašsajūta;

 • neskaidra redze, redzes dubultošanās;

 • vertigo, līdzsvara traucējumi, kritieni;

 • sausums mutē, aizcietējums, vemšana, gāzu krāšanās, caureja, slikta dūša, uzpūties vēders;

 • apgrūtināta erekcijas sasniegšana;

 • ķermeņa pietūkums, tajā skaitā ekstremitāšu pietūkums;

 • apreibuma sajūta, gaitas izmaiņas;

 • ķermeņa masas palielināšanās;

 • muskuļu krampji, locītavu sāpes, muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs;

 • kakla iekaisums.

 

Retākas blakusparādības (var rasties mazāk, nekā 1 cilvēkam no 100):

 • ēstgribas zudums, ķermeņa masas samazināšanās, zems cukura līmenis asinīs, augsts cukura līmenis asinīs;

 • sevis uztveres maiņa, nemiers, depresija, uzbudinājums, garastāvokļa svārstības, grūtības atrast vārdus, halucinācijas, neparasti sapņi, panikas lēkmes, apātija, agresija, pacilāts garastāvoklis, garīgi traucējumi, domāšanas traucējumi, pastiprināta seksuālā tieksme, seksuāla disfunkcija, tajā skaitā nespēja sasniegt orgasmu un aizkavēta ejakulācija;

 • redzes traucējumi, neparastas acu kustības, redzes traucējumi, tajā skaitā „tuneļa redze”, spilgtas gaismas sajūta acīs, saraustītas kustības, pavājināti refleksi, pastiprināta aktivitāte, reibonis pieceļoties, jutīga āda, garšas sajūtas zudums, dedzināšanas sajūta, trīce kustību laikā, apziņas traucējumi, samaņas zudums, ģībonis, pastiprināta jutība pret troksni, slikta pašsajūta;

 • sausas acis, acu pietūkums, sāpes acīs, acu nogurums, acu asarošana, acu kairinājums;

 • sirds ritma traucējumi, paātrināta sirdsdarbība, pazemināts asinsspiediens, paaugstināts asinsspiediens, sirds ritma izmaiņas, sirds mazspēja;

 • pietvīkums, karstuma viļņi;

 • apgrūtināta elpošana, deguna gļotādas sausums, aizlikts deguns;

 • pastiprināta siekalu veidošanās, grēmas, nejutīgums mutes apvidū;

 • svīšana, izsitumi, drebuļi, drudzis;

 • muskuļu trīce, locītavu pietūkums, muskuļu stīvums, sāpes, tajā skaitā muskuļu sāpes, kakla sāpes;

 • sāpes krūšu dziedzeros;

 • apgrūtināta vai sāpīga urinācija, urīna nesaturēšana;

 • vājums, slāpes, žņaugšanas sajūta krūtīs;

 • izmaiņas asins un aknu analīžu rezultātos (paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs, paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis, paaugstināts aspartātaminotransferāzes līmenis, samazināts trombocītu skaits, neitropēnija, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs, samazināts kālija līmenis asinīs);

 • paaugstināta jutība, sejas pietūkums, nieze, nātrene, tekošs deguns, asiņošana no deguna, klepus, krākšana;

 • sāpīgas menstruācijas;

 • aukstas plaukstas un pēdas.

 

Retas blakusparādības (var rasties mazāk, nekā 1 cilvēkam no 1000):

 • smaržas uztveres traucējumi, peldošs skatiens, attēla dziļuma uztveres izmaiņas, apžilbšana, redzes zudums;

 • paplašinātas acu zīlītes, šķielēšana;

 • auksti sviedri, spiediena sajūta rīklē, mēles pietūkums;

 • aizkuņģa dziedzera iekaisums;

 • apgrūtināta norīšana;

 • lēnas vai ierobežotas ķermeņa kustības;

 • apgrūtināta rakstīšana;

 • palielināts šķidruma daudzums vēdera dobumā;

 • šķidruma uzkrāšanās plaušās;

 • krampji;

 • izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), kas atbilst sirds ritma traucējumiem;

 • muskuļu bojājums;

 • izdalījumi no krūšu dziedzeriem, patoloģiska krūšu dziedzeru palielināšanās, krūšu dziedzeru palielināšanās vīriešiem;

 • menstruāciju traucējumi;

 • nieru mazspēja, samazināts izdalītā urīna daudzums, urīna aizture;

 • samazināts balto asins šūnu skaits;

 • neatbilstoša uzvedība;

 • alerģiskas reakcijas (tajā skaitā apgrūtināta elpošana, acu iekaisums (keratīts) nopietnas ādas reakcijas, kas izpaužas ar izsitumiem, čulgām, ādas lobīšanos un sāpēm).

 

Noteiktas blakusparādības, piemēram, miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spazmu ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam un to smaguma pakāpes var pastiprināties, ja šīs zāles tiek lietotas vienlaicīgi.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Brieka

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes, etiķetes un blistera pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Brieka satur

 • Aktīvā viela ir pregabalīns. Katra cietā kapsula satur 50 mg, 75 mg vai 150 mg pregabalīna.

 • Citas sastāvdaļas ir mannīts, cietes maisījums (preželatinizēta ciete un kukurūzas ciete), talks, želatīns, titāna dioksīds (E171) un melna tinte (kas satur šellaku, melno dzelzs oksīdu (E172) un kālija hidroksīdu). 75 mg cietās kapsulas satur arī sarkano dzelzs oksīdu (E172).

 

Brieka ārējais izskats un iepakojums

50 mg kapsulas

Baltas cietās kapsulas (16 mm) ar marķējumu „PGB 50” uz korpusa. Kapsulas korpuss ir arī marķēts ar melnu, apaļu līniju.

75 mg kapsulas

Baltas un oranžas cietās kapsulas (14,5 mm) ar marķējumu „PGB 75” uz korpusa.

150 mg kapsulas

Baltas cietās kapsulas (18 mm) ar marķējumu „PGB 150” uz korpusa.

 

Brieka 50 mg un 75 mg ir pieejams astoņu veida iepakojumos, ka izgatavoti no PVH ar alumīnija folijas aizmugures pārklājumu, pa 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 un 100 kapsulām.

 

Brieka 150 mg ir pieejams piecu veida iepakojumos, ka izgatavoti no PVH ar alumīnija folijas aizmugures pārklājumu, pa 14, 30, 56, 60 un 100 kapsulām.

 

Brieka ir pieejams arī plastmasas pudelītēs pa 100 kapsulām.

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Īslande

 

Ražotājs

Actavis ehf, Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjördur 220, Īslande

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgārija

 

 

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

 

Zviedrija

Brieka

Austrija

Brieka 50 mg Hartkapseln

Brieka 75 mg Hartkapseln

Brieka 150 mg Hartkapseln

Bulgārija

Brieka

Čehija

Brieka 75 mg tvrdé tobolky

Brieka 150 mg tvrdé tobolky

Kipra

Brieka

Dānija

Brieka

Igaunija

Brieka

Grieķija

Brieka

Somija

Brieka

Horvātija

BRIEKA 50 mg tvrde kapsule

BRIEKA 75 mg tvrde kapsule

BRIEKA 150 mg tvrde kapsule

Ungārija

Brieka 75 mg, 150 mg kemény kapszula

Īrija

Brieka

Īslande

Brieka

Lietuva

Brieka 50 mg kietosios kapsulės

Brieka 75 mg kietosios kapsulės

Brieka 150 mg kietosios kapsulės

Latvija

Brieka 50 mg cietās kapsulas

Brieka 75 mg cietās kapsulas

Brieka 150 mg cietās kapsulas

Malta

Brieka 50 mg capsules

Brieka 75 mg capsules

Brieka 150 mg capsules

Polija

Brieka

Rumānija

Brieka 75 mg capsule

Brieka 150 mg capsule

Slovēnija

BRIEKA 50 mg trde kapsule

BRIEKA 75 mg trde kapsule

BRIEKA 150 mg trde kapsule

Slovākija

Brieka 75 mg

Brieka 150 mg

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015. gada jūnijā.

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv. Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Государственное агенство лекарств-ZVA


[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2015]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2021 iDrugs24.com © . Все права защищены