apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Läti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

OMEPRAZOLE OLAINFARM CPS 20MG N14

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Jan-21
OMEPRAZOLE-Ravim/preparaat-Kapsulid-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"OMEPRAZOLE OLAINFARM CPS 20MG N14" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 3.09€  3.74$  2.74£  275Rub  31.3SEK  14PLN  12.17₪ 


ATC koodA02BC01 

Aktiivsed ained: Omeprazolum

 

Latvijas zāles medikaments Toodetud Lätis 
Tootja firma: Olainfarm
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
OMEP 40MG SKRANDYJE NEIRIOS KIET.KAPS. N14
  ? €, Sep.2020 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
OMEPRAZOLE OLAINFARM 20MG ZARNĀS ŠĶĪSTOŠĀS CIETĀS KAPSULAS 14 N1
2.09€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
OMEPRAZOLE OLAINFARM CIETĀS KAPSULAS N14 (Olainfarm)
2.16€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
OMEPRAZOL INTELI 20MG KIETOS CAPS. N14
2.20€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
OMEP UNO 20MG SKRANDYJE NEIRIOS KIETOSIOS 14 KAPS.
2.51€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
OMEPRAZOLE OLAINFARM CPS 20MG N14
2.69€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Maija Aptieka, Skrunda, Alsunga (Lätis)Osta
OMEPRAZOLE INTELI 20MG SKRANDYJE NEIRIOS KIETOS KAPSULĖS N14
2.78€, Sep.2020 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
OMEPRAZOLE INTELI 20 MG SKRANDYJE NEIRIOS KIETOSIOS KAPSULĖS N14
2.78€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
OMEPRAZOLE INTELI 20 MG KAPSULĖS, N14
2.78€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
OMEPRAZOLE OLAINFARM CPS 20MG N14
2.79€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
OMEP UNO 20 MG SKRANDYJE NEIRIOS KIETOSIOS KAPSULĖS N14
2.99€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
OMEPRAZOLE OLAINFARM CPS 20MG N14 (Olainfarm)
3.10€, May.2019 Interneti apteek Latvija Latvijas aptieka (Lätis)
OMEP UNO 20MG SKRANDYJE NEIRIOS KIETOS KAPSULĖS N14
3.16€, Sep.2020 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
OMEP UNO 20MG KAPSULĖS N14 LIZD.PLOKŠT.
3.16€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
OMEPRAZOLE OLAINFARM CPS 20MG N14
3.36€, Sep.2020 Interneti apteek Latvija Apotheka (Lätis) Riga
OMEPRAZOLE OLAINFARM 20 MG ZARNĀS ŠĶĪSTOŠĀS CIETĀS KAPSULAS, N14 (Olainfarm)
3.36€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
OMEPRAZOL SANDOZ 20MG ZARNĀS ŠĶĪSTOŠĀS CIETĀS KAPSULAS 14 N14
3.46€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
OMEPRAZOLE SANDOZ 20MG KAPSULAS N14
3.50€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
OMEPRAZOL SANDOZ 20MG KAPSULAS N14
3.83€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Maija Aptieka, Skrunda, Alsunga (Lätis)Osta
OMEPRAZOLE SANDOZ 20 MG ZARNĀS ŠĶĪSTOŠĀS CIETĀS KAPSULAS, N14 (Grindex)
3.83€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
OMEPRAZOL SANDOZ 20MG KAPSULAS N14
3.83€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
OMEP UNO 20 MG SKRANDYJE NEIRIOS KIETOSIOS KAPSULĖS N14
3.95€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu IĮ"R.LOSINSKAJOS VAISTINĖ" (Leedu)Osta
OMEP UNO GASTRORESIST. KÕVAKAPS 20MG N14
4.43€ , Jan.2021 Apteek Eesti Azeta.ee , PHARMAMINT OÜ (Eesti) Tel. 6675031Osta
OMEP UNO GASTRORESIST KAPSEL 20MG N14
5.55€, Jan.2021 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Osta
OMEP UNO GASTRORESIST KAPSEL 20MG N14
5.55€, Jan.2021 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
OMEP UNO, 20 mg, skrandyje neirios kietosios kapsulės, N14 paveikslėlis

 .

Pakendi infoleht: teave patsiendile (käsimüügiravim*)

Omeprazole Olainfarm 20 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Omeprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Omeprazole Olainfarm ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Omeprazole Olainfarm’i võtmist

3.   Kuidas Omeprazole Olainfarm’i võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Omeprazole Olainfarm’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Omeprazole Olainfarm ja milleks seda kasutatakse

Omeprazole Olainfarm sisaldab toimeainena omeprasooli. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks. Need ravimid vähendavad maos toodetava happe hulka.

Omeprazole Olainfarm’i kasutatakse reflukshaiguse sümptomite (kõrvetised, maohappe tagasivool) lühiajaliseks raviks täiskasvanutel.

Refluks on maohappe tagasivool maost söögitorru, mis muutub põletikuliseks ja valulikuks. See võib põhjustada järgmisi sümptomeid - kõrvetustunne rinnus ja kurgus (kõrvetised) ja hapukas maitse suus (happe tagasivoolust).

Võib juhtuda, et sümptomite paranemiseks tuleb kapsleid võtta 2.. .3 järjestikust päeva.

Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Omeprazole Olainfarm'i võtmist Ärge võtke Omeprazole Olainfarm’i

-   kui olete omeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui te olete allergiline prootonpumba inhibiitoreid sisaldavate teiste ravimite suhtes (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, esomperasool);

-   kui te kasutate nelfinaviiri sisaldavat ravimit (kasutatakse HIV raviks).

Kui te ei ole kindel, palun pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Omeprazole Olainfarm’i kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Omeprazole Olainfarm võib varjata teiste haiguste sümptomeid. Seetõttu rääkige kohe oma arstiga, kui teiega juhtub Omeprazole Olainfarm’i kasutamise alustamisel või selle ravi ajal midagi, mida on alljärgnevalt kirjeldatud:

-   teie kehakaal langeb teadmata põhjusel j a teil on neelamisraskusi;

-   teil tekib kõhuvalu või seedehäired;

-   te oksendate toitu või verd;

-   teil tekib mustjas roe (verine väljaheide);

-   teil tekib raske või kestev kõhulahtisus, sest omeprasooli on seostatud nakkusliku kõhulahtisuse kerge sagenemisega;

-   kui teil on varem esinenud maohaavandit või teie magu on opereeritud;

-   te olete seedehäirete sümptomite või kõrvetiste tõttu juba pidevat sümptomaatilist ravi kasutanud (üle 4 nädala)

-   te olete viimase nelja nädala jooksul pidevalt kannatanud seedehäirete või kõrvetiste all;

-   teil on nahakollasus või tõsine maksahaigus

-   te olete vanuses üle 55-aasta ning sümptomid on uued või hiljuti muutunud;

-   kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi Omeprazole Olainfarm’i sarnase ravimiga, mis vähendab maohappesust.

Kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi Omeprazole Olainfarm’iga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Enne ravimi kasutamist teatage kohe oma arstile, kui teil on lähiajal plaanis spetsiifiline vereanalüüs (kromograniin A määramine).

Omeprasool-ravi võib vereanalüüsi tulemusi mõjutada. Kui teil on mistahes analüüsi jaoks vaja verd võtta, öelge oma arstile, et te võtate Omeprazole Olainfarm’i.

Omepraosooli ei tohi kasutada haigusnähtude ärahoidmiseks (ennetamiseks).

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lapsed ja alla 18-aastased noorukid.

Muud ravimid ja Omeprazole Olainfarm

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on vajalik seetõttu, et Omeprazole Olainfarm võib mõjutada seda, kuidas mõned ravimid toimivad ning mõnedel ravimitel on toime Omeprazole Olainfarm’ile.

Ärge kasutage Omeprazole Olainfarm’i, kui te kasutate ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (kasutatakse HIV raviks).

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

-   posakonasol, ketokonasool, itrakonasool või vorikonasool (kasutatakse seenhaiguste ravis);

-   digoksiin (kasutatakse südamehaiguste ravis);

-   diasepaam (kasutatakse ärevuse ravis, lihaste lõdvestamiseks ja epilepsia korral);

-   fenütoiin (kasutatakse epilepsia korral). Kui te kasutate fenütoiini, peab teie arst teid jälgima ravi alustamisel ja lõpetamisel Omeprazole Olainfarm’iga;

-   ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nagu varfariin ja teised K-vitamiini antagonistid. Teie arst peab teid võib-olla jälgima Omeprazole Olainfarm’i ravi alustamisel või lõpetamisel;

-   rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ravis);

-   atasanaviir (kasutatakse HIV raviks);

-   takroliimus (kasutatakse elundite siirdamise korral);

-   liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad tooted (kasutatakse kerge depressiooni ravis);

-   tsilostasool (kasutatakse vahelduva lonkamise ravis);

-   sakvinaviir (kasutatakse HIV raviks);

-   klopidogreel (kasutatakse verehüüvete (trombide) ennetamiseks);

-   erlotiniib (vähivastane ravim);

- metotreksaat (kasutatakse vähktõve raviks suurtes annustes). Kui te võtate suurtes annustes metotreksaati võib teie arst ajutiselt ravi Omeprazole Olainfarm’iga katkestada.

Omeprazole Olainfarm koos toidu, joogi ja alkoholiga

Te võite kapsleid võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Teie arst otsustab, kas te võite sel ajal Omeprazole Olainfarm’i kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On ebatõenäoline, et Omeprazole Olainfarm mõjutaks autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Tekkida võivad sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4). Nende ilmnemisel te ei tohi autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Omeprazole Olainfarm sisaldab sahharoosi

Omeprazole Olainfarm sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas Omeprazole Olainfarm’i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annused täiskasvanutele

Soovitatav annus on 20 mg (1 kapsel) üks kord ööpäevas 14 päeva jooksul. Kui teie sümptomid püsivad veel pärast seda perioodi, võtke ühendust oma arstiga.

Enne kui sümptomid hakkavad taanduma võib olla vajalik kapslite võtmine 2.. .3 järjestikusel päeval.

Eakad (üle 65-aastased)

Annust ei ole vaja muuta.

Maksakahjustusega patsiendid

Palun konsulteerige enne ravimi kasutamist arstiga.

Neerukahjustusega patsiendid

Annust ei ole vaja muuta.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lapsed ja alla 18-aastased noorukid.

Ravimi kasutamisel

-   Kapslid on soovitav sisse võtta hommikul.

-   Te võite Omeprazole Olainfarm’i võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

-   Neelake kapslid tervelt alla koos poole klaasi veega. Kapsleid ei tohi närida ega purustada. Seda seetõttu, et kapslid sisaldavad maohappekindlaid kaetud pelleteid, mis takistavad ravimi lõhustumist maohappe toimel. Oluline on pelleteid mitte vigastada.

Kui teil esineb raskusi kapslite neelamisel

-   Kui teil esineb raskusi kapslite neelamisel:

•   Avage kapslid ning neelake nende sisu koheselt koos poole klaasi veega või segage kapsli sisu natukese jogurtiga, happelise mahlaga (nt õuna-, apelsini- või ananassimahlaga) või õunapüreega.

•   Alati segage segu vahetult enne joomist (segu on hägune). Seejärel jooge segu koheselt või 30 minuti jooksul.

• Olemaks kindel, et kogu toimeaine on manustatud, loputada klaasi poole klaasi vedelikuga ja juua ka see. Tahked osakesed sisaldavad toimeainet, neid ei tohi närida ega purustada.

Kui te kasutate Omeprazole Olainfarm’i rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Omeprazole Olainfarm’i rohkem kui ette nähtud, võtke koheselt ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Omeprazole Olainfarm’i kasutada

Kui unustasite annuse võtmata, tehke seda niipea, kui teile meenub. Jätke unustatud annus võtmata, kui peaaegu on käes aeg võtta järgmine annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allpool loetletud harvadest, kuid tõsistest kõrvaltoimetest, katkestage Omeprazole Olainfarm’i kasutamine ning pöörduge viivitamatult arsti poole:

-   äkiliselt tekkivad kiuned, huulte, keele ja kõri või keha turse, lööve, minestamine või raskus neelamisel (tõsine allergiline reaktsioon);

-   naha punetus koos villide tekkimise või naha koorumisega. Tõsised villid ja veritsus võivad tekkida ka huultel, silmade piirkonnas, suus, ninas ja suguelunditel. Tegemist võib olla Stevensi-Johnsoni sündroomi või toksilise epidermaalse nekrolüüsiga;

-   kollane nahk, tume uriin ja väsimus, mis võivad olla maksatalitluse häirete sümptomeiks.

Kõrvaltoimed võivad esineda teatud sagedusega, mis on defineeritud järgnevalt:

Väga sage:

Võib esineda enam kui 1 kasutajal 10-st

Sage:

Võib esineda vähem kui 1 kasutajal 10-st

Aeg-ajalt:

Võib esineda vähem kui 1 kasutajal 100-st

Harv:

Võib esineda vähem kui 1 kasutajal 1000-st

Väga harv:

Võib esineda vähem kui 1 kasutajal 10000-st

Teadmata:

Sagedust ei saa määrata olemasolevate andmete alusel

Teisteks kõrvaltoimeteks võivad olla:

Sageli esinevad kõrvaltoimed

-   peavalu;

-   mao ja soolega seotud probleemid: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus;

-   iiveldus või oksendamine;

-   healoomulised maopolüübid.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

-   jalalabade ja pahkluude turse;

-   unehäired (unetus);

-   pöörduv segasusseisund, nahatundlikkuse häired nagu torkimistunne nahal, unisus;

-   peapööritus;

-   maksatalitluse näitajate muutused veres;

-   lööve, nõgestõbi, sügelus;

-   üldine halb enesetunne ja energia puudumine.

Harva esinevad kõrvaltoimed

-   vere häired, nagu leukotsüütide ja trombotsüütide arvu langus veres. See võib põhjustada nõrkust, verevalumite teket või suurendada vastuvõtlikkust nakkushaigustele;

-   allergilised reaktsioonid, vahel tõsised, sealhulgas huulte, keele ja kõripiirkonna turse, palavik, kiuned rinnus;

-   naatriumi madal sisaldus veres. See võib põhjustada nõrkust, oksendamist ja krampe;

-   ärritatus, agressiivsus, depressioon;

-   maitsetundlikkuse häired;

-   silma kahjustused, nagu nägemise hägustumine;

-   äkki tekkinud kiuned rinnus või õhupuudus (bronhospasm);

-   suu kuivus;

-   suu limaskesta põletik;

-   teatud tüüpi käärsoolepõletik (mikroskoopiline koliit);

-   kandidiaas ehk seeninfektsioon, mis võib mõjutada soolestikku ja on tekitatud seente poolt;

-   maksatalitluse häired, sealhulgas ikterus, mis tekitab naha kollasust, tumedat uriini ja väsimust;

-   juuste väljalangemine (alopeetsia);

-   naha valgustundlikkus;

-   liigesvalud (artralgia) ja lihasvalud (müalgia);

-   tõsised neerutalitluse häired (interstitsiaalne nefriit);

-   suurenenud higistamine;

-   käärsoole põletik (mikroskoopiline koliit).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

-   muutused vererakkude arvus, sealhulgas agranulotsütoos (valgete vererakkude puudumine);

-   agressiivsus;

-   olematute asjade nägemine, tundmine või kuulmine (hallutsinatsioonid);

-   tõsised maksatalitluse häired, mis tekitavad maksapuudulikkust ja ajupõletikku;

-   tõsise lööbe, villide või naha koorumise teke. See võib olla seotud kõrge palaviku ja liigesvaludega (erythema multiforme, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs);

-   lihasnõrkus;

-   rindade suurenemine meestel.

Väga harvadel juhtudel võib Omeprazole Olainfarm toimida valgetele vererakkudele nii, et see põhjustab immuunpuudulikkust. Kui teil on tekkinud nakkushaigus selliste sümptomitega, nagu palavik koos tõsiselt halvenenud üldseisundiga või palavik koos paikse nakkushaiguse sümptomitega, nagu valu kaelas, kurgus või suus või urineerimishäired, peate te koheselt pöörduma oma arsti poole, et välistada valgete vererakkude puudumine (agranulotsütoos). Sel ajal on ka oluline, et te teavitate oma ravimist.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed

-   nahalööve, võimalik koos liigesvaludega (alaäge kutaanne erütematoosne luupus).

Ärge ehmuge võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi neist ühtegi tekkida.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Omeprazole Olainfarm’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

OPA/alumiinium/PVC/alumiinium/PET (lahtitõmmatav) ja OPA/alumiinium/PVC/PVdC/PVC/alumiinium (mitte lahtitõmmatav) blister

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

HDPE pudel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Pärast pudeli esmast avamist tuleb kapslid ära kasutada 3 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Omeprazole Olainfarm sisaldab

-   Toimeaine on omeprasool:

Üks kapsel sisaldab 20 mg omeprasooli.

-   Teised koostisosad on:

•   Kapsli sisu: suhkrusfäärid (maisitärklis ja sahharoos), naatriumlaurüülsulfaat, veevaba dinaatriumvesinikfosfaat, mannitool (E421), hüpromelloos, makrogool 6000, talk, polüsorbaat 80, titaandioksiid (E171), metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), 30 % dispersioon.

•   Kapsli kest: želatiin, värvaineid kinoliinkollane (E104) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Omeprazole Olainfarm välja näeb ja pakendi sisu

Želatiinist kõvakapsel, suurus 2, läbipaistmatu kollase kapslikaane ja läbipaistmatu kollase kapslikehaga, mis sisaldab valkjaid kuni kreemjasvalgeid sfäärilisi mikrograanuleid.

Pakendid

OPA/alumiinium/P VC/P VC/alumiinium/PET (lahtitõmmatav) blister:

14 kapslit.

OPA/alumiinium/PVC/PVdC/PVC/alumiinium (mitte lahtitõmmatav) blister:

14 kapslit.

HDPE pudel:

14 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS “OLAINFARM”

Rüpnlcu iela 5 Olaine, LV-2114 Läti

Tel.: +371 67013701 Fax: +371 67013777 e-post: olainfarm@olainfarm.lv

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2018.

Pakendi infoleht: teave patsiendile (retseptiravim *)

Omeprazole Olainfarm 20 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Omeprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Omeprazole Olainfarm ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Omeprazole Olainfarm’i võtmist

3.   Kuidas Omeprazole Olainfarm’i võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Omeprazole Olainfarm’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Omeprazole Olainfarm ja milleks seda kasutatakse

Omeprazole Olainfarm sisaldab toimeainena omeprasooli. See kuulub ravimite rühma, mida

nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks. Need ravimid vähendavad maos toodetava happe hulka.

Omeprazole Olainfarm’i kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

Täiskasvanutel:

-   gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD). Sellisel juhul pääseb maohape maost söögitorru, põhjustades valu, põletikku ja kõrvetisi;

-   peensoole ülaosa haavandid (kaksteistsõrmikuhaavandid) või maohaavandid;

-   haavandid, mis on tekitatud bakteri poolt nimega Helicobacter pylori. Kui teil on selline seisund, võib teie arst määrata raviks ka antibiootikume, et ravida põletikku ja võimaldada haavandil paraneda;

-   mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandid, mille on põhjustanud MSPVAd (mittesteroidsed põletikuvastased ained). Omeprazole Olainfarm’i saab kasutada ka haavandite tekke vältimiseks juhul, kui kasutate MSPVA-sid;

-   kõhunäärmekasvajast põhjustatud mao liighappesus (Zollingeri-Ellisoni sündroom).

Lastel:

Lapsed vanuses üle 1 aasta ja kehakaaluga vähemalt 10 kg:

-   gastroösofageaalne reflukshaigus. Sellisel juhul pääseb maohape maost söögitorru, põhjustades valu, põletikku ja kõrvetisi. Lastel võib selle seisundiga seoses kaasneda maosisaldise tagasivool suhu (regurgitatsioon), iiveldus (oksendamine) ja madal kehakaalu tõus.

Lapsed vanuses üle 4 aasta ja noorukid

-   haavandid, mis on tekitatud bakteri poolt nimega Helicobacter pylori. Kui teie lapsel on selline seisund, võib arst määrata raviks ka antibiootikume, et ravida põletikku ja võimaldada haavandil paraneda.

2. Mida on vaja teada enne Omeprazole Olainfarm'i võtmist Ärge võtke Omeprazole Olainfarm’i

-   kui olete omeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui te olete allergiline prootonpumba inhibiitoreid sisaldavate teiste ravimite suhtes (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, esomperasool);

-   kui te kasutate nelfinaviiri sisaldavat ravimit (kasutatakse HIV raviks).

Kui te ei ole kindel, palun pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Omeprazole Olainfarm’i kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Omeprazole Olainfarm’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Omeprazole Olainfarm võib varjata teiste haiguste sümptomeid. Seetõttu rääkige kohe oma arstiga, kui teiega juhtub Omeprazole Olainfarm’i kasutamise alustamisel või selle ravi ajal midagi, mida on alljärgnevalt kirjeldatud:

-   teie kehakaal langeb teadmata põhjusel ja teil on neelamisraskusi;

-   teil tekib kõhuvalu või seedehäired;

-   te oksendate toitu või verd;

-   teil tekib mustjas roe (verine väljaheide);

-   teil tekib raske või kestev kõhulahtisus, sest omeprasooli on seostatud nakkusliku kõhulahtisuse kerge sagenemisega;

-   teil on tõsine maksaprobleem;

-   kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi Omeprazole Olainfarm’i sarnase ravimiga, mis vähendab maohappesust.

Kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi Omeprazole Olainfarm’iga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Enne ravimi kasutamist teatage kohe oma arstile, kui teil on lähiajal plaanis spetsiifiline vereanalüüs (kromograniin A määramine).

Kui te kasutate Omeprazole Olainfarm’i pikaajaliselt (kauem kui üks aasta), siis tõenäoliselt jälgib arst teie seisundit regulaarselt. Teavitage oma arsti kõigist uutest ja ebaharilikest sümptomitest ja olukordadest iga kord, kui te tema juurde pöördute.

Kasutades prootonpumba inhibiitorit, nagu Omeprazole Olainfarm’, eriti pikema aja vältel kui üks aasta, võib veidi suureneda puusaluu, randmeluuvõi lülisamba murdude risk. Rääkige oma arstile, kui teil on osteoporoos või kui te võtate kortikosteroide (mis võivad suurendada osteoporoosi riski).

Omeprasool-ravi võib vereanalüüsi tulemusi mõjutada. Kui teil on mistahes analüüsi jaoks vaja verd võtta, öelge oma arstile, et te võtate Omeprazole Olainfarm’i.

Muud ravimid ja Omeprazole Olainfarm

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on vajalik seetõttu, et Omeprazole Olainfarm võib mõjutada seda, kuidas mõned ravimid toimivad ning mõnedel ravimitel on toime Omeprazole Olainfarm’ile.

Ärge kasutage Omeprazole Olainfarm’i, kui te kasutate ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (kasutatakse HIV raviks).

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

-   posakonasol, ketokonasool, itrakonasool või vorikonasool (kasutatakse seenhaiguste ravis);

-   digoksiin (kasutatakse südamehaiguste ravis);

-   diasepaam (kasutatakse ärevuse ravis, lihaste lõdvestamiseks ja epilepsia korral);

-   fenütoiin (kasutatakse epilepsia korral). Kui te kasutate fenütoiini, peab teie arst teid jälgima ravi alustamisel ja lõpetamisel Omeprazole Olainfarm’iga;

-   ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nagu varfariin ja teised K vitamiini antagonistid;

-   Teie arst peab teid võib-olla jälgima Omeprazole Olainfarm’i ravi alustamisel või lõpetamisel;

-   rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ravis);

-   atasanaviir (kasutatakse HIV raviks);

-   takroliimus (kasutatakse elundite siirdamise korral);

-   liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad tooted (kasutatakse kerge depressiooni ravis);

-   tsilostasool (kasutatakse vahelduva lonkamise ravis);

-   sakvinaviir (kasutatakse HIV raviks);

-   klopidogreel (kasutatakse verehüüvete (trombide) ennetamiseks);

-   erlotiniib (vähivastane ravim);

-   metotreksaat (kasutatakse vähktõve raviks suurtes annustes). Kui te võtate suurtes annustes metotreksaati võib teie arst ajutiselt ravi Omeprazole Olainfarm’iga katkestada.

Kui teie arst on teile määranud antibiootikume amoksitsilliini ja klaritromütsiini koos Omeprazole Olainfarm’iga, et ravida Helicobacter pylori poolt tekitatud haavandeid, on väga oluline, et te räägite oma arstile teistest ravimitest, mida te kasutate.

Omeprazole Olainfarm koos toidu, joogi ja alkoholiga

Te võite kapsleid võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Omeprazole Olainfarm’i kasutamist nõu oma arstiga. Teie arst otsustab, kas te võite sel ajal Omeprazole Olainfarm’i kasutada.

Teie arst otsustab, kas te võite kasutada Omeprazole Olainfarm’i sel ajal, kui te toidate last rinnapiimaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On ebatõenäoline, et Omeprazole Olainfarm mõjutaks autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Tekkida võivad sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4). Nende ilmnemisel te ei tohi autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Omeprazole Olainfarm sisaldab sahharoosi

Omeprazole Olainfarm sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas Omeprazole Olainfarm’i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab teile, kui palju ja kui kaua kapsleid võtta. See sõltub teie seisundist ning vanusest. Tavalised annused on toodud allpool.

Täiskasvanud:

GERDi sümptomite, nagu kõrvetiste ja happe regurgitatsiooni, ravis:

-   Kui teie arst on leidnud, et teie söögitoru on kergelt kahjustatud, on tavaliseks annuseks 20 mg üks kord ööpäevas 4...8 nädala jooksul. Kui söögitoru ei ole veel paranenud, võib teie arst teile soovitada kasutada 40 mg annust veel 8 nädalat.

-   Kui söögitoru on paranenud, on tavaliseks annuseks 10 mg omeprasooli üks kord ööpäevas.

-   Kui teie söögitoru ei ole kahjustatud, on tavaliseks annuseks 10 mg omeprasooli üks kord ööpäevas.

Peensoole ülaosa haavandite (kaksteistsõrmikuhaavandid) ravis:

-   Tavaline annus on 20 mg üks kord ööpäevas kahe nädala jooksul. Kui teie haavand ei ole veel paranenud, võib teie arst teile soovitada kasutada sama annust veel 2 nädalat.

-   Kui haavand ei parane täielikult, võib annust tõsta kuni 40 mg üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul.

Maohaavandite ravis:

-   Tavaline annus on 20 mg üks kord ööpäevas nelja nädala jooksul. Kui teie haavand ei ole veel paranenud, võib teie arst teile soovitada kasutada sama annust veel 4 nädalat.

-   Kui haavand ei parane täielikult, võib annust tõsta kuni 40 mg üks kord ööpäevas 8 nädala jooksul.

Kaksteistsõrmikuhaavandite ja maohaavandite retsidiivide ennetamiseks:

-   Tavaline annus on 10 mg või 20 mg üks kord ööpäevas. Teie arst võib annust suurendada kuni 40 mg üks kord ööpäevas.

NSAID-ide (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid) põhjustatud kaksteistsõrmikuhaavandite ja

maohaavandite ravis:

-   Tavaline annus on 20 mg üks kord ööpäevas 4-8 nädala jooksul.

NSAID-ide (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid) põhjustatud kaksteistsõrmikuhaavandite ja

maohaavandite retsidiivide ennetamises:

-   Tavaline annus on 20 mg üks kord ööpäevas.

H. pylori infektsioonist tekkinud haavandite ravis ning nende ennetamises:

-   Tavaline annus on 20 mg Omeprazole Olainfarm’i kaks korda ööpäevas ühe nädala jooksul.

-   Teie arst määrab ka, kuidas kasutada kahte antibiootikumi amoksitsilliini, klaritromütsiini ja metronidasooli seast.

Kõhunäärme kasvajast tingitud liigse maohappe ravis (Zollinger-Ellisoni sündroom):

-   Tavaline annus on 60 mg ööpäevas.

-   Teie arst kohandab annust vastavalt teie vajadusele ning otsustab ka, kui kaua te peate ravimit kasutama.

Lapsed:

GERDi sümptomite, nagu kõrvetiste ja happe regurgitatsiooni, ravis:

-   Omeprazole Olainfarm’i võivad kasutada üle 1-aastased ning üle 10 kg kehakaaluga lapsed. Laste annus põhineb lapse kehakaalul ja arst määrab õige annuse.

H. pylori infektsioonist tekkinud haavandite ravis ning nende ennetamises:

-   Omeprazole Olainfarm’i võivad kasutada üle 4-aastased lapsed. Laste annus põhineb lapse kehakaalul ja arst määrab õige annuse.

-   Teie arst määrab ka kahte antibiootikumi - amoksitsilliini ja klaritromütsiini teie lapsele.

Ravimi kasutamisel

-   Kapslid on soovitav sisse võtta hommikul.

-   Te võite Omeprazole Olainfarm’i võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

-   Neelake kapslid tervelt alla koos poole klaasi veega. Kapsleid ei tohi närida ega purustada. Seda seetõttu, et kapslid sisaldavad maohappekindlaid kaetud pelleteid, mis takistavad ravimi lõhustumist maohappe toimel. Oluline on pelleteid mitte vigastada.

Kui teil või teie lapsel esineb raskusi kapslite neelamisel

- Kui teil või teie lapsel esineb raskusi kapslite neelamisel:

•   Avage kapslid ning neelake nende sisu koheselt koos poole klaasi veega või segage kapsli sisu natukese jogurtiga, happelise mahlaga (nt õuna-, apelsini- või ananassimahlaga) või õunapüreega.

•   Alati segage segu vahetult enne joomist (segu on hägune). Seejärel jooge segu koheselt või 30 minuti jooksul.

•   Olemaks kindel, et kogu toimeaine on manustatud, loputada klaasi poole klaasi vedelikuga ja juua ka see. Tahked osakesed sisaldavad toimeainet, neid ei tohi närida ega purustada.

Kui te kasutate Omeprazole Olainfarm’i rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Omeprazole Olainfarm’i rohkem kui ette nähtud, võtke koheselt ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Omeprazole Olainfarm’i kasutada

Kui unustasite annuse võtmata, tehke seda niipea, kui teile meenub. Jätke unustatud annus võtmata, kui peaaegu on käes aeg võtta järgmine annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allpool loetletud harvadest, kuid tõsistest kõrvaltoimetest, katkestage Omeprazole Olainfarm’i kasutamine ning pöörduge viivitamatult arsti poole:

-   äkiliselt tekkivad kiuned, huulte, keele ja kõri või keha turse, lööve, minestamine või raskus neelamisel (tõsine allergiline reaktsioon);

-   naha punetus koos villide tekkimise või naha koorumisega. Tõsised villid ja veritsus võivad tekkida ka huultel, silmade piirkonnas, suus, ninas ja suguelunditel. Tegemist võib olla Stevens-Johnsoni sündroomi või toksilise epidermaalse nekrolüüsiga;

-   kollane nahk, tume uriin ja väsimus, mis võivad olla maksatalitluse häirete sümptomeiks.

Kõrvaltoimed võivad esineda teatud sagedusega, mis on defineeritud järgnevalt:

Väga sage:

Võib esineda enam kui 1 kasutajal 10-st

Sage:

Võib esineda vähem kui 1 kasutajal 10-st

Aeg-ajalt:

Võib esineda vähem kui 1 kasutajal 100-st

Harv:

Võib esineda vähem kui 1 kasutajal 1000-st

Väga harv:

Võib esineda vähem kui 1 kasutajal 10000-st

Teadmata:

Sagedust ei saa määrata olemasolevate andmete alusel

Teisteks kõrvaltoimeteks võivad olla:

Sageli esinevad kõrvaltoimed

-   peavalu;

-   mao ja soolega seotud probleemid: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus;

-   iiveldus või oksendamine;

-   healoomulised maopolüübid.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

-   jalalabade ja pahkluude    turse;

-   unehäired (unetus);

-   pöörduv segasusseisund, nahatundlikkuse häired nagu torkimistunne nahal, unisus;

-   peapööritus;

-   maksatalitluse näitajate muutused veres;

-   lööve, nõgestõbi, sügelus;

-   üldine halb enesetunne ja energia puudumine.

Harva esinevad kõrvaltoimed

-   vere häired, nagu leukotsüütide ja trombotsüütide arvu langus veres. See võib põhjustada nõrkust, verevalumite teket või suurendada vastuvõtlikkust nakkushaigustele;

-   allergilised reaktsioonid, vahel tõsised, sealhulgas huulte, keele ja kõripiirkonna turse, palavik, kiuned rinnus;

-   naatriumi madal sisaldus veres. See võib põhjustada nõrkust, oksendamist ja krampe;

-   ärritatus, agressiivsus, depressioon;

-   maitsetundlikkuse häired;

-   silma kahjustused, nagu nägemise hägustumine;

-   äkki tekkinud kiuned rinnus või õhupuudus (bronhospasm);

-   suu kuivus;

-   suu limaskesta põletik;

-   kandidiaas ehk seeninfektsioon, mis võib mõjutada soolestikku ja on tekitatud seente poolt;

-   maksatalitluse häired, sealhulgas ikterus, mis tekitab naha kollasust, tumedat uriini ja väsimust;

-   juuste väljalangemine (alopeetsia);

-   naha valgustundlikkus;

-   liigesvalud (artralgia) ja lihasvalud (müalgia);

-   tõsised neerutalitluse häired (interstitsiaalne nefriit);

-   suurenenud higistamine;

-   käärsoole põletik (mikroskoopiline koliit).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

-   muutused vererakkude arvus, sealhulgas agranulotsütoos (valgete vererakkude puudumine);

-   agressiivsus;

-   olematute asjade nägemine, tundmine või kuulmine (hallutsinatsioonid);

-   tõsised maksatalitluse häired, mis tekitavad maksapuudulikkust ja ajupõletikku;

-   tõsise lööbe, villide või naha koorumise teke. See võib olla seotud kõrge palaviku ja liigesvaludega (erythema multiforme, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs);

-   lihasnõrkus;

-   rindade suurenemine meestel.

Väga harvadel juhtudel võib Omeprazole Olainfarm toimida valgetele vererakkudele nii, et see põhjustab immuunpuudulikkust. Kui teil on tekkinud nakkushaigus selliste sümptomitega, nagu palavik koos tõsiselt halvenenud üldseisundiga või palavik koos paikse nakkushaiguse sümptomitega, nagu valu kaelas, kurgus või suus või urineerimishäired, peate te koheselt pöörduma oma arsti poole, et välistada valgete vererakkude puudumine (agranulotsütoos). Sel ajal on ka oluline, et te teavitate oma ravimist.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed

-   kui te kasutate Omeprazole Olainfarm’i üle kolme kuu, võib teie vere magneesiumisisaldus väheneda. Vähenenud magneesiumisisaldus võib avalduda järgmiselt: väsimus, lihaste tahtmatud kokkutõmbed, desorientatsioon, krambid, peapööritus, südame suurenenud löögisagedus. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, palun rääkige sellest kohe oma arstile. Vähenenud magneesiumisisaldus võib põhjustada ka vere kaaliumi- või kaltsiumisisalduse vähenemist. Arst võib teha regulaarselt vereanalüüse, et jälgida magneesiumisisaldust teie veres;

-   nahalööve, võimalik koos liigesvaludega (alaäge kutaanne eütematoosne luupus).

Ärge ehmuge võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi neist ühtegi tekkida.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Omeprazole Olainfarm’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

OPA/alumiinium/PVC/alumiinium/PET (lahtitõmmatav) ja OPA/alumiinium/PVC/PVdC/PVC/alumiinium (mitte lahtitõmmatav) blister

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

HDPE pudel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Pärast pudeli esmast avamist tuleb kapslid ära kasutada 3 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Omeprazole Olainfarm sisaldab

-   Toimeaine on omeprasool.

Üks kapsel sisaldab 20 mg omeprasooli.

-   Teised koostisosad on:

•   Kapsli sisu: suhkrusfäärid (maisitärklis ja sahharoos), naatriumlaurüülsulfaat, veevaba

dinaatriumvesinikfosfaat, mannitool (E421), hüpromelloos, makrogool 6000, talk, polüsorbaat 80, titaandioksiid (E171), metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), 30% dispersioon.

•   Kapsli kest: želatiin, värvaineid kinoliinkollane (E104) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Omeprazole Olainfarm välja näeb ja pakendi sisu

Želatiinist kõvakapsel, suurus 2, läbipaistmatu kollase kapslikaane ja läbipaistmatu kollase kapslikehaga, mis sisaldab valkjaid kuni kreemjasvalgeid sfäärilisi mikrograanuleid.

Pakendid

OPA/alumiinium/P VC/P VC/alumiinium/PET (lahtitõmmatav) blister:

28, 30, 56 või 60 kapslit.

OPA/alumiinium/PVC/PVdC/PVC/alumiinium (mitte lahtitõmmatav) blister:

28, 30, 56 või 60 kapslit.

HDPE pudel:

28, 30, 56 või 60 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS “OLAINFARM”

Rupnicu iela 5 Olaine, LV-2114 Läti

Tel.: +371 67013701 Fax: +371 67013777 e-post: olainfarm@olainfarm.lv

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2018.

* Selgitus: 14 tk pakendis - käsimüügiravim; 28, 30, 56 või 60 tk pakendis - retseptiravim Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud