apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

METILURACILS 'ŅIŽFARM' 100MG/G ZIEDE 25G

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Jan-17
METILURACILS-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "METILURACILS 'ŅIŽFARM' 100MG/G ZIEDE 25G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 3.35€  4.06$  2.98£  298Rub  33.9SEK  15PLN  13.25₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts METILURACILS     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsD03AX 

Aktīvās vielas: Methyluracilum

 


Ražotājs, zīmols: 
Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.

SASKAŅOTS ZVA


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

 

METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDE

Methyluracilum

 

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

 • Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDE un kādam nolūkam to lieto

2. Pirms METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDES lietošanas

3. Kā lietot METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI

6. Sīkāka informācija

 

1. KAS IR METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Sadzīšanu veicinošas zāles brūču un čūlu ārstēšanai.

Metiluracila ziede veicina šūnu atjaunošanās procesus, brūču sadzīšanu, epitēlija atjaunošanos, uzrāda pretiekaisuma darbību.

Ziedei piemīt pozitīva ietekme uz nukleīnskābju maiņas procesiem audos.

Metiluracila ziede pasargā fotodermatīta slimnieku ādu no saules staru ietekmes.

Metiluracils „ŅIŽFARM” 100 mg/g ziedi lieto vietēji fotodermatītu (ādas bojājums, kurus izraisa gaismas starojuma iedarbība), brūču, apdegumu (termisku, ķīmisku, starojuma), trofisko čūlu bojāto audu atjaunošanās veicināšanai.

 

 

2. PIRMS METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDES LIETOŠANAS

Nelietojiet METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI šādos gadījumos:

 • ja Jums ir paaugstināta jutība pret metiluracilu un/vai jebkuru no palīgvielām (skatīt apakšpunktu: Svarīga informācija par kādu no šo zāļu sastāvdaļām un punktu 6. Sīkāka informācija);

 • ja Jums ir akūta vai hroniska leikoze (ļaundabīga asins slimība);

 • ja Jums ir limfogranulomatoze (ļaundabīga limfātiskās sistēmas slimība);

 • ja Jums ir kaulu smadzeņu ļaundabīga slimība.

 

Īpaša piesardzība, lietojot METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI, nepieciešama šādos gadījumos

Pēc ziedes lietošanas nomazgāt rokas.

Ja ziede nokļūst acīs, tas jāskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Metiluracils „ŅIŽFARM” 100 mg/g ziede satur lanolīnu, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

 

 

Citu zāļu lietošana

Klīniski nozīmīga mijiedarbība ar citām zālēm nav konstatēta.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Metiluracils „ŅIŽFARM” 100 mg/g ziedi drīkst lietot vienlaicīgi ar sulfanilamīdus (piemēram, streptocīda pulveris), antibiotikas, antiseptiskus līdzekļus (vielas, kas iedarbojas uz mikroorganismiem, kuri atrodas uz ādas un gļotādas) saturošiem ārīgi lietojamiem līdzekļiem.

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecības un zīdīšanas periodā drīkst lietot.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDE neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

3. KĀ LIETOT METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI

Vienmēr lietojiet METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā vai arī kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ziedi lieto ārīgi katru dienu uzklājot 5-10g uz bojātās ādas 2-3 reizes dienā

15-30 dienas.

Ja Jums liekas, ka METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDES iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Ja esat lietojis METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI vairāk nekā noteikts

Ja Jūs vai kāds cits ir lietojis vairāk METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu.

 

Ja esat aizmirsis lietot METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDE var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDES lietošanas laikā dažos gadījumos konstatē alerģiskas reakcijas kā arī niezi, galvassāpes.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. KĀ UZGLABĀT METILURACILS „ŅIŽFARM” 100mg/g ZIEDI

Sargāt no mitruma. Uzglabāt temperatūrā līdz 20°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDI pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

 

Ko satur METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDE:

 • Aktīvā viela ir metiluracils. Viens grams ziedes satur 100 mg metiluracila (10% ziede).

 • Citas sastāvdaļas ir medicīniskais vazelīns, lanolīns un attīrīts ūdens.

 

METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDES ārējais izskats un iepakojums

Iedzeltenas krāsas ziede ārīgai lietošanai.

METILURACILS „ŅIŽFARM” 100 mg/g ZIEDE ir pieejama alumīnija tūbās pa 25 g.

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AS “ŅIŽFARM” PĀRSTĀVNIECĪBA

Dzelzavas iela 120S, Rīga, Latvija

 

Zāļu ražotājs:

AS “ŅIŽFARM”,

Salganskaja, 7, Ņižņij Novgoroda, Krievija.

 

Atbildīgais par zāļu izlaidi tirgū

SIA farmaceitiskā firma „ANISS”

Dzelzavas iela 120S, Rīga, Latvija

 

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums:

2016.gada janvāris

 

 

 

 

 

AS “ŅIŽFARM” PĀRSTĀVNIECĪBA

Pilnvarota persona / J. Račinska / Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas