apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

HELITUSPAN SĪRUPS 7MG/ML 120ML

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Mar-03
HELITUSPAN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "HELITUSPAN SĪRUPS 7MG/ML 120ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.21€  6.27$  4.5£  462Rub  52.8SEK  24PLN  20.68₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts HELITUSPAN SĪRUPS 7MG/ML 120ML     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsR05CA12 

Aktīvās vielas: Hederae Helicis Folium

 


Ražotājs, zīmols: Sopharma Ad
Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.
HELITUSPAN, 7 mg/ml, sirupas, 120 ml ir taurelė paveikslėlis

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

 

Helituspan 7 mg/ml sīrups

Hederae helicis folii extractum siccum

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles ir pieejamas bez receptes.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis Jūsu ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 7 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Helituspan un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Helituspan lietošanas

 3. Kā lietot Helituspan

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Helituspan

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Helituspan un kādam nolūkam to lieto

Helituspan ir augu izcelsmes zāles, kas satur efejas lapu ekstraktu un pieder zāļu grupai, ko sauc par atkrēpojošiem līdzekļiem. Tos lieto, lai palīdzētu izvadīt gļotas un krēpas no elpceļiem, tādejādi atvieglojot produktīvu klepu.

 

Ja traucējumi saglabājas vai arī Jums ir elpas trūkums, drudzis, asiņainas vai strutainas krēpas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu!

 

Ja pēc 7 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Helituspan lietošanas

Nelietojiet Helituspan šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret efejas lapu ekstraktu, citiem efejas (Araliaceae) dzimtas augiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Nelietojiet Helituspan savam bērnam:

 • ja Jūsu bērns ir jaunāks par 2 gadiem.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Helituspan lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu:

 • ja Jums ir gastrīts (kuņģa gļotādas iekaisums) vai kuņģa čūla;

 • ja Jūs jau lietojat pretklepus zāles, piemēram, kodeīnu vai dekstrometorfānu;

 • ja Jums ir elpas trūkums, drudzis, asiņainas vai strutainas krēpas.

 

Bērni un pusaudži

Pirms Helituspan lietošanas savam bērnam konsultējieties ar savu ārstu:

 • ja Jūsu bērns ir vecumā no 2 – 4 gadiem un viņam ir ilgstošs klepus vai klepus atkārtojas.

 

Citas zāles un Helituspan

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot, tajā skaitā zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Efejas lapu saturošu zāļu drošums grūtniecības laikā un krūts barošanas periodā nav pierādīts. Tāpēc Helituspan lietošana grūtniecēm un mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav ieteicama.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav iegūti pierādījumi, ka efejas lapu saturošas zāles varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Helituspan satur sorbītu

2,5 ml sīrupa satur 0,963 g sorbīta (E420) (kas atbilst 0,08 BEU).

Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums vai Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles vai lietojat šīs zāles savam bērnam, konsultējieties ar savu ārstu. Sorbīta satura dēļ šīs zāles var izraisīt vieglu caureju veicinošu iedarbību.

 

3. Kā lietot Helituspan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Helituspan jālieto iekšķīgi. Helituspan jālieto no rīta, dienas vidū un vakarā vai arī no rīta un vakarā.

Pirms lietošanas pudelīte kārtīgi jāsakrata.

Dozēšanai izmantojiet iepakojumā esošo mērtrauciņu.

 

Ieteicamās devas ir šādas:

Vecums

Reizes deva

Dienas deva

Bērni vecumā no 2 – 5 gadiem

2,5 ml, kas atbilst 17,5 mg efejas lapu sausā ekstrakta

5 ml (2,5 ml divas reizes dienā), kas atbilst 35 mg efejas lapu sausā ekstrakta

Bērni vecumā no 6 – 12 gadiem

5 ml, kas atbilst 35 mg efejas lapu sausā ekstrakta

10 ml (5 ml divas reizes dienā), kas atbilst 70 mg efejas lapu sausā ekstrakta

Pusaudži no 12 gadu vecuma, pieaugušie un gados vecāki pacienti

5 ml, kas atbilst 35 mg efejas lapu sausā ekstrakta

15 ml (5 ml trīs reizes dienā), kas atbilst 105 mg efejas lapu sausā ekstrakta

 

Terapijas ilgums

Ja, lietojot šīs zāles, simptomi saglabājās ilgāk par 7 dienām vai stāvoklis pasliktinās, Jums jākonsultējas ar savu ārstu. Ja Jums šķiet, ka Helituspan iedarbība ir par stipru vai vāju, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Ja Jūs esat lietojis Helituspan vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis vairāk Helituspan nekā noteikts, Jums var rasties slikta dūša, vemšana, caureja vai uzbudinājums. Ja Jums novērojams kāds no šiem simptomiem, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu un līdzi ņemiet šo lietošanas instrukciju.

 

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Helituspan

Nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Blakusparādību izvērtēšanā ir izmantota sekojoša sastopamības biežuma klasifikācija:

 

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk, kā 1 cilvēku no 10):

 • slikta dūša (sliktuma sajūta kuņģī), vemšana, caureja.

 

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk, kā 1 cilvēku no 100):

 • alerģiskas reakcijas (nātrene, izsitumi uz ādas, paplašināti sejas asinsvadi, apgrūtināta elpošana).

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Helituspan

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas: 6 (seši) mēneši.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Helituspan satur

 • Aktīvā viela ir Hedera helix L., folium (efejas lapu) sausais ekstrakts. 1 ml sīrupa satur 7 mg efejas lapu sausā ekstrakta (5-7,5:1), ekstraģents: 30 masas % etilspirts.

 • Citas sastāvdaļas ir ksantāna sveķi (E415), sorbīts (E420), citronskābes monohidrāts (E330), kālija sorbīts (E202), šķidrais aromatizētājs „Lemon” (Cis-citral (neral), Trans-citral (ģerānija), citronu eļļa un propilēnglikols (šķīdinātājs/nesējs) (E1520)) un attīrīts ūdens.

 

Helituspan ārējais izskats un iepakojums

120 ml sīrupa tumši brūna stikla pudelītē vai tumši brūnā PET pudelītē, kas noslēgta ar skrūvējamu polietilēna vāciņu. Iepakojumā ir polipropilēna mērtrauciņš ar 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, 15 ml un 20 ml mēratzīmēm.

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SOPHARMA AD, 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgārija

 

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Latvija

Helituspan 7 mg/ml sīrups

Lietuva

Helituspan 7 mg/ml sirupas

Igaunija

Helituspan

Polija

Tuspan

Bulgārija

Туспан 7 mg/ml сироп

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA Briz, Rasas iela 5, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67259281

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015.gada oktobrī. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA• Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu un var atšķirties no reālā produkta izskata.


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas