apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt ne mazāk kā 3 simbolus:

Luffa deguna aerosola šķīdums 20ml

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Aug-04
LUFFA-DEGUNA-zāle/preparāts -smidzinātājs-aerosolsaptuvenā pirkšanas cena uz "Luffa deguna aerosola šķīdums 20ml" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.86€  9.34$  6.71£  682Rub  80.2SEK  36PLN  30.03₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -smidzinātājs-aerosols Luffa deguna aerosola šķīdums 20ml     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AX 

 


Ražotājs, zīmols: 
Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāļu, produktu saraksts ar analoģiskiem vai līdzīgiem nosaukumiem *
Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
LUFFA DEGUNA AEROSOLA ŠĶĪDUMS 20ML
7.72€ , Aug.2021 Internetaptieka Latvija internetaptieka.lv Tālr. 67840809Pirkt
LUFFA DEGUNA AEROSOLS ŠĶĪDUMS 20ML
8.06€, Aug.2021 Internetaptieka Latvija www.e-menessaptieka.lv Tālr. 67332273Pirkt
* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.

SASKAŅOTS ZVA


 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Luffa comp.-Heel deguna aerosols, šķīdums

 

Homeopātiskas zāles

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

 • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Luffa comp.-Heel un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Luffa comp.-Heel lietošanas

3. Kā lietot Luffa comp.-Heel

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Luffa comp.-Heel

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Luffa comp.-Heel un kādam nolūkam to lieto

 

Luffa comp.-Heel ir homeopātiskas zāles, ko lieto, ja ir siena drudzis.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Luffa comp.-Heel lietošanas

 

Nelietojiet Luffa comp.-Heel šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo(-ajām) vielu(-ām) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jums ir paaugstināta jutība pret benzalkonija hlorīdu.

 

Citas zāles un Luffa comp.-Heel

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Luffa comp.-Heel neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Luffa comp.-Heel satur benzalkonija hlorīdu

Konservants benzalkonija hlorīds 0,01 %.

Dažiem pacientiem tas var izraisīt deguna gļotādas kairinājumu un pietūkumu, it sevišķi ilgstošas lietošanas gadījumā. Ja ir aizdomas par šādām reakcijām, vajadzētu lietot degunam paredzētas zāles bez šī konservanta, ja vien tas iespējams. Ja šādas zāles nav pieejamas, jāapsver citas zāļ formas lietošana.

Ļoti retos gadījumos predisponētiem astmas pacientiem benzalkonija hlorīds var izraisīt bronhu spazmas.

 

 

3. Kā lietot Luffa comp.-Heel

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva ir:

 

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: iesmidzināt 1-2 devas katrā nāsī 3-5 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto 1 deva 3-5 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto 1 deva 3-4 reizes dienā.

Bērniem līdz 2 gadu vecumam: deguna aerosols nav ieteicams.

 

Ja esat lietojis Luffa comp.-Heel vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanu.

 

Ja esat aizmirsis lietot Luffa comp.-Heel

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja pārtraucat lietot Luffa comp.-Heel

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Ļoti retos gadījumos (mazāk nekā 1 no 10 000 pacientu) var rasties deguna gļotādas lokālas alerģiskas reakcijas (hipersensitivitāte) vai kairinājums. Ja novēro šādas reakcijas, zāļu lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Luffa comp.-Heel

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no tiešas saules staru iedarbības. Aizvērt pudelīti tūlīt pēc lietošanas.

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes etiķetes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Luffa comp.-Heel satur

 

 • 100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

Luffa operculata D 4 10 g

Luffa operculata D 12 10 g

Luffa operculata D 30 10 g

Thryallis glauca D 4 10 g

Thryallis glauca D 12 10 g

Thryallis glauca D 30 10 g

Histaminum D 12 5 g

Histaminum D 30 5 g

Histaminum D 200 5 g

Sulfur D 12 5 g

Sulfur D 30 5 g

Sulfur D 200 5 g

 • Citas sastāvdaļas: attīrīts ūdens, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, benzalkonija hlorīds 0,01 %.

 

Luffa comp.-Heel ārējais izskats un iepakojums

 

20 ml pudelīte ar iesmidzinātāju bez nesējgāzes.

Luffa comp.-Heel ir bezkrāsains līdz viegli gaiši dzeltens šķīdums.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: +49 7221 / 501-00

Fakss: +49 7221 / 501 485

E-pasts: [email protected]

 

 

Izplatītājs

UAB Farmahelis

Partizanu g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Tālrunis, fakss: +37037-452559

E-pasts: [email protected]

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2014 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas