apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt ne mazāk kā 3 simbolus:

AUROCARD PILIENI 30ML

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Aug-04
AUROCARD-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "AUROCARD PILIENI 30ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 11.72€  13.93$  10£  1016Rub  119.6SEK  53PLN  44.78₪ 

AUROCARD PILIENI 30ML


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts AUROCARD PILIENI 30ML     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AX 

 


Ražotājs, zīmols: 
Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.
AUROCARD, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml paveikslėlis


SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

Lietošanas instrukcija: informācija zaļu lietotajam Aurocard pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Crataegus 0, Aurum chloratum D4, Convallaria majalis D1, Strychnos ignatii D4, Amica montana 0

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

-   Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-   Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-   Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

-   Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.   Kas ir Aurocard un kādam nolūkam to lieto

2.   Kas Jums jāzina pirms Aurocard lietošanas

3.   Kā lietot Aurocard

4.   Iespējamās blakusparādības

5.   Kā uzglabāt Aurocard

6.   Iepakojuma saturs un cita informācija

1.   Kas ir Aurocard un kādam nolūkam to lieto

Farmakoterapeitiskā grupa

Homeopātiskās zāles.

Terapeitiskās indikācijas

Viegla sirds mazspēja, īpaši vecāka gadagājuma pacientiem.

2.   Kas Jums jāzina pirms Aurocard lietošanas

Nelietojiet Aurocard šādos gadījumos:

-   ārstēšanas laikā ar Digitalis (uzpirkstītes) glikozīdiem

-   kālija deficīta gadījumā

-   ja Jums ir alerģija pret Arnica (arniku) vai citām aktīvajām vielām, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Aurocard ieteicams lietot pēc ārsta konsultācijas. Preparāts neaizvieto citus medikamentus, kas nozīmēti minētās slimības ārstēšanai. Preparātu izmanto kompleksai terapijai kopā ar citām, ārsta nozīmētām zālēm. Ja simptomi neizzūd vai parādās jauni, īpaši, jebkura rakstura sāpes, nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Ja simptomi saglabājas ilgāk par 6 nedēļām, vai arī, ja novēro kāju tūsku, konsultējieties ar ārstu. Nepieciešama medicīniska izmeklēšana gadījumos, ja sāpes jūtamas sirds rajonā vai izplatās uz rokām, vēdera augšējā daļā vai kaklā, kā arī aizdusas gadījumā.

Šīs zāles satur 48% etilspirta (alkohola).

Pastāv risks pacientu veselībai, kuri cieš no aknu slimībām vai alkoholisma. Citu zāļu iedarbība var tikt pakļauta negatīvai ietekmei, vai arī tikt pastiprināta.

Šī preparāta lietošana bērnu ārstēšanai nav pietiekami dokumentēta, tādēļ, kā arī alkohola satura dēļ, preparātu nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Citas zāles un Aurocard

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Iedarbība un blakusparādības var pastiprināties, vienlaicīgi lietojot hinidīnu, kalciju, diurētiskus līdzekļus vai caurejas līdzekļus un ilgstošā terapijā ar kortizonu saturošiem medikamentiem.

Aurocard kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Homeopātisku medicīnas preparātu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi vai stimulatoru lietošana, tādu kā alkohols un tabaka.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Šobrīd nav pietiekami daudz pētījumu datu preparāta lietošanai grūtniecēm un barojošām mātēm, tādēļ, kā arī alkohola satura dēļ, Aurocard grūtniecības un laktācijas periodā drīkst lietot tikai pēc konsultācijas ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Aurocard neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Aurocard satur saharozi, etilspirtu (alkoholu)

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējaties ar ārstu.

Šīs zāles satur nelielu etilspirta (alkohola) daudzumu, mazāk nekā 100 mg vienā devā.

Piezīme: Ilgstoši uzglabājot augu ekstraktu, šķīdumā var parādīties nogulsnes, kas nekādā gadījumā neietekmē preparāta efektivitāti. Tā kā Aurocard ir dabisks produkts, ir iespējamas nelielas krāsas un garšas izmaiņas.

3. Kā lietot Aurocard

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietot pa 20 pilieniem 3 reizes dienā.

Pilienus lieto pusstundu pirms vai pusstundu pēc ēšanas, pirms norīšanas zāles paturēt mutē.

Pat homeopātiskās zāles nav jālieto ilgstošu laiku bez medicīniskās novērošanas (skat. arī „ Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”').

Ja esat lietojis Aurocard vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā var saindēties ar Convallaria majalis (maijpuķīšu) glikozīdiem. Convallaria majalis (maijpuķīšu) glikozīdu pārdozēšanas simptomi ir līdzīgi digitalis (uzpirkstītes) glikozīdu pārdozēšanas simptomiem. Galvenie simptomi: sirds ritma traucējumi, slikta dūša un vemšana, redzes traucējumi, reiboņi, apjukums, halucinācijas. Šādu sūdzību gadījumā nekavējoties jāgriežas pie ārsta.

Ja esat aizmirsis lietot Aurocard

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Aurocard

Pārtraucot Aurocard lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamas blakusparadibas

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot Aurocard, var parādīties sirds ritma traucējumi, slikta dūša un vemšana. Šajā gadījumā jāpārtrauc lietošana un jāgriežas pie ārsta.

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās). Šādā gadījumā jāpārtrauc lietošana un jākonsultējas ar ārstu.

Ziņošana par blakusparadībam

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Aurocard

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt pudelīti cieši aizvērtu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Aurocard satur

-   1 g (1,04 ml) šķīduma satur šādas aktīvās vielas: Crataegus 0 0,4 g, Aurum chloratum D4 0,1 g, Convallaria majalis D1 0,1 g, Strychnos ignatii D4 0,1 g, Arnica montana 0 0,005 g.

-   Citas sastāvdaļas: saharoze, etilspirts (96%), attīrīts ūdens.

1 ml šķīdumā ir 20 pilieni.

Satur 48 % (tilp./tilp.) etilspirta.

Aurocard ārējais izskats un iepakojuma saturs

Šķīdums ir tumši brūns.

Aurocard iepakots brūnā stikla pudelītē. Viena pudelīte satur 30 ml pilienu iekšķīgai lietošanai, šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija tālr. +49721409301

fakss +497214093316 e-pasts: [email protected]

Lai saņemtu papildus informāciju par šim zalem, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA „Mitela”

Brīvības ielā 183/1 Rīga LV-1012 Tel: 67360781

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 14.01.2014. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA• Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu un var atšķirties no reālā produkta izskata.


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas