apteka.lv APTEKA.LV

Акции в аптеках Латвии    -Цены-Aкция  АКЦИИ В АПТЕКАХ ЛАТВИИ
Карта аптек Латвии Дежурные врачи. Медпомощь
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Aкция  ВАКЦИНАЦИЯ
Поиск лекарств и их аналогов-Цены ПОИСК ЛЕКАРСТВ ПО АЛФАВИТУ

Поиск лекарств и их аналогов Поиск лекарств и их аналогов

Запрос должен содержать минимум 3 символа:

         Полезное         

ОЧЕРЕДИ НА МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ
СПИСКИ КОМПЕНСИРУЕМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Top.LV

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

JARDIANCE 10MG APVALKOTAS N30

На 2017-Nov-20
ориентировочно, Вы можете купить "JARDIANCE 10MG APVALKOTAS N30 " в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 49.84€  58.67$  44.45£  3511Rub  492.8SEK  211PLN  206.55₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro: Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат  JARDIANCE 10MG APVALKOTAS N30

 ATC кодA10BX12
 Активные вещества: Empagliflozinum


 Фирма производитель: 
...

Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
JARDIANCE TBL 10MG N30
40.29€ Аптека Эстония Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Эстония) (Oct-2017)
JARDIANCE TBL 25MG N30
40.29€ Аптека Эстония Valga südameapteek (Эстония) (Oct-2017)
JARDIANCE TBL 10MG N30
40.29€ Аптека Эстония Valga südameapteek (Эстония) (Oct-2017)


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


WC500168595

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/171787/2014

EMEA/H/C/002677

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Jardiance

empagliflozīns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Jardiance. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Jardiance lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Jardiance lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Jardiance un kapec tas lieto?

Jardiance ir diabēta zāles, kuru sastāvā ir aktīvā viela empagliflozīns. Tās lieto pieaugušu pacientu ar 2. tipa diabētu ārstēšanai, lai kontrolētu glikozes (cukura) līmeni asinīs.

Jardiance var lietot vienu pacientiem ar 2. tipa diabētu, kuriem glikozes līmeni asinīs nevar apmierinoši kontrolēt tikai ar diētu un fiziskajiem vingrinājumiem un kuri nevar lietot metformīnu (citas diabēta zāles).

Jardiance var lietot arī kā "papildinājumu" citām diabēta zālēm, tostarp insulīnam, kad šīs zāles apvienojumā ar fiziskajiem vingrinājumiem un diētu nenodrošina adekvātu diabēta kontroli.

Ka lieto Jardiance?

Jardiance ir pieejamas tablešu formā (10 un 25 mg), un šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. Ieteicamā sākuma deva ir 10 mg vienreiz dienā, un nepieciešamības gadījumā atbilstošiem pacientiem to var palielināt līdz 25 mg dienā.

Ja Jardiance lieto kombinācijā ar insulīnu vai zālēm, kas liek organismam izstrādāt insulīnu, to devas var būt jāsamazina, lai mazinātu hipoglikēmijas (zema cukura līmeņa asinīs) risku. Tā kā Jardiance iedarbību nodrošina zāļu ietekme uz nieru darbību, atsevišķām pacientu grupām, piemēram, pacientiem, kuri vecāki par 85 gadiem vai kuriem ir vidēji vai smagi nieru darbības traucējumi, ārstēšana ar šīm zālēm nav ieteicama.

An agency of the European Union

WC500168595

7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Ka Jardiance darbojas?

Saslimstot ar 2. tipa diabētu, organisms neizstrādā pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu glikozes līmeni asinīs, vai arī organisms nespēj efektīvi izmantot insulīnu. Tas izraisa cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs.

Jardiance sastāvā esošā aktīvā viela empagliflozīns iedarbojas, bloķējot nieru proteīnu, ko dēvē par nātrija/glikozes sajūgto transportproteīnu-2 (SGLT2). SGLT2 ir proteīns, kas absorbē glikozi no urīna asinsritē, notiekot asins filtrēšanai caur nierēm. Bloķējot SGLT2 darbību, Jardiance nodrošina, ka caur urīnu tiek novadīts lielāks daudzums glikozes, tādējādi samazinot glikozes līmeni asinīs.

Kadas bija Jardiance priekšrocības pētījumos?

Jardiance labvēlīgā ietekme uz glikozes līmeni asinīs ir pierādīta četros galvenajos pētījumos, kuros piedalījās vairāk kā 2700 pacientu. Jardiance 10 vai 25 mg deva vienreiz dienā tika salīdzināta ar placebo (zāļu imitāciju), lietojot to vienu vai pievienojot kā papildterapiju citām diabēta zālēm (metformīnam, pioglitazonam vai metformīnam kombinācijā ar pioglitazonu vai cita veida diabēta zālēm, ko sauc par sulfonilurīnvielām). Galvenais efektivitātes rādītājs bija tā dēvētā glikozilētā hemoglobīna (HbA1c) līmeņa izmaiņas asinīs, kas norāda, cik labi tiek kontrolēts glikozes līmenis organismā pēc 24 nedēļu ārstēšanas.

Lietojot Jardiance, visos pētījumos konstatēja mērenu, taču klīniski nozīmīgu uzlabojumu attiecībā uz HbA1c salīdzinājumā ar placebo. Pētījumā, kur tika pētīta Jardiance lietošana bez citām zālēm, HbA1c samazinājums bija par 0,74 % lielāks nekā placebo ar 10 mg devu un par 0,85 % lielāks nekā placebo ar 25 mg devu. Tāpat mērenu, bet klīniski nozīmīgu HbA1c samazināšanos konstatēja, lietojot Jardiance kopā ar citām zālēm. Turklāt, rezultāti norādīja, ka Jardiance terapija ir saistīta ar labvēlīgu ķermeņa svara un asinsspiediena samazināšanos.

Tika iesniegti pierādījumi no vēl sešiem papildu pētījumiem. Daži no tiem bija galveno pētījumu turpinājumi ilgāku laiku, un tie norādīja, ka ieguvumi no zāļu lietošanas turpinās, paildzinoties terapijas laikam. Bija arī papildu pierādījumi, kas norāda uz ieguvumiem, lietojot zāles kopā ar insulīnu.

Kāds risks pastāv, lietojot Jardiance?

Visbiežāk novērotās Jardiance blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir hipoglikēmija (zems glikozes līmenis), kad šīs zāles lieto kopā ar sulfonilurīnvielu vai insulīnu. Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu attiecībā uz Jardiance skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Jardiance tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Jardiance, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES. CHMP secināja, ka ir pierādīts, ka Jardiance ir efektīvas, pazeminot glikozes līmeni asinīs pacientiem ar 2. tipa diabētu, lietojot šīs zāles vienas vai kombinācijā ar citām diabēta zālēm ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem. Turklāt, pacientiem, ko ārstēja ar Jardiance, novēroja labvēlīgu svara un asinsspiediena samazināšanos. Taču ieguvums no zāļu lietošanas ir mazāks pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, un CHMP ieteica nelietot šīs zāles noteiktiem pacientiem ar nieru darbības traucējumiem. Attiecībā uz drošumu, kopumā blakusparādības tika uzskatītas par pārvaldāmām.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Jardiance lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Jardiance lietošanu, tika izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Jardiance zāļu aprakstā, kā arī lietošanas instrukcijā ir ietverta drošuma informācija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Papildu informācija ir pieejama riska pārvaldības plāna kopsavilkumā.

Cita informācija par Jardiance

Eiropas Komisija 2014. gada 22. maijā izsniedza Jardiance reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Jardiance EPAR teksts un riska pārvaldības plāna kopsavilkums ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Jardiance atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 05.2014.

Jardiance

EMA/171787/2014

3. lappuse no 3 Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Европейское агентство лекарственных средств


Назад

Thai Lotus Spa Massage
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям

2011-2017 APTEKA.LV © . Все права защищены

Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья!

Kонсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарств!