apteka.lv APTEKA.LV

Акции в аптеках Латвии    -Цены-Aкция  АКЦИИ В АПТЕКАХ ЛАТВИИ
Карта аптек Латвии Дежурные врачи. Медпомощь
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Aкция  ВАКЦИНАЦИЯ
Поиск лекарств и их аналогов-Цены ПОИСК ЛЕКАРСТВ ПО АЛФАВИТУ
Геомагнитная обстановка ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

Поиск лекарств и их аналогов Поиск лекарств и их аналогов

Запрос должен содержать минимум 3 символа:

         Полезное         

ОЧЕРЕДИ НА МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ
СПИСКИ КОМПЕНСИРУЕМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Patentbrīvie medikamenti, ģenēriskaji medikamenti, ģenēriķi...
Top.LV

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

GALVUS 50MG TBL N180

На 2018-Oct-21
GALVUS-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "GALVUS 50MG TBL N180 " в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 145.79€  167.22$  128.32£  10970Rub  1506.9SEK  627PLN  611.69₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  GALVUS 50MG TBL N180     Перепроверить

 ATC кодA10BH02
 Активные вещества: Vildagliptinum


 Фирма производитель: Novartis Europharm Limited. 
Лекарство GALVUS 50MG TBL N180 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту. 

TREATMENT OF BONE DISEASES
Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
GALVUS 50MG TAB. N60 (R)
29.72€ Интернет аптека Литва Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Литва) (Oct-2018)
GALVUS TABL 50MG N60
31.76€ Аптека Эстония Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Эстония) (Oct-2018)
GALVUS TABL 50MG N60
31.76€ Аптека Эстония Valga südameapteek (Эстония) (Oct-2018)
GALVUS 50MG TABL.N12X15
108.36€ Интернет аптека Latvija internetaptieka.lv (Sep-2018)


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


WC500020328

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/800038/2012

EMEA/H/C/000771

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Galvus

vildagliptīns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Galvus. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Galvus lietošanu.

Kas ir Galvus?

Galvus ir zāles, kas satur aktīvo vielu vildagliptīnu. Tās ir pieejamas tabletēs (50 mg).

Kāpēc lieto Galvus?

Galvus lieto 2. tipa cukura diabēta (diabetes mellitus) ārstēšanai. Tās var lietot šādi:

•   vienas pašas (monoterapija) pacientiem, kuru diabētu nevar pietiekami kontrolēt ar diētu un fizisku slodzi un kuri nevar lietot metformīnu;

•   kopā ar metformīnu, tiazolidīndionu vai sulfonilurīnvielas grupas zālēm (kā divkāršu terapiju), kad pacienta diabētu nevar pietiekami labi kontrolēt, lietojot šīs citas zāles atsevišķi, bet pacientiem, kas nevar lietot metformīnu, tās lieto tikai kombinācijā ar sulfonilurīnvielas grupas zālēm;

•   kopā ar sulfonilurīnvielas grupas zālēm un metformīnu (kā trīskāršu terapiju) pacientiem, kad pacienta diabētu nevar pietiekami labi kontrolēt, lietojot šīs zāles kombinācijā ar diētu un fizisku slodzi;

•   kopā ar insulīnu (ar metformīnu vai bez tā) pacientiem, kad pacienta diabētu nevar pietiekami labi kontrolēt ar diētu un fizisku slodzi kombinācijā ar stabilu insulīna devu.

Šis zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Galvus?

Pieaugušajiem ieteicamā Galvus deva ir:

An agency of the European Union

WC500020328

7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

•   viena tablete no rīta un otra vakarā (100 mg dienā), lietotas atsevišķi, ar metformīnu, ar tiazolidīndionu, ar metformīnu kombinācijā ar sulfonilurīnvielas grupas zālēm vai ar insulīnu (kombinācijā ar metformīnu vai bez tā);

•   viena tablete no rīta (50 mg dienā), lietojot kopā ar kādu no sulfonilurīnvielas grupas zālēm. Šādos gadījumos sulfonilurīnvielas devas samazināšanu var apsvērt, lai ierobežotu hipoglikēmijas (zema cukura līmeņa asinīs) risku.

Dienas deva nedrīkst pārsniegt divas tabletes (100 mg). Pacientiem ar vidēji vai smagi izteiktiem nieru darbības traucējumiem ieteicamā deva ir 50 mg vienreiz dienā.

Galvus darbojas?

2. tipa diabēts ir slimība, kuras gadījumā aizkuņģa dziedzeris neražo pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu glikozes (cukura) līmeni asinīs, vai arī organisms nespēj insulīnu izmantot efektīvi. Galvus aktīvā viela vildagliptīns ir dipeptidilpeptidāzes 4 (DPP-4) inhibitors. Tas darbojas, bloķējot inkretīna hormonu noārdīšanos organismā. Šie hormoni tiek atbrīvoti pēc ēšanas un stimulē insulīna veidošanos aizkuņģa dziedzerī. Paaugstinot inkretīna hormonu koncentrāciju asinīs, vildagliptīns veicina insulīna sekrēciju aizkuņģa dziedzerī, kad asinīs ir augsts glikozes līmenis. Vildagliptīns neiedarbojas, kad glikozes līmenis asinīs ir zems. Vildagliptīns samazina arī aknās ražotās glikozes daudzumu, paaugstinot insulīna līmeni un pazeminot hormona glikagona līmeni. Visi šie procesi pazemina glikozes līmeni asinīs un palīdz kontrolēt 2. tipa cukura diabētu.

Kē noritēja Galvus izpēte?

Galvus izvērtēja vienpadsmit pamatpētījumos, iekļaujot tajos kopumā vairāk nekā 5 000 pacientu ar 2. tipa diabētu un nepietiekamu glikozes līmeņa kontroli asinīs.

Piecos no šiem pētījumiem noskaidroja atsevišķi lietotu Galvus iedarbību kopumā 3 644 pacientiem, salīdzinājumam lietojot placebo (fiktīvu ārstēšanu), metformīnu, rosiglitazonu (tiazolidīndionu grupas zāles) vai gliklazīdu (sulfonilurīnvielas grupas zāles).

Četros pētījumos Galvus iedarbību salīdzināja ar placebo, lietojot 50 vai 100 mg dienas devu 24 nedēļas kā papildterapiju jau lietotam metformīnam (544 pacientiem), pioglitazonam (tiazolidīndiona grupas zālēm, 463 pacientiem), glimepirīdam (sulfonilurīnvielu grupas zālēm,

515 pacientiem) vai insulīnam (296 pacientiem).

Papildu pētījumā salīdzināja Galvus ar placebo, lietojot kā papildterapiju 318 pacientiem, kas jau lietoja metformīnu un glimepirīdu.

Papildu pētījumā salīdzināja Galvus ar placebo, lietojot kā papildterapiju 449 pacientiem, kas jau lietoja stabilu ilgstošas iedarbības insulīna devu. Daži no šiem pacientiem lietoja arī metformīnu.

Visos pētījumos galvenais iedarbīguma rādītājs bija izmaiņas vielas, ko sauc par glikozilēto hemoglobīnu (HbA1c), līmenī asinīs. Tas ļauj novērtēt glikozes līmeņa kontroli asinīs.

Kādas bija Galvus priekšrocības šajos pētījumos?

Lietojot Galvus vienas pašas, tās efektīvi samazināja HbA1c līmeni, bet bija mazāk efektīvas nekā salīdzinājumam lietotās zāles. Pētījumā, kurā Galvus tika salīdzinātas ar metformīnu, ievērojami labākus rezultātus sniedza metformīns: HbA1c līmeņa samazinājumu par 1,5 procentpunktiem pēc 52 nedēļām, salīdzinot ar aptuveni 1 procentpunkta samazinājumu pacientiem, kas tika ārstēti ar Galvus.

Lietojot kā papildinājumu jau lietotām 2. tipa diabēta ārstēšanas zālēm, HbAlc koncentrācijas pazemināšanā Galvus bija efektīvākas par placebo. Lietojot kopā ar metformīnu un pioglitazonu, deva 100 mg dienā bija efektīvāka par devu 50 mg dienā, pazeminot HbA1c līmeni par 0,8 -1,0 procentpunktiem. Kombinācijā ar glimepirīdu gan 50 mg, gan 100 mg dienas deva izraisīja pazemināšanos par aptuveni 0,6 procentpunktiem. Turpretī pacientiem, kuriem jau lietotām zālēm pievienoja placebo, novēroja mazākas HbA1c līmeņa izmaiņas, robežās no samazināšanās par 0,3% līdz pieaugumam par 0,2 procentpunktiem.

Kombinācijā ar metformīnu un glimepirīdu 50 mg Galvus, lietotas divas reizes dienā, samazināja HbA1c līmeni par 1 procentpunktu, salīdzinot ar 0,3 procentpunktu samazinājumu pacientiem, kuri lietoja placebo.

Pētījumā, kurā bija iesaistīti 296 insulīna lietotāji, Galvus pievienošana izraisīja lielāku HbA1C līmeņa pazeminājumu nekā placebo pievienošana, bet šis efekts bija niecīgs, iespējams, tāpēc, ka pētījumā bija iekļauti hroniski pacienti, kuriem uzlabojumi mazāk gaidāmi. Taču citā pētījumā, kurā bija iesaistīti 449 pacienti, kuri lietoja insulīnu, šis efekts bija ievērojams. Pacientiem, kuri bez insulīna lietoja arī Galvus kombinācijā ar metformīnu vai bez tā, novēroja HbA1c līmeņa samazināšanos par 0,7 procentpunktiem, salīdzinājumā ar 0,05 procentpunktiem to pacientu vidū, kuri bez insulīna lietoja arī placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Galvus?

Visbiežāk novērotā Galvus blakusparādība (1 līdz 10 pacientiem no 100) ir reibonis. Pilns visu Galvus izraisīto blakusparādību saraksts, ka arī to blakusparādību, kas rodas, kad Galvus lieto ar citām pretdiabēta zālēm, ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Galvus nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret vildagliptīnu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu.

Tā kā vildagliptīna lietošana ir saistīta ar aknu darbības traucējumiem, pacientiem pirms Galvus terapijas sākuma un regulāri ārstēšanas laikā jāpārbauda aknu darbība.

Kāpēc Galvus tika apstiprinātas?

CHMP atzīmēja, ka Galvus bija efektīvas kā papildterapija metformīnam, tiazolidīndionam vai sulfonilurīnvielai (duālai terapijai), sulfonurīnvielai un metformīnam (trīskāršai terapijai), vai insulīnam ar metformīnu vai bez tā, un secināja, ka papildterapijas sniegtais ieguvums pārsniedz šo zāļu radīto risku.

Turklāt CHMP apsvēra Galvus lietošanu atsevišķi un secināja, ka tās efektīvi samazināja glikozes līmeni asinīs, bet mazāk iedarbīgi nekā metformīns. Tāpēc Galvus drīkst lietot tikai pacientiem, kuriem metformīns nav piemērots tā radīto blakusparādību dēļ vai sakarā ar slimību, kas nepieļauj metformīna lietošanu.

Cita informācija par Galvus.

Eiropas Komisija 2007. gada 26. septembrī izsniedza Galvus reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Galvus EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Galvus pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir daļa no EPAR) vai, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 11.2012.

3. lappuse no 3

Galvus

EMA/800038/2012 Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Европейское агентство лекарственных средств


[*] DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2015]


Назад

Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2018 APTEKA.LV © . Все права защищены

Необоснованный приём лекарств вреден для здоровья!

Kонсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарств!