apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
    

NALGESIN (NAPROXEN) TBL 550MG N20

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-Jul-04
NALGESIN-NAPROXEN-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"NALGESIN (NAPROXEN) TBL 550MG N20" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 6.60€  7.41$  5.95£  529Rub  69.1SEK  29PLN  25.45₪ 


ATC koodM01AE02 

Aktiivsed ained: Naproxenum

 


Tootja firma: Krka

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
NALGESIN S 275 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N10
2.78€, Jun‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S 275MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N10
2.78€, Jul‑2020 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S 275 MG TABLETĖS, N10
2.78€, Jul‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S TBL 275MG N10
3.05€ , Jun‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S TBL 275MG N10
3.05€, Jun‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN FORTE TBL 550MG N20
3.22€, Jul‑2019 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN FORTE TBL 550MG N20
3.22€, Aug‑2019 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN FORTE 550 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N10 Naprokseno natrio druska Rx
3.38€, Jun‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN 550MG TABL.N20 Rx (Krka)
3.44€, Apr‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)
NALGESIN S 275MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N20
4.00€, Jul‑2020 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S 275 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS, N20
4.01€, Jul‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S 275 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N20
4.02€, Jun‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN FORTE TBL 550MG N30
4.84€, Jun‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN FORTE TBL 550MG N30
4.84€, Jun‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S TBL 275MG N20
4.96€, Jun‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S TBL 275MG N20
4.97€, Jun‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN FORTE 550 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N20 Naprokseno natrio druska Rx
5.36€, Jun‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S TBL 275MG N30
5.95€, Apr‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN S TBL 275MG N30
5.95€, Jun‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NALGESIN (NAPROXEN) TBL 550MG N20
6.60€, Jan‑2016 Interneti apteek Latvija A-aptieka (Lätis) Riga
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.
NALGESIN S, 275 mg, plėvele dengtos tabletės, N10  paveikslėlis


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nalgesin forte, 550 mg õhukese polümeerikatega tabletid

N aprokseennaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-   Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Nalgesin forte ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Nalgesin forte kasutamist

3.   Kuidas N algesin forte h kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5   Kuidas Nalgesin forteh säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Nalgesin forte ja milleks seda kasutatakse

Nalgesin forte sisaldab toimeainena 550 mg naprokseennaatriumi, mis vastab 500 mg naprokseenile. Nalgesin forteal on põletikuvastane, valuvaigistav ning palavikku alandav toime. Ta kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA) rühma. Nalgesin forte tabletid lahustuvad maomahlas hästi, seetõttu imendub naprokseen seedetraktist kiiresti - valuvaigistav toime algab 30...60 minuti jooksul pärast tableti manustamist.

Nalgesin forte on näidustatud valu ja reumaatiliste haigustega kaasuvate kaebuste leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Nalgesin forte kasutamist

Ärge kasutage Nalgesin forte't:

-   kui olete naprokseeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui teil on allergia atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes avaldunud astmahoo, nõgestõve või nohuna;

-   kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand või soolepõletik;

-   kui teil on praegu või on esinenud varem verejooksu seedetraktist;

-   kui teil on seoses selle rühma ravimite varasema kasutamisega esinenud seedetrakti mulgustust;

-   kui teil on varem korduvalt esinenud seedetrakti haavandeid ja /või verejookse (vähemalt kahel korral);

-   kui teil on raske südamepuudulikkus;

-   alla 13 kg kehakaaluga lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nalgesin forte kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Informeerige oma arsti, kui:

-   teil esineb seedetrakti kaebusi või soolepõletikku,

-   teil on astma, heinapalavik või muu allergia, kuna see ravim võib põhjustada hingamistakistust (bronhospasmi),

-   teil on mõne teise valude leevendamiseks või kõrgenenud kehatemperatuuri alandamiseks kasutatava ravimi tagajärjel tekkinud nõgestõbi, näoturse, astmahoog või isegi anafülaktiline (allergiline) šokk,

-   teil esineb verehüübehäireid või te kasutate verehüübivust vähendavaid ravimeid (antikoagulante, näiteks hepariini, varfariini). Nalgesin forte võib vere hüübimisvõimet veelgi vähendada ning pikendada hüübivusaega, näiteks sisselõigete korral,

-   teil esineb probleeme südamega. Selle ravimi kasutamise ajal võib mõnikord tekkida jalgade ja käte turseid, mida esineb sagedamini südamehaigustega patsientidel,

-   teil esineb probleeme neerudega. Arst võib uurida teie neerude funktsiooni ja vajadusel kohandada Nalgesin forte annust,

-   teil esineb probleeme maksaga,

-   teil on vajalik teha analüüse maksa või neerupealiste funktsiooni uurimiseks. Nalgesin forte võib mõjutada nimetatud analüüside tulemusi,

-   te kasutate teisi ravimeid, isegi juhul, kui tegemist on käsimüügiravimitega.

Võimalik on surmaga lõppeda võiva seedetrakti verejooksu, haavandumise või perforatsiooni (mulgustumise) teke. Kõrgeim risk nende kõrvaltoimete tekkeks on patsientidel, kellel on varem neid seisundeid esinenud ning eakatel. Nendel patsientidel peab ravi alustama võimalusel väikseima annusega.

Kui naprokseen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, katkestage otsekohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga. Teavitage arsti alati mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist, eriti kui see ilmneb ravi alguses.

MSPVA-sid peavad ettevaatusega ja arsti järelevalve all kasutama eelnevalt seedetrakti haigusi (haavandiline koliit ehk jämesoolepõletik, Crohni tõbi) põdenud patsiendid.

Ettevaatus on vajalik, kui te kasutate samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu riski suurendavaid ravimeid nagu suukaudsed kortikosteroidid, vere hüübimist vähendavad ravimid (antikoagulandid, nt varfariin), selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (teatud antidepressandid) või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, millest mõned võivad lõppeda surmaga (sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on ravi alguses (eriti ravi esimesel kuul). Katkestage Nalgesin forte manustamine otsekohe ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Ravimid nagu Nalgesin forte võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne naprokseeni võtmist arutama seda oma raviarsti või apteekriga.

Nalgesin forte võib raskendada rasestumist. Informeerige oma arsti sellest, kui te planeerite rasedust või teil on probleeme rasestumisega.

Hoiduge naprokseeni kasutamisest suurte värskete haavade olemasolul ja 48 tunni jooksul enne ulatuslikku kirurgilist operatsiooni.

Nagu ka teisi ravimeid, tuleb Nalgesin forteh eakatel kasutada võimalikult väikeses toimivas annuses.

Nalgesin forte 550 mg tabletid sisaldavad umbes 50 mg naatriumi. Peate seda arvestama, kui te olete piiratud soolasisaldusega dieedil.

Katkestage Nalgesin forte tablettide kasutamine ja konsulteerige arstiga, kui:

-   teil tekivad uued või ootamatud sümptomid,

-   haigussümptomid püsivad või isegi süvenevad,

-   teil on raskusi neelamisel,

-   tekivad kõrvetised või valu maos.

See ravim on määratud personaalselt teile ning seda ei tohi anda teistele. Ka juhul, kui nende sümptomid on sarnased teie omadega, võib see ravim neile kahjulikuks osutuda.

Lapsed ja noorukid

Alla 16-aastastele lastele võib naprokseeni manustada ainult arsti ettekirjutusel juveniilse artriidi (lapseea liigesepõletik) raviks.

Muud ravimid ja Nalgesin forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eriti oluline on see juhul, kui te kasutate naprokseeni samaaegselt koos aspiriini/atsetüülsalitsüülhappega (trombide tekkimise ärahoidmiseks) või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega, kuna sel juhul suureneb kõrvaltoimete tekkeoht.

Samaaegne kasutamine koos kortikosteroididega suurendab riski seedetrakti verejooksu või haavandi tekkeks.

Kasutamine koos verehüüvete teket takistavate ravimitega e antikoagulantidega, näiteks varfariiniga: MSPVA-d võivad tugevdada nende toimet.

Kasutamine koos trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoritega (trombivastased ravimid) ja selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega (SSRI-d - teatud depressiooniravimid) suurenda riski seedetrakti verejooksu tekkeks.

Lisaks võib Nalgesin forteal olla koostoimeid järgmiste ravimitega:

-   mõningad epilepsiaravimid (hüdantoiini derivaadid),

-   mõningad suhkurtõve ravimid (sulfonüüluurea rea preparaadid),

-   mõningad südamepuudulikkuse korral kasutatavad ravimid (digoksiin, furosemiid ja teised diureetikumid),

-   mõningad vererõhuravimid (propranolool ja teised P-adrenoblokaatorid, angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid),

-   podagra raviks kasutatavad preparaadid (probenetsiid),

-   teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid,

-   reumatoloogias kasutatavad ravimid (nt metotreksaat ja tsüklosporiin),

-   liitium (psühhiaatrias kasutatav ravim).

Nalgesin forte koos toidu ja joogiga

Nalgesin forte ja alkoholi samaaegsel tarvitamisel võib suureneda maoverejooksu tekkerisk.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Nalgesin forte ei ole soovitatav raseduse viimasel kolmandikul.

Nalgesin forte ei ole soovitatav ka rinnaga toitvatele emadele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuna Nalgesin forte võib põhjustada unisust, peapööritust, unetust, siis tuleks teil Nalgesin forte kasutamise ajal tähelepanu nõudvatesse tegevustesse suhtuda ettevaatlikkusega.

Nalgesin forte sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab 50,16 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes tabletis. See on võrdne 2,5%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel.

3. Kuidas Nalgesin forte’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Te ei tohi ilma arstiga konsulteerimata ravimi annuseid muuta ega ravi katkestada.

Ravi kestuse määrab samuti arst.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud

Valu: tavaline annus on 550...1100 mg (1...2 tabletti) ööpäevas. Algannusena manustatakse 550 mg (1 tablett), seejärel manustatakse iga 6...8 tunni möödumisel 275 mg (1/2 tabletti).

Nalgesin forte 550 mg tablette manustatakse 12-tunnise intervalliga, hommikuti ja õhtuti.

Nendel patsientidel, kes taluvad väiksemaid annuseid hästi ning kellel ei ole esinenud seedetrakti haigusi, võib äärmiselt tugevate valude korral suurendada ravimi ööpäevast annust 1650 mg-ni (3 tabletini), kuid sellist skeemi ei tohi rakendada kauem kui 2 nädala vältel.

Migreeni profülaktika: soovitatav annus on 550 mg (1 tablett) kaks korda ööpäevas. Kui 4...6 nädala jooksul migreenihoogude sagedus, intensiivsus ega kestus ei vähene, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Migreeni esmaste sümptomite ilmnemisel manustatakse 825 mg naprokseennaatriumi ning vajadusel 30 minuti möödumisel ka teine, 275...550 mg annus.

Valulik menstruatsioon: soovitatav algannus on 550 mg (1 tablett), seejärel manustatakse iga 6...8 tunni järel 275 mg (1/2 tabletti).

Äge podagrahoog: algannuseks on 825 mg, seejärel 8-tunniste intervallidega 275 mg kuni hoo vaibumiseni.

Reumaatiline liigesepõletik, liigese kulumisega seotud vaevused (osteoartroos) ja jäigastav lülisambapõletik: algannuseks on tavaliselt 550...1100 mg (1...2 tabletti) ööpäevas, mis jagatakse kaheks annuseks - hommikuseks ja õhtuseks. Tugevate öövalude, raske hommikuse jäikuse või mõlema sümptomiga patsientidel, suurtes annustes teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid kasutanud patsientidel, kes lähevad üle ravile naprokseennaatriumiga ning osteoartroosiga patsientidel, kellel juhtivaks on valusündroom, on soovitavaks algannuseks 825...1650 mg ööpäevas. Ööpäevane säilitusannus on tavaliselt vahemikus 550...1100 mg, mis manustatakse üldiselt kaheks annuseks jagatult. Hommikune ja õhtune annus ei pruugi olla ühesuurused. Annuseid võib kohandada vastavalt enim väljendunud sümptomitele - öiste valude ja/või hommikuse jäikuse esinemisele. Mõnedel patsientidel piisab ravimi manustamisest üks kord ööpäevas, kas hommikul või õhtul.

Kasutamine lastel ja noorukitel (lapsed kehakaaluga üle 13 kg)

Alla 16-aastastele lastele võib naprokseeni manustada ainult juveniilse artriidi (liigesepõletik lapseeas) raviks annuses 10 mg/kg päevas jagatuna 2 annuseks iga 12 tunni järel.

Neelake Nalgesin forte tabletid alla koos klaasitäie veega.

Kui te arvate, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Nalgesin forte tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga suure annuse, konsulteerige viivitamatult oma arsti või apteekriga. Ülemäärase annuse manustamisel võivad tekkida valu ülakõhus, iiveldus, oksendamine, kõrvetised, kõhulahtisus või kõhukinnisus ning raskematel juhtudel ka seedetrakti verejooks ning teised tüsistused.

Kui te unustate Nalgesin forte't kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (võib mõjutada enam kui 1 inimest 10-st):

kõhuvalu, iiveldus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, kõhukinnisus, düspepsia, mao limaskesta põletik (erosiivne gastriit), pearinglus, tasakaaluhäired, peavalu, väsimus, unisus või unetus, käte ja jalgade tursed ning kumin kõrvus. Ravi katkestamine ei ole nende kõrvaltoimete tõttu tavaliselt vajalik.

Aeg-ajalt (võib mõjutada 1 inimest 100-st):

seedetrakti verjooks, mao mulgustumine, oksendamine, maksa transaminaaside aktiivsuse tõus (teatud maksaensüümid, mis ilmuvad verre maksakahjustuse korral), valgete vererakkude arvu langus (leukopeenia), trombotsüütide arvu langus (trombotsütopeenia), eosinofiilide arvu tõus (eosinofiilia), neerupõletik (glomerulaarne või interstitsiaalne nefTiit), vere esinemine uriinis (hematuuria), neerufunktsiooni häire või isegi neerupuudulikkus - tavaliselt neerukahjustusega patsientidel.

Teadmata (sagedust ei ole võimalik olemasolevate andmete põhjal hinnata):

peptiline mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand, ülitundlikkusreaktsioonid (nahalööve, sügelus, hingamistakistus (bronhospasm), nina limaskesta põletik (vesine nohu), pea ja kaelapiirkonna tursed (angioödeem), anafülaktilised või valgusülitundlikkusreaktsioonid.

Ravimid nagu Nalgesin forte võivad olla seotud südamelihaseinfarkt.i või insuldi kõrgenenud riskiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Nalgesin forte’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olemjäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

6.

Mida Nalgesin forte sisaldab

-   Toimeaine on naprokseennaatrium. Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi, mis vastab 500 mg naprokseenile.

-   Teised abiained on: povidoon, mikrokristalliline tselluloos, talk ja magneesiumstearaat tableti sisus ning Opadry (hüpromelloos, titaandioksiid, makrogool ja indigotiin (E132) tableti kattes. Vt lõik 2 „Nalgesin forte sisaldab naatriumi“.

Kuidas Nalgesin forte välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid on ovaalsed, kergelt kaksikkumerad, helesinise kattega ning ühelt küljelt poolitusjoonega.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Nalgesin forte on saadaval 10, 20 või 30 õhukese polümeerikattega tabletti blisterpakendis ja karbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141 11314 Tallinn Tel.. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud