apteka.lv APTEKA.LV

Акции в аптеках Латвии    -Цены-Aкция  АКЦИИ В АПТЕКАХ ЛАТВИИ
Карта аптек Латвии Дежурные врачи. Медпомощь
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Aкция  ВАКЦИНАЦИЯ
Поиск лекарств и их аналогов-Цены ПОИСК ЛЕКАРСТВ ПО АЛФАВИТУ

Поиск лекарств и их аналогов Поиск лекарств и их аналогов

Запрос должен содержать минимум 3 символа:

         Полезное         

ОЧЕРЕДИ НА МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ
СПИСКИ КОМПЕНСИРУЕМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Top.LV

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

JENTADUETO 2.5/1000MG OBD TBL N180

На 2017-Nov-20
JENTADUETO-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "JENTADUETO 2.5/1000MG OBD TBL N180 " в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 165.71€  195.06$  147.79£  11674Rub  1638.3SEK  702PLN  686.75₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro: Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  JENTADUETO 2.5/1000MG OBD TBL N180     Перепроверить.

 ATC кодA10BD11
 Активные вещества: Metformīns Un Linagliptīns


 Фирма производитель: Boehringer Ingelheim Intern. G. 
Лекарство JENTADUETO 2.5/1000MG OBD TBL N180 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту. 

Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
JENTADUETO 2.5/1000MG OBD TBL N180 (K)R
165.71€ A-aptieka (Jan-2016) Riga


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


WC500130971

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/383982/2012

EMEA/H/C/002279

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Jentadueto

linagliptīns/metformīna hidrohlorīds

Šis ir Eiropas Publiska novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Jentadueto. Taja ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zaļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zales pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Jentadueto lietošanu.

Kas ir Jentadueto?

Jentadueto ir zāles, kas satur aktīvās vielas linagliptīnu un metformīna hidrohlorīdu. Tās ir pieejamas tabletēs (2,5 mg/850 mg un 2,5 mg/1000 mg).

Kāpēc lieto Jentadueto?

Jentadueto lieto pieaugušajiem ar 2. tipa cukura diabētu, lai uzlabotu glikozes (cukura) līmeņa kontroli asinīs. To lieto papildus diētai un fiziskām aktivitātēm šādā veidā:

•    pacientiem, kuriem nav apmierinošas kontroles, lietojot atsevišķi metformīnu (zāles pret diabētu);

•    pacientiem, kuri jau lieto linagliptīna un metformīna kombināciju atsevišķi kā tabletes;

•    kombinācijā ar sulfonilurīnvielu (vēl vienu zāļu veidu pret diabētu) pacientiem, kuriem nav apmierinošas kontroles, lietojot šīs zāles un metformīnu.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Jentadueto?

Jentadueto lieto divas reizes dienā. Lietojamais tablešu stiprums atkarīgs no citu pret diabēta zāļu devas, kuru pacients lietoja iepriekš. Ja Jentadueto lieto kopā ar sulfonilurīnvielu, lai izvairītos no hipoglikēmijas (zema cukura līmeņa asinīs), sulfonilurīnvielas devu var būt nepieciešams samazināt.

Maksimālā dienas deva ir 5 mg linagliptīna un 2000 mg metformīna. Lai izvairītos no metformīna izraisītiem kuņģa darbības traucējumiem, Jentadueto jālieto kopā ar ēdienu.

An agency of the European Union

WC500130971

7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jentadueto darbojas?

2. tipa cukura diabēts ir slimība, kad aizkuņģa dziedzeris neizstrādā pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu glikozes līmeni asinīs vai kad organisms nespēj efektīvi izmantot insulīnu. Katrai Jentadueto aktīvai vielai - linagliptīnam un metformīna hidrohlorīdam ir atšķirīgs iedarbības veids.

Linagliptīns ir dipeptidilpeptidāzes 4 (DPP 4) inhibitors. Tas darbojas, bloķējot "inkretīnu" hormonu sadalīšanos organismā. Šie hormoni izdalās pēc ēšanas un stimulē insulīna sintēzi aizkuņģa dziedzerī. Paildzinot inkretīnu hormonu iedarbību, linagliptīns stimulē izteiktāku insulīna sintēzi aizkuņģa dziedzerī, kad glikozes līmenis asinīs ir augsts. Linagliptīns nedarbojas, kad glikozes līmenis asinīs ir zems. Linagliptīns mazina arī aknās sintezēto glikozes daudzumu, palielinot insulīna līmeni un samazinot hormona glikagona līmeni. Kopā šie procesi mazina glikozes līmeni asinīs un palīdz kontrolēt 2. tipa cukura diabētu. Linagliptīns ir reģistrēts Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Trajenta kopš 2011. gada.

Metformīns darbojas, galvenokārt nomācot glikozes sintēzi un samazinot tās uzsūkšanos zarnās. Metformīns ES pieejams kopš 20. gadsimta 50. gadiem.

Abu aktīvo vielu darbības rezultātā mazinās glikozes līmenis asinīs, un tas palīdz kontrolēt 2. tipa cukura diabētu.

Kā noritēja Jentadueto izpēte?

Pirms uzsākt pētījumus ar cilvēkiem, Jentadueto iedarbība tika pārbaudīta eksperimentālos modeļos.

Uzņēmums iesniedza četru pētījumu ar linagliptīnu rezultātus pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, kuros salīdzināja vienu reizi dienā lietotu 5 mg linagliptīnu ar placebo (fiktīvu ārstēšanu), un šie rezultāti tika izmantoti, lai apstiprinātu Trajenta Eiropas Savienībā. Pētījumos novēroja linagliptīna efektivitāti, lietojot to atsevišķi (503 pacientiem), kombinācijā ar metformīnu (701 pacientam), ar metformīnu plus sulfonilurīnvielu (1058 pacientiem) vai citām zālēm pret diabētu - pioglitazonu (389 pacientiem).

Tika veikts jauns pētījums, iesaistot 791 pacientu ar 2. tipa cukura diabētu, kurā divas reizes dienā lietota linagliptīna un metformīna kombinācija tika salīdzināta ar atsevišķu metformīna, linagliptīna vai placebo lietošanu. Linagliptīnu lietoja pa 2,5 mg divas reizes dienā kombinētas terapijas ietvaros un pa 5 mg vienu reizi dienā, lietojot to atsevišķi. Metformīnu deva 500 mg vai 1000 mg divas reizes dienā gan kombinētas terapijas ietvaros, gan lietojot atsevišķi.

Turpmākais pētījums tika veikts, iekļaujot 491 pacientu ar 2. tipa cukura diabētu, kuri metformīnu lietoja divas reizes dienā, tam pievienojot placebo vai linagliptīna 2,5 mg divas reizes dienā vai 5 mg vienu reizi dienā. Pētījums salīdzināja efektivitāti linagliptīna pievienošanai metformīnam šādos veidos, jo metformīns ir jālieto vismaz divas reizes dienā.

Visos pētījumos galvenais efektivitātes radītājs bija par glikēto hemoglobīnu (HbAlc) dēvētas vielas līmeņa pārmaiņas asinīs pēc 24 ārstēšanas nedēļām. Tas raksturo, cik labi ir kontrolēts glikozes līmenis asinīs.

Kādas bija Jentadueto priekšrocības šajos pētījumos?

Pētījumi ar linagliptīnu parādīja, ka HbAlc līmeņa samazināšanā tas bija iedarbīgāks par placebo. Lietojot to atsevišķi, linagliptīns deva 0,46 vienību samazinājumu, salīdzinot ar 0,22 vienību pieaugumu. Lietojot kombināciju, linagliptīns ar metformīnu deva 0,56 vienību samazinājumu, salīdzinot ar 0,10 vienību pieaugumu; linagliptīns ar metformīnu plus sulfonilurīnviela deva 0,72 vienību samazinājumu, salīdzinot ar 0,1 vienības samazinājumu.

Jentadueto

Pētījums ar linagliptīna un metformīna kombināciju parādīja, ka tā ir iedarbīgāka HbAlc līmeņa samazināšanā par šo zāļu atsevišķu lietošanu, kā arī par placebo. Šī kombinācija deva 1,22 vienību samazinājumu, kad lietoja 500 mg metformīna un 1,59 vienību samazinājumu, kad lietoja 1000 mg metformīna. To salīdzināja ar 0,45 samazinājumu, lietojot atsevišķi linagliptīnu, 0,64 atsevišķi 500 mg metformīna, 1,07 atsevišķi 1000 mg metformīna un 0,13 samazinājumu ar placebo.

Pētījums, kurā aplūkoja linagliptīna 2,5 mg devas divas reizes dienā vai 5 mg devas vienu reizi dienā pievienošanu metformīnam, uzrādīja līdzīgu HbAlc līmeņa samazinājumu, salīdzinot ar placebo (attiecīgi 0,74 un 0,8 vienības vairāk nekā ar placebo).

Kāds risks pastāv, lietojot Jentadueto?

Visbiežāk novērotā blakusparādība linagliptīna un metformīna kombinācijai bija caureja (mazāk nekā 1 % pacientu, līdzīgā skaitā novērota arī pacientiem, kuri lietoja metformīnu ar placebo). Kad linagliptīns un metformīns tika doti kopā ar sulfonilurīnvielu, visbiežākā blakusparādība bija hipoglikēmija, ko novēroja aptuveni 23 % pacientu, salīdzinot ar aptuveni 15 %, kad placebo tika dots kopā ar metformīnu un sulfonilurīnvielu. Pilns visu Jentadueto izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Jentadueto nedrīkst lietot cilvēki, kuriem ir paaugstināta jutība (alerģija) pret linagliptīnu, metformīnu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. To nedrīkst lietot pacientiem ar diabētisku ketoacidozi vai diabētisku komu (bīstamu stāvokli, kas var attīstīties diabēta gadījumā), pacientiem ar vidēji smagu vai smagu nieru slimību vai pacientiem, kuriem ir akūti (pēkšņi) veselības stāvokļi, kas var ietekmēt nieru funkciju, pacientiem ar akūtām vai hroniskām slimībām, kas var izraisīt audu hipoksiju (kad audi nesaņem adekvātu skābekļa piegādi), piemēram, sirds mazspēja vai aμgrūtināta elpošana un pacientiem ar aknu slimībām, alkohola izraisītu saindēšanos vai alkoholismu. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Jentadueto tika apstiprinātas?

CHMP secināja, ka linagliptīna un metformīna kombinācija ir bijusi iedarbīga HbAlc līmeņa samazināšanā un linagliptīna 2,5 mg devas lietošana divas reizes dienā bija tikpat iedarbīga kā 5 mg deva, ko lietoja vienu reizi dienā, kas ES ir apstiprināts lietošanai gan atsevišķi, gan kombinācijā ar metformīnu, gan ar metformīna un sulfonilurīnvielas kombināciju. CHMP atzīmēja, ka fiksētu devu kombinācijas varētu palielināt varbūtību pacientiem savas zāles lietot pareizi. Attiecībā uz blakusparādībām, Komiteja uzskatīja, ka kopumā novērotie riski bija tikai nedaudz lielāki, nekā tie, kas novēroti placebo gadījumā. Tādēļ CHMP nolēma, ka Jentadueto ieguvumi pārsniedz to izraisīto risku un ieteica tam izsniegt reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Jentadueto

Eiropas Komisija 2012.gada 20.jūlijā izsniedza Jentadueto reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Jentadueto EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Jentadueto pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir daļa no EPAR) vai, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 06.2012.

Jentadueto

3. lpp. no 3 Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Европейское агентство лекарственных средств


Назад

Thai Lotus Spa Massage
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям

2011-2017 APTEKA.LV © . Все права защищены

Необоснованный приём лекарств вреден для здоровья!

Kонсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарств!