apteka.lv APTEKA.LV

Акции в аптеках Латвии!   -Цены-Aкция  Акции в аптеках Латвии!
Карта аптек Латвии-ЦеныКарта аптек Латвии Дежурные врачи. Медпомощь -ЦеныДежурные врачи. Медпомощь
Предложения по вакцинации-Цены-Aкция  Вакцинация
Поиск лекарств и их аналогов-Цены Поиск лекарств по алфавиту: ABCDEFG...

Поиск лекарств и их аналогов Поиск лекарств и их аналогов

Запрос должен содержать минимум 3 символа:

         Полезное         

Очереди на медобследования
Списки компенсируемых медикаментов
Top.LV

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

KALYMIN 60 N TBL 60MG N100

На 2017-Oct-19
KALYMIN-N-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "KALYMIN 60 N TBL 60MG N100 " в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 43.20€  50.76$  38.57£  2914Rub  414.5SEK  183PLN  178.34₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro: Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  KALYMIN 60  N TBL 60MG N100     Перепроверить.

 ATC код: N07AA02Активные вещества: Pyridostigminum

 Фирма производитель: Teva Pharmaceutical. 
Лекарство KALYMIN 60 N TBL 60MG N100 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 
 Лекарство отпускается по рецепту. 

Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
KALYMIN 60 N TBL 60MG N100
37.05€ Аптека Эстония Valga südameapteek (Эстония) (May-2017)
KALYMIN 60MG TABL.N100
37.89€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
KALYMIN 60 N TBL 60MG N100 (K)
43.20€ A-aptieka (Jan-2016) Riga


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


11611-181208

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS Kalymin 60 N 60 mg tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 60 mg piridostigmīna bromīda (pyridostigmini bromidum).

Palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Tabletes. Baltas, apmēram 17 mm garas tabletes ar dalījuma līniju.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

•    Myasthenia gravis

   Miastēniskais sindroms (Lambert-Eaton-Rooke sindroms) kā daļa no kombinētas terapijas ar guanidīnu

4.2.    Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no indikācijas.

Myasthenia gravis:

Parasti sākotnējo simptomu ārstēšanā piridostigmīna bromīda dienas deva 30 - 60 mg ir noteikta 3-4 atsevišķās devās; šai devu amplitūdai jālieto piridostigmīna bromīda 10 mg tablešu zāļu forma (Kalymin 10 N).

Progresējošas slimības gadījumā rekomendē lietot 180 mg līdz 720 mg piridostigmīna bromīda dienā, t.i., 1-3 tabletes Kalymin 60 N 2-4 reizes dienā. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālo dienas devu 720 mg piridostigmīna bromīda.

Ievērojiet:

Myasthenia gravis gadījumā piridostigmīna devas nosakāmas stingri individuāli atkarībā no slimības smaguma pakāpes un pacienta atbildes reakcijas uz ārstēšanu. Šīs indikācijas gadījumā ieteiktās devas var būt tikai orientējošas, taču nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt piridostigmīna bromīda maksimālo dienas devu.

Miastēniskais sindroms (Lambert-Eaton-Rooke sindroms)

Ārstēšanu sāk ar aptuvenu dienas devu 180 - 720 mg (1-3 tabletes), ko sadala 3 vai 4 reizes devās . Ja ar šo devu nevar panākt apmierinošu rezultātu, terapiju var papildināt ar 375-1 000 mg guanidīna dienas devu, ko lieto starp piridostigmīna bromīda lietošanas reizēm. Zāļu deva ir jānosaka individuāli atkarībā no pacienta atbildes reakcijas.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem:

Tā    kā    piridostigmīna    bromīds    tiek izvadīts    caur nierēm    galvenokārt    neizmainītā    veidā    (75%),

11611-181208

pacientiem ar traucētu nieru darbību var būt nepieciešamas mazākas devas (ja plazmas kreatinīna vērtība ir aptuveni 2 mg/dl, uzturošā deva var tikt samazināta uz pusi un devu intervāls attiecīgi palielināts) un stingra medicīniska kontrole. Tādējādi, atkarībā no iedarbības, devu pielāgošanai jābūt stingri individuālai.

Lietošanas veids

Tabletes jālieto kopā ar nelielu šķidruma daudzumu (pusglāzi ūdens). Tabletēm ir dalījuma līnija, kas ļauj to pārdalīt uz pusēm.

Lietošanas ilgums

Lietošanas ilgums ir atkarīgs no lietošanas indikācijām.

4.3.    Kontr indikācijas

Kalymin 60 N 60 mg tabletes nedrīkst lietot šādos gadījumos:

•    zināmas paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu no zāļu sastāvdaļām,

•    gremošanas trakta un unnceļu mehānisks nosprostojums,

•    paaugstināts bronhu muskulatūras tonuss (piemēram, bronhiālās astmas un spastiska bronhīta gadījumā),

•    acu iekaisums (irīts),

•    bērna barošanas ar krūti laikā (skatīt apakšpunktu 4.6).

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Kalymin 60 N 60 mg tabletes lietot vienīgi pēc rūpīgas lietderības/riska izvērtēšanas gadījumos, ja ir:

   kuņģa čūla,

•    dekompensēta sirds mazspēja,

•    miokarda infarkts,

•    tireotoksikoze.

Īpaša piesardzība ir nepieciešama pacientiem, kam ir:

   bradikardija,

•    cukura diabēts,

•    nieru mazspēja (nepieciešama devu pielāgošana),

•    Parkinsona slimība,

•    pēc kuņģa un zarnu operācijām.

Pacienti ar vienu vai vairākiem minētiem riska faktoriem, kas minēti kontrindikācijās (skatīt apakšpunktu 4.3), ārstēšanas laikā rūpīgi jānovēro (var būt nepieciešamība pielāgot devu).

Pacientiem ar jau esošu, iepriekšēju aknu bojājumu nepieciešams regulāri kontrolēt aknu darbību.

Pacientiem Myasthenia gravis gadījumā piridostigmīna bromīds jāpielāgo stingri individuāli atkarībā no slimības smaguma un pacienta atbildes reakcijas uz ārstēšanu (skatīt apakšpunktu 4.2).

Preparāts ar piesardzību jālieto pacientiem ar sirds aritmijām, epilepsiju, vagotoniju un hipotensiju.

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kombinācija ar citiem holīnesterāzes inhibitoriem vai citiem parasimpatomimētiskiem līdzekļiem var pastiprināt piridostigmīna bromīda iedarbību.

Piridostigmīna bromīds var pastiprināt morfīna atvasinājumu un barbiturātu darbību. Var tikt aizkavēta depolarizējošu miorelaksantu (piemēram, sukcinilholīns) darbība. Antimuskanna līdzekļi (piemēram, atropīns) inhibē piridostigmīna bromīda muskannerģisko iedarbību uz siekalu dziedzeriem, acīm, sirdi, bronhu muskuļiem un zarnām. Nikotīnerģiskā iedarbība uz skeleta muskuļiem neizmainās.

11611-181208

Metilceluloze pilnīgi inhibē piridostigmīna bromīda absorbciju. Piridostigmīna bromīds lielā mērā adsorbējas uz medicīniskās aktivētās ogles tabletēm. Vielas, kas traucē neiromuskulāro transmisiju, var samazināt piridostigmīna iedarbību un tādējādi izraisīt miastēniskus simptomus. To starpā ir aminoglikozīdu antibiotikas (piemēram, streptomicīns, neomicīns, kanamicīns, gentamicīns), polipeptīdu antibiotikas (polimiksīns, kolistīns) un citas antibiotikas, piemēram, oksitetraciklīns, klindamicīns un linkomicīns, vairāki antiaritmiskie līdzekļi (hinidīns, prokaīnadmīds, propranolols), penicilamīns, litijs, benzodiazepīna un fenotiazīna trankvilizatori (piemēram, hlorpromazīns). Piridostigmīna bromīda iedarbību var pasliktināt arī lielas kortikosteroīdu devas.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība

Līdz šim nav pietiekošas pieredzes, lai noteiktu, vai piridostigmīna bromīda lietošana grūtniecības laikā ir droša. Eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem iekšķīgi ievadīts piridostigmīna bromīds neizraisīja nekādu teratogēnu iedarbību, taču tika novērota fetotoksicitāte un iedarbība uz pēcnācējiem (skatīt apakšpunktu 5.3).

Intravenoza antiholīnesterāžu ievadīšana grūtniecības laikā var izraisīt priekšlaicīgas dzemdības, kuru risku paaugstina piridostigmīna bromīda lietošana grūtniecības beigu posmā. Tāpēc grūtniecības laikā Kalymin 60 N 60 mg tablešu lietošanai ļoti svarīga ir precīza diagnoze.

Zīdīšana

Tā kā piridostigmīna bromīds izdalās mātes pienā, barojot bērnu ar krūti, no Kalymin 60 N 60 mg tablešu lietošanas jāizvairās. Ja ārstēšana ar Kalymin 60 N 60 mg tabletēm ir svarīga, bērna zīdīšana jāpārtrauc (skatīt apakšpunktu 4.3).

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pamatslimības izraisīto traucējumu nepietiekamas kompensācijas vai zāļu relatīvas pārdozēšanas gadījumā holīnerģiskas iedarbības dēļ var būt samazināta spēja piedalīties ceļu satiksmē vai veikt darbības ar mehānismiem.

4.8.    Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības ir vērtētas pēc šāda to biežuma iedalījuma:

Ļoti bieži ≥ 10 %) ;

Bieži ^ 1 % - <10 %);

Retāk ≥0,1 % - <1 %);

Reti ≥0,01 % - <0,1 %);

Ļoti reti (<0,01 % , atsevišķi gadījumi).

Reti: Izsitumi

Iespējamās piridostigmīna bromīda blakusparādības:

Sirds funkcijas traucējumi

-    Bradikardijas tipa aritmij as

-    Hipotensija

Acu slimības

-    Akomodācijas traucējumi

Respiratorās, krūšu kurvja un videnes slimības

-    Pastiprināta bronhu sekrēcija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

-    Vemšana

-    Slikta dūša

-    Caureja

-    Spazmveida sāpes vēderā pastiprinātas zarnu peristaltikas dēļ

Nieru un unncelu traucējumi

-    Pastiprināta urinācija

Ādas un zemādas audu bojājumi

-    Pastiprināta svīšana

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

-    Siekalošanās un asarošana

Šīs blakusparādības var būt pārdozēšanas vai holīnerģiskās krīzes pazīmes. Tāpēc ļoti svarīgi ir noskaidrot to pamatcēloni un nepieciešamības gadījumā veikt zemādas, intramuskulāru vai lēnu intravenozu atropīna sulfāta injekciju, lai koriģētu parasimpatomimētisko iedarbību.

Ievērojiet:

Piridostigmīna bromīda pārdozēšana var izraisīt holīnerģisko krīzi ar tādām pazīmēm kā izteikts vai progresējošs muskuļu vājums līdz pat paralīzei - draud dzīvībai bīstama respiratorā paralīze! Citas pavadošās pazīmes var būt asinsspiediena pazemināšanās līdz par asinsrites kolapsam, bradikardija līdz pat sirdsdarbības apstāšanai vai - paradoksāli - reflektorai tahikardijai. Šajos gadījumos nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un intravenozi lēnām jāievada 1-2 mg atropīna sulfāta (skatīt apakšpunktu 4.9).

4.9. Pārdozēšana

a)    Intoksikācijas pazīmes

Siekalošanās un asarošana, eritēma, pastiprināta svīšana, nogurums, nespēks, patoloģiska acu zīlīšu saraušanās, redzes traucējumi, vertigo sajūta, slikta dūša, vemšana, patvaļīga urinācija un defekācija, graizes, muskuļu paralīze (neiromuskulāra bloka dēļ), bronhospazmas, plaušu tūska, asinsspiediena pazemināšanās līdz pat asinsrites kolapsam, bradikardija līdz pat sirds apstāšanai, iespējama reflektora tahikardija.

b)    Intoksikācijas ārstēšana

Kā specifisks antidots jālieto 1-2 mg atropīna sulfāta, ko lēnām ievada intravenozi. Deva atkarīga no iedarbības. Atkarībā no pulsa frekvences pēc 2-4 stundām var atkārtoti ievadīt sākuma devu. Jāatbrīvo elpceļi un, ja nepieciešams, jāveic mākslīgā elpināšana.

Sirds apstāšanās gadījumā - sirds masāža. Šķidruma un elektrolītu kompensācija. Pēc perorāli pārdozēta piridostigmīna bromīda jāveic kuņģa skalošana un jālieto aktivēta medicīniskā ogle.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Netiešs parasimpatomimētisks līdzeklis ATĶ kods: N07A A02

Piridostigmīna bromīds inhibē holīnesterāzi un darbojas kā netiešs parasimpatomimētisks līdzeklis. Šī fermenta nomākuma rezultātā holīnerģisko sinapšu receptoros paaugstinās acetilholīna koncentrācija; acetilholīna iedarbība pastiprinās un pagarinās.

Piridostigmīna bromīdam pārsvarā ir perifēriska iedarbība. Tas neiedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, tāpēc ka aktīvā viela sakarā ar zemo šķīdību lipīdos neizkļūst cauri asins-smadzeņu barjerai.

Piridostigmīna bromīds ir īpaši piemērots kā antimiastēnisks līdzeklis.

5.2.    Farmakokinetiskas īpašības

Pēc piridostigmīna lietošanas maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 1,7 līdz 3,2 stundu laikā. Plazmas koncentrācija ir apmēram 40 - 60 ng/ml. Pie Cmax iespējamas starpindividuālas atšķirības ar faktoru 4 - 7.

Pētījumā ar Myasthenia gravis pacientiem maksimālais līmenis asinīs tika sasniegts pēc 3 stundām, bet klīniskā un neirofizioloģiskā iedarbība sākās pēc 30 minūtēm, un maksimumu sasniedza pēc 120-150 minūtēm. Tas apstiprināja teorētisko pieņēmumu, ka piridostigmīna bromīds ātri izkliedējas līdz motorām gala plātnītēm un pilnībā bloķē holīnestrāzi pirms maksimālā līmeņa sasniegšanas.

Nav noteiktas saistības starp devu un koncentrāciju plazmā / plazmas līmeņa augstumu. Tomēr efektivitāti ar efektīvajiem līmeņiem virs 100 ng/ml nevar uzlabot.

Piridostigmīna bromīda izkliedes tilpums ir apmēram 0,5-1,7 l/kg ķermeņa masas.

Piridostigmīna bromīds metabolizējas galvenokārt aknās. Kā galvenais metabolīts tika noteikts 3-hidroksi-N-metilpiridīnijs.

Eliminācija notiek galvenokārt caur nierēm; eliminācijas pusperiods pēc intravenozas injekcijas ir apmēram 1,5 stundas. Pēc perorālas lietošanas eliminācijas pusperiods lēnās absorbcijas dēļ pagarinās līdz apmēram 3-3,5 stundām.

Piridostigmīna bromīds neizkļūst cauri asins-smadzeņu barjerai.

Biopieejamība

Piridostigmīna bromīda biopieejamība pēc perorālas lietošanas ir starp 8 un 20%. Pacientiem ar Myasthenia gravis tā var pazemināties līdz mazāk nekā 4%. Absorbcijas ātrums un apjoms ir individuāli ļoti dažāds.

5.3.    Preklīniskie dati par drošību

Toksisku piridostigmīna bromīda devu subkutāna ievadīšana žurkām izraisīja nevēlamas blakusparādības, piemēram, siekalošanos, raustīšanos, trīci un elpošanas grūtības. Pēc toksisku devu perorālas ievadīšanas žurkas nobeidzās elpošanas mazspējas dēļ. Diafragmas neromuskulāro sinapšu bojājums bija histoloģiski nosakāms. Ilgāka perorāla lietošana žurkām izraisīja plazmas holīnesterāzes un eritrocītu acetilholīnesterāzes nomākumu.

Standarta in vitro un in vivo ģenētiskie toksikoloģiskie testi neuzrādīja nekādu klīniski nozīmīgu piridostigmīna bromīda genotoksisko potenciālu.

Par piridostigmīna bromīda karcinogenitāti preklīniski pētījumi netika veikti.

Pētījumi ar dzīvniekiem tika veikti žurkām pēc piridostigmīna bromīda perorālas ievadīšanas, lai iegūtu informāciju par zāļu reproduktīvo tosicitāti. Tām nebija ietekmes uz tēviņu un mātīšu auglību. Embriotoksiskos pētījumos maternotoksisko devu robežās auglim tika konstatēts palielināts absorbcijas ātrums un aizkavēta pārkaulošanās. Ārstētu mātīšu pēcnācēju perinatālos/postnatālos pētījumos konstatēja samazinātu ķermeņa masas pieaugumu.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Magnija stearāts (Ph. Eur.), polividons (K 25), glutamīnskābes hidrohlonds, izgulsnēts silīcija dioksīds, augstas dispersijas pakāpes silīcija dioksīds, kukurūzas ciete, mikrokristāliskā celuloze, attīrīts ūdens.

6.2.    Nesaderība

Līdz šim nav zināma.

6.3.    Uzglabašanas laiks 3 gadi.

Pēc pudeles atvēršanas Kalymin 60 N 60 mg tabletes ir derīgas vēl 6 mēnešus.

Nelietot pēc derīguma termiņa.

6.4.    Īpaši uzglabašanas nosacījumi

Nav īpašu prasību.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

100 ml platkakla stikla pudele (Alcap orifice G-43) ar drošu polietilēna aizbāzni (Alcap closure G-43). Iepakojumā 100 tablešu.

6.6.    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AWD.pharma GmbH & Co. KG, Wasastraße 50, 01445 Radebeul, Vācija

7.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

98-0385

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2008. gada novembris. Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Государственное агенство лекарств-ZVA


[*] DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2015]


Назад

Thai Lotus Spa Massage
Аптекам и магазинам БАД'ов Рекламодателям

2011-2017 APTEKA.LV © . Все права защищены

Необоснованный приём лекарств вреден для здоровья!

Kонсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарств!