apteka.lv APTEKA.LV

Акции в аптеках Латвии    -Цены-Aкция  АКЦИИ В АПТЕКАХ ЛАТВИИ
Карта аптек Латвии Дежурные врачи. Медпомощь
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Aкция  ВАКЦИНАЦИЯ
Поиск лекарств и их аналогов-Цены ПОИСК ЛЕКАРСТВ ПО АЛФАВИТУ

Поиск лекарств и их аналогов Поиск лекарств и их аналогов

Запрос должен содержать минимум 3 символа:

         Полезное         

ОЧЕРЕДИ НА МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ
СПИСКИ КОМПЕНСИРУЕМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Top.LV

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

BACLOSAL (BACLOFEN) TBL 10MG N50

На 2017-Nov-20
BACLOSAL-BACLOFEN-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "BACLOSAL (BACLOFEN) TBL 10MG N50 " в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 3.34€  3.93$  2.98£  235Rub  33SEK  14PLN  13.84₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro: Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  BACLOSAL (BACLOFEN) TBL 10MG N50     Перепроверить.

 ATC кодM03BX01
 Активные вещества: Baclofenum


 Фирма производитель: Polpharma. 
Лекарство BACLOSAL (BACLOFEN) TBL 10MG N50 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту. 

Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
BACLOSAL 10 MG, TABL. N50 (R)
2.58€ Интернет аптека Литва Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Литва) (Oct-2017)
BACLOSAL 10MG TABL.N50
2.89€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
BACLOSAL (BACLOFEN) TBL 10MG N50 (K)
3.34€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
BACLOSAL TBL 10MG N50 (ET)
3.51€ Аптека Эстония Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Эстония) (Oct-2017)
BACLOSAL TBL 10MG N50 (ET)
3.51€ Аптека Эстония Valga südameapteek (Эстония) (Oct-2017)


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


9927-010208

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

BACLOSAL 10 mg tabletes BACLOSAL 25 mg tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena 10 mg tablete satur 10 mg baklofena (Baclofenum)

Viena 25 mg tablete satur 25 mg baklofena (Baclofenum)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt atpakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Tabletes.

Baclosal 10 mg tabletes un Baclosal 25 mg tabletes ir baltas, apaļas un abpusēji izliektas. Baclosal 10 mg tabletēm ir dalījuma līnija.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

Smagi, hroniski spastiski stāvokļi, ko izraisījuši dažāda veida bojājumi, piemēram, izkliedētā skleroze vai traumatisks daļējs muguras smadzeņu bojājums.

4.2.    Devas un lietošanas veids

Lai noteiktu minimālo efektīvo devu, kas neizraisa nevēlamas blakusparādības, deva jāizvēlas individuāli. Ieteicama šāda terapijas shēma:

Pieaugušie

Pirmo trīs dienu laikā - pa 5 mg (puse no 10 mg tabletes) trīs reizes dienā; turpmāko trīs dienu laikā - pa vienai 10 mg tabletei trīs reizes dienā; turpmāko trīs dienu laikā - pa 15 mg (1'/2 10 mg tablete) trīs reizes dienā; turpmāko trīs dienu laikā - pa 20 mg (divas 10 mg tabletes) trīs reizes dienā.

Lietošana pēc šādas shēmas nodrošina labu zāļu panesamību.

Vairumam pacientu terapeitiskos efektus novēro pēc 30 līdz 75 mg lielām dienas devām.

Ja nepieciešams, ievērojot īpašu piesardzību, devu var pakāpeniski palielināt.

Pacienti, kam nepieciešamas lielākas zāļu devas (75 - 100 mg dienā), var lietot 25 mg tabletes.

Zāļu dienas deva nedrīkst pārsniegt 100 mg.

Terapijas ilgums ir atkarīgs no pacienta klīniskā stāvokļa.

Baklofēna terapiju nedrīkst pārtraukt pēkšņi, jo var rasties halucinācijas un paasināties spastiskie stāvokļi. Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem zāļu deva jāpalielina īpaši piesardzīgi, jo pastāv lielāks nevēlamo blakusparādību risks.

Bērni

Parastās zāļu devas ir no 0,75 līdz 2 mg/kg ķermeņa masas.

Ieteicama šāda terapijas shēma:

Bērniem:    no 12 mēnešu līdz 2 gadu vecumam: 10 - 20 mg dienā,

no 2 līdz 6 gadu vecumam:    20 - 30 mg dienā,

no 6 līdz 10 gadu vecumam:    30 - 60 mg dienā.

Bērniem, kas vecāki par 10 gadiem, maksimālā dienas deva ir 2,5 mg/kg ķermeņa masas.

Terapiju sāk ar 5 mg devu, ko lieto divas reizes dienā.

Ja nepieciešams, devu ik pēc trīs dienām var piesardzīgi palielināt, līdz tiek panākts pietiekams terapeitisks efekts.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem:

Šiem, kā arī pacientiem ar dialīzi ieteicamās zāļu devas jāsamazina līdz 5 mg dienā.

Zāles jāieņem ēšanas laikā.

4.3    Kontrindikācijas

•    Paaugstināta jutība pret baklofēnu.

•    Peptiskas čūlas.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Baklofēna terapijas laikā var saasināties psihotiski sindromi, šizofrēnija, krampji un apjukuma stāvokļi. Šādiem pacientiem preparāts jālieto piesardzīgi un pacientiem jānodrošina stingra medicīniska uzraudzība.

Ja preparātu atceļ pēkšņi, var attīstīties trauksme, apjukums, halucinācijas, psihoze, mānija, paranoja un krampji, kā arī var saasināties spastiskie stāvokļi. Tādēļ preparāta deva jāsamazina pakāpeniski - vienas vai divu nedēļu laikā.

Baklofēns izdalas ar urīnu, galvenokārt neizmainīta veida. Tadeļ pacientiem ar nieru darbības traucējumiem šis preparāts jālieto piesardzīgi. Šādiem pacientiem deva ir atbilstoši jāsamazina.

Īpaša piesardzība jāievēro gadījumos, kad ar baklofēnu ārstē gados vecākus pacientus (palielināts nevēlamo blakusparādību attīstības risks).

Epilepsijas slimniekiem, kuriem nepieciešama vienlaicīga terapija ar baklofēnu, ir jānodrošina rūpīga klīniska un EEG kontrole, jo ir novērota pretkrampju terapijas efektivitātes mazināšanās un EEG izmaiņas.

Piesardzība jāievēro ārstējot ar baklofēnu pacientus, kam vertikāla ķermeņa stāvokļa saglabāšana un līdzsvars vai kustību apjoma palielināšana ir atkarīga no paaugstināta muskuļu tonusa.

Īpaši piesardzīgi baklofēns jālieto pacientiem, kas saņem zāles pret hipertensiju (ir iespējama mijiedarbība).

Zāles jālieto piesardzīgi pacientiem ar smadzeņu insultu un, ja anamnēzē ir peptiska čūla, elpošanas traucējumi vai aknu darbības traucējumi.

Zāles jālieto piesardzīgi pacientiem ar paaugstinātu urīnpūšļa sfinktera tonusu (iespējama urīna aizture).

Dažiem pacientiem, kuri ir ārstēti ar baklofēnu, ir novērota paaugstināta ASAT, sārmainās fosfatāzes vai glikozes koncentrācija serumā. Ieteicams veikt laboratoriskus izmeklējumus, it īpaši pacientiem ar aknu darbības traucējumiem un cukura diabētu.

Tabletes satur laktozi. Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorciju.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

•    Lietojot baklofēnu kopā ar citām zālēm, kas ietekmē CNS (tostarp prettrauksmes un miega līdzekļiem) vai alkoholu, pastiprinās to sedatīvā iedarbība.

•    Pacientiem, kas saņem litija sāļus, baklofēns var pastiprināt hiperkinēzijas simptomus.

•    Tricikliskie antidepresanti var pastiprināt baklofēna iedarbību, kā rezultātā nozīmīgi samazinās muskuļu tonuss.

•    Baklofēns var pastiprināt antihipertensīvo zāļu (tostarp AKE inhibitoru un diurētisko līdzekļu) iedarbību; šādos gadījumos var būt nepieciešama devas korekcija.

•    Zāles, kuras spēj izraisīt nieru mazspēju (piemēram, ibuprofēns), var aizkavēt baklofēna ekskrēciju, izraisot toksisku iedarbību.

•    Pacientiem ar Parkinsona slimību, kurus ārstē ar levodopu un karbidopu, vienlaicīgas baklofēna lietošanas laikā var rasties apjukums, halucinācijas un uzbudinājums.

•    Baklofēns paildzina fentanila inducēto pretsāpju ietekmi.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana Grūtniecība: C kategorija.

Pētījumos ar žurkām, lietojot baklofēna devu, kas bija apmēram 13 reizes lielāka par cilvēkam ieteikto maksimālo devu, augļiem biežāk attīstījās nabas trūce.

Pelēm un trušiem netika novērotas teratogēniskas izmaiņas, bet lietojot pelēm un trušiem baklofēna dienas devas, kas par 17 - 34 reizēm pārsniedza cilvēkam paredzētās devas, tika novērota augļa masas mazināšanās un skeleta pārkaulošanās traucējumi.

Citos pētījumos ar žurku mātītēm, kas baklofēnu saņēma divus gadus, tika novērotas no devas atkarīgas olnīcu izmaiņas.

Baklofēns šķērso placentāro barjeru.

Nav veikti kontrolēti pētījumi par zāļu lietošanu grūtniecēm.

Grūtniecības laikā baklofēnu drīkst lietot tikai tad, ja ārsts uzskata, ka terapijas sniegtais guvums mātei atsver iespējamo bojājuma risku auglim.

Zāļu lietošana zīdīšanas periodā

Baklofēns izdalās ar mātes pienu.

Zāļu lietošanas laikā nav ieteicams barot bērnu ar krūti.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Baklofēns var izraisīt sedāciju un traucēt koncentrēšanās spēju.

Tādējādi pacienti, kas ārstēti ar šīm zālēm, nedrīkst vadīt transportlīdzekļus, apkalpot kustīgus mehānismus vai veikt citas potenciāli bīstamas darbības.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības visbiežāk rodas, strauji palielinot zāļu devu vai lietojot lielas baklofēna devas, kā arī gados vecākiem pacientiem.

Vairumā gadījumu parādības ir pārejošas un izzūd pēc devas mazināšanas. Smagu nevēlamu blakusparādību gadījumā terapija ir jāpārtrauc.

Pēc baklofēna lietošanas ir novērotas šādas nevēlamas blakusparādības:

Centrālā nervu sistēma

10 - 63 %    miegainība

5 - 15%

vertigo

4 - 12%

slikta dūša

1 - 11%

apjukums

4 - 8%

galvassāpes

2 - 7%

bezmiegs

2 - 4%

nespēks un vājuma sajūta

Reti:

eiforija, uzbudinājums, depresija, halucinācijas, parestēzijas, muskuļu sāpes un

vājums, ataksija, sausums mutes dobumā, spēku izsīkums, trīce, astēnija,

elpošanas vai sirds - asinsvadu darbības nomākums, orientācijas traucējumi,

viegls reibonis, vemšanas reflekss, vemšana, akomodācijas traucējumi, nistagms,

murgi; iespējams krampju sliekšņa pazeminājums un krampji, it īpaši epilepsijas

slimniekiem.

Asinsrites sistēma

0 - 9%

hipotensija

Reti:

elpas trūkums, sirdsklauves, sāpes krūšu kurvī un ģībonis.

Gremošanas sistēma

2 - 6%

aizcietējums

Reti:

anoreksija, garšas sajūtas traucējumi, vēdera sāpes, caureja,

pozitīvs rezultāts izkārnījumu analīzei uz slēptām asinīm.

Uroģenitālā sistēma

2 - 6%

neatliekama urinēšanas vajadzība

Reti:

patvaļīga urinēšana, urīna aizture, anūrija, impotence, ejakulācijas traucējumi,

nakts enurēze un hematūrija.

Citas:

redzes traucējumi, garšas sajūtas traucējumi, izsitumi, nieze, potīšu tūska, pārlieka

svīšana, ķermeņa masas pieaugums, deguna aizsprostojuma sajūta, izmainīta

cukura koncentrācija asinīs, aknu funkcionālo testu rezultātu izmaiņas.

Dažiem pacientiem ir novērots spastisko stāvokļu saasinājums (paradoksāla

reakcija uz preparātu).

4.9 Pārdozēšana

Pēc preparāta pārdozēšanas var attīstīties šādas nevēlamas CNS blakusparādības: miegainība, samaņas zudums, koma un elpošanas apstāšanās.

Ir iespējamas arī citas reakcijas, piemēram, apjukuma stāvoklis, halucinācijas, uzbudinājums, akomodācijas traucējumi, zīlītes refleksa zudums, muskuļu hipotonija, kloniski krampji, hiporefleksija vai arefleksija, krampji, perifēro asinsvadu paplašināšanās, hipotensija, bradikardija, ķermeņa temperatūras samazināšanās, slikta dūša, vemšana, caureja, pārlieka siekalu izdale un LDH, ASAT un sārmainās fosfatāzes koncentrācijas pieaugums.

Pārdozēšanas terapija:

Specifisks baklofēna antidots nav pieejams.

Pēc iespējas ātrāk jāizraisa vemšana vai jāskalo kuņģis un jālieto aktivētā ogle.

Pacienti, kas atrodas komā, pirms kuņģa skalošanas ir jāintubē.

Ja nepieciešams, jādod caureju izraisoši sāļi.

Pacientiem ar elpošanas apstāšanos jāveic mākslīgā elpināšana un jāordinē asinsriti uzturoša terapija. Atbilstoši dažu autoru darbiem, mazāk smagu intoksikāciju gadījumos nevēlamas blakusparādības centrālajā nervu sistēmā, piemēram, miegainību un elpošanas nomākumu, mazina intravenozi ievadīts fizostigmīns (ar 1 - 2 mg deva, ko ievada 5 līdz 10 minūšu laikā). Ja pēc pirmās devas nerodas uzlabošanās, pēc 30 līdz 60 minūtēm var ievadīt vēl vienu fizostigmīna devu.

Lai palielinātu baklofēna izvadi ar urīnu, jāievada arī šķidrums un diurētiskie līdzekļi. Krampju gadījumā var intravenozi piesardzīgi ievadīt diazepāmu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: muskuļu relaksanti, centrālas iedarbības līdzeklis.

ATĶ kods: M03B X01

Baklofēns samazina pārlieku skeleta muskuļu tonusu, ko izraisījuši muguras smadzeņu bojājumi. Zāles vienlaicīgi (un vienādā apjomā) vājina ādas refleksus un samazina muskuļu tonusu, bet tikai nedaudz samazina cīpslu refleksu amplitūdu.

Iespējams, ka šis darbības mehānisms ietver ascendējošo nervu hiperpolarizāciju un monosimpātisko un polisimpātisko refleksu inhibīciju muguras smadzeņu līmenī.

Pētījumos ar dzīvniekiem baklofēns paātrināja dopamīna metabolismu, bet cilvēkam zāles neradīja 5-hidroksiindola acetāta vai dopamīna metabolītu koncentrācijas pārmaiņas muguras smadzeņu šķidrumā.

Ta ka lielas baklofēna devas var izraisīt CNS darbības nomakumu, tiek uzskatīts, ka zāles var ietekmet an virs muguras smadzenēm atrodošos centrus.

5.2.    Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

No kuņģa - zarnu traktā baklofēns absorbējas ātri un gandrīz pilnīgi.

Pēc lielāku zāļu devu ieņemšanas absorbcija samazinās.

Terapeitiska koncentrācija (atbilstoši literatūras datiem) ir 80 - 395 ng/ml.

Pētījumos ar dzīvniekiem tika pierādīts, ka baklofens izplatās daudzos audos, bet tikai neliels vielas daudzums šķērso hematoencefālisko barjeru.

Pacientiem, kuri lieto baklofēnu, maksimālā koncentrācija Cmax(500 - 600 ng/ml) tiek sasniegta 2 - 3 stundu laikā pēc lietošanas, un koncentrācija virs 200 ng/ml saglabājas 8 stundas.

Izkliede

Baklofēns šķērso placentāro barjeru.

Neliels zāļu daudzums izdalās mātes pienā.

Aptuveni 30% baklofēna saistās ar seruma olbaltumiem.

Metabolisms

Aptuveni 15 % ieņemtās zāļu devas dezaminēšanās ceļā metabolizējas aknās.

Eliminācija

Eliminācijas pusperiods ir 2,5 - 4 stundas.

Ar urīnu izdalās 70 - 80 % baklofēna neizmainītā veidā vai metabolītu veidā. Atlikušais vielas daudzums izdalās ar izkārnījumiem.

72 stundu laikā pēc perorālas lietošanas zāles ir gandrīz pilnīgi izdalījušās.

5.3.    Preklīniskie dati par drošību

a)    Akūtā toksicitāte

Perorālu devu akūtās toksicitātes pētījumi tika veikti ar peļu un žurku mātītēm. Baklofēns izraisīja miorelaksāciju un pārtrauca spēju reaģēt uz ārējiem kairinājumiem. 2 līdz 3 stundas pēc zāļu lietošanas dzīvniekiem iestājās nāve. Perorālas baklofēna LD50 žurku un peļu mātītēm ir attiecīgi 251 un 130 mg/kg.

b)    Subakūtā toksicitāte

Sešas nedēļas ilgi perorāli lietotas 12,5 mg/kg un 25,1 mg/kg lielas baklofēna devas žurkām kavēja ķermeņa masas pieaugumu un izraisīja iekšējo orgānu (aknu un nieru) masas mazināšanos. Histopatoloģiskos izmeklējumos žurkām netika konstatētas patoloģiskas izmaiņas aknās, sirdī, nierēs vai plaušās.

Perorālas 6,5 mg/kg un 13 mg/kg lielas baklofēna devas pelēm mazināja motorisko koordināciju.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Laktoze, kartupeļu ciete, želatīns, talks, magnija stearāts un etilceluloze.

6.2    Nesaderība

Nav novērota.

6.3    Uzglabāšanas laiks 3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Preparāts jāuzglabā sausā vietā, temperatūrā līdz 25°C, sargājot no gaismas.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Baclofen 10 mg un 25 mg tabletes ir iepakotas polipropilēna flakonos pa 50 tabletēm vienā flakonā. Ārējais iepakojums ir kartona kārba ar ofseta apdruku, kurā ir viens flakons kopā ar lietošanas instrukciju.

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un likvidēšanu

Nav piemērojami.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplinska Street, 83-200 Starogard Gdanski, Polija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURI

Baclofen 10 mg: 97/4575/5 Baclofen 25 mg: 97/4576/5

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

08.05.1997 / 11.06.2002

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

9 Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Государственное агенство лекарств-ZVA


[*] DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2015]


Назад

Thai Lotus Spa Massage
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям

2011-2017 APTEKA.LV © . Все права защищены

Необоснованный приём лекарств вреден для здоровья!

Kонсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарств!