apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

DICLAC GEL 1% 100G

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-Feb-27
DICLAC-Ravim/preparaat-Geelumbkaudselt,te võite osta"DICLAC GEL 1% 100G" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 8.55€  9.27$  7.15£  605Rub  90.4SEK  37PLN  31.77₪ 

DICLAC GEL 1% 100G


ATC koodM02AA15 

Aktiivsed ained: Diclofenacum

 


Tootja firma: Hexal Ag/salutas Pharma Gmbh
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
DICLAC 100G GELIS N1
6.79€, Feb‑2020 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
DICLAC GEEL 1% 100G
7.77€ , Feb‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Osta
DICLAC GEEL 1% 100G
7.77€, Feb‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
DICLAC 50MG/G GELIS 100G
8.47€, Feb‑2020 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
DICLAC 1% GELS 100G
8.49€, Feb‑2017 Interneti apteek Latvija Latvijas aptieka (Lätis)
DICLAC 5 % GELIS, 100 G
8.52€, Feb‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
DICLAC 5 % GELIS 100 G
9.03€, Feb‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
DICLAC 1% GELS 100G N1
9.30€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
DICLAC GELS 1% 100G
9.90€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
DICLAC 1% 100G GELS (Hexal Ag/salutas Pharma Gmbh)
10.39€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
DICLAC 1% GĒLS 100G
10.70€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija medikaments.lv (Lätis)Osta
DICLAC 1% GELS, 100G (Hexal Ag/salutas Pharma Gmbh)
10.71€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
DICLAC 1% GĒLS 100G
10.71€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
DICLAC 5% GEEL 50MG/G 100G (TML)
11.02€, Jan‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
DICLAC 5% GEEL 50MG/G 100G
11.85€, Feb‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Osta
DICLAC 5% GEEL 50MG/G 100G
11.85€, Feb‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
DICLAC, 5 %, gelis, 100 g  paveikslėlis

 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diclac 5%, geel

Diklofenak

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Diclac 5% ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Diclac 5% kasutamist

3.   Kuidas Diclac 5% kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Diclac 5% säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Diclac 5% ja milleks seda kasutatakse

Diclac 5% on mittesteroidne põletiku- ja valuvastane aine ja seda kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral täiskasvanutel ja üle 14-aastastel noorukitel.

2. Mida on vaja teada enne Diclac 5% kasutamist

Ärge kasutage Diclac 5% :

-   kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained kutsuvad teil esile astma-, nõgestõve- (urtikaaria-) või ägeda nohu hoogusid;

-   raseduse viimasel trimestril.

-   kui te olete noorem kui 14 eluaastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Üldised soovitused:

-   kui te kasutate ravimit suurtel nahapindadel pikema aja jooksul. Juhul kui selline ravi on plaanis, siis tuleks teil tutvuda diklofenaki süsteemsete vormide pakendi infolehega.

-   Diclac 5% geeli tohib manustada ainult tervele nahapinnale (kus ei ole lahtisi haavu ega vigastusi). Vältida tuleb selle sattumist silma või limaskestadele ning samuti geeli allaneelamist.

Ärge manustage geeli nahale, millele on:

•   lööve või ekseem,

•   haavad.

Kui pärast selle ravimi manustamist tekib lööve, lõpetage ravi.

Olge hoolikas, et geeli ei satuks silma, suhu ega teistele limaskestadele.

Vältige manustamist suurtele nahapindadele või pika aja jooksul, välja arvatud juhul, kui see on arsti poolt määratud korraldus.

Ettevaatus on vajalik, kui viibite päikese käes või solaariumis, sest teie nahk võib pärast Diclac 5% geeli kasutamist olla päikesevalguse suhtes tundlikum.

Diclac 5% geeli tohib kasutada tavaliste sidemetega, kuid mitte õhukindlate sidemetega.

Muud ravimid ja Diclac

Diclac 5% geeli õigel kasutamisel ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Siiski palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

  Te ei tohi Diclac 5% geeli kasutada viimase 3 raseduskuu jooksul, sest see võib kahjustada teie sündimata last või põhjustada probleeme sünnitusel.

•   Ärge kasutage Diclac 5% geeli raseduse esimese kuue kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui teie arst peab seda vajalikuks.

•   Diclac 5% geeli kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav. Aga kui teie arst soovitab teil seda ravimit imetamise ajal kasutada, ei tohi Diclac 5% geeli manustada rindadele ega mujale suurtele nahapindadele või pika aja jooksul.

Diclac 5% sisaldab alkoholi.

Geel sisaldab alkoholi (2-propanool), seetõttu tuleb vältida kokkupuudet lahtiste haavade, limaskestade ja silmadega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Diklofenaki kutaanne manustamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas Diclac 5% kasutada

Kasutage Diclac 5% alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle14-aastased noorukid

Pigistage õrnalt tuubist välja väike kogus geeli ja määrige valulikule või turses piirkonnale 2 korda päevas, hõõrudes seda aeglaselt nahka.

Vajalik kogus sõltub valuliku või turses piirkonna suurusest. Näiteks 2.. .4 g diklofenaki geelist (kirsisuurusest kogusest kreeka pähkli suuruse koguseni) piisab umbes 400.800 cm2 piirkonna raviks. Vältige kasutamist suurtel nahapindadel ja pika ajal jooksul, välja arvatud juhul, kui see on arsti korraldus.

Kahe manustamiskorra vahele peab jääma vähemalt neli tundi. Ärge manustage 24 tunni jooksul rohkem kui neli korda.

Ärge kasutage Diclac 5% geeli üle kahe nädala arstiga nõu pidamata.

Kui teie enesetunne ei parane või kui see muutub halvemaks, pidage nõu oma arstiga.

Manustamisviis

Võtke tuub karbist välja. Enne esimest kasutamiskorda purustage korgil oleva teravikuga tuubil olev kaitsekile. Ärge kasutage, kui kaitsekile on kahjustatud.

Geel on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage suus. juhuslikul allaneelamisel teavitage kohe oma arsti.

Olge hoolikas, et geeli ei satuks silma ega limaskestadele.

Kui see juhtub, loputage silmi puhta veega. Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Ärge määrige geeli haavadele või piirkondadele, kus nahk on kahjustatud.

Ärge kasutage pärast geeli manustamist õhku mitteläbilaskvat sidet ega rõhksidet. Kuid geeli võib kasutada koos tavalise sidemega.

Geeli määrimisel võite märgata kerget jahutavat tunnet.

Pärast Diclac 5% geeli kasutamist peske käed, välja arvatud juhul, kui ravitavaks piirkonnaks on käed. Keerake kork tagasi.

Kui te kasutate Diclac 5% rohkem kui ette nähtud

Nahal kasutamise korral ei ole Dicalc 5% geeli kasutamisel üleannustamine tõenäoline. Aga kui teie neelate või neelab laps kogemata alla Diclac 5% geeli, pöörduge oma arsti poole või erakorralise meditsiini osakonda. Võtke pakend kaasa, et seda arstile näidata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diclac 5% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva või väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla rasked.

Kui teil tekib mis tahes järgnevates sümptomitest, lõpetage Diclac 5% geeli kasutamine ja pöörduge arsti poole:

•   villiline nahalööve, nõgestõbi (bulloosne dermatiit) (harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st);

•   näo, huulte, keele või kõri turse (väga harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st);

•   ootamatult tekkiv hingamisraskus ja pigistustunne rinnas koos viliseva hingamise või köhaga (astma) (väga harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st).

Teised kõrvaltoimed

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

•   nahalööve, sügelus, põletustunne, naha punetus või kipitus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st):

•   ülitundlikkus, nõgestõve tüüpi lööve;

•   mädavillidega lööve;

•   naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes. Võimalikud sümptomid on päikesepõletus koos sügeluse, turse ja villidega.

Kui teil tekib nahalööve, lõpetage selle ravimi kasutamine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.   Kuidas Diclac 5% säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Geeli võib kasutada 12 kuu jooksul pärast esmast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.   Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclac 5% sisaldab

-   Toimeaine on diklofenaknaatrium

-   Teised abiained on isopropüülalkohol, hüpromelloos, makrogoolglütserool kokoaat, puhastatud vesi

Kuidas Diclac 5% välja näeb ja pakendi sisu

Diclac 5% on värvitu või kergelt kollakas, ilma õhumullideta ning isopropüülalkoholile omase lõhnaga geel.

Pakend: 50 g või 100 g geeli tuubis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootjad:

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1 39179 Barleben Saksamaa

Salutas Pharma GmbH Lange Göhren 3 39171 Osterweddingen Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105 EE - 11312 Tallinn Tel: +372 6652 400

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.

4/5 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

Andema allikas DDD Saksa meditsiinilise dokumentatsiooni ja teabe instituut - DIMDI [23.11.2011]


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud