apteka.lv APTEKA.LV

Акции в аптеках Латвии    -Цены-Aкция  АКЦИИ В АПТЕКАХ ЛАТВИИ
Карта аптек Латвии Дежурные врачи. Медпомощь
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Aкция  ВАКЦИНАЦИЯ
Поиск лекарств и их аналогов-Цены ПОИСК ЛЕКАРСТВ ПО АЛФАВИТУ

Поиск лекарств и их аналогов Поиск лекарств и их аналогов

Запрос должен содержать минимум 3 символа:

         Полезное         

ОЧЕРЕДИ НА МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ
СПИСКИ КОМПЕНСИРУЕМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Top.LV

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

TAMOXIFEN TBL 20MG N100

На 2017-Nov-21
TAMOXIFEN-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "TAMOXIFEN TBL 20MG N100 " в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 15.50€  18.25$  13.82£  1092Rub  153.2SEK  66PLN  64.24₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro: Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  TAMOXIFEN TBL 20MG N100     Перепроверить.

 ATC кодL02BA01
 Активные вещества: Tamoxifenum


 Фирма производитель: Orion Pharma. 
Лекарство TAMOXIFEN TBL 20MG N100 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту. 

Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
TAMOXIFEN 20MG TABL.N100
13.52€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
TAMOXIFEN TBL 20MG N100 (K)R
15.50€ A-aptieka (Jan-2016) Riga


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Tamoxifen Orion 20 mg tabletes

Tamoxifenum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Tamoxifen Orion un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Tamoxifen Orion lietošanas

3. Kā lietot Tamoxifen Orion

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Tamoxifen Orion

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Tamoxifen Orion kādam nolūkam to lieto

 

Tamoxifen Orion ir zāles, ko lieto krūts vēža ārstēšanai. Tamoxifen Orion tabletes satur tamoksifēnu – vielu, kas nomāc vai samazina estrogēnu (sieviešu dzimumhormonu) bioloģiskos efektus.

 

Ārsts šīs zāles var nozīmēt piecus gadus ilgai ārstēšanai.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Tamoxifen Orion lietošanas

 

Nelietojiet Tamoxifen Orion šādos gadījumos

  • ja Jums ir alerģija pret tamoksifēnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

  • grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Tamoxifen Orion lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

Ārstēšanās laikā ar Tamoxifen Orion ir jāseko asins analīžu rezultātiem. Šo analīžu rezultātu izmaiņas var nozīmēt, ka terapijas deva ir jāmaina.

 

Sievietes auglīgā vecumā pirms terapijas uzsākšanas jāizmeklē, lai izslēgtu grūtniecību.

 

Pacienti ar kaulu metastāzēm pirmo terapijas nedēļu laikā tiks rūpīgi novēroti, jo var attīstīties hiperkalcēmija. Ja parādās hiperkalcēmija, ārsts veiks atbilstošus pasākumus; smagākos gadījumos tamoksifēna lietošana var tikt pārtraukta. Vēlāk ārsts regulāri var veikt papildu pārbaudes.

 

Pirms tamoksifēna terapijas ārsts veiks acu pārbaudi. Pacientiem, kuri lieto tamoksifēnu, obligāti jāveic atkārtotas oftalmoloģiskas pārbaudes. Ja Jums šķiet, ka ārstēšanās ar tamoksifēnu laikā rodas redzes izmaiņas (piemēram, katarakta un retinopātija), nekavējoties konsultējieties ar ārstu; ārsts veiks oftalmoloģiskus izmeklējumus. Vairums oftalmoloģisko blakusparādību izzūd pēc tamoksifēna lietošanas pārtraukšanas.

 

Saistībā ar tamoksifēna terapiju ir novērota paaugstināta endometrija izmaiņu, tai skaitā hiperplāzijas, polipu, dzemdes fibromu, endometrija vēža un dzemdes sarkomas sastopamība. Pacientēm, kuras saņem tamoksifēna terapiju, regulāri jāveic ginekoloģiska izmeklēšana, lai izslēgtu iespējamos endometrija bojājumus. Pacientēm, kuras lieto vai iepriekš lietojušas tamoksifēnu, neregulāru menstruāciju, izdalījumu un asiņošanas no maksts, kā arī sāpju vai spiediena iegurnī gadījumā nekavējoties jāveic ginekoloģiska izmeklēšana.

 

Klīniskajos pētījumos ir novērots 2 līdz 3 reizes paaugstināts venozās trombembolijas, tai skaitā insulta, dziļo vēnu trombozes un plaušu embolijas risks. Risks paaugstinās īpaši pēc lielām operācijām vai ilgstošas imobilizācijas laikā. Visām pacientēm pirms ārstēšanas rūpīgi jāapsver ieguvuma un venozās trombembolijas riska līdzsvars; pacientēm ar venozu trombemboliju anamnēzē vai tās risku ārstēšanā jāievēro piesardzība un regulāri jākontrolē. Pacienti jāinformē par paaugstinātu risku un jāiesaka nekavējoties informēt ārstu par trombembolijas pazīmēm. Ja Jums šķiet, ka attīstās venozas trombembolijas simptomi, lūdzu, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu. Ārsts var izlemt nekavējoties pārtraukt tamoksifēna lietošanu un, ja nepieciešams, uzsāks atbilstošu antitrombotisku terapiju.

Lūdzu, esiet īpaši piesardzīgi, ja vienlaicīgi lietojat zāles, ko sauc par citotoksiskiem līdzekļiem, jo tie var paaugstināt trombu veidošanās risku.

 

Tamoksifēns jālieto piesardzīgi pacientēm ar esošu leikopēniju un trombocitopēniju (skatīt 4. punktu). Var būt lietderīga pilnas asinsainas, tai skaitā trombocītu skaita periodiska kontrole.

 

Ja Jums ir krūts vēzis un Jūs tiekat ārstēta ar tamoksifēnu, ārsts var Jums lūgt dažas pārbaudes veikt biežāk. Klīniskajos pētījumos ir ziņots par vairākiem sekundāriem primāriem audzējiem, kas rodas citviet nevis endometrijā vai pretējā krūtī.

 

Ārstēšanas laikā ārsts var ieteikt periodiski veikt pārbaudes, tai skaitā ginekoloģisku izmeklēšanu, galveno uzmanību pievēršot endometrija izmaiņām.

 

Ilgstošos kanceroģenēzes pētījumos ar grauzējiem tamoksifēnam konstatēja hepatokancerogēnas īpašības. Arī klīniskos pētījumos ar tamoksifēnu konstatēti aknu šūnu vēža gadījumi. Pētījumu rezultāti liecina par paaugstinātu kuņģa un zarnu trakta vēža sastopamību saistībā ar tamoksifēna lietošanu krūts vēža terapijai. Ārsts regulāri var veikt trombocītu skaita, kalcija līmeņa asinīs, aknu un nieru funkcionālo rādītāju, kā arī triglicerīdu līmeņa analīzes.

 

Sievietēm ar estrogēnu receptoru pozitīvu krūts vēzi un negatīviem mezgliem pēc limfadenoektomijas vai mastektomijas un staru terapijas iesaka ierobežot adjuvanto terapiju ar tamoksifēnu maksimāli līdz 5 gadiem.

 

Ārstēšanas ar tamoksifēnu laikā, kad vien iespējams, jāizvairās no spēcīgu enzīma CYP2D6 inhibitoru (piemēram, paroksetīna, fluoksetīna, hinidīna, cinakalceta vai bupropiona) lietošanas, jo tie var samazināt tamoksifēna iedarbību.

 

Nekavējoties ziņojiet savam ārstam, ja Jums radušās problēmas ar redzi vai, ja sākusies negaidīta asiņošana vai smērēšanās no maksts. Ārstēšana ar Tamoxifen Orion sievietēm pirms menopauzes izraisa menstruāciju pārtraukšanos vai neregulāras menstruācijas.

 

Citas zāles un Tamoxifen Orion

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Tamoxifen Orion tabletes pastiprina to zāļu iedarbību, kas novērš asins recēšanu. Jūsu ārsts veiks asinsreces stāvokļa analīzes.

 

Trombocītu agregācijas inhibitorus (tādus kā klopidogrels) nedrīkst lietot vienlaicīgi ar tamoksifēnu, lai izvairītos no asiņošanas.

 

Hormonu preparātus, īpaši estrogēnus (piemēram, iekšķīgi lietojamus kontraceptīvos līdzekļus), nedrīkst lietot vienlaicīgi ar tamoksifēnu, jo iespējama savstarpēja iedarbības samazināšanās.

 

Zāles, kas veicina urīna izdalīšanos (tiazīdu grupas diurētiskie līdzekļi), lietojot kopā ar Tamoxifen Orion, var paaugstināt kalcija līmeni asinīs.

 

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja lietojat aromatāzes inhibitorus (piemēram, anastrozolu).

 

Ziņots par diviem gadījumiem, kad vienlaicīga tamoksifēna un tegafūra lietošana izraisīja hronisku aktīvu hepatītu un aknu cirozi.

 

Lietojot vienlaicīgi ar citostatiskiem līdzekļiem ievērojami paaugstinās venozas trombembolijas risks.

 

Tamoksifēnu galvenokārt metabolizē CYP3A4. Jāievēro piesardzība, vienlaicīgi lietojot zināmus CYP3A4 enzīmu inhibitorus vai inducētājus (piemēram, rifampicīnu). Daži SSAI antidepresanti (piemēram, paroksetīns) var samazināt tamoksifēna efektivitāti. Jāizvairās no tamoksifēna vienlaicīgas lietošanas ar spēcīgiem CYP2D6 inhibitoriem (piemēram, paroksetīnu, fluoksetīnu, hinidīnu, cinakalcetu vai bupropionu).

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Tamoxifen Orion nedrīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

 

Sievietēm Tamoxifen Orion lietošanas laikā un vismaz 2 mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas jālieto nehormonālās kontracepcijas metodes. Papildu informāciju jautājiet savam ārstam.

 

Sievietēm pirms menopauzes, kuras krūts vēža ārstēšanai lieto tamoksifēnu, menstruācijas var izzust vai kļūt neregulāras.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka tamoksifēns ietekmēs pacienta spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr, lietojot tamoksifēnu, ziņots par nogurumu un laikā, kamēr šie simptomi saglabājas, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus jāievēro piesardzība.

 

Tamoxifen Orion satur laktozes monohidrātu

Tamoxifen Orion tabletes satur laktozes monohidrātu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

 

3. Kā lietot Tamoxifen Orion

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Parastā deva ir pa 20 mg, vienā vai divās reizēs. Norijot tableti, tai jāuzdzer glāze ūdens.

 

Ja esat lietojis Tamoxifen Orion vairāk nekā noteikts

Ja Jūs nejauši esat lietojis lielāku devu nekā noteikts, informējiet ārstu vai griezieties tuvākajā ārstniecības iestādē.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Nevēlamās blakusparādības parasti ir salīdzinoši vieglas un tikai retos gadījumos pietiekami smagas, lai būtu nepieciešams pārtraukt zāļu lietošanu.

 

Saistībā ar tamoksifēna lietošanu visbiežāk novēro blakusparādības, ko izraisa zāļu antiestrogēnā darbība, piemēram, karstuma viļņus, maksts asiņošanu vai izdalījumus, sliktu dūšu, vemšanu, vulvas niezi, izsitumus un sausu ādu.

 

Ne tik bieži vai retāk ziņots par tādām blakusparādībām, kā išēmisks cerebrovaskulārs notikums, cerebrovaskulārs notikums, ”neskaidra” galva, reibonis, šķidruma aizture, hiperkalcēmija (pacientiem ar kaulu metastāzēm), galvassāpes, jušanas traucējumi (tajā skaitā parestēzija un disgeizija) un alopēcija. Ziņots arī par sāpēm vēderā, caureju, pankreatītu, taukaino hepatozi, hepatītu, holestāzi, aknu mazspēju, aknu šūnu bojājumu, aknu nekrozi, sāpju pastiprināšanos kaulos un audzēja apvidū, mialģiju, nogurumu, klepu, mentālu depresiju, apjukumu, anoreksiju un aizcietējumu, ādas vaskulītu, multiformo eritēmu, ādas sarkano vilkēdi, vēlīnu ādas porfīriju, paaugstinātu triglicerīdu līmeni.

 

Pacientēm, kuras lieto tamoksifēnu, ziņots par krampjiem kājās.

 

Tamoxifen Orion lietošanas laikā var pastiprināties asins trombu veidošanās asinsvados. Ārstēšanās sākumā var paaugstināties kalcija līmenis asinīs. Var novērot pārejošas trombocitopēnijas un hemorāģijas epizodes. Tāpat var attīstīties izmaiņas aknu laboratoriskajos rādītājos.

 

Tamoxifen Orion lietošana pirms menopauzes iestāšanās var izraisīt menstruāciju pārtraukšanos vai neregularitāti.

 

Var novērot neskaidru redzi, redzes asuma zudumu, radzenes apduļķojumu, retinopātiju un kataraktu, redzes nerva iekaisumu.

Tie parasti ir pārgājuši pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

 

Ziņots par paaugstinātu endometrija izmaiņu sastopamību saistībā ar ilgstošu tamoksifēna terapiju, tai skaitā hiperplāziju, polipiem, dzemdes fibromu un endometrija vēzi. Reta nevēlama blakusparādība ir dzemdes sarkoma. Ziņots par audzēja paasināšanos, cistisku olvadu pietūkumu un maksts polipiem.

 

Tā kā daudzas Tamoxifen Orion blakusparādības var noteikt laboratorijas analīzēs vai citos izmeklējumos, ir svarīgi, lai Jūs regulāri apmeklētu savu ārstu.

 

Retos gadījumos tamoksifēns var izraisīt šādas blakusparādības: angioneirotiskā tūska, Stīvensa-Džonsona sindroms, bullozs pemfigoīds (pūšļu veidošanās uz ādas un gļotādām), leikopēnija (kopā ar trombocitopēniju un anēmiju), neitropēnija, agranulocitoze, intersticiāls pneimonīts, paaugstinātas jutības reakcijas.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Tamoxifen Orion

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc ”Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Tamoxifen Orion satur

  • Aktīvā viela ir tamoksifēns. Viena tablete satur 30,4 mg tamoksifēna citrāta, kas atbilst 20 mg tamoksifēna

  • Citas sastāvdaļas ir kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts, povidons, magnija stearāts, nātrija cietes glikolāts.

 

Tamoxifen Orion ārējais izskats un iepakojums

Baltas, apaļas, abpusēji izliektas neapvalkotas tabletes 9 mm diametrā ar skaitli 20 vienā pusē.

 

Balts augsta blīvuma polietilēna (ABPE) konteiners ar baltu polietilēna (ABPE) aizvākojumu (vāciņu).

Iepakojuma lielums: 100 tabletes.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Ražotājs:

Orion Corporation Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1 Orionintie 1

FI-02200 Espoo FI-02200 Espoo

Somija Somija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Orion Pharma pārstāvniecībā Latvijā

Braslas iela 20-423, Rīga, LV-1084

Tālr.: +371 20028332

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2015 Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Государственное агенство лекарств-ZVA


[*] DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2015]


Назад

Thai Lotus Spa Massage
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям

2011-2017 APTEKA.LV © . Все права защищены

Необоснованный приём лекарств вреден для здоровья!

Kонсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарств!