apteka.lv APTEKA.LV

Акции в аптеках Латвии    -Цены-Aкция  АКЦИИ В АПТЕКАХ ЛАТВИИ
Карта аптек Латвии Дежурные врачи. Медпомощь
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Aкция  ВАКЦИНАЦИЯ
Поиск лекарств и их аналогов-Цены ПОИСК ЛЕКАРСТВ ПО АЛФАВИТУ

Поиск лекарств и их аналогов Поиск лекарств и их аналогов

Запрос должен содержать минимум 3 символа:

         Полезное         

ОЧЕРЕДИ НА МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ
СПИСКИ КОМПЕНСИРУЕМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Top.LV

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

JANUMET OBD TBL 50MG/1000MG N196

На 2017-Nov-19
JANUMET-лекарство/препарат -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "JANUMET OBD TBL 50MG/1000MG N196 " в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 173.38€  204.09$  154.63£  12214Rub  1714.2SEK  734PLN  718.54₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro: Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -таблетки  JANUMET OBD TBL 50MG/1000MG N196     Перепроверить.

 ATC кодA10BD07
 Активные вещества: Sitagliptinum Un Metforminum


 Фирма производитель: Merck Sharp & Dohme. 
Лекарство JANUMET OBD TBL 50MG/1000MG N196 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту. 

Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
JANUMET 50/850MG TAB.N196
128.41€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
JANUMET 50/1000MG TABN196
128.69€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
JANUMET OBD TBL 50MG/1000MG N196 (K)R
173.38€ A-aptieka (Jan-2016) Riga


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


WC500038807

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/370017/2013

EMEA/H/C/000861

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Janumet

sitagliptīns / metformīna hidrohiorīds

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Janumet. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Janumet lietošanu.

Kas ir Janumet?

Janumet ir zāles, kas satur divas aktīvās vielas: sitagliptīnu un metformīna hidrohlorīdu. Tās ir pieejamas tabletēs (50 mg sitagliptīna / 850 mg metformīna hidrohlorīda un 50 mg sitagliptīna / 1,000 mg metformīna hidrohlorīda).

Kāpēc lieto Janumet?

Janumet lieto pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, lai uzlabotu glikozes (cukura) līmeņa kontroli asinīs. Tās lieto papildus diētai un fiziskiem vingrinājumiem šādā veidā:

•    pacientiem, kuru stāvokli nevar pietiekami kontrolēt, lietojot tikai metformīnu (pretdiabēta zāles);

•    pacientiem, kas jau lieto sitagliptīna un metformīna kombināciju atsevišķu tablešu veidā;

•    kombinācijā ar sulfonilurīnvielu, PPAR-gamma agonistu, piemēram, tiazolidīndionu vai insulīnu (citām pretdiabēta zālēm) pacientiem, kuru slimību nevar atbilstoši kontrolēt, lietojot šīs zāles un metformīnu.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Janumet?

Janumet lieto divreiz dienā. Lietojamās tabletes stiprums ir atkarīgs no citu pretdiabēta zāļu devas, ko pacients lietojis iepriekš. Ja Janumet lieto ar sulfonilurīnvielu vai insulīnu, sulfonilurīnvielas vai insulīna deva, iespējams, jāsamazina, lai nerastos hipoglikēmija (pazemināts cukura līmenis asinīs).

An agency of the European Union

WC500038807

7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Maksimala sitagliptina deva ir 100 mg diena. Janumet lieto ar edienu, lai izvairītos no metformina izraisītiem gremošanas traucējumiem.

Janumet darbojas?

2. tipa cukura diabēts ir slimība, kuras gadījuma aizkuņģa dziedzeris nesintezē pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu glikozes līmeni asinīs, vai kad organisms nespēj insulīnu izmantot efektīvi.

Katrai no Janumet aktīvajam vielam - sitagliptīnam un metformīna hidrohlorīdam - ir savs darbības veids.

Sitagliptīns ir dipeptidilpeptidazes -4 (DPP-4) inhibitors. Tas darbojas, bloķējot inkretīnu hormonu noardīšanos organisma. Šie hormoni tiek atbrīvoti pēc ēšanas un stimulē insulīna veidošanos aizkuņģa dziedzerī. Paaugstinot inkretīna hormonu līmeni asinīs, sitagliptīns veicina insulīna ražošanu aizkuņģa dziedzerī, kad asinīs ir augsts cukura līmenis. Sitagliptīns neiedarbojas, kad glikozes līmenis asinīs ir zems. Sitagliptīns mazina arī aknas sintezēto glikozes daudzumu, palielinot insulīna līmeni un samazinot hormona glikagona līmeni. Sitagliptīns reģistrēts Eiropas Savienība (ES) ar nosaukumu Januvia un Xelevia kopš 2007. gada un ar nosaukumu Tesavel kopš 2008. gada.

Metformīns iedarbojas, galvenokart, ierobežojot glikozes veidošanos, ka arī samazinot tas uzsūkšanos zarnas. Metformīns ES pieejams kopš 20. gadsimta 50. gadiem.

Abu aktīvo vielu darbības rezultata mazinas glikozes līmenis asinīs, un tas palīdz kontrolēt 2. tipa cukura diabētu.

Kā noritēja Janumet izpēte?

Tapat ka Januvia, Xelevia vai Tesavel, 2. tipa diabēta pacientiem sitagliptīnu var lietot kopa ar metformīnu, ka arī ar metformīna un sulfonilurīnvielas kombinaciju. Uzņēmums iesniedza triju Januvia un Xelevia pētījumu rezultatus, lai pamatotu Januvia lietošanu pacientiem, kuru slimību nevarēja apmierinoši kontrolēt ar esošo metformīna terapiju. Divos pētījumos noskaidroja sitagliptīna iedarbību, to pievienojot metformīnam: pirmaja pētījuma, iesaistot 701 pacientu, to salīdzinaja ar placebo (fiktīvu arstēšanu), un otraja pētījuma ar 1172 pacientiem to salīdzinaja ar glipizīdu (sulfonilurīnvielu). Trešaja pētījuma ar 441 pacientu sitagliptīnu salīdzinaja ar placebo, šīs zales lietojot papildterapija ar glimepirīdu (citu sulfonilurīnvielu), kombinacija ar metformīnu vai bez ta.

Triju pētījumu rezultatus izmantoja, lai pamatotu Janumet lietošanu. Pirmaja pētījuma piedalījas 1091 pacients, kuru slimību nevarēja apmierinoši kontrolēt ar diētu un vingrošanu vien. Šaja pētījuma Janumet iedarbību salīdzinaja ar metformīna un sitagliptīna iedarbību, lietojot katru no šīm vielam atsevišķi. Otraja pētījuma piedalījas 278 pacienti, kuru slimību nevarēja apmierinoši kontrolēt, lietojot metformīna un rosiglitazona (Pß4ß-gamma agonista) kombinaciju, un salīdzinaja šo zaļu iedarbību, tam pievienojot sitagliptīnu vai placebo. Trešaja pētījuma piedalījas 641 pacients, kura slimību nevarēja apmierinoši kontrolēt ar stabilu insulīna devu, trīs ceturtdaļas no šiem pacientiem papildus lietoja metformīnu. Turklat šaja pētījuma salīdzinaja šo zaļu iedarbību, tam pievienojot sitagliptīnu vai placebo.

Visos pētījumos galvenais iedarbīguma radītajs bija izmaiņas vielas, ko sauc par glikozilēto hemoglobīnu (HbA1c), līmenī asinīs. Tas ļauj novērtēt glikozes līmeņa kontroli asinīs.

Uzņēmums veica arī papildu pētījumus, lai pieradītu, ka Janumet aktīvas vielas uzsūcas organisma līdzvērtīgi ka divu atsevišķi lietotu zaļu veidu gadījuma.

Kādas bija Janumet priekšrocības šajos pētījumos?

Janumet bija efektīvākas nekā metformīna monoterapija. Pievienojot metformīnam 100 mg sitagliptīna, HbA1c koncentrācija pēc 24 nedēļām samazinājās par 0,67 % (no aptuveni 8,0 %), salīdzinot ar 0,02 % pazemināšanos pacientiem, kuru terapijai pievienoja placebo. Pievienojot metformīnam sitagliptīnu, novēroja iedarbīgumu, kas salīdzināms ar glipizīda pievienošanu. Pētījumā, kurā sitagliptīnu pievienoja glimepirīdam un metformīnam, HbA1c koncentrācija pēc 24 nedēļām bija samazināta par 0,59 %, salīdzinot ar 0,30 % pieaugumu pacientiem, kuru terapijai pievienoja placebo.

Pirmajā no trim papildpētījumiem Janumet bija efektīvākas nekā metformīns vai sitagliptīns, ko lietoja atsevišķi. Otrajā papildpētījumā, pievienojot metformīna un rosiglitazona kombinācijai sitagliptīnu, HbA1c koncentrācija pēc 18 nedēļām samazinājās par 1,03 % salīdzinājumā ar 0,31 % kritumu tiem pacientiem, kuru terapijai pievienoja placebo. Visbeidzot, pievienojot insulīnam sitagliptīnu HbA1c koncentrācija samazinājās par 0,59 % salīdzinājumā ar 0,03 % kritumu tiem pacientiem, kuru terapijai pievienoja placebo. Pacientiem, kas papildus lietoja metformīnu, nenovēroja atšķirīgu efektu salīdzinājumā ar metformīnu nelietojušiem pacientiem.

Kāds risks pastāv, lietojot Janumet?

Visbiežāk novērotā Janumet blakusparādība (1 līdz 10 pacientiem no 100) ir slikta dūša. Pilns visu Janumet izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Janumet nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret sitagliptīnu, metformīnu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot pacienti ar diabētisku ketoacidozi vai pirmskomas stāvokli (bīstamas slimības, kas var rasties diabēta pacientiem), nieru vai aknu darbības traucējumiem, nieru darbību ietekmējošām slimībām, vai slimību, kas samazina audu aμgādi ar skābekli, piemēram, sirds vai plaušu mazspēju vai nesenas pārciestas sirdslēkmes gadījumā. Turklāt tās nedrīkst lietot pacienti, kas pārmērīgi lieto alkoholu vai ir alkoholiķi, kā arī sievietes, kas baro bērnu ar krūti. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Janumet tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Janumet, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Janumet

Eiropas Komisija 2008. gada 16. jūlijā izsniedza Janumet reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Janumet EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Janumet pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 06.2013.

Janumet

EMA/370017/2013

3. lappuse no 3 Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Европейское агентство лекарственных средств


[*] Источник информации DDD Германский институт медицинской документации и информации - DIMDI [23.11.2011]


Назад

Thai Lotus Spa Massage
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям

2011-2017 APTEKA.LV © . Все права защищены

Необоснованный приём лекарств вреден для здоровья!

Kонсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарств!