apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

VIAGRA TBL 50MG N2

Uz 2017-Dec-17
VIAGRA-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "VIAGRA TBL 50MG N2" Rīgā, Latvijā ir:

 • 25.42€  30.11$  22.41£  1770Rub  252.9SEK  107PLN  106.2₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "VIAGRA TBL 50MG N2" ###

 ATĶ kodsG04BE03
 Aktīvās vielas: Sildenafilum


 Ražotājs, zīmols: Pfizer European Service Center. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
VIAGRA TBL 50MG N2
16.58€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
VIAGRA TBL 50MG N2
25.42€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

WC500049824

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/176780/2014

EMEA/H/C/000202

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Viagra

Sildenafils

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Viagra. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Viagra lietošanu.

Kas ir Viagra?

Viagra ir zāles, kas satur aktīvo vielu sildenafilu. Tās ir pieejamas kā tabletes (25, 50 un 100 mg) un mutē disperģējamās tabletes (50 mg). Mutē disperģējamās tabletes ir tabletes, kas izšķīst mutē.

Kāpēc lieto Viagra?

Viagra lieto pieauguši vīrieši erekcijas traucējumu (tā dēvētās impotences) ārstēšanai, ja viņi nespēj sasniegt un uzturēt pietiekamu dzimumlocekļa erekciju veiksmīgai dzimumakta veikšanai. Lai Viagra iedarbotos, ir vajadzīga seksuāla stimulācija.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Viagra?

Ieteicamā Viagra deva ir 50 mg, to lieto pēc vajadzības aptuveni stundu pirms dzimumakta. Ja Viagra lieto kopā ar ēdienu, zāļu iedarbība var aizkavēties, salīdzinājumā ar šo zāļu lietošanu bez ēdiena.

Mutē šķīstošās tabletes uzliek uz mēles un ļauj tām izšķīst siekalās pirms norīšanas.

Atkarībā no iedarbīguma un blakusparādībām devu var palielināt, nepārsniedzot 100 mg, vai samazināt līdz 25 mg. Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem ārstēšana jāsāk ar 25 mg devu. Maksimālais ieteicamais lietošanas biežums ir vienreiz dienā.

An agency of the European Union

WC500049824

7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Viagra darbojas?

Viagra aktīvā sastāvdaļa sildenafils pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par 5. tipa fosfodiesterāzes (PDE5) inhibitoriem. Tas bloķē fermentu fosfodiesterāzi, kas organismā noārda tā dēvēto ciklisko guanozīna monofosfātu (cGMP). Normālas seksuālas stimulācijas laikā dzimumloceklī veidojas cGMP, kas izraisa dzimumlocekļa kavernozā ķermeņa (corpora cavernosa) sūkļveida audos esošā muskuļa atslābšanu, ļaujot asinīm ieplūst tajā un tādējādi izraisot erekciju. Bloķējot cGMP noārdīšanu, Viagra atjauno erektilo funkciju. Tomēr, lai iestātos erekcija, ir vajadzīga seksuāla stimulācija.

Kā noritēja Viagra izpēte?

Viagra iedarbību pētīja četros pamatpētījumos, kas aptvēra 1690 vīriešus vecumā no 19 līdz 87 gadiem, salīdzinot šīs zāles ar placebo (zāļu imitāciju) 12 līdz 26 nedēļu laikā. Divos pētījumos izmantoja nemainīgas devas (25, 50 vai 100 mg), un pārējos divos pētījumos tās bija mainīgas (sākumdeva bija 25 mg, un atkarībā no pacienta reakcijas to palielināja līdz 50 vai 100 mg). Turklāt tika veikti pētījumi arī ar pacientiem pēc mugurkaula smadzeņu traumas un diabēta pacientiem. Galvenais efektivitātes rādītājs bija vīriešu spēja sasniegt un uzturēt dzimumlocekļa erekciju. Tas tika reģistrēts īpašā anketā, ko pacienti aizpildīja mājās, izmantojot piecu punktu vērtēšanas sistēmu, kurā „5" punkti atbilst visaugstākajam vērtējumam.

Kādas bija Viagra priekšrocības šajos pētījumos?

Visos pētījumos Viagra bija ievērojami efektīvākas par placebo. Atbildē uz jautājumu, cik bieži pacients spējis veikt dzimumaktu, punktu skaits anketā svārstījās no 2 (bez ārstēšanas) līdz 3 vai 4, lietojot Viagra 50 mg devu. Lietojot nemainīgu devu, to pacientu īpatsvars, kas ziņoja par labāku erekciju, bija 62% (25 mg), 74% (50 mg) un 82% (100 mg), salīdzinot ar 25% placebo grupā.

Kāds risks pastāv, lietojot Viagra?

Visbiežāk novērotās Viagra blakusparādības ir galvassāpes, piesārtums, dispepsija (gremošanas traucējumi), redzes traucējumi, tostarp krāsu atpazīšanas traucējumi un neskaidra redze, deguna gļotādas pietūkums (aizlikts deguns), reibonis, slikta dūša un karstuma viļņi. Pilns visu Viagra izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Šīs zāles nedrīkst lietot vīrieši, kuriem nav ieteicama dzimumaktivitāte (piemēram, vīrieši ar tādu smagu sirds slimību kā nestabilā stenokardija vai smaga sirds mazspēja). It must also not be taken by patients who have ever had loss of vision because of a problem with blood flow to the nerve in the eye (non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy or NAION). Viagra nedrīkst lietot kopā ar nitrātiem (zālēm stenokardijas ārstēšanai). Ņemot vērā, ka Viagra iedarbība nav pētīta pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, hipotensiju (pazeminātu asinsspiedienu), nesen pārciestu insultu vai miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai iedzimtu acu slimību, piemēram, pigmentozo retinītu, arī šie pacienti nedrīkst lietot šīs zāles. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Viagra tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Viagra, pārsniedz šo zaļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Viagra lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Viagra lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns.

Pamatojoties uz šo plānu, Viagra zāļu aprakstā ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Viagra

Eiropas Komisija 1998. gada 14. septembrī izsniedza Viagra reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Viagra EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: : ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Viagra pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 03.2014.

Viagra

EMA/176780/2014

3. lappuse no 3 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Eiropas Zāļu aģentūra


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!