apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ROWATINEX CPS N100

Uz 2017-Dec-11
ROWATINEX-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ROWATINEX CPS N100" Rīgā, Latvijā ir:

 • 15.67€  18.56$  13.82£  1090Rub  156.2SEK  66PLN  64.86₪ 

ROWATINEX mīkstās kapsulas, N100


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -kapsulas -tabletes ROWATINEX CPS N100     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsG04BC
 Aktīvās vielas: Pinenum, Cineolum, Camphenum, Fenchonum, Borneolum,anetholum


 Ražotājs, zīmols: Rowa. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ROWATINEX SKRANDYJE NEIRIOS MINKŠTOSIOS KAPSULĖS,N100
12.77€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Nov-2017)
ROWATINEX, SKRANDYJE NEIRIOS MINKŠTOSIOS KAPSULĖS, N100
12.77€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Nov-2017)
ROWATINEX ZARNĀS ŠĶĪSTOŠĀS MĪKSTĀS KAPSULAS N100
14.53€ internetaptieka.lv (Nov-2017)
ROWATINEX MĪKSTĀS KAPSULAS, N100
15.17€ Meness aptieka (Nov-2017)
ROWATINEX KAPSULAS N100
15.60€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
ROWATINEX ZARNĀS ŠĶĪSTOŠAS APVALKOTĀS KAPSULAS N100
15.60€ Saules aptieka (Nov-2017)
ROWATINEX KAPSULAS N100
15.66€ medikaments.lv (Dec-2017)
ROWATINEX skrandyje neirios minkštosios kapsulės,N100

 .

Saskaņots ZVA 10.10.2011.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

ROWATINEX® zarnās šķīstošās mīkstās kapsulas

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto ROWATINEX rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-    Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas 3 dienu laikā, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

-    Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir ROWATINEX un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms ROWATINEX lietošanas

3.    Kā lietot ROWATINEX

4.    Iespējamās blakusparādības

5    Kā uzglabāt ROWATINEX

6. Sīkāka informācija

1. KAS IR ROWATINEX UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

ROWATINEX indicēts ar urolitiāzi saistītu urīnceļu spazmu un iekaisuma ārstēšanai. ROWATINEX veicina arī urīnizvadsistēmas akmeņu šķīšanu un izvadīšanu.

ROWATINEX veicina diurēzi un mazina urīnceļu spazmas, tādējādi atvieglojot akmeņu pārvietošanos. Līdzsvarotas terpēnu kombinācijas terapeitiskās darbības rezultatā mazinās urīnceļu iekaisums, jo tiek stimulēta asins plūsma caur nierēm un palielinās mazāk koncentrēta urīna izdalīšanās.

2. PIRMS ROWATINEX LIETOŠANAS Nelietojiet ROWATINEX šādos gadījumos

-    ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu(ām) vai kādu citu ROWATINEX sastāvdaļu.

-    ROWATINEX lietošana nav piemērota pacientiem, kam ir smaga kolika, anūrija vai smaga urīnceļu infekcija.

-    ROWATINEX nedrīkst lietot grūtnieces pirmajā grūtniecības trimestrī. ROWATINEX nedrīkst lietot bērna zīdīšanas laikā.

-    Nav ieteicams bērniem.

Īpaša piesardzība, lietojot ROWATINEX, nepieciešama šādos gadījumos

-    Terapijas laikā pastiprināti jāuzņem šķidrums. Pacientiem, kuri lieto antikoagulantus vai medikamentus, kuru metabolisms un izdalīšanās atkarīgi no aknām, preparāts jālieto uzmanīgi.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Preparāts uzmanīgi jālieto pacientiem, kuri saņem perorālos antikoagulantus vai citus medikamentus, kas metabolizējas aknās. Devas lielumam vienmēr ir nozīme.

ROWATINEX lietošana kopā ar uzturu

Pirms ēšanas.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Kaut gan nav novērota teratogēna iedarbība, ROWATINEX nedrīkst lietot grūtnieces pirmajā grūtniecības trimestrī. ROWATINEX nedrīkst lietot bērna zīdīšanas laikā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav datu par lietošanu sievietēm grūtniecības laikā. Tomēr vismaz dažas no sastāvdaļām var ietekmēt placentu. Grūtniecības otrā un trešā trimestra laikā zāles būtu jālieto tikai, ja to par būtisku uzskata ārstējošais ārsts.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē.

Svarīga informācija par kādu no ROWATINEX sastāvdaļām

Azokrāsviela „saulrieta dzeltenais” - var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Nātrija propil-p-hidroksibenzoāts, nātrija etil-p hidroksibenzoāts - var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams aizkavētas).

3. KĀ LIETOT ROWATINEX

Vienmēr lietojiet ROWATINEX tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietošanas veids: iekšķīgai lietošanai.

Parastā deva ir 1 kapsula 3-4 reizes dienā pirms ēšanas.

Nav ieteicams bērniem.

Ja esat lietojis ROWATINEX vairāk nekā noteikts

Ja medikaments ieņemts nesen, kuņģis jāiztukšo, veicot kuņģa skalošanu. Ja nepieciešams, jāveic simptomātiska ārstēšana. Ieteicams kontrolēt sirds, elpošanas orgānu, nieru un aknu darbību.

Perorāli dodot žurkām letālas ROWATINEX devas, attīstījās narkozei līdzīgs stāvoklis, korektīvo spēju zudums, un tās nomira dziļas somnolences stāvoklī.

Ja esat aizmirsis lietot ROWATINEX

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot ROWATINEX

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4.    IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, ROWATINEX var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiems tas izpaužas. Nelielam skaitam pacientu novēroja vieglus un pārejošus kuņģa darbības traucējumus. Vemšana novērota reti. Divos gadījumos novēroja medikamenta nepanesību (iemesls nav zināms); blakusparādības bija nelielas, un tās novēroja reti.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam.

5.    KĀ UZGLABĀT ROWATINEX

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot ROWATINEX pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par neizlietoto zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA Ko ROWATINEX satur

- Aktīvās vielas ir: a un ß pinēns, kamfēns, cineols, bomeols, fenhons, anetols.

Viena kapsula satur: 31 mg a un ß pinēna (pinenum), 15 mg kamfēna (camphenum), 3 mg cineola (cineolum), 10 mg borneola (borneolum), 4 mg fenhona (fenchonum), 4 mg anetola (anetholum).

Citas sastāvdaļas ir: olīveļļa, želatīns, glicerīns 85 %, nātrija etil-p-hidroksibenzoāts (E 215), nātrija propil-p-hidroksibenzoāts (E 217), saulrieta dzeltenais FCF (E 110), hinolīna dzeltenais (E 104).

ROWATINEX ārējais izskats un iepakojums

Dzeltenas, sfēriskas, zarnās šķīstošas mīkstās želatīna kapsulas, kuras satur gaiši dzeltenu vai zaļgani dzeltenu eļļu.

Al/PVH/PVDH blisteri pa 10 kapsulām, kas iepakoti kartona kārbiņa pa 50 un 100 kapsulām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

ROWA PHARMACEUTICALS LTD., Newtown, Bantry, Co. Cork, Īrija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA Litfas

Vytautas iela 6, LT-55175 Jonava, Lietuva

Tel: +37037330664

litfas@litfas.lt

Ši lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

3 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!