apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

GENTOS TAB N40

Uz 2017-Dec-13
GENTOS-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "GENTOS TAB N40" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.27€  8.58$  6.42£  507Rub  72.8SEK  31PLN  30.25₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "GENTOS TAB N40" ###

 ATĶ kodsG04BX00
 Aktīvās vielas: Populus, Sabal Serulata, Conium, Kalii Iod., Ferrum Picrinic


 Ražotājs, zīmols: R.bittner. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
GENTOS TABLETES, N40
7.30€ Saules aptieka (Sep-2016)
 .

Saskaņots ZVA 17.11.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

GENTOS® tabletes lietošanai zem mēles

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete GENTOS® satur: Populus tremuloides D1 25,0 mg, Sabal serrulatum D6 37,2 mg, Conium maculatum D6 37,2 mg, Kalium iodatum D12 37,2 mg, Ferrum picrinicum D12 37,2 mg.

Palīgviela: katra tablete satur 226,6 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1

3.    ZĀĻU FORMA Tabletes lietošanai zem mēles.

Baltas vai nedaudz iedzeltenas, apaļas, saplacinātas tabletes ar vienu dalījuma līniju. Tabletes var sadalīt divās vienādās daļās.

GENTOS® satur dabīgās augu izejvielas, tādēļ tam ir iespējamas garšas svārstības.Taču tas neietekmē zāļu kvalitāti un iedarbību.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Akūtu un hronisku priekšdziedzera slimību (labdabīga prostatas hiperplāzija, prostatīts), urīnpūšļa slimību (cistīts, urīnpūšļa vājums) un urinēšanas traucējumu (neatliekama vajadzība urinēt, nakts urinācija, nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās) ārstēšanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Devas vajadzētu piemērot individuāli atbilstoši klīniskiem simptomiem.

Labdabīga prostatas hiperplāzija

Devas

Lietošanas biežums

Pieaugušie un pusaudži

1 tablete

2 reizes dienā 3 mēnešus

Prostatīts (priekšdziedzera iekaisums)

Devas

Lietošanas biežums

Pieaugušie un pusaudži

1 tablete

2 reizes dienā 3 mēnešus

Hronisks un recidivējošs prostatīts:

2 reizes dienā 2 nedēļas

Cistīts (urmpušļa ielaisums) un urmpušļa vājums

Devas

Lietošanas biežums

Pieaugušie un pusaudži

1 tablete

Cistīts: 1. un 2. ārstēšanās dienā 4 reizes dienā,

pēc tam 2 reizes dienā 2 nedēļas. Hronisks un recidivējošs cistīts:

2 reizes dienā 2 nedēļas Urīnpūšļa vājums: 2 reizes dienā 3 mēnešus.

Urinēšanas traucējumi

(neatliekama vajadzība urinēt, nakts urinācija, nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās)

Devas

Lietošanas biežums

Pieaugušie un pusaudži

1 tablete

2 reizes dienā 3 mēnešus

Ārstēšanās sākumā, kā arī lai paātrinātu slimības simptomu mazināšanos, pieaugušie un pusaudži drīkst lietot pa 1 tabletei 4 reizes dienā. Kad sākas uzlabošanās, lietošanas biežumu vajadzētu samazināt līdz 2 reizēm dienā.

GENTOS® vajadzētu lietot 30 minūtes pirms vai vismaz stundu pēc ēšanas, lai nodrošinātu maksimālu iedarbīgumu. GENTOS® tabletei vajadzētu lēni izšķīst zem mēles.

4.3.    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām un/ vai jebkuru no palīgvielām.

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Viena GENTOS® tablete satur 226,6 mg laktozes monohidrāta. Šīs zāles nedrīkst lietot pacientiem ar iedzimtu galaktozes nepanesību, lapp-laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Sakarā ar organisma imūnās sistēmas stimulāciju, homeopātisko zāļu lietošanas sākumā var pastiprināties jau esošie simptomi. Šāds stāvoklis nav bīstams. Turpmāka, nepietiekama ārstēšana var radīt jaunus simptomus.

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav zināma.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Pašreiz nav ziņu par iespējamiem riskiem, lietojot GENTOS® grūtniecības un zīdīšanas periodā.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus GENTOS® nav ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.    Nevēlamās blakusparādības Nevēlamās blakusparādības nav zināmas.

4.9.    Pārdozēšana

Līdz šim nav zināmi pārdozēšanas gadījumi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1 . Farniakodinamiskas īpašības

ATĶ kods: V03AX

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskas zāles.

GENTOS® ir dažādu atsevišķu homeopātisku zāļu savienojums. Specifiskā GENTOS® sastāvdaļu kombinācija papildina tās iedarbības rezultātus, paplašinot indikāciju amplitūdu, kā arī paaugstina terapijas drošību un vienkāršību.

Homeopātiskā terapija uzskatāma par regulējošu ārstēšanu, lai stiprinātu organisma aizsargspējas, mazinot un ārstējot akūtus un hroniskus medicīniskus stāvokļus.

Atbilstoši mācībai par homeopātiskiem ārstniecības līdzekļiem GENTOS® sastāvdaļas palīdz atvieglot un izārstēt sekojošus traucējumus:

Populus tremuloides

(drebošā papele)

Priekšdziedzera labdabīga palielināšanās un urīnpūšļa katarāls iekaisums. Lēkmjveida sāpes urīnpūslī pēc urinēšanas. Palīglīdzeklis katarāla urīnpūšļa iekaisuma ārstēšanai.

Sabal serrulatum

(smalkzāģzobainā

sabalpalma)

Priekšdziedzera adenoma ar urinēšanu naktīs. Urīna pilēšana klepojot. Palīglīdzeklis prostatīta un epididimīta ārstēšanai.

Conium maculatum

(plankumainais

suņstobrs)

Priekšdziedzera hipertrofija. Vajadzība bieži urinēt (ar urīna pilēšanu). Palīglīdzeklis urīnpūšļa iekaisuma (ar gļotaini strutainu urīnu) ārstēšanai.

Kalium iodatum

(Kālija jodāts)

Kairināts urīnpūslis. Sāpīga urinēšana, ko pavada nakts urinēšana (niktūrija). Palīglīdzeklis prostatas un sēklinieku iekaisuma ārstēšanai pēc pārslimotas gonorejas vai sifilisa.

Ferrum picrinicum

(Dzelzs pikrināts)

Vecuma priekšdziedzera hipertrofija ar spiediena vai pārpildītas taisnās zarnas sajūtu. Sāpes unnizvadkanālā un dedzinošas sāpes urīnpūslī.

5.2.    Farmakokinētiskās īpašības

Nav pieejami dati par farmakokinētiskajām īpašībām.

5.3.    Preklīniskie dati par drošību

Nav īpašu risku sakarā ar aktīvo vielu augsto atšķaidījumu.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, kartupeļu ciete, magnija stearāts.

6.2.    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3.    Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Tabletes ir ievietotas PVH/PVDH/alumīnija blisteros.

Iepakojuma izmērs: 20 un 40 tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Richard Bittner AG

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Vīne, Austrija

tel.: +43 15030972

fakss: +43 1503097240

e-pasts: offi ce.vi enna@ri chard-bittner. com

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I):

05-0114

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS:

2005.gada 13. aprīlis

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS:

2010. gada septembris

Gentos tabl 17-11-2010.doc 4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!