apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

TORASEMIDE TBL 10MG N30

Uz 2017-Dec-13
TORASEMIDE-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "TORASEMIDE TBL 10MG N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 13.21€  15.58$  11.66£  922Rub  132.3SEK  56PLN  54.97₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes TORASEMIDE TBL 10MG N30     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsC03CA04
 Aktīvās vielas: Torasemidum


 Ražotājs, zīmols: Teva Pharmaceutical. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
TORASEMIDE TEVA 10 MG, TABL. N30 (R)
4.26€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
TORASEMIDE TEVA TBL 10MG N30
8.02€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
TORASEMIDE TEVA TBL 10MG N30
8.02€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
TORASEMIDE TEVA 10MG TABL
12.12€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
TORASEMIDE TBL 10MG N30
13.21€ A-aptieka (Jan-2016) Riga

Saskaņots ZVA 22.04.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Torasemide Teva 5 mg tabletes Torasemide Teva10 mg tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 5 mg vai 10 mg torasemīda (Torasemidum).

Paligviela: laktozes monohidrats.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunkta 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Tabletes.

Torasemide Teva 5 mg tabletes ir balta vai gandrīz balta, apaļas, abpusēji izliekta tablete ar dalījuma līniju viena tabletes pusē un otra pusē iegravētu „915”.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

Sastrēguma sirds mazspējas izraisīta tūska.

4.2.    Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem

Parasta deva 5 mg iekšķīgi vienu reizi diena. Parasti ta arī ir uzturoša deva. Ja nepieciešams, devu var pakāpeniski palielinat līdz 20 mg vienu reizi diena.

Gados vecaki pacienti

Nav pieejama informacija par devu pielagošanu gados vecakiem cilvēkiem. Visparīgu ieteikumu izveidošanai nav pietiekamas pieredzes.

Bērni

Nav pieredzes torasemīda lietošana bērniem.

Nieru un aknu mazspēja

Ir pieejama ierobežota informacija par devu pielagošanu pacientiem ar nieru un aknu mazspēju. Pacienti ar aknu mazspēju jaarstē ar piesardzību, jo var paaugstinaties preparata koncentracija plazma (skatīt apakšpunktu 5.2.).

Ievadīšanas vieds Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jalieto no rītiem, tas nesakošļajot un uzdzerot nelielu daudzumu šķidruma.

Torasemīdu parasti nozīmē ilgtermiņa terapijai vai līdz tūskas simptomu izzušanai.

4.3.    Kontrindikācijas

-    paaugstināta jutība pret torasemīdu, sulfonīlurīnvielu atvasinājumiem vai kādu no palīgvielām;

-    nieru mazspēja ar anūriju;

-    aknu koma un prekoma;

-    hipotensija;

-    zīdīšana.

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ārstēšanās jānoregulē hipokaliēmija, hiponatriēmija un hipovolēmija.

Urinēšanas traucējumi (piemēram, labdabīga prostatas hiperplāzija).

Sirds aritmijas (piemēram, sino-atriālā blokāde, II vai III pakāpes atrioventrikulārā blokāde).

Ilgstošas torasemīda lietošanas gadījumā ieteicams regulāri pārbaudīt elektrolītu līdzsvaru (it īpaši pacientiem, kas vienlaicīgi lieto uzpirkstītes glikozīdus, glikokortikoīdus, mineralkortikoīdus vai zāles pret aizcietējumiem), glikozes, unnskābes, kreatinīna un lipīdu līmeni asinīs un asinsainu (sarkano un balto asins šūnu skaitu un trombocītus).

Iesaka rūpīgi uzraudzīt pacientus ar noslieci uz hiperurikēmiju un podagru. Pacientiem ar latentu vai manifestu cukura diabētu jākontrolē ogļhidrātu vielmaiņa.

Tā kā nav pietiekamas pieredzes par torasemīda lietošanu, piesardzība jāievēro šādos stāvokļos:

-    patoloģiskas skābju-sārmu līdzsvara izmaiņas,

-    vienlaicīga ārstēšana ar litiju, aminoglikozīdiem vai cefalosporīniem,

-    nefrotoksisku līdzekļu izraisīta nieru mazspēja,

-    bērni, kas ir jaunāki par 12 gadiem;

-    patoloģiskas asins šūnu skaita izmaiņas (piemēram, trombocitopēnija vai anēmija pacientiem ar nieru mazspēju).

Torasemīda tabletes satur laktozi.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lietojot vienlaicīgi ar sirds glikozīdiem, kālija un/vai magnija deficīts var palielināt sirds muskuļu jutību pret šīm zālēm. Var paaugstināties mineral- un glikokortikoīdu un caurejas līdzekļu kālijurētiskā iedarbība.

Var tikt pastiprināta hipotensīvo līdzekļu iedarbība, it īpaši vienlaicīgi lietotu AKE inhibitoru iedarbība.

Ja AKE inhibitori jālieto pēc vai kombinācijā ar torasemīda terapiju, vai uzsākot jaunu vienlaicīgu ārstēšanu ar AKE inhibitoriem, var būt smaga hipotensija. To var mazināt, pazeminot AKE inhibitoru sākumdevu un/vai 2 - 3 dienas pirms AKE inhibitoru lietošanas, samazinot vai īslaicīgi pārtraucot torasemīda lietošanu.

Torasemīds var samazināt arteriālo reakciju uz presoriem līdzekļiem, piemēram, adrenalīnu, noradrenalīnu.

Torasemīds var vājināt pretdiabēta līdzekļu darbību.

Torasemīds, īpaši lielās devās, var pastiprināt aminoglikozīdu grupas antibiotiku nefrotoksisko un ototoksisko iedarbību, cisplatīna preparātu tokosicitāti un cefalosporīnu nefrotoksisko iedarbību. Torasemīds var pastiprināt kurāres tipa miorelaksantu un teofilīna darbību.

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (piemēram, indometacīns) var samazināt diurētisko un hipotensīvo torasemīda iedarbību, visdrīzāk caur prostaglandīnu sintēzes inhibīciju.

Probenecīds var samazināt torasemīda iedarbību, kavējot nieru tubulāro sekrēciju.

Var paaugstināties litija koncentrācija serumā un kardio- un neirotoksiskā litija iedarbība.

Torasemids nomāc salicilātu nieru ekskrēciju un pacientiem, kuri saņem lielas salicilātu devas, līdz ar to pieaug salicilātu toksicitātes risks.

Torasemīda un holestiramīna vienlaicīga lietošana nav pētīta cilvēkiem, bet pētījumos ar dzīvniekiem, vienlaicīgi iekšķīgi ievadot torasemīdu un holestiramīnu, novērota pazemināta torasemīda absorbcija.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Līdz šim nav datu par pieredzi torasemīda lietošanā grūtniecības laikā cilvēkiem un tā ietekmi uz embriju un augli.

Kaut gan pētījumos ar žurkām nekonstatēja teratogēnu iedarbība, tomēr pēc lielu devu lietošanas, grūsniem trušiem un žurkām novēroja augļa un mātes toksicitāti.

Torasemīds nonāk auglī un izraisa elektrolītu līdzsvara izmaiņas. Pastāv arī trombocitopēnijas risks jaundzimušajam.

Nav informācijas par torasemīda izdalīšanos cilvēku vai dzīvnieku mātes pienā.

Torasemīdu nedrīkst lietot zīdīšanas periodā.

Līdz turpmākai pieredzes iegūšanai torasemīdu grūtniecības laikā drīkst lietot tikai rūpīgi izvērtējot, vai terapeitiskais ieguvums nepārprotami ir svarīgāks par risku. Jālieto iespējami zemākā deva.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Līdzīgi kā ar citām zālēm, kas ietekmē asinsspiedienu, torasemīda lietošanas laikā pacientiem jābūt brīdinātiem nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, ja tiem ir reibonis vai līdzīgi simptomi. Tas īpaši attiecas uz terapijas sākumu, palielinot devu, mainot zāles vai vienlaicīgi lietojot alkoholu.

4.8.    Nevēlamās blakusparādības

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Atkarībā no devas un ārstēšanās ilguma var būt ūdens un elektrolītu līdzsvara traucējumi, īpaši ar ievērojami ierobežotu sāļu uzņemšanu.

Var būt hipokaliēmija (īpaši zema kālija satura diētas, vemšanas, caurejas vai pārmērīgas caurejas līdzekļu lietošanas, vai aknu mazspējas gadījumā).

Izteiktas diurēzes gadījumā, īpaši uzsākot ārstēšanu un gados vecākiem pacientiem var būt elektrolītu un šķidruma zuduma simptomi, piemēram, galvassāpes, reibonis, hipotensija, nespēks, miegainība, orientācijas traucējumi, ēstgribas zudums un krampji. Var būt nepieciešama devas pielāgošana.

Serumā var paaugstināties unnskābes, glikozes un lipīdu koncentrācija.

Ir iespējama metaboliskās alkalozes saasināšanās.

Sirds un asinsvadu sistēmas traucējumi

Atsevišķos gadījumos asins koncentrācijas dēļ (tostarp sirds un smadzeņu išēmija), var būt trombemboliskas komplikācijas un sirds un centrālās nervu sistēmas asins cirkulācijas traucējumi, kas izraisa, piemēram, sirds aritmijas, stenokardiju, akūta miokarda infarktu vai ģīboni.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Pacientiem var būt kuņģa-zarnu trakta simptomi, piemēram, ēstgribas zudums, sāpes vēderā, slikta dūša, vemšana, caureja, aizcietējumi.

Atsevišķos gadījumos ziņots par pankreatītu.

Nieru un unnizvades sistēmas traucējumi

Pacientiem ar urinācijas obstrukciju var pastiprināties urīna aizture.

Var paaugstināties unnvielas un kreatinīna līmenis serumā.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Noteiktu aknu enzīmu, piemēram, gamma glutamīntransferāzes (y -GT), līmeņa paaugstināšanās.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Saskaņots ZVA 22.04.2010.

Atsevišķos gadījumos ziņots par eritrocītu, leikocītu un trombocītu skaita samazināšanos.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Atsevišķos gadījumos var būt alerģiskas reakcijas, piemēram, nieze, izsitumi un fotosensitivitāte. Retos gadījumos var būt smagas ādas reakcijas.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži:    galvassāpes, reibonis, nogurums, nespēks.

Atsevišķos gadījumos: redzes traucējumi

troksnis ausīs un dzirdes zudums Reti:    parestēzija

Vispārīgi traucējumi

Sausuma sajūta mutē.

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Tipiska intoksikācijas aina nav zināma. Ja ir notikusi pārdozēšana, var būt izteikta diurēze, saistīta ar šķidruma un elektrolītu zuduma risku, kas var izraisīt miegainību un apjukumu, hipotensiju, asinsrites cirkulatoru kolapsu. Var būt kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi.

Ārstēšana

Specifisks antidots nav zināms. Parasti intoksikācijas simptomi un pazīmes prasa samazināt devu vai pārtraukt ārstēšanu ar torasemīdu un papildus ievadīt šķidrumu un elektrolītus.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: sulfanilamīdu grupas diurētisks līdzeklis.

ATĶ kods: C03 CA04

5.1.    Farmakodinamiskās īpašības

Torasemīds ir cilpas diurētisks līdzeklis. Tomēr zemās devās tā farmakodinamiskais profils attiecībā uz diurēzes līmeni un ilgumu atgādina tiazīdu klases līdzekļus. Lielās devās torasemīds izraisa ātru diurēzes palielināšanos no devas atkarīgā veidā ar maksimāli augstu iedarbību. Pēc iekšķīgas lietošanas torasemīda maksimālā diurētiskā aktivitāte ir 2 līdz 3 stundas. Veseliem pacientiem devās starp 5 un 100 mg piemīt logaritmiski proporcionāli pieaugoša diurētiskā aktivitāte.

5.2.    Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Pēc iekšķīgas lietošanas torasemīds ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas, maksimālo koncentrāciju serumā

sasniedzot pēc vienas līdz divām stundām. Sistēmiskā biopieejamība pēc iekšķīgas lietošanas ir 80-90

0/

%.

Saistība ar seruma olbaltumiem

Vairāk nekā 99% torasemīda saistās ar plazmas olbaltumiem, kamēr M1, M3 un M5 metabolīti ir piesaistīti attiecīgi 86%, 95% un 97%.

Izplatīšanās

Šķietamais sadales tilpums ir 16 litri (Vs 16L).

Metabolisms

Pakāpeniskas oksidācijas, hidroksilācijas un gredzena hidroksilācijas ceļā torasemīds pārveidojas par 3 metabolītiem - M1, M3 un M5. Hidroksilmetabolītiem piemīt diurētiskā aktivitāte. M1 un M3 metabolīti pievieno apmēram 10% farmakodinamiskās aktivitātes, kamēr M5 ir neaktīvs.

Eliminācija

Veseliem cilvēkiem torasemīda un tā metabolītu eliminācijas pusperiods ir trīs līdz četras stundas. Kopējais torasemīda klīrenss ir 40 ml/min., renālais klīrenss apmēram 10 ml/min. Apmēram 80% lietotās devas izdalās caur nieru kanāliņiem torasemīda un tā metabolītu veidā: torasemīds - 24%, M1 - 12%, M3 - 3% un M5 - 41%.

Nieru mazspējas gadījumā torasemīda eliminācijas pusperiods ir nemainīgs, bet M3 un M5 metabolītu eliminācijas pusperiods ir pagarināts. Torasemīds un tā metabolīti netiek ievērojami izvadīti ar hemodialīzes un hemofiltrācijas palīdzību.

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ir novērota torasemīda koncentrācijas palielināšanās plazmā, visdrīzāk samazināta aknu metabolisma dēļ. Pacientiem ar sirds vai aknu mazspēju torasemīda un M5 metabolīta eliminācijas pusperiods ir nedaudz pagarināts, bet akumulācija nenotiek.

5.3. Preklīniskie dati par drošību

Preklīniskie dati, kas balstās uz reizes devas toksicitātes, genotoksicitātes un karcinoģenētiskajiem pētījumiem neuzrāda īpašu bīstamību cilvēkiem. Novērotās izmaiņas toksicitātes pētījumos ar suņiem un žurkām, lietojot lielas zāļu devas, izskaidro, attiecinot to uz pastiprināto farmakodinamisko darbību (diurēzi). Novērotās izmaiņas bija ķermeņa masas samazināšanās, kreatinīna un unnvielas līmeņa paaugstināšanās un nieru izmaiņas, piemēram, kanāliņu dilatācija un intersticiāls nefrīts. Tika konstatēts, ka visas zāļu radītās pārmaiņas bija atgriezeniskas.

Reproduktīvā toksicitāte: reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar žurkām netika konstatēta nekāda teratogēna iedarbība, bet pēc lielu devu ievadīšanas grūsniem trušiem un žurkām novēroja augļa un mātes toksicitāti. Netika novērota ietekme uz auglību. Torasemīds iekļūst auglī un izraisa elektrolītu līdzsvara izmaiņas.

Pētījumos ar pelēm torasemīds neuzrādīja kancerogēno potenciālu. Pētījumos ar žurkām tika novērots statiski nozīmīgs nieru adenomu un karcinomu pieaugums, lietojot lielas devas mātīšu grupā. Tas, šķiet, neattiecas uz cilvēkiem paredzētām terapeitiskām devām.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, A tipa nātrija cietes glikolāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts.

6.2.    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3.    Uzglabāšanas laiks 3 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

PVH/PVDH/AL blisteri pa 10, 14, 28, 30, 50, 100 vai 112 tabletēm Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznicināšanai

Nav īpašu prasību

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Torasemide Teva 5 mg tabletes: 05-0220 Torasemide Teva10 mg tabletes: 05-0221

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

20.07.2005./24.10.2008.

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2008.gada septembris Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!