apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

AGNUCASTON FILMTBL 4MG N30

Uz 2017-Dec-18
AGNUCASTON-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "AGNUCASTON FILMTBL 4MG N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 8.11€  9.57$  7.16£  564Rub  80.8SEK  34PLN  33.77₪ 

Agnucaston 4 mg apvalkotās tabletes, N30


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes AGNUCASTON FILMTBL 4MG N30     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsG02AB01
 Aktīvās vielas: Methylergometrine


 Ražotājs, zīmols: Bionorica Gmbh. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
AGNUCASTON, 4MG, PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS, N30
7.25€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Nov-2017)
AGNUCASTON 4MG APVALKOTĀS TABLETES N30
7.64€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
AGNUCASTON TBL 4MG N30
8.15€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
AGNUCASTON TBL 4MG N30
8.33€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
AGNUCASTON 4 MG APVALKOTĀS TABLETES, N30
8.38€ Meness aptieka (Dec-2017)
AGNUCASTON 4MG TABLETES N30
8.64€ medikaments.lv (Dec-2017)
AGNUCASTON 4MG TABLETES N30
8.65€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
AGNUCASTON 4MG TABLETES N30

 .

Saskaņots ZVA 05.07.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

a

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Agnucaston 4 mg

apvalkotās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 apvalkotā tablete satur:

Aktīvā viela: 4 mg parastā viteksa ( Vitex agnus castus) augļu sauso ekstraktu (Agni casti fructi extractum siccum 7 - 11 : 1)

Ekstraģents: 70% etanols [tilp.%].

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes

Ārējais izskats: apaļas, abpusēji izliektas zilganzaļas tabletes ar gludu virsmu.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Izmanto ārstēšanā sievietēm sekojošos gadījumos:

-    menstruālā cikla traucējumi

-    mastodīnija, bieži saistībā ar sāpēm (Mastalgia)

-    premenstruālais sindroms

4.2. Devas un lietošanas veids

Viena Agnucaston tablete vienu reizi dienā no rīta.

Tablete jānorij vesela, nesakošļājot, uzdzerot nedaudz ūdeni.

Agnucaston apvalkotās tabletes jālieto vairākus mēnešus bez pārtraukuma, arī menstruālās asiņošanas laikā.

Arī izzūdot sūdzībām vai stāvoklim uzlabojoties, ārstēšana jāturpina vēl dažas nedēļas.

4.3. Kontrindikācijas

•    Alerģija (paaugstināta jutība) pret Agnus castus augļiem un/vai kādu citu Agnucaston sastāvdaļu.

•    Hipofīzes audzējs, krūts dziedzeru karcinoma

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ordinējot zāles sāpīgu un piebriedušu krūts dziedzeru gadījumā, ka ari manstruala cikla traucējumu gadījumā jāievēro īpaša piesardzība. Ārsta izmeklēšana nepieciešama, lai izslēgtu jebkuru citu saslimšanu.

•    noregulējot menstruālo ciklu, pieaug varbūtība iestāties grūtniecībai.

•    šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Zinātniski pierādījumi apliecina, ka Agnucaston un dopamīna receptoru antagonistu iedarbība pavājinās, ja tos lieto vienlaicīgi.

4.6.Grūtniecība un zīdīšana

Ja Agnucaston apvalkoto tablešu lietošanas laikā iestājas grūtniecība, tad, tā kā ar Agnucaston apvalkotām tabletem ārstētie simptomi organisma hormonālo izmaiņu dēļ vairs nebūs sastopami, tālākai terapijai nav nozīmes. Šajā gadījumā preparāta lietošana jāpārtrauc.

Tā kā pašlaik nav pietiekamas pieredzes par Agnucaston apvalkotās tabletes lietošanu grūtniecības periodā, kā arī Agnucaston prolaktīna līmeni pazeminošās darbības dēļ nevajadzētu lietot grūtniecības laikā un zīdīšanas periodā.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav datu, ka preparāts varētu ietekmēt transporta līdzekļu vadīšanu vai mehānismu apkalpošanu.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Bija ziņots ka var parādīties niezoši, nātrenei līdzīgi, izsitumi. Atsevišķos gadījumos novēroja īslaicīgu psihomotoru nemieru, apmulsuma stāvokli un halucinācijas.

4.9. Pārdozēšana

Nav iegūti dati par pārdozēšanas iespējamību cilvēkiem .

Pārdozēšanas gadījumi līdz šim nav zināmi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa

Augu izcelsmes ginekoloģisks līdzeklis.

ATĶ kods

G02C X

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Agnucaston apvalkotās tabletes dienas deva, kas atbilst ekstrakta daudzumam no 40 mg Agnus castus drogas, pacientēm pazemina paaugstinātu prolaktīna līmeni. Prolaktīna atbrīvošanās nomākšana ir novērota arī eksperimentos ar dzīvniekiem. Eksperimentos in vitro tika konstatēts, ka darbības vieta ir hipofīzes laktotropiskās šūnas, un novērots dopamīnerģisks darbības princips. Prolaktīna koncentrācijas virs fizioloģiskā līmeņa traucē gonadotropīna sistēmas struktūru, tā izdalīšanās kārtību. Rezultātā var tikt traucēta folikulu nobriešana, ovulācija un dzeltenā ķermeņa fāze, pastāvot disproporcijai starp estradiolu un progesteronu. Šis dzimumhormonu līdzsvara trūkums izraisa menstruālā cikla traucējumus, premenstruālo sindromu, ieskaitot mastodīniju. Līdztekus estrogēnu

un citu hormonu iedarbībai uz krūts dziedzeriem, prolaktīnam pašam piemīt tieša proliferatīva ietekme, kuras izpausme ir saistaudu daudzuma palielināšanās un piena vadiņu paplašināšanās krūts dziedzerī (fibrocistiska mastopātija), tādēļ arī rodas sāpes. Prolaktīna līmeņa pazemināšanās novērš traucējumus gonadotropīnu atbrīvošanās mehānismā un līdz ar to normalizē menstruālo ciklu, līdzsvaro fizioloģiskas estrogēnu/progesterona attiecības, kā arī novērš prolaktīna proliferatīvo ietekmi uz krūts dziedzeriem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Tā kā darbīgās vielas līdz šim vēl nav identificētas, farmakokinētiskie pētījumi nav pieejami, kā arī nav iespējami.

5.3. Preklīniskie dati par drošību

Akūta toksicitāte

Agnus castus ekstrakta toksicitāti var klasificēt kā norādīts zemāk. Pēc vienreizējas devas ievadīšanas žurkām un pelēm, netika konstatēts letāls iznākums, tas nozīmē - ja LD50 vērtība pārsniedz augstāko devu, to vajadzētu lietot pēc īpašas norādes.

SUGA    IEVADĪŠANAS VEIDS LD 50 (mg/kg ķermeņa masas)

žurkas

perorāli

> 2000

žurkas

intraperitoneāli

> 2000

peles

perorāli

> 2000

peles

intraperitoneāli

> 2000

Subakūta toksicitāte

Agnus castus ekstrakta toksicitāte pēc atkārtotas devas ir pētīta žurkām ar maksimālo devu no 1.000mg/kg. 50 mg ekstrakta uz ķermeņa masas kg perorāla ievadīšana 4 nedēļu kursā parādīja līmeni, kad netika novērotas blakusparādības (”NOEL”).

Hroniska toksicitāte

Žurkām 26 nedēļas dota maksimālā 1000 mg/kg deva neuzrādīja ar aktīvo vielu saistītas izmaiņas terapeitisko devu amplitūdā. Šajā pētījumā NOEL lielums bija 40 mg ekstrakta uz ķermeņa masas kg.

Mutagenitāte

Trīs dažādu grupu testi, kas paredzēti genotoksiskā potenciāla noteikšanai un, kurus veica ar zīdītāju šūnām un ar dzīviem dzīvniekiem, attiecināmus uz agnus koka ekstrakta BNO 1095, rezultātā neuzrādīja genotoksisko vai hromosomu bojājošo iedarbību. Veicot testu ar kultivētām zīdītāju šūnām (peļu limfomas šūnām), ekstrakts neizsauca mutāciju ne bez, ne ar metabolisku aktivāciju. Pat perorāla ievadīšana žurkām, rezultātā neizraisīja DNS sintēzes paaugstināšanos aknu šūnās, kas varētu būt iespējama bojājuma pazīme. Arī mikronukleārais tests pelēm, kuru veica novērtējot hromosomālo bojājumu pēc in vivo aplikācijas, deva negatīvu rezultātu.

Reprodukcijas toksicitāte

Ekstrakta ietekme uz embriotoksicitāti un auglību nav izpētīta.

Karcinogenitāte

Agnus castus ekstrakta tumorogēnais potenciāls pēc ilgtermiņa lietošanas nav izpētīts.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Povidons

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds Kartupeļu ciete Laktozes monohidrāts Mikrokristāliskā celuloze Magnija stearāts Talks

Titāna (IV) oksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Indigokarmīns (E132)

Makrogols 6000

Polietilakrilāts, metil metakrilāts, trimetil amonija etilmetilakrilāta hlorīds 1 : 2 : 0,2; (Eudragit RL)

6.2. Nesaderība

Līdz šim nav zināma ķīmiska un fizikāla nesaderība.

6.3. Uzglabāšanas laiks

Pareizi uzglabātu Agnucaston apvalkoto tablešu derīguma laiks ir 3 gadi.

6.4. Uzglabāšana

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Agnucaston apvalkotās tabletes pieejamas plāksnītēs, pa 15 tabletēm katrā.

Tabletes alumīnija PVH/PV DH blisteros.

Agnucaston apvalkotās tabletes pieejamas oriģināliepakojumā plāksnītēs pa 30 vai 60 apvalkotām tabletēm.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15 D-92318 Neumarkt,

Vācija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS 99-0102

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 2010. gada janvāris Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!