apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

MUCINUM TBL N20

Uz 2017-Oct-24
MUCINUM-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "MUCINUM TBL N20" Rīgā, Latvijā ir:

 • 2.75€  3.25$  2.47£  187Rub  26.5SEK  12PLN  11.37₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes MUCINUM TBL N20     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: A06AB57Aktīvās vielas: Cortex Frangulae, Folium Peumi Boldi, Folium Senna

 Ražotājs, zīmols: Lab.innothera.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...


LABORATOIRE

LABORATOIRE

Mucin_9162

innoTGCH

international Saskaņots ZVA 25.11.2010.

Lietošanas instrukcija: informācija zaļu lietotajam

MUCINUM apvalkotās tabletes

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jā lieto Muciņum rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-    Ja Jūsu stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

-    Ja Jūs novērojat kādas biakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām biakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Mucinum un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms Mucinum lietošanas

3.    Kā lietot Mucinum

4.    Iespējamās blakusparādības

5.    Kā uzglabāt Mucinum

6.    Sīkāka informācija

1.    KAS IR MUCINUM UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Šīs zāles ir caurejas līdzeklis, kas pastiprina zarnu peristaltiku. Šīs zāles lieto īslaicīgai aizcietējumu ārstēšanai pieaugušiem.

2.    PIRMS MUCINUM LIETOŠANAS MUCINUM nedrīkst lietot:

-    ja Jums ir alerģija pret aktīvām vielām vai kādu citu Mucinum apvalkoto tablešu sastāvdaļu;

-    ja Jums ir zarnu daļējs vai pilnīgs nosprostojums;

-    ja Jums ir caurums (perforācija) zarnu sieniņā;

-    ja Jums ir tievās vai resnās zarnas iekaisīga rakstura slimības (čūlainais kolīts, Krona slimība uc.);

-    ja Jums organismā ir pazemināts ūdens un elektrolītu līmenis;

-    ja Jums ir nezināmas izcelsmes sāpes vēderā;

-    ja Jums ir hronisks aizcietējums.

Ja vienlaicīgi lietojat diurētiskos līdzekļus un līdzekļus sirdsdarbības traucējumu novēršanai, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot MUCINUM, nepieciešama šādos gadījumos

Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 8 līdz 10 dienas.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojiet šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Gadījuma rakstura aizcietējums: šīs zāles var noderēt īslaicīga aizcietējuma ārstēšanai. Jebkurš aizcietējums, ko nav izraisījusi dzīvesveida maiņa, jebkurš aizcietējums ar vēdera sāpēm, drudzi un vēdera pūšanos ir iemesls meklēt ārsta padomu.

Hroniska aizcietējuma gadījumā: parasti nelieto kairinošus caurejas līdzekļus.

Ieteicams uzsākt veselīgu dzīvesveidu, lai nepieļautu aizcietējumu veidošanos:

- ēst sabalansētu uzturu, iekļaujot maltītē svaigus augļus un dārzeņus;

innoTGCH

Mucin_9162

international Saskaņots ZVA 25.11.2010.

-    lietot ūdeni un augļu sulas pietiekoša daudzuma;

-    veikt fiziskas aktivitātes un normālas defekacijas atjaunošanas mēģinājumus.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, piemēram, amiodaronu, bretīliju, disopiramīdu, kvinidīnu, sotalolu, astemizolu, beprilīdu, eritromicīnu IV, halofantrīnu, pentamidīnu, sultoprīdu, terfenadīnu, vinkamīnu, sirds glikozīdus, kāliju izvadošus diurētiskus līdzekļus (monoterapijā vai kombinācijā), amfotericīnu B (ievadot i/v), iekšķīgi lietojamus gliko- un mineralkortikosteroīdus, tetrakosaktīdu, kā arī zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Šīs zāles neiesaka lietot grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no MUCINUM sastāvdaļām

Viena tablete satur 0,086 g saharozes. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojiet šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles satur metilarahidroksibenzoātu (E 218), propilparahidroksibenzoātu (E 216), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīna tipa).

3.    KĀ LIETOT MUCINUM

Vienmēr lietojiet MUCINUM apvalkotās tabletes tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Iekšķīgai lietošanai. TIKAI PIEAUGUŠIEM.

Ieteicamā deva ir 1 līdz 2 tabletes pirms gulētiešanas.

Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 8 līdz 10 dienas. Ja šajā laikā jūsu stāvoklis neuzlabojas, griezieties pie ārsta.

Ja esat lietojis MUCINUM vairāk nekā noteikts, lūdzu, kontaktējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.    IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, MUCINUM apvalkotās tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējamās blakusparādības, kuru biežums nav zināms:

-    vēdera sāpes, caureja: pārtrauciet zāļu lietošanu un vaicājiet padomu ārstam;

-    iespējama kālija līmeņa samazināšanās asinīs;

-    paaugstinātas jutības reakcijas uz ādas: nātrene, nieze, ģeneralizēti izsitumi.

-    urīna krāsas izmaiņas.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt savam ārstam vai farmaceitam.

5.    KĀ UZGLABĀT MUCINUM

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

innoTGCH

Mucin_9162

international Saskaņots ZVA 25.11.2010.

Nelietot zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecās uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA KO MUCINUM SATUR

Aktīvās vielas ir:

sennas sausais ekstrakts (Sennae extraction siccum) 30 mg, kas satur 2,1 mg sennozīdu B; krūkļa mizas sausais ekstrakts (Franguiae corticis extractum siccum) 40 mg, kas satur 8 mg kaskarozīdu A; saberztas boldo lapas (Bo/do folium) 50 mg; saberzti anīsa augļi (Anisi fructus) 30 mg.

Citas sastāvdaļas ir:

-    tabletes kodols: preželatinizēta ciete, mikrokristāliska celuloze, stearīnskābe.

-    tabletes apvalks: šellaks, povidons, talks, akācijas sveķi, saharoze, želatīns, melnas krāsas suspensija: (dzeltenais dzelzs oksīds, melnais dzelzs oksīds, sarkanais dzelzs oksīds (E172), saharoze, povidons, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), nātrija hidroksīds (E524), attīrīts ūdens), glazējošs šķīdums: (karnaubvasks (E903), baltais bišu vasks (E901)).

MUCINUM ĀRĒJAIS IZSKATS UN IEPAKOJUMS

Melnas apvalkotās tabletes.

PVH plēves un alumīnija folijas blisteris ar 10 tabletēm; kartona kastītē ir 20 tabletes un lietošanas instrukcija.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL

22 avenue Aristide Briand

94 110 ARCUEIL, Francija

Tel.: (33) 1 46 15 29 00

Fakss: (33) 1 45 46 40 15

e-pasts: innotech@innotechinternational.fr

RAŽOTĀJS

INNOTHERA CHOUZY

Rue Rene Chantereau - L'lsle Vert

41150 Chouzy sur Cisse, Francija.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA « INNOTHERA BALTICS »,

Bauskas iela 33-101, Rīga, LV-1004 Tel.: 67808604

e-pasts: innotherabaltics@apollo.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2010. gada 12. oktobris

Šī lietošanas instrukcija akceptēta:

Lietošanas instrukcijas numurs: Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!