apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

STREPTOCIDA 10% ZIEDE 30G

Uz 2017-Dec-18
STREPTOCIDA-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "STREPTOCIDA 10% ZIEDE 30G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 3.68€  4.34$  3.25£  256Rub  36.6SEK  16PLN  15.32₪ 

STREPTOCĪDA 10 % ZIEDE, 30 g


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts STREPTOCIDA 10% ZIEDE 30G     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsD06BA05
 Aktīvās vielas: Sulfanilamidum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā. 
 Ražotājs, zīmols: Rīgas Farmaceitiskā Fabrika. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
STREPTOCĪDA ŠĶĪSTOŠĀ ZIEDE 50MG/G, 30G
3.16€ Meness aptieka (Dec-2017)
STREPTOCĪDA 10% ZIEDE 30G
3.85€ Aptieka FIGARO (Mārupe) (Nov-2017)
STREPTOCĪDA 10% ZIEDE, 30G
3.86€ Euroaptieka (Sep-2017)
STREPTOCĪDA 10 % ZIEDE, 30 G
3.98€ Meness aptieka (Dec-2017)
STREPTOCĪDA ZIEDE 10% 30G
4.10€ medikaments.lv (Dec-2017)
STREPTOCĪDA 10% ZIEDE, 30G
4.10€ Saules aptieka (Dec-2017)
STREPTOCĪDA ziede 10% 30g


Saskaņots ZVA 21.10.2010.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Streptocīda 10% ziede ( aktīvā viela - Sulfanilamidum)

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Streptocīda 10% ziedi rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-    Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 3-5 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

-    Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Streptocīda 10% ziede un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms Streptocīda 10% ziedes lietošanas

3.    Kā lietot Streptocīda 10% ziedi

4.    Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Streptocīda 10% ziedi 6. Sīkāka informācija

1.    KAS IR STREPTOCĪDA 10% ZIEDE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Streptocīda ziede pieder pie sulfanilamīdu zāļu grupas, kas aptur ādas infekciju (sastrutojumu) izraisošu baktēriju vairošanos.

To lieto ādas infekciju ārstēšanai, ko izsauc minētās baktērijas.

2.    PIRMS STREPTOCĪDA 10% ZIEDES LIETOŠANAS Nelietojiet Streptocīda 10% ziedi šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret sulfanilamīdus saturošām zālēm (piemēram, biseptolu) vai palīgvielu (vazelīnu).

Nav ieteicama lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Grūtniecības un zīdīšanas periods.

Īpaša piesardzība, lietojot Streptocīda 10% ziedi, nepieciešama šādos gadījumos

Lai izslēgtu iespējamo ādas gaismjutību, apziesto ādas rajonu vēlams apsaitēt.

Citu zāļu lietošana

Mijiedarbība ar citu grupu zālēm nav zināma.

Streptocīda 10% ziedes lietošana kopā ar uzturu

Streptocīda ziedes ārīgās lietošanas efektivitāti uzturs neietekmē.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības un zīdīšanas periodā streptocīda ziedi nav vēlams lietot. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Ziedes lietošana neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.    KĀ LIETOT STREPTOCĪDA 10% ZIEDI

Vienmēr lietojiet streptocīda pulveri tieši tā, kā ārsts Jums ir stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ziedi lieto ārīgi, ieziežot inficēto ādas rajonu 1-2 reizes dienā. Pirms ziedes uzklāšanas nepieciešams notīrīt ādas inficēto rajonu (brūci, čūlu). Apziesto ādas rajonu vēlams apsaitēt, lai izslēgtu iespējamo ādas gaismjutību.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 3-5 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Streptocīda 10% ziede nav ieteicama lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par zāļu lietošanas drošību.

Ja esat lietojis Streptocīda 10% ziedi vairāk nekā noteikts

Ārīgi lietojot, pārdozēšana maz iespējama. Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Streptocīda 10% ziedi

Nelietojiet dubultu devu, lietojiet nepieciešamo ziedes daudzumu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Streptocīda 10% ziedi

Kad brūce sadzijusi, streptocīda ziedes lietošanu pārtrauc. Priekšlaicīga lietošanas pārtraukšana var netieši veicināt brūcē esošo baktēriju vairošanos un sastrutojuma palielināšanos.

4.    IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Streptocīda 10% ziede var izraisīt blakusparādības. Pēc literatūras datiem retos gadījumos tā var izraisīt ādas alerģisku reakciju un niezi; ļoti reti dermatītu, Stīvensa-Džonsona sindromu; ādas gaismjutību, ja brūci neapsaitē. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.    KĀ UZGLABĀT STREPTOCĪDA 10% ZIEDI Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Streptocīda 10% ziedi pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Nelietojiet Streptocīda ziedi, ja pamanāt tās krāsas izmaiņu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.    SĪKĀKA INFORMĀCIJA Ko Streptocīda 10% ziede satur

Aktīvā viela ir sulfanilamīds (Sulfanilamidum).

Citas sastāvdaļas ir vazelīns.

Streptocīda 10% ziedes ārējais izskats un iepakojums

Ziede ir baltā vai iedzeltenā krāsā.

Fasēta alumīnija tūbā pa 30 g, kas kopā ar lietošanas instrukciju iepakota marķētā kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/s RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija

Telefons 67355550, 67355551

Fakss 67355551

e-pasts: inara@rff.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums

2.09.2010.

A/s RFF Kvalificētā persona D.Āboltiņa 2010. gada 2. septembrī.

2 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!