apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PRETSĒNĪŠU GELS 10MG/G 30G

Uz 2017-Oct-18
PRETSENISU-zāle/preparāts -gels/gēls aptuvenā pirkšanas cena uz "PRETSĒNĪŠU GELS 10MG/G 30G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.59€  6.63$  5.04£  382Rub  53.6SEK  24PLN  23.14₪ 

Pretsēnīšu 10 mg/g gels, 30g


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -gels/gēls PRETSĒNĪŠU GELS 10MG/G 30G     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: D01AE04Aktīvās vielas: Acidum Undecylenicum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā.  Ražotājs, zīmols: Lmp Sia.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PRETSĒNĪŠU 1% GELS 30G
4.56€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
PRETSĒNĪŠU 10 MG/G GELS, 30G
5.34€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
PRETSĒNĪŠU GELS 10MG/G 30G
5.58€ medikaments.lv (Sep-2017)
PRETSĒNĪŠU 10MG/G GĒLS 30G
5.59€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
PRETSĒNĪŠU 10 MG/G GELS – LĪDZEKLIS SĒNĪŠU SLIMĪBU ĀRSTĒŠANAI, 30G
5.59€ Saules aptieka (Sep-2017)
PRETSĒNĪŠU 10MG/G GĒLS 30G


Saskaņots ZVA 05.11.2010.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

PRETSĒNĪŠU 10 mg/g GELS Acidi undecylenici monoethanolamidum

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Pretsēnīšu 10 mg/g gels rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-    Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas 4 nedēļu laikā, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

-    Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Pretsēnīšu 10 mg/g gels un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms Pretsēnīšu 10 mg/g gela lietošanas

3.    Kā lietot Pretsēnīšu 10 mg/g gelu

4.    Iespējamās Pretsēnīšu 10 mg/g gela blakusparādības

5    Kā uzglabāt Pretsēnīšu 10 mg/g gelu

6.    Sīkāka informācija

1. KAS IR Pretsēnīšu 10 mg/g gels UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Pretsēnīšu 10 mg/g gels ir lokāls ārstniecības līdzeklis dermatomikožu ārstēšanai. Gela aktīvā viela -undecilēnskābes monoetanolamīds (UMEA) - apvieno sevī fungicīdas īpašības ar virsmas aktīvām īpašībām. Pateicoties tām, kā arī UMEA lipofīlajam raksturam, propilēnglikola klātbūtnē UMEA iedarbojas uz ādas virsējos slāņos esošo patogēno mikrofloru, kā arī penetrē slimības skartajos ādas dziļākajos slāņos. Pretsēnīšu gels darbojas fungicīdi uz sekojošām sēnīšu kultūrām:

Epidermophyton sp.

Candida albicans Microsporum canis Trichophyton rubrum

Saskaņots ZVA 05.11.2010.

UMEA bojā patogēno sēņu šūnu citoplazmatiskās membrānas, mainot to caurlaidību un šūnu eksistencei nepieciešamos apstākļus. UMEA ietekmē ergosterīna sintēzi sēņu šūnās.

2.    PIRMS Pretsēnīšu 10 mg/g gela LIETOŠANAS Nelietojiet Pretsēnīšu 10 mg/g gelu šādos gadījumos

-    ja Jums ir paaugstināta jutība pret undecilēnskābes preparātiem vai kādu citu Pretsēnīšu 10 mg/g gela sastāvdaļu;

-    bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Īpaša piesardzība, lietojot Pretsēnīšu 10 mg/g gelu, nepieciešama šādos gadījumos

-    nelietot uz atklātām brūcēm vai gļotādām;

-    nepieļaut gela nokļūšanu acīs. Ja tas noticis, skalot acis ar lielu daudzumu silta ūdens;

-    nelietot zem neelpoj ošiem pārsēj iem;

-    jāseko ādas stāvoklim ap mikožu skarto ādas rajonu. Apsārtuma gadījumā lietošana jāpārtrauc.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības laikā lietot tikai pēc konsultēšanās ar ārstu un rūpīgas riska - ieguvuma attiecības izvērtēšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pretsēnīšu 10 mg/g gels neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Pretsēnīšu 10 mg/g gela sastāvdaļām

Gela sastāvā iekļautā palīgviela propilēnglikols var izraisīt ādas kairinājumu, palīgvielas propilparahidroksibenzoāts (E216) un metilparahidroksibenzoāts (E218) - alerģiskas reakcijas (visbiežāk lēna tipa).

3.    KĀ LIETOT Pretsēnīšu 10 mg/g gelu

Vienmēr lietojiet Pretnsēnīšu 10 mg/g gelu tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Saskaņots ZVA 05.11.2010.

Rītos un vakaros apstrādāt mikožu skartās vietas ar nelielu gela daudzumu (1 - 2 g), gelu viegli iemasējot ādā. Ārstēšanās kursa ilgums 2 - 4 nedēļas.

Ja esat lietojis Pretsēnīšu 10 mg/g gelu vairāk nekā noteikts

Tā kā aktīvā viela maz uzsūcas asinīs, maz ticams, ka, lietojot vietēji, zāles var pārdozēt. Tomēr nevar izslēgt noteiktu orgānu sistēmu vai visu organisma ietekmējošu blakusparādību (kontakdermatītu) rašanos. Ja tiek pārsniegta ieteicamā deva lietošanai uz ādas, liekais gela daudzums jānotīra.

Ja esat aizmirsis lietot Pretsēnīšu 10 mg/g gelu Nelietotjiet dubultdevu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Pretsēnīšu 10 mg/g gelu

Ja Jums ir kādi jautājumi par Pretsēnīšu 10 mg/g gela lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Vienmēr nomazgājiet rokas pēc Pretsēnīšu 10 mg/g gela lietošanas, ja vien Jūs tās neārstējat. Cieši aiztaisiet iepakojumu.

4.    IESPĒJAMĀS Pretsēnīšu 10 mg/g gela BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Pretsēnīšu 10 mg/g gels var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos novēro alerģiskas ādas reakcijas (kontaktdermatītu), tādos gadījumos lietošana jāpārtrauc.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.    KĀ UZGLABĀT Pretsēnīšu 10 mg/g gelu

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt cieši noslēgtā tūbā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Pretsēnīšu 10 mg/g gelu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

6.    SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Pretsēnīšu 10 mg/g gels satur

-    Aktīvā viela ir undecilēnskābes monoetanolamīds (Acidi undecylenici monoethanolamidum) 10 mg/g

-    Citas sastāvdaļas ir propilēnglikols,    etilspirts, metilparahidroksibenzoāts (E218),

propilparahidroksibenzoāts (E216), karbomērs, trolamīns, attīrīts ūdens.

Saskaņots ZVA 05.11.2010.

Pretsēnīšu 10 mg/g gela ārējais izskats un iepakojums

Pretsēnīšu 10 mg/g gels ir necaurspīdīgs gels no baltas līdz viegli pelēcīgai krāsai. Tas iepakots alumīnija tūbā pa 30 g. Tūba kopā ar lietošanas instrukciju ievietota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs SIA “LMP”

Vietalvas 1 LV-1009, Rīga info@lmp.lv

Šī lietošanas instrukcija atjaunota 11.2010.

SIA „LMP” atbildīgā amatpersona    Ainārs Lagzdiņš

SIA „LMP” farmaceits    Mārtiņš Akermanis

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!