apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

FUCIDIN CREAM 2% 15G

Uz 2017-Dec-18
FUCIDIN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "FUCIDIN CREAM 2% 15G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.36€  8.69$  6.5£  512Rub  73.3SEK  31PLN  30.64₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "FUCIDIN CREAM 2% 15G" ###

 ATĶ kodsD06AX01
 Aktīvās vielas: Acidum Fusidicum


 Ražotājs, zīmols: Leo Pharmaceutical Products. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
FUCIDIN CREAM 2% 15G
7.36€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
FUCIDIN H 2% KRĒMS 15G
8.04€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
 .

Saskaņots ZVA 28.05.2013.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Fucidin 2% krēms

Acidum fusidicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-    Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-    Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Fucidin un kādam nolūkam to lieto

2.    Kas jāzina pirms Fucidin lietošanas

3.    Kā lietot Fucidin

4.    Iespējamās blakusparādības

5.    Kā uzglabāt Fucidin

6.    Iepakojuma saturs un cita informācija

1.    KAS IR FUCIDIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Fucidin krēms ir antibiotika ar spēcīgu antibakteriālu darbību pret daudziem grampozitīviem mikroorganismiem. Pret fuzidīnskābi īpaši jutīgi ir stafilokoki, arī rezistentie pret penicilīnu un citām antibiotikām.

Fucidin krēmam ir raksturīga ne tikai izteikta antibakteriāla darbība pret daudziem mikroorganismiem, kas spēj izraisīt ādas infekcijas, bet arī unikāla spēja iekļūt infekcijas perēklī, izejot cauri infekcijas vēl neskartiem ādas slāņiem.

Fucidin krēmu lieto stafilokoku, streptokoku, Propionibacterium acnes, Corynebacterium minutissimum un citu pret fuzidīnskābi jutīgu mikroorganismu izraisītu ādas infekciju ārstēšanai. Biežākās indikācijas ir: impetigo, karbunkuls, inficētas brūces, hidradenīts, folikulīts, furunkuls, paronīhija, Sycosis barbae, eritrasma, Acne vulgaris.

Uzziests uz ādas, Fucidin krēms ir neredzams, tas neatstāj traipus un kosmētiski pilnīgi atbilst sejas un galvas matainās daļas infekciju ārstēšanai.

2.    KAS JĀZINA PIRMS FUCIDIN LIETOŠANAS Nelietojiet Fucidin šādos gadījumos:

-    ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

-    nelietojiet ilgstoši uz plašas ādas virsmas;

-    Fucidin krēms satur butilhidroksianisolu, cetilspirtu un kālija sorbātu. Šīs palīgvielas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontakta dermatītu). Butilhidroksianisols var izraisīt arī acu un gļotādu kairinājumu.

Citas zāles un Fucidin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Fucidin krēmu drīkst lietot grūtniecības laikā.

Fucidin krēmu drīkst lietot zīdīšanas periodā, tomēr ieteicams izvairīties no lokālas Fucidin krēma lietošanas uz krūtīm.

Fucidin krēma ietekme uz fertilitāti nav klīniski pētīta. Ietekme uz sievietēm fertilā vecumā nav paredzama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Fucidin krēms neietekmē vai maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Fucidin sastāvdaļām

Fucidin krēms satur butilhidroksianisolu, cetilspirtu un kālija sorbātu. Šīs palīgvielas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontakta dermatītu). Butilhidroksianisols var izraisīt arī acu un gļotādu kairinājumu.

3.    KĀ LIETOT FUCIDIN

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Fucidin krēmu uzziež slimajiem ādas apvidiem 2-3 reizes dienā, parasti 7 dienas; vienīgi piņņu gadījumā terapiju vajadzētu turpināt ilgāku laiku, atbilstoši šīs slimības gaitai.

4.    IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Fucidin krēma panesība ir ļoti laba; paaugstinātas jutības reakcijas ir retas. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots visbiežāk, ir dažādas ādas reakcijas un, it īpaši, reakcijas ievadīšanas vietā. Ir ziņots par niezi, izsitumiem, ādas kairinājumu, kontaktdermatītu, nātreni, angioedēmu, ekzēmu, eritēmu, konjunktivītu, dedzināšanas un dzelošu sāpju sajūtu ādā un alerģiskām reakcijām.

Ja novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.    KĀ UZGLABĀT FUCIDIN

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas laiks pēc tūbiņas pirmreizējas atvēršanas ir 28 dienas.

6.    IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko Fucidin satur

1 g Fucidin krēma satur:

aktīvā viela: 20 mg fuzidīnskābes (Acidum fusidicum);

citas sastāvdaļas: cetilspirts, 85% glicerīns, šķidrais parafīns, baltais vazelīns, polisorbāts 60, kālija sorbāts, butilhidroksianizols (E320), attīrīts ūdens.

Fucidin ārējais izskats un iepakojums

Balts krēms, kas iepildīts 15 g tūbiņā.

Tūbiņa un lietošanas instrukcija ir ievietotas kartona kārbiņā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dānija

Ražotājs

LEO Laboratories Ltd 285, Cashel Road Dublin 12 Īrija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs

SIA Stirolbiofarm Baltikum

Rasas iela 5, Rīga, LV-1057, Latvija. Tālr. 67803162. Reģistrācijas Nr.I000183.

Paralēli importēto zāļu pārmarķētājs/pārpakotājs

SIA Astra Logistic Ltd

Ziemeļu iela 4, Mārupes novads, LV-2167, Latvija.

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums

2013. gada aprīlis Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!