apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ELOSALIC ZIEDE 45G 0.1%/5%

Uz 2017-Dec-16
ELOSALIC-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "ELOSALIC ZIEDE 45G 0.1%/5% " Rīgā, Latvijā ir:

 • 16.44€  19.47$  14.49£  1145Rub  163.6SEK  69PLN  68.68₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "ELOSALIC ZIEDE 45G 0.1%/5%" ###

 ATĶ kodsD07XC03
 Aktīvās vielas: Mometasonum, Acidum Salicylicum


 Ražotājs, zīmols: Schering-Plough Europe. 
ELOSALIC ZIEDE 45G 0.1%/5% - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ELOSALIC UNG 0.1%+5% 45G
12.56€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Apr-2017)
ELOSALIC 1 MG/50 MG/ G, TEPALAS, 45G (R)
12.95€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
ELOSALIC ZIEDE 0.1% 45G
14.37€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
ELOSALIC ZIEDE 45G 0.1%/5% (K)
16.44€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA 31-05-2012

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Elosalic 1mg/50 mg/g ziede

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs ziedes grams satur 1 mg mometazona furoāta (Mometasoni furoas) un 50 mg salicilskābes (Acidum salicylicum).

Palīgviela: katrs ziedes grams satur 20 mg propilēnglikola stearātu Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Ziede

Baltā vai pelēkbaltā krāsā

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

No vidējas līdz smagas pakāpes psoriāzes sākotnējai ārstēšanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Uzklāt plānu ziedes kārtiņu uz bojātās ādas laukumiem vienu vai divas reizes dienā. Maksimālā dienas deva ir 15 g, nedrīkst pārklāt vairāk par 30 % no ķermeņa virsmas. Ārstēšanas ilgums, kas pārsniedz 3 nedēļas nav pietiekami izvērtēts pivotālos pētījumos. Tāpat kā visiem spēcīgas iedarbības steroīdiem, tiek rekomendēts pakāpeniski samazināt uzklājamās ziedes daudzumu.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret mometazona furoātu, salicilskābi un/vai jebkuru no palīgvielām.

Tāpat kā citi lokāli lietojamie glikokortikoīdi Elosalic ziede ir kontrindicēta pacientiem ar:

-    bakteriālām infekcijām (t.i, piodermas, sifiliss un tuberkuloze),

-    vīrusu infekcijām (t.i. herpes simplex, varicella, herpes zoster, verrucae vulgares, condylomata acuminata, molluscum contagiosum),

-    sēnīšu infekcijām (dermatofīti un rauga sēnītes) un

-    parazitāras infekcijas, ja to ierosinātāju terapija netiek veikta vienlaicīgi.

Elosalic ziede ir arī kontrindicēta pacientiem ar pēcvakcinācijas reakciju, periorālo dermatītu, rosacea, acne vulgaris un ādas atrofiju.

Elosalic ir kontrindicēts grūtniecības pēdējā trimestrī (skatīt apakšpunktu 4.6.).

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tāpat kā ar visiem ārīgi lietojamiem glikokortikoīdu preparātiem, jāievēro pienācīga piesardzība, ārstējot plašus ķermeņa laukumus.

Elosalic nerekomendē lietot zem okluzīvā pārsēja. Elosalic nelieto uz sejas, cirkšņu apvidū, uz dzimumorgāniem un ādas krokās. Elosalic nav domāts lietošanai oftalmoloģijā. Elosalic ziedes lietošanas laikā izvairieties no jebkāda kontakta ar acīm, gļotādu un vaļējām brūcēm. Elosalic nedrīkst lietot uz čūlām, brūcēm vai strijām.

Elosalic nerekomendē lietot uz pustulāriem izsitumiem vai pie pilienveida psoriāzes.

Ja parādās nieze, tai skaitā ar izteiktu sausumu, tad Elosalic lietošana ir jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša terapija.

Glikokortikoīdi var maskēt, aktivizēt vai saasināt ādas infekciju. Ja vienlaicīgi parādās arī ādas infekcija, tad ir jālieto atbilstoši pretsēnīšu vai antibakteriālie līdzekļi. Ja nenovēro uzlabošanos, Elosalic lietošana ir jāpārtrauc līdz laikam, kamēr infekcijas norise tiek adekvāti kontrolēta.

Salicilskābe var darboties kā aizsarglīdzeklis pret sauli. Pacientiem, kas kombinē terapiju ar Elosalic uz ādas un UV terapiju, pirms UV terapijas sākšanas jānoņem ziedes atlikums un jānotīra ārstētais apvidus, lai mazinātu aizsargājošo ietekmi pret gaismu un tādā veidā līdz minimumam samazinātu neārstēto apkārtējo apvidu apdeguma risku. Pēc UV terapijas ziedi var atkal uzziest.

Elosalic satur propilēnglikola stearātu, kurš var izsaukt ādas kairinājumu.

Lietošana pediatrijā

Elocalic drošība un efektivitāte bērniem, kas jaunāki par 12 gadu vecumu, nav izpētīta.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināmi.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Nav klīnisku datu par mometazona furoāta lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda mometazona furoāta un salicilskābes teratogēnisku ietekmi (skat. apakšpunktu 5.3.). Šie dati nav aplūkoti attiecībā par Elosalic ziedes lietošanu uz ādas.

Pirmā un otrā trimestra laikā:

Elosalic došība grūtniecēm nav noskaidrota, tāpēc no Elosalic lietošanas pirmajā un otrajā grūtniecības trimestrī vajadzētu izvairīties

Trešā trimestra laikā:

Grūtniecības trešā trimestra laikā visi prostaglandīna sintēzes inhibitori, tai skaitā salicilskābe, var izraisīt auglim kardiopulmonāro un nieru toksicitāti. Grūtniecības beigās var novērot pagarinātu asiņošanas laiku gan mātei, gan bērnam. Tāpēc, Elosalic ir kontrindicēts grūtniecības pēdējā trimestrī (skat. apakšpunktu 4.3.).

Nav zināms, vai, lietojot kortikosteroīdus uz ādas, var notikt pietiekama sistēmiska uzsūkšanās, lai mātes pienā tiktu sasniegts nosakāms vielas līmenis. Tāpēc Elosalic ziedes lietošana netiek rekomendēta, ja vien tas nav ļoti nepieciešams.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav būtiska

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības, par kurām tika ziņots lietojot kortikosteroīdus uz ādas, bija:

2

1. tabula.    Ar ārstēšanu saistītas blakusparadības atbilstoši orgānu sistēmai un sastopamības

biežumam

Ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100, <1/10); retāk (≥1/1000, <1/100); reti (≥1/10 000, <1/1000); ļoti reti (<1/10 000, ieskaitot atsevišķus gadījumus)


Endokrīnas sistēmas traucējumi

Reti:


virsnieru nomakums.


Adas un zemadas audu bojājumi

Bieži:

Retāk:


nieze, lokāla ādas atrofija

ādas strijas, rosacea līdzīgs dermatīts (skar sejas ādu), ekhimoze, folikulīts

hipertrihoze, ādas hipopigmentācija

ādas kairinājums, ādas macerācija, sausa āda, aknes veida dermatīts, dermatīts, kontaktdermatīts, ādas lobīšanās, telangiektāzijas, miliārija


Reti:

Nav zināms:


Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži:

Infekcijas un infestācijas

Retāk:

Imūnās sistēmas traucējumi:

Reti


dedzināšanas sajuta lietošanas vietā


infekcija


paaugstināta jutība


4.9    Pārdozēšana

Plaša ilgstoša ārīgo glikokortikoīdu lietošana var nomākt hipotalama - hipofīzes - virsnieru ass funkciju, kas izraisa sekundāru virsnieru mazspēju. Ja pamana hipotalama - hipofīzes - virsnieru ass funkcijas nomākumu, jāmēģina samazināt aplikācijas biežumu vai vispār jāpārtrauc zāļu lietošana, tāpat šajās situācijās ir nepieciešama rUpīga novērošana.

Klīniskajā novērojumā devas, kas pārsniedza rekomendēto maksimālo dienas devu 15 g/dienā, īslaicīgi ietekmēja hipotalama - hipofīzes - virsnieru ass funkciju.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: stipras darbības kortikosteroīdi, citas kombinācijas, ATĶ kods: D07XC03

Elosalic farmakodinamiskā aktivitāte ir tieši saistīta ar tā aktīvajām vielām mometazona furoātu un salicilskābi, kā arī palīgvielām. Mometazons ir stipras darbības glikokortikoīds, kas pieder ES III klasei

Tāpat kā citiem uz ādas lietojamiem kortikosterīdiem, mometazona furoātam ir pretiekaisuma, pretniezes un vazokonstriktīvas īpašības. Vispārējais uz ādas lietojamo kortikosteroīdu pretiekaisuma aktivitātes mehānisms nav skaidrs.

Salicilskābe var ietekmēt ādas raga slāņa lobīšanos, lai gan nav novērotas izteiktas izmaiņas dzīvotspējīgās epidermas struktūrā. Šīs iedarbības mehānisms var būt izskaidrojams ar starpšūnu saistvielas sairšanu. Salicilskābe uzlabo mometazona furoāta absorbciju caur ādas slāņiem.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcijas pakāpe un sistēmiskā iedarbība ir atkarīga no:

•    ārstējamās vietas un epidermas stāvokļa

•    ārstēšanas ilguma

•    aplikācijas laukuma

•    noslēgtu pārsēju pielietošanas

Lietojot vienu aplikāciju uz ādas 0,1 % 3H-mometazona furoāta un 5 % salicilskābes kombinētas ziedes 12 stundas bez okluzīva apsēja, novēroja sistēmisko absorbciju aptuveni 1,5 % no aplicētās devas. Vidējais maksimālais plazmas līmenis salicilskābei bija 0,0066 mmol/l. Salicilskābes sistēmiskā toksiskā reakcija parasti saistījās ar daudz augstāku līmeni plazmā (2,17 līdz 2,90 mmol/l).

Minimālu iedarbību uz hipotalama - hipofīzes - virsnieru ass funkciju, kā rezultātā samazinājās normālais kortizola līmenis asinīs, novēroja tikai vienam pacientam , ja 7,5 g Elosalic ziedes uzklāja divas reizes dienā ar kopējo devu 15 g septiņas dienas uz 30 % no ķermeņa virsmas. Terapijas turpmākajā procesā līmenis normalizējās.

Lietojot Elosalic ziedi aplikācijas veidā divreiz dienā līdz 7,5 g bez okluzīvo pārsēju klātbūtnes 3 nedēļas ilgi, salicilātu līmenis asinīs bija < 0,36 mmol /l, kas ir mazākais nosakāmais līmenis. Normāls salicilātu koncentrācijas līmenis plazmā, kas ir nosakāms laboratoriski pēc perorālas lietošanas un uzrāda sistēmisku efektu, ir 1-2 mmol/l.

Absorbētais mometazona furoāts ātri uzsūcas un ekstensīvi pārveidojas par daudziem metabolītiem. Tiem farmakoloģiskā iedarbība nav novērota. Neveidojas galvenais metabolīts.

Pēc 5 dienu uzkrājuma, lietojot vienu kombinētās ziedes aplikāciju (12 stundas) uz ādas 0,1 % 3H-mometazona furoāts un 5 % salicilskābes pacientiem ar psoriāzi, izmantojot radioaktivitātes metodi novēroja, ka 0,36 % un 1,11 % izdalījās urīnā un fēcēs, attiecīgi. Lietojot šo pašu aplikāciju salicilskābes efektīvais eliminācijas pusperiods bija 2,8 stundas.

5.3. Preklīniskie dati par drošību

Neklīniskie pētījumi parādīja, ka pamatojoties uz tipiskajiem mometazona furoāta, kas ir arī zināms kā glikokortikoīds, toksikoloģiskajiem drošības, genotoksicitātes un kancerogenitātes (lietojot nazāli) pētījumiem, nekas neliecina par īpašu risku cilvēkiem.

Kortikosteroīdu pētījumi ar dzīvniekiem uzrādīja reproduktīvo toksicitāti (vilka rīkle, skeleta malformācijas).

Reproduktīvajos pētījumos ar žurkām, tika atklāta ieilgusi grūtniecība, ilgstošas un smagas dzemdības. Bez tam, samazinājās pēcnācēju izdzīvošana, ķermeņa masa un novēroja arī ķermeņa masas pieaugumu. Auglība netika ietekmēta.

Reproduktīvos salicilskābes toksicitātes pētījumos tika novērota teratogenitāte, kas izpaudās kā skeleta un iekšējo orgānu malformācijas. Nav nekādu citu preklīnisko pētījumu datu attiecībā uz drošības izvērtējumu, kas jau nebūtu aplūkoti zāļu aprakstā.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Heksilēnglikols, propilēnglikola stearāts, baltais vasks, baltais vazelīns, attīrīts ūdens.

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks 2 gadi.

Pēc atvēršanas jāizlieto 6 nedēļu laikā.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5    Iepakojums veids un saturs

Baltas emaljētas alumīnija tūbiņas ar noslēgtu galu un baltu augsta blīvuma polietilēna uzskrūvējamu vāciņu. Iepakojuma lielumi: 15 g, 25 g, 45 g vai 50 g ziedes, kas ir ievietoti ārējā kartona iepakojumā. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Schering-Plough Europe Clos du Lynx,5 B - 1200 Brussels Beļģija

8.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

06-0088

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

03/04/2006

10.    TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

5 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!