apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

VERTIGOHEEL TBL N50

Uz 2017-Dec-14
VERTIGOHEEL-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "VERTIGOHEEL TBL N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.12€  6.01$  4.5£  354Rub  50.7SEK  22PLN  21.3₪ 

Vertigoheel tabletes, N50


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes VERTIGOHEEL TBL N50     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsV03AX
 Aktīvās vielas: Conium Maculatum, Ambra Grisea, Petroleum Rectificatum, U.c.


 Ražotājs, zīmols: Heel Gmbh. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
VERTIGOHEEL, TABL. N50
4.76€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Nov-2017)
VERTIGOHEEL, TABLETĖS, N50
5.07€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Nov-2017)
VERTIGOHEEL TABLETES, N50
5.60€ Meness aptieka (Dec-2017)
VERTIGOHEEL TABLETES N50
5.66€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
VERTIGOHEEL TABLETES N50
5.77€ medikaments.lv (Dec-2017)
VERTIGOHEEL TAB. N50
5.77€ Aptieka FIGARO (Mārupe) (Dec-2017)
VERTIGOHEEL TABLETES, N50
5.77€ Saules aptieka (Dec-2017)
VERTIGOHEEL TABLETES N50
6.45€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
VERTIGOHEEL, 50 tabl.

 .

SASKAŅOTS ZVA


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Vertigoheel tabletes

Homeopātiskas zāles

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

 • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Vertigoheel un kādam nolūkam tās/to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Vertigoheel lietošanas

3. Kā lietot Vertigoheel

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Vertigoheel

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Vertigoheel un kādam nolūkam tās lieto

 

Homeopātiskas zāles.

Dažādas izcelsmes reibonis.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Vertigoheel lietošanas

 

Nelietojiet Vertigoheel šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Citas zāles un Vertigoheel

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Vertigoheel kopā ar uzturu un dzērienu

Mijiedarbība nav novērota.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Kaut gan kaitīga ietekme nav novērota, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vertigoheel neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

 

 

Vertigoheel satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

 

 

3. Kā lietot Vertigoheel

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva

pieaugušajiem: parasti lieto pa 3 tabletēm 3 reizes dienā, izšķīdinot tableti zem mēles. Lēkmjveida reiboņa gadījumā sākumā lieto pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav pietiekošas pieredzes par lietošanu bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā, izšķīdinot tableti zem mēles. Lēkmjveida reiboņa gadījumā sākumā lieto pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

 

 

Ja esat lietojis Vertigoheel vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam.

 

Ja esat aizmirsis lietot Vertigoheel

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja pārtraucat lietot Vertigoheel

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Vertigoheel

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Aizvērt trauciņu tūlīt pēc lietošanas. Sargāt no siltuma un mitruma.

 

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Vertigoheel satur

 

Aktīvās vielas ir:

1 tablete satur aktīvās vielas:

Anamirta cocculus D4 210 mg

Conium maculatum D3 30 mg

Ambra grisea D6 30 mg

Petroleum rectificatum D8 30 mg

 

Palīgvielas ir: laktozes monohidrāts (1 tablete satur aptuveni 300 mg laktozes), magnija stearāts.

 

Vertigoheel ārējais izskats un iepakojums

 

Iesaiņojumā pa 50 tabletēm.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: +49 7221 / 501-00

Fakss: +49 7221 / 501 485

E-pasts: info@heel.de

 

Izplatītājs

UAB Farmahelis

Partizanu g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Tālrunis, fakss: +37037-452559

E-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2015 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!