apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

LYMPHOMYOSOT TBL N50

Uz 2017-Oct-17
LYMPHOMYOSOT-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "LYMPHOMYOSOT TBL N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.99€  7.1$  5.41£  410Rub  57.4SEK  26PLN  24.79₪ 

LYMPHOMYOSOT tabletes iekšķīgai lietošanai, N50


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes LYMPHOMYOSOT TBL N50     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: V03AXAktīvās vielas: Natrium Sulfuricum, Calcium Phosphoricum, Juglans Regia, U.c

 Ražotājs, zīmols: Heel.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
LYMPHOMYOSOT, TABL. N50
5.63€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
LYMPHOMYOSOT, TABLETĖS, N50
5.63€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
LYMPHOMYOSOT TABLETES IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI, N50
6.42€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
LYMPHOMYOSOT TABLETES N50
6.60€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
LYMPHOMYOSOT TABLETES N50
6.75€ medikaments.lv (Sep-2017)
LYMPHOMYOSOT TABLETES N50
7.54€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
LYMPHOMYOSOT TABLETES N50
7.54€ Saules aptieka (Sep-2017)
LYMPHOMYOSOT, 50 tabl.


SASKAŅOTS ZVA


 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lymphomyosot tabletes

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to ir noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas ari uz iespējamajam blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Lymphomyosot tabletes un kādam nolūkam to lieto

2. Kas jāzina pirms Lymphomyosot tabletes lietošanas

3. Kā lietot Lymphomyosot tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Lymphomyosot tabletes

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Lymphomyosot tabletes un kādam nolūkam to lieto

 

Lymphomyosot tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto limfātisma (ar tieksmi uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos un samazinātu pretestības spēju infekcijām), dziedzeru pietūkuma, mandeļu tūskas un hroniska tonsilīta gadījumā.

Lymphomyosot tabletes ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Lymphomyosot tabletes lietošanas

 

Nelietojiet Lymphomyosot tabletes šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • nelietot vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

Citas zāles un Lymphomyosot tabletes

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lymphomyosot tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Lymphomyosot tabletes satur laktozi

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

 

3. Kā lietot Lymphomyosot tabletes

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā ārsts, vai farmaceits Jums teicis.

 

Ieteicamā deva ir

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 3 tabletes 3 reizes dienā, izšķīdinot tabletes mutē.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto 1 tableti 1 līdz 2 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto 1 tableti 2 reizes dienā.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

 

Ja esat lietojis Lymphomyosot tabletes vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

 

Ja esat aizmirsis lietot Lymphomyosot tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Lymphomyosot tabletes

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Ļoti retos gadījumos var būt alerģiskas reakcijas.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Lymphomyosot tabletes

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes etiķetes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

 

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Lymphomyosot tabletes satur:

 

 • 1 tablete satur aktīvās vielas:

Myosotis arvensis D3 15 mg

Veronica officinalis D3 15 mg

Teucrium scorodonia D3 15 mg

Pinus sylvestris D4 15 mg

Gentiana lutea D5 15 mg

Equisetum hyemale D4 15 mg

Sarsaparilla D6 15 mg

Scrophularia nodosa D3 15 mg

Juglans regia D3 15 mg

Calcium phosphoricum D12 15 mg

Natrium sulfuricum D4 15 mg

Fumaria officinalis D4 15 mg

Levothyroxinum D12 15 mg

Araneus diadematus D6 15 mg

Geranium robertianum D4 30 mg

Nasturtium officinale D4 30 mg

Ferrum iodatum D12 30 mg

 

 • Citas sastāvdaļas ir: magnija stearāts, laktozes monohidrāts.

 

Lymphomyosot tabletes ārējais izskats un iepakojums:

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Lymphomyosot tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni. Var būt atsevišķi dzeltenbrūni līdz brūni punkti.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

 

Izplatītājs:

SIA ″Farmahelis″

Partizānu 198-5

50324 Kauņa,

Lietuva

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2015 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!