apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

GASTRICUMEEL TBL N50

Uz 2017-Oct-20
GASTRICUMEEL-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "GASTRICUMEEL TBL N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.12€  6.02$  4.57£  345Rub  49.1SEK  22PLN  21.14₪ 

GASTRICUMEEL TBL N50


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes GASTRICUMEEL TBL N50     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: V03AXAktīvās vielas: Antimonium Crudum, Carbo Vegetabilis, Nux Vomica, U.c.

 Ražotājs, zīmols: Heel.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
GASTRICUMEEL, TABL. N50
4.76€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
GASTRICUMEEL, TABLETĖS, N50
4.76€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
GASTRICUMEEL TABLETES N50
5.64€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
GASTRICUMEEL TABLETES N50
5.77€ medikaments.lv (Sep-2017)
GASTRICUMEEL TABLETES, N50
5.77€ Saules aptieka (Sep-2017)
GASTRICUMEEL TABLETES N50
6.45€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
GASTRICUMEEL, 50 tabl.

 .

SASKAŅOTS ZVA


 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Gastricumeel tabletes

 

Homeopātiskas zāles

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas 5 dienu laikā, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Gastricumeel tabletes un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Gastricumeel tabletes lietošanas

3. Kā lietot Gastricumeel tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Gastricumeel tabletes

6. Iepakojuma saturs un citainformācija

 

 

1. Kas ir Gastricumeel tabletes un kādam nolūkam to lieto

 

Gastricumeel tabletesir homeopātiskas zāles, ko lieto akūta un hroniska gastrīta, grēmu, meteorisma gadījumā.

Piezīme: Ja Jums parādās simptomi, kas ir noturīgi, neidentificēti vai atkārtojas, Jums jākonsultējas ar ārstu, jo šos simptomus varētu izraisīt slimība, kas prasa turpmāku medicīnisku izmeklēšanu un ārstēšanu.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Gastricumeel tabletes lietošanas

 

Nelietojiet Gastricumeel tabletes šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Citas zāles un Gastricumeel tabletes

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Gastricumeel tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Gastricumeel tabletes satur laktozi

Ja jums ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas

konsultējieties ar savu ārstu.

 

 

3. Kā lietot Gastricumeel tabletes

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākumterapijā pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

 

Bērniem līdz 2 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 reizi dienā. Akūtu traucējumu sākumterapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

 

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākumterapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

 

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā. Akūtu traucējumu

sākumterapijā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 1-2 stundām (2 stundu laika posmā).

 

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

 

Ja esat lietojis Gastricumeel tabletes vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

 

Ja esat aizmirsis lietot Gastricumeel tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Gastricumeel tabletes

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Gastricumeel tabletes

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Gastricumeel tabletes satur:

- 1 tablete satur aktīvās vielas:

Argentum nitricum D6 30mg

Acidum arsenicosum D6 30mg

Pulsatilla pratensis D4 60mg

Strychnos nux-vomica D4 60mg

Carbo vegetabilis D6 60mg

Stibium sulfuratum nigrum D6 60mg

 

- Palīgvielas ir magnija stearāts, laktozes monohidrāts.

 

Gastricumeel tabletes ārējais izskats un iepakojums

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Gastricumeel tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532

Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.de

 

Izplatītājs:

SIA „Farmahelis”

Partizanu g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Tālrunis, fakss: 0037037-452559

E-pasts: info@heel.lv

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2015 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!