apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ACIC KRĒMS 5% 2G

Uz 2017-Oct-23
ACIC-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "ACIC KRĒMS 5% 2G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.39€  6.38$  4.84£  367Rub  52SEK  23PLN  22.29₪ 

Acic 5% krēms, 2g


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts ACIC KRĒMS 5% 2G     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: D06BB03Aktīvās vielas: Aciclovirum

 Ražotājs, zīmols: Hexal Ag/salutas Pharma Gmbh.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ACIC 50MG/G KREMAS, 2G
4.45€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
ACIC, 50MG/G, 2 G, KREMAS, N1
4.45€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
ACIC 5% KRĒMS 2G
4.70€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
ACIC 5% KRĒMS, 2G
5.12€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
ACIC 5% KRĒMS, 2G
5.33€ Saules aptieka (Oct-2017)
ACIC KRĒMS 5% 2G
5.39€ medikaments.lv (Oct-2017)
ACIC 50mg/g kremas, 2g

 .

SASKAŅOTS ZVA


`Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

 

Acic 5% krēms

(Aciclovirum)

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā , kā to noteicis ārsts vai farmaceits

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu .Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

 • Ja pēc 4 – 5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Acic 5% krēms un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Acic 5% krēma lietošanas

 3. Kā lietot Acic 5% krēmu

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Acic 5% krēmu

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Acic 5% krēms un kādam nolūkam to lieto

 

Acic 5 % krēms ir pretvīrusu līdzeklis, ko lieto sāpes un niezi remdējošai terapijai recidivējošas herpes labialis infekcijas (atkārtota aukstumpumpu veidošanās) gadījumā.

 

 

2. Kas jums jāzina pirms Acic 5% krēma lietošanas

 

Nelietojiet Acic 5% krēmu šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija pret aciklovīru, valaciklovīru, propilēnglikolu vai kādu citu (6.punktā minēto ) šo zāļu sastāvdaļu.

 • krēmu nedrīkst lietot uz gļotādas (piemēram, mutes dobumā, acīs vai makstī), jo iespējams lokāls kairinājums.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Īpaša piesardzība, lietojot Acic 5 % krēmu, nepieciešama šādos gadījumos

 • gadījumā, ja ir smagi organisma imūnsistēmas traucējumi, pirms terapijas sākuma lūdzam konsultēties ar ārstu.

 

Aciklovīra krēmu neiesaka klāt uz gļotādām, piemēram, mutes, acu vai maksts gļotādas, jo tas var būt kairinošs. Īpaša piesardzība jāievēro, lai izvairītos no nejaušas iekļūšanas acīs.

 

Citas zāles un Acic 5 % krēms

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Acic 5 % krēmu grūtniecības un barošanas ar krūti perioda laikā drīkst lietot tikai pēc rūpīgas ieguvuma/riska attiecību izvērtēšanas.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

 

Svarīga informācija par kādu no Acic 5 % krēma sastāvdaļām

Acic 5 % krēms satur propilēnglikolu, kas var izraisīt ādas kairinājumu.

Acic 5 % krēms satur arī cetilspirtu, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

 

 

3. Kā lietot Acic 5% krēmu

 

Vienmēr lietojiet Acic 5% krēmu tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Krēmu plānā kārtiņā uzziež inficētajam ādas rajonam 5 reizes dienā ik pa 4 stundām.

 

Lietošanas veids

Acic 5% krēmu uzziež ar vates kociņu, kura lielumu nosaka inficētā ādas rajona apmērs. Uzsmērējot krēmu, jāievēro, ka ar to jānosedz ne tikai jau redzamās herpes infekcijas izpausmes (pūslīši, pietūkums, apsārtums), bet arī ar ārstējamo vietu robežojošie rajoni. Gadījumā, ja krēmu uzsmērē ar rokām, tās ir pirms un pēc tam rūpīgi jānomazgā, lai izsargātos no papildus infekcijas, piem., bakteriālas, respektīvi - vīrusu pārneses kavēšanai uz vēl neinficētas gļotādas un ādas rajoniem.

 

Lietošanas ilgums

Terapijas ilgums parasti ir 5 dienas.

Atsevišķos gadījumos terapija ir jāturpina, līdz pūslīšiem izveidojusies krevelīte, vai līdz tie pilnīgi ir sadzijuši. Jebkurā gadījumā terapijas ilgums nedrīkst pārsniegt 10 dienas.

 

Piezīme:

Lai sasniegtu pēc iespējas labākus ārstēšanās panākumus, krēms ir jāuzsāk lietot jau parādoties pirmajiem slimības simptomiem (dedzināšanas sajūtai, niezei, spīlējošai sajūtai, apsārtumam).

Pretvīrusu terapija ar Acic 5 % krēmu vairs nav lietderīga, kad izsitumi ir kreveles stadijā.

 

Lietošana bērniem

Dati nav pieejami, līdz ar to lietošana bērniem nav ieteicama.

 

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem deva īpaši nav jāpielāgo.

 

Ja esat lietojis Acic 5% krēmu vairāk nekā noteikts

Nav zināma pārdozēšana, lietojot Acic 5 % krēmu lokāli.

 

Ja esat aizmirsis lietot Acic 5% krēmu

Lūdzu, turpiniet ārstēšanu kā norādīts (lūdzu, nelietojiet biežāk vai lielākā daudzumā).

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Acic 5% krēmu

Acic 5 % krēms jālieto pietiekami ilgi, lai sasniegtu labus rezultātus (skatīt sadaļu „Kā lietot Acic

5 % krēmu”)

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, Acic 5% krēms var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Pēc Acic 5% krēma lietošanas var būt pārejoša dedzinoša vai durstoša sajūta ārstētā ādas apvidū.

Dažkārt ar krēmu ārstētai ādai novērots apsārtums, sausums, nieze un ādas lobīšanās.

 

Reti bijuši ziņojumi par kontaktdermatītu pēc Acic 5% krēma lietošanas. Pēc alergoloģisku pārbaužu veikšanas lielākā daļā gadījumu šo reakciju cēlonis bija nevis aktīvā viela aciklovīrs, bet krēma emulsijas bāzes neaktīvās vielas.

Ļoti reti ir bijuši ziņojumi par tūlītējas paaugstinātas jutības reakcijām, tostarp angioedēmu un nātreni.

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu .Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Acic 5% krēmu

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Nelietot Acic 5% krēmu pēc derīguma termiņa baigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Acic 5 % krēms satur

 • Aktīvā viela ir aciklovīrs. 1 g krēma satur 50 mg aciklovīra.

 • Citas sastāvdaļas ir stearoilmakrogolglicerīdi, dimetikons 350, cetilspirts, vazelīneļļa, baltais vazelīns, propilēnglikols, attīrīts ūdens.

 

Acic 5 % krēma ārējais izskats un iepakojums

Balts vai pelēkbalts viendabīgs un vienveidīgs krēms.

 

Alumīnija tūba iepakota kartona kastītē.

Iepakojumā 2 g krēma.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz d.d.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

Slovēnija

 

Ražotāji

Salutas Pharma GmbH,

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Vācija

 

Salutas Pharma GmbH,

Lange Göhren 3

D-39171 Sülzetal, OT Osterweddingen

Vācija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2015. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!