apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

VENESCIN DRG N30

Uz 2017-Oct-17
VENESCIN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "VENESCIN DRG N30 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 3.53€  4.19$  3.19£  241Rub  33.8SEK  15PLN  14.61₪ 

VENESCIN DRG N30


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts VENESCIN DRG N30     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: C05CA51Aktīvās vielas: Rutosidum, Tā Kombinācijas

 Ražotājs, zīmols: Herbapol.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
VENESCIN TABLETES N30
3.45€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
VENESCIN APV.TABLETES N30
3.72€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
VENESCIN APVALKOTĀS TABLETES N30
3.72€ Saules aptieka (Sep-2017)
VENESCIN APV.TABLETES N30


SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Venescin apvalkotās tabletes

Hippocastani seminis extractum siccum, Rutosidum trihydricum, Aesculinum

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 3 nedēļām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Venescin un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Venescin lietošanas

 3. Kā lietot Venescin

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Venescin

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Venescin un kādam nolūkam to lieto

Venescin ir zāles, kuru sastāvā ietilpst zirgkastaņa sēklu sausais ekstrakts, rutozīds un eskulīns. Tiek uzskatīts, ka šo zāļu lietošana palielina asinsvadu tonusu un samazina to caurlaidību, kā arī palielina kapilāru sieniņu mehānisko rezistenci.

 

Venescin lieto hroniskas vēnu mazspējas simptomu mazināšanai.

 

Ja pēc 3 nedēļām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Venescin lietošanas

Nelietojiet Venescin šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām (zirgkastaņa sēklu sauso ekstraktu, rutozīda trihidrātu un eskulīnu) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jūs esat grūtniecības pirmajā trimestrī (pirmie trīs mēneši);

 • ja Jūs vai Jūsu bērns ir jaunāks par 18 gadiem; Venescin nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Venescin lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Citas zāles un Venescin

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, it īpaši:

 • antitrombotiskos līdzekļus (lieto asins trombu ārstēšanai/novēršanai);

 • aminoglikozīdu grupas antibiotiskos līdzekļus (lieto infekciju ārstēšanai);

 • sulfonamīdus (lieto infekciju ārstēšanai).

 

Venescin kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Venescin var lietot ēdienreižu laikā vai arī pēc tām.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Grūtniecība

Šīs zāles nedrīkst lietot pirmā grūtniecības trimestra laikā (skatīt 2. punktu – „Nelietojiet Venescin šādos gadījumos”).

Tā kā trūkst pētījumi, kas apstiprinātu šo zāļu lietošanas drošumu atlikušajā grūtniecības laikā (otrais un trešais trimestris), šīs zāles drīkst lietot tikai gadījumos, kad, atbilstoši ārsta ieskatiem, iespējamais ieguvums mātei nepārprotami pārsniedz risku auglim.

 

Barošana ar krūti

Mātes, kuras baro bērnu ar krūti, Venescin drīkst lietot tikai gadījumos, kad atbilstoši ārsta ieskatiem iespējamais ieguvums mātei nepārprotami pārsniedz risku ar krūti barotajam bērnam.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Venescin neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Venescin satur rīcineļļu un saharozi

Rīcineļļa var izraisīt kuņģa darbības traucējumus un caureju.

Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

 

3. Kā lietot Venescin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

Pieaugušie

2 apvalkotās tabletes 3 reizes dienā.

 

Terapijas ilgums

Ja simptomi pasliktinās vai neizzūd pēc 3 nedēļām, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Venescin nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam (skatīt 2. punktu – „Nelietojiet Venescin šādos gadījumos”).

 

Ja Jums liekas, ka Venescin iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Ja esat lietojis Venescin vairāk nekā noteikts

Lai gan nav zināmi pārdozēšanas simptomi, tomēr, ja Jūs vai kāds cits ir lietojis vairāk Venescin nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

 

Ja esat aizmirsis lietot Venescin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Saistībā ar šo zāļu lietošanu parasti nav novērotas blakusparādības, tomēr iespējamas sekojošas nevēlamās blakusparādības

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • nogurums, galvassāpes, vertigo (griešanās sajūta);

 • kuņģa – zarnu trakta darbības traucējumi (slikta dūša un sāpes vēderā, caureja, aizcietējums);

 • nieze;

 • paaugstinātas jutības reakcijas (nieze un eritēma).

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Venescin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas un mitruma.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Venescin satur

 • Aktīvās vielas ir zirgkastaņa sēklu sausais ekstrakts, rutozīda trihidrāts un eskulīns.

Katra tablete satur 25 mg zirgkastaņa sēklu sausā ekstrakta (5,5-8:1) (ekstraģents 70 % (tilp.%.) etilspirts), 15 mg rutozīda trihidrāta un 0,5 mg eskulīna (6-glikozīd-6,7-dihidroksikumarīns).

 • Citas sastāvdaļas ir kartupeļu ciete, magnija stearāts (E470b), kolofonijs, rīcineļļa, Arabikas gumija (E414), talks (E553b), saharoze, indigotīns (E132) un hinolīna dzeltenais (E104).

 

Venescin ārējais izskats un iepakojums

Zaļas, spīdīgas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kas pārlaužot ir dzeltenīgi brūnas ar balti-zaļu maliņu.

 

Kartona kastīte, kas satur 1 Al/PVH folijas blisteri pa 30 tabletēm kopā ar lietošanas instrukciju.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A., 50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68, Poland

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015.gada oktobrī. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!