apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

TRENTAL DEPOTBL 400MG N100

Uz 2017-Oct-20
TRENTAL-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "TRENTAL DEPOTBL 400MG N100 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 18.79€  22.08$  16.78£  1267Rub  180.3SEK  79PLN  77.57₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes TRENTAL DEPOTBL 400MG N100     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: C04AD03Aktīvās vielas: Pentoxifyllinum

 Ražotājs, zīmols: Hoechst Marion Roussel. 
TRENTAL DEPOTBL 400MG N100 - kompensējams medikaments Latvijā. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
TRENTAL 400 MG, ILGIAU VEIKIANČIOS, PLEVELE DENGTOS TABL., TABL. N100 (R)
14.79€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
TRENTAL 400MG TABL.N100
16.31€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
TRENTAL PROLONG TBL 400MG N100
16.91€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Sep-2017)
TRENTAL PROLONG TBL 400MG N100
16.91€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Sep-2017)
TRENTAL DEPOTBL 400MG N100 (K)R
18.79€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Trental 400 mg ilgstošās darbības tabletes

Pentoxifyllinum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

– Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

– Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

– Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

– Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Trental un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Trental lietošanas

3. Kā lietot Trental

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Trental

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Trental un kādam nolūkam to lieto

 

Pentoksifilīns palielina eritrocītu elastību, tādējādi atvieglojot to iekļūšanu sašaurinātos

sīkajos asinsvados. Zāles ietekmē arī citu asins šūnu īpašības, līdz ar to samazinot trombozes iespēju. Pastiprina asins plūsmu.

 

Trental lieto ekstremitāšu, smadzeņu un acu asinsrites traucējumu terapijai, jo

sevišķi artēriju sklerozes vai cita iemesla radīta mazo artēriju sašaurinājuma gadījumā.

Tipiskas indikācijas ir, piemēram, intermitējošā klibošana (sāpes kājās fiziskas slodzes laikā, kas pāriet pēc atpūtas) vai čūlas uz kājām, kas rodas asinsrites traucējumu rezultātā, un gangrēna.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Trental lietošanas

 

Nelietojiet Trental šādos gadījumos:

• ja Jums ir alerģija pret pentoksifilīnu vai citām metilksantīna grupas vielām (teofilīnu, teobromīnu), vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

• ja Jums ir smaga asiņošana vai tīklenes asiņošana, jo asiņošana var pastiprināties.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Rodoties pirmajām anafilaktiskas/anafilaktoīdas (paaugstinātas jutības) reakcijas pazīmēm, TRENTAL lietošana jāpārtrauc un nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

 

Īpaša piesardzība, lietojot Trental, nepieciešama šādos gadījumos:

• Smaga aritmija (papildu ritma traucējumu risks), miokarda infarkts (aritmiju vai

asinsspiediena pazemināšanās risks).

• Pārāk zems asinsspiediens - iespējams, ka asinsspiediens samazināsies vēl vairāk.

• Smagi nieru darbības traucējumi, jo pentoksifilīna koncentrācija var pieaugt un attiecīgi palielināties nevēlamo blakusparādību iespēja.

• Smagi aknu darbības traucējumi, jo pentoksifilīna koncentrācija var pieaugt un attiecīgi palielināties nevēlamo blakusparādību iespēja.

• Pastiprināta asiņošanas tendence (piemēram, lietojot zāles, kas ietekmē asins recēšanu), jo var palielināties asiņošanas iespēja.

• Cukura diabēts.

• Vienlaicīga ciprofloksacīna (zāles infekciju ārstēšanai) vai teofilīna (zāles astmas un citu plaušu slimību ārstēšanai) lietošana var pastiprināt blakusparādību intensitāti.

• Porfīrija.

 

Citas zāles un Trental

Trental var ietekmēt citu zāļu, kas lietotas kopā ar Trental, iedarbību. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Trental var pastiprināt asinsspiedienu pazeminošo zāļu (piemēram, AKE inhibitoru un nitrātu) iedarbību.

Var pastiprināties insulīna un citu pretdiabēta līdzekļu, kas samazina cukura koncentrāciju asinīs, iedarbība (pieaug hipoglikēmijas risks).

Atsevišķiem pacientiem vienlaicīga pentoksifilīna un teofilīna lietošana var paaugstināt teofilīna koncentrāciju. Tādējādi var pastiprināties teofilīna izraisītās blakusparādības.

Atsevišķiem pacientiem vienlaicīga pentoksifilīna un ciprofloksacīna lietošana var paaugstināt pentoksifilīna koncentrāciju.

Asiņošanas riska paaugstināšanās dēļ jāievēro piesardzība, lietojot kopā ar trombocītu agregācijas inhibitoriem, piemēram, klopidogrelu, eptifibatīdu, tirofibānu, epoprostenolu, iloprostu, abciksimabu, anagrelīdu, nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL; piemēram, ketorolaku, diklofenaku, ibuprofēnu, izņemot selektīvos COX-2 inhibitorus), acetilsalicilātiem [ASA/LAS], tiklopidīnu, dipiridamolu.

Vienlaicīga lietošana ar cimetidīnu (zāles kuņģa-zarnu trakta traucējumu ārstēšanai) var palielināt Trental un tā metabolīta I koncentrāciju plazmā.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Par pentoksifilīna lietošanu grūtniecības periodā nav pietiekamas pieredzes, tādēļ lietot Trental šai laikā nedrīkst.

Pentoksifilīns nonāk mātes pienā. Par tā iespējamo ietekmi uz bērnu pietiekamas informācijas nav. Pirms zāļu parakstīšanas mātei, kura baro bērnu ar krūti, ārsts apsvērs potenciālā terapeitiskā ieguvuma un iespējamā riska attiecību.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Trental neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

 

3. Kā lietot Trental

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Pieaugušajiem

Devu katram pacientam individuāli nosaka ārsts. Parastā deva ir pa 1 tabletei (400 mg) pentoksifilīna 2 līdz 3 reizes dienā. Tabletes jānorij veselas, kopā ar ne mazāk kā ½ glāzes ūdens. Vislabāk tās ieņemt ēdienreizes laikā vai tūlīt pēc tās.

Ja Jums liekas, ka Trental iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu.

 

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem atkarībā no individuālās zāļu panesamības ārsts samazinās devu.

 

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <30 ml/min.) atkarībā no individuālās zāļu panesamības ārsts var samazināt devu par 30-50 %.

 

Cits

Pacientiem ar pazeminātu asinsspiedienu vai nestabilu cirkulāciju, kā arī pacientiem ar īpašu asinsspiediena samazināšanās risku (piemēram, pacientiem ar smagu sirds koronāro slimību vai nozīmīgu smadzeņu asinsvadu stenozi) terapija jāsāk ar mazām zāļu devām. Šādos gadījumos devu drīkst palielināt tikai pakāpeniski.

 

Lietošana bērniem

Pētījumi par Trental lietošanu bērniem nav veikti.

 

Ja esat lietojis Trental vairāk, nekā noteikts

Ja lietosiet Trental devu, kas pārsniedz noteikto, iespējami akūtas pārdozēšanas simptomi.

Tie izpaužas kā slikta dūša, reibonis, tahikardija (paātrināta sirdsdarbība) vai asinsspiediena pazemināšanās. Turklāt iespējami arī tādi simptomi kā drudzis, uzbudinājums, karstuma viļņi, samaņas zudums, arefleksija (refleksu trūkums), krampji un vemšana ar kafijas krāsas izvemto masu, kas ir asiņošanas kuņģa-zarnu traktā pazīme. Nekavējoties jāvēršas pie ārsta vai slimnīcā.

 

Ja esat aizmirsis lietot Trental

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Klīniskajos pētījumos un zāļu pēcreģistrācijas periodā ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām, kuru sastopamības biežums nav zināms:

Orgānu sistēmas klase

Nevēlamās blakusparādības

Izmeklējumi

Paaugstināts transamināžu līmenis, pazemināts asinsspiediens

Sirds funkcijas traucējumi

Aritmija, tahikardija, stenokardija (stipru sāpju lēkme sirds apvidū)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Trombocitopēnija (trombocītu daudzuma samazināšanās asinīs)

Leikopēnija/neitropēnija

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis, galvassāpes, aseptiskais meningīts

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, diskomforta sajūta pakrūtē, vēdera uzpūšanās, slikta dūša, vemšana, caureja, aizcietējums, pastiprināta siekalu izdalīšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nieze, eritēma (ādas apsārtums), nātrene, izsitumi

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Karstuma viļņi, hemorāģija (asiņošana)

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilaktiska reakcija, anfilaktoīda reakcija, angioedēma (angioneirotiskā tūska), bronhu spazmas, anafilaktiskais šoks

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Holestāze (žults sastrēgums)

Psihiskie traucējumi

Uzbudinājums, miega traucējumi

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Trental

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā un vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Derīgs līdz” un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Trental satur

- Aktīvā viela ir pentoksifilīns (Pentoxifyllinum).

Katra ilgstošās darbības tablete satur 400 mg pentoksifilīna.

 

- Citas sastāvdaļas

Tabletes kodols: hidroksietilceluloze, povidons, talks, magnija stearāts.

Tabletes apvalks: hipromeloze, talks, titāna dioksīds (E171), makrogols 8000, eritrozīns (E127).

 

Trental ārējais izskats un iepakojums

Sārtas, abpusēji izliektas, iegarenas tabletes ar gravējumu “ATA” vienā pusē.

Kartona kārbā 100 tabletes PVH/alumīnija blisteros.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr. Valdemāra iela 33-8, Rīga, LV-1010

Latvija

 

Ražotājs:

Sanofi S.p.A.

Strada Statale 17, km 22

67019 Scoppito (AQ)

Itālija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr. Valdemāra iela 33-8

Rīga, LV-1010

Latvija

Tel.: +371 67 332451

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2016 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!