apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

TAVEGYL AMP 2ML N5

Uz 2017-Oct-23
TAVEGYL-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "TAVEGYL AMP 2ML N5" Rīgā, Latvijā ir:

 • 3.74€  4.43$  3.36£  255Rub  36.1SEK  16PLN  15.47₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas TAVEGYL AMP 2ML N5     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: R06AA04Aktīvās vielas: Clemastinum

 Ražotājs, zīmols: Novartis Consumer Health. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
TAVEGYL 1 MG/ ML 2ML N5 (R)
2.87€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
TAVEGYL 1MG/ML AMP.2ML N5
3.41€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
TAVEGYL AMP 2MG/2ML N5
3.74€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Tavegyl 1 mg/ml šķīdums injekcijām

Clemastinum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Tavegyl šķīdums injekcijām un kādam nolūkam tās lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Tavegyl šķīduma injekcijām lietošanas

 3. Kā lietot Tavegyl šķīdumu injekcijām

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Tavegyl šķīdumu injekcijām

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Tavegyl šķīdums injekcijām un kādam nolūkam tās lieto

 

Tavegyl šķīdums injekcijām satur aktīvo vielu klemastīnu, kas ir antihistamīnu līdzeklis, ko lieto alerģijas simptomu mazināšanai.

 

Tavegyl šķīdums injekcijām neitralizē histamīna darbību, kas ir viela, kura atbrīvojas organismā alerģisko reakciju laikā (izpaužas kā sarkani izsitumi, audu pietūkums vai stipra nieze).

Tavegyl šķīdumu injekcijām lieto:

 • kā palīglīdzekli anafilaktiskā vai anafilaktoīdā šoka (smagas, dažreiz dzīvībai bīstamas reakcijas) un angioedēmas (pietūkums, galvenokārt sejas un acu) gadījumā.

 • alerģisku un pseidoalerģisku reakciju, piem., pret rentgenkontrastvielu, ārstēšanai un profilaksei.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Tavegyl šķīduma injekcijām lietošanas

 

Nelietojiet Tavegyl šķīdumu injekcijām šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret klemastīnu vai kādu citu līdzīgu antihistamīna līdzekli vai kādu citu (6. punktā vai 2. punkta beigās minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jums ir porfīrija (metabolisma traucējumi);

 • bērniem, jaunākiem par viena gada vecumu.

 

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja kaut kas no augstāk minētā attiecas uz Jums, jo šādos gadījumos Tavegyl šķīdums injekcijām Jums nav piemērojams.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Ja Jums ir kāda no sekojošām veselības problēmām, konsultējieties ar ārstu pirms injekcijas:

 • glaukoma,

 • nopietni kuņģa darbības traucējumi,

 • prostatas palielināšanās,

 • urīnpūšļa darbības traucējumi,

 • epilepsija.

 

Bērniem un vecāka gadagājuma pacientiem ir lielāks blakusparādību rašanās risks.

 

Citas zāles un Tavegyl šķīdums injekcijām

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, un īpaši par sekojošām: sedatīvie līdzekļi, trankvilizatori vai antidepresanti, ko lietojat, lai aizmigtu, nomierinātos vai ārstētu depresiju.

 

Tavegyl šķīdums injekcijām kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

 

Līdzīgi daudzām citām antihistamīna grupas zālēm, Tavegyl var pastiprināt alkohola iedarbību. Ja saņemiet šo injekciju, izvairieties no alkohola lietošanas.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

 

Informējiet ārstu, ja esat stāvoklī, domājat, ka esat stāvoklī vai plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti, jo Tavegyl nedrīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

Līdzīgi daudzām citām antihistamīna grupas zālēm, dažiem cilvēkiem Tavegyl var izraisīt koncentrēšanās spēju samazināšanos. Ja Jūs saņemat šo injekciju, pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, uzgaidiet un novērojiet kāda tai ir ietekme uz Jums.

 

Tavegyl šķīdums injekcijām satur:

 

 • sorbītu: ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms Tavegyl lietošanas vaicājiet padomu ārstam.

 • nātriju: šīs zāles satur mazāk kā 1 mmol nātrija (23 mg) ampulā, t.i., būtībā „nesatur nātriju”.

 • etilspirtu (alkoholu): šīs zāles satur 6,4% alkohola, t.i., līdz 132 mg devā, kas atbilst 2,6 ml alus vai 1,1 ml vīna ampulā. Kaitīgs tiem, kas cieš no alkoholisma, bērniem un tādu paaugstināta riska grupu pacientiem, kā pacientiem ar aknu slimībām vai epilepsiju.

 

 

3. Kā lietot Tavegyl šķīdumu injekcijām

 

Tavegyl šķīdumu injekcijām injekcijas veidā Jums ievadīs ārsts un noteiks Jums piemērotāko devu.

 

Pieaugušie

 

Parastā deva ir 1 ampula (2 mg/2 ml) ievadīta intravenozi vai intramuskulāri no rīta un vakarā.

Alerģiskas reakcijas novēršanai: lieto 1 ampulu (2 ml), ievadot muskulī vai lēni ievadot vēnā, tieši pirms iespējamās anafilaktiskās reakcijas vai reakcijas uz histamīnu. Ampulas saturu var atšķaidīt ar izotonisku šķīdumu vai ar 5% glikozes šķīdumu attiecībā 1:5.

 

Bērni no 1 līdz 12 gadu vecumam

0,025 mg/kg diennaktī, ievadot intramuskulāri, sadalot divās devās.

 

Kā Tavegyl šķīdums injekcijām tiek ievadīts

Injekciju ievada muskulī vai lēni (2 līdz 3 minūšu laikā) vēnā. Neinjicēt artērijā.

 

Ja esat lietojis Tavegyl šķīdumu injekcijām vairāk nekā noteikts

Ja Jums liekas, ka esat lietojis Tavegyl vairāk nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

 

Pārdozēšanas gadījumā, kas ir maz ticams, vai ja gadījies nejauši norīt šķīdumu, nekavējoties pastāstiet par to ārstam.

 

Ja esat aizmirsis lietot Tavegyl šķīdumu injekcijām

Tā kā šo injekciju Jums ievadīs veselības aprūpes speciālists, ir maz ticams, ka zāļu deva tiks izlaista. Ja Jums liekas, ka Jūs izlaidāt devu, konsultējieties ar ārstu.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

PĀRTRAUCIET Tavegyl lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums ir kaut kas no zemāk minētā, kas varētu būt alerģiskas reakcijas simptomi:

 • grūtības elpot un norīt

 • sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums

 • stipra ādas nieze ar sarkaniem izsitumiem vai piepaceltiem plankumiem.

 

Biežas blakusparādības:

Ārstēšana ar Tavegyl var izraisīt Jums nogurumu un samazināt Jūsu reakciju.

 

Retākas blakusparādības:

 • reibonis, elpas trūkums un paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas (simptomus skatīt 1. sadaļā), pazemināts asinsspiediens.

 

Retas blakusparādības:

 • uzbudināmība, it īpaši bērniem, anafilaktiska šoka simptomi (simptomus skatīt 1. sadaļā), sausa mute, galvassāpes, ādas izsitumi un gremošanas traucējumi.

 

Ļoti retas blakusparādības:

 • tahikardija (ātra sirdsdarbība), aizcietējums.

 

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs novērojat kādu citu blakusparādību, kura, Jūs domājat, var būt saistīta ar Tavegyl lietošanu.

 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Tavegyl šķīdumu injekcijām

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Tavegyl šķīdums injekcijām satur

 

 • Tavegyl šķīdums injekcijām aktīvā viela ir klemastīns (fumarāta veidā) 2 mg/2 ml. Katrs ml satur 1 mg klemastīna.

 

 • Citas sastāvdaļas ir: sorbīts (E420), etilspirts 96% v/v, propilēnglikols, nātrija citrāts, ūdens injekcijām (sīkāku informāciju par palīgvielām skatīt 2. sadaļas beigās).

 

Tavegyl šķīdums injekcijām ārējais izskats un iepakojums

 

Dzidrs, bezkrāsains līdz ļoti gaišdzeltens vai gaiši zaļgandzeltens šķīdums.

 

Tavegyl šķīdums injekcijām pieejams iepakojumos pa 5 ampulām, pa 2 ml katrā ampulā.

Vieglai atvēršanai, katrai ampulai ir griezuma punkts.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

02130 Espoo Somija

 

Ražotājs, kas atbildīgs par sērijas izlaidi

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40,

München,

Vācija

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015. gada jūlijā

 

  Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!