apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

CETIRIZIN ACTAVIS 10MG TBL N30

Uz 2017-Dec-16
CETIRIZIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "CETIRIZIN ACTAVIS 10MG TBL N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.41€  8.78$  6.53£  516Rub  73.7SEK  31PLN  30.96₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "CETIRIZIN ACTAVIS 10MG TBL N30" ###

 ATĶ kodsR06AE07
 Aktīvās vielas: Cetirizinum


 Ražotājs, zīmols: Actavis Ltd. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
CETIRIZIN ACTAVIS 10MG TBL N30
7.41€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Cetirizin Actavis 10 mg apvalkotās tabletes N30

Cetirizini dihydrochloridum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Cetirizin Actavis un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Cetirizin Actavis lietošanas

 3. Kā lietot Cetirizin Actavis

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Cetirizin Actavis

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Cetirizin Actavis un kādam nolūkam to lieto

Cetirizin Actavis aktīvā viela ir cetirizīna dihidrohlorīds. Cetirizin Actavis ir pretalerģijas līdzeklis.

 

Pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu vecuma Cetirizin Actavis indicēts:

 • lai atvieglotu deguna un acu simptomus sezonāla un pastāvīga alerģiska rinīta gadījumā;

 • lai atvieglotu hroniskus nātrenes veida izsitumus (hroniska idiopātiska nātrene).

 

2. Kas Jums jāzina pirms Cetirizin Actavis lietošanas

Nelietojiet Cetirizin Actavis šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu (cetirizīnu), hidroksizīnu, piperazīna atvasinājumiem (ļoti līdzīgas aktīvās vielas citu zāļu sastāvā) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jums ir smaga nieru slimība (smaga nieru mazspēja ar kreatinīna klīrensu mazāku par 10 ml/min).

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cetirizin Actavis lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir nieru mazspēja; ja nepieciešams, Jūs lietosiet mazāku devu. Jauno devu noteiks Jūsu ārsts.

 

Piesardzība jāievēro ja Jums ir urīna aizturi veicinoši traucējumi (piemēram, mugurkaula bojājumi, palielināts priekšdziedzeris), jo cetirizīns var palielināt urīna aiztures risku.

 

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir epilepsija vai krampju risks.

 

Nav novērotas mijiedarbības, kas radītu vērā ņemamu ietekmi, starp alkoholu (pie 0,5 promilēm alkohola asinīs, kas atbilst vienai glāzei vīna) un cetirizīnu standarta devās. Tomēr, līdzīgi kā lietojot citus prethistamīna līdzekļus, ieteicams izvairīties no vienlaicīgas alkohola lietošanas.

 

Ja Jums jāveic ādas alerģijas analīzes, pirms šo analīžu veikšanas, Jums jāpārtrauc Cetirizin Actavis lietošana uz 3 dienām.

 

Bērni un pusaudži

Apvalkoto tablešu lietošana nav ieteicama bērniem līdz 6 gadu vecumam, jo šo zāļu farmaceitiskā forma nenodrošina precīzu devas pielāgošanu.

 

Citas zāles un Cetirizin Actavis

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

 

Cetirizīna īpašību dēļ mijiedarbība ar citām zālēm nav sagaidāma.

 

Cetirizin Actavis kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Uzturs ievērojami neietekmē cetirizīna uzsūkšanos.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Grūtniecība

Līdzīgi citām zālēm, grūtniecēm jāizvairās no Cetirizin Actavis lietošanas. Ja grūtniece nejauši lietojusi šīs zāles, tām nevajadzētu izraisīt kaitīgu ietekmi auglim. Tomēr zāļu lietošana ir jāpārtrauc.

 

Barošana ar krūti

Cetirizin Actavis nedrīkst lietot, ja Jūs barojat bērnu ar krūti, jo cetirizīns izdalās mātes pienā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Klīniskajos pētījumos nav iegūti pierādījumi, ka Cetirizin Actavis ieteicamajās devās nevēlami ietekmētu uzmanību, modrību un transportlīdzekļu vadīšanas spējas.

Ja Jūs grasāties vadīt transportlīdzekli, iesaistīties potenciāli bīstamās aktivitātēs vai apkalpot mehānismus, Jūs nedrīkstat pārsniegt ieteikto devu. Jums rūpīgi jānovēro Jūsu reakcija uz zālēm. Ja Jūs esat jutīgs pacients, Jūs varat novērot, ka alkohola vai citu nervu sistēmas darbību nomācošu līdzekļu vienlaicīga lietošana var papildus ietekmēt Jūsu uzmanību un reakcijas spējas.

 

Cetirizin Actavis satur laktozes monohidrātu

Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

 

3. Kā lietot Cetirizin Actavis

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Kā un kad lietot Cetirizin Actavis?

Šie norādījumi par Cetirizin Actavis lietošanu ir spēkā, ja Jūsu ārsts nav norādījis Jums citādi. Lūdzu, ievērojiet šos norādījumus, citādi Cetirizin Actavis var nebūt pilnībā efektīvs.

 

Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi šķidruma.

 

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

10 mg (1 tablete) vienu reizi dienā.

 

Bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem

5 mg (pus tablete) divas reizes dienā.

 

Pacienti ar vidēji smagiem līdz smagiem nieru darbības traucējumiem

Ieteicamā deva pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem ir 5 mg vienu reizi dienā.

 

Ja Jums liekas, ka Cetirizin Actavis iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Ārstēšanas ilgums

Ārstēšanas ilgums atkarīgs no Jūsu sūdzību veida, ilguma un gaitas, un to noteiks Jūsu ārsts.

 

Ja Jūs esat lietojis Cetirizin Actavis vairāk nekā noteikts

Ja Jums liekas, ka esat lietojis Cetirizin Actavis vairāk nekā noteikts, dariet to zināmu savam ārstam. Jūsu ārsts izlems, kādi pasākumi jāveic, ja vispār tie jāveic.

Pēc pārdozēšanas var attīstīties stiprāk izteiktas zemāk uzskaitītās blakusparādības. Ziņots par tādām blakusparādībām kā apjukums, caureja, reibonis, nogurums, galvassāpes, savārgums, zīlīšu paplašināšanās, nieze, nemiers, sedācija, miegainība, stupors, neparasti paātrināta sirdsdarbība, trīce un urīna aizture.

 

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Cetirizin Actavis

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Blakusparādību izvērtēšanā izmantota sekojoša sastopamības biežuma klasifikācija:

Ļoti bieži

var rasties vairāk nekā 1 cilvēkam no 10

Bieži

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 10

Retāk

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 100

Reti

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 1000

Ļoti reti

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 10000

Nav zināmi

sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem

 

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti: trombocitopēnija (samazināts trombocītu līmenis asinīs).

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: alerģiskas reakcijas, dažas smagas (anafilaktisks šoks) (ļoti reti).

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Nav zināmi: palielināta ēstgriba.

 

Psihiskie traucējumi

Bieži: miegainība.

Retāk: uzbudinājums.

Reti: agresivitāte, apjukums, depresija, halucinācijas, bezmiegs.

Ļoti reti: tiki.

Nav zināmi: domas par pašnāvību.

 

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: reibonis, galvassāpes.

Retāk: parestēzija (neparastas sajūtas ādā).

Reti: krampji.

Ļoti reti: ģībonis, trīce, disgeizija (garšas sajūtas traucējumi), distonija, diskinēzija.

Nav zināmi: amnēzija (atmiņas zudums), atmiņas traucējumi.

 

Acu bojājumi

Ļoti reti: akomodācijas traucējumi, neskaidra redze, patoloģiskas acs ābolu kustības (nekontrolētas riņķveida acu kustības).

 

Ausu un labirinta bojājumi

Nav zināmi: vertigo (griešanās sajūta).

 

Sirds funkcijas traucējumi

Reti: tahikardija (paātrināta sirdsdarbība).

 

Elpošanas sistēmas traucējumi

Bieži: faringīts, rinīts.

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: sausums mutē, slikta dūša, caureja.

Retāk: sāpes vēderā.

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Reti: aknu darbības traucējumi.

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nieze, izsitumi.

Reti: nātrene.

Ļoti reti: angionerotiskā tūska, fiksēti, ar zāļu lietošanu saistīti izsitumi.

 

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti: urīna izvadīšanas traucējumi.

Nav zināmi: urīna aizture.

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži: nogurums.

Retāk: astēnija (ārkārtējs nogurums), vājums.

Reti: tūska (pietūkums).

 

Izmeklējumi

Reti: palielināta ķermeņa masa.

 

Ja Jums rodas jebkādas no minētajām blakusparādībām, dariet to zināmu savam ārstam. Pamanot pirmās paaugstinātas jutības reakcijas pazīmes, pārtrauciet Cetirizin Actavis lietošanu. Jūsu ārsts izvērtēs to smagumu un izlems, vai ir nepieciešami kādi papildus pasākumi.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Cetirizin Actavis

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cetirizin Actavis satur

 • Aktīvā viela ir cetirizīns. Katra apvalkotā tablete satur 10 mg cetirizīna dihidrohlorīda.

 • Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, laktozes monohidrāts, krospovidons, koloidālais, bezūdens silīcija dioksīds un magnija stearāts;

Tabletes apvalks: hipromeloze, makrogola stearāts, mikrokristāliskā celuloze, propilēnglikols un titāna dioksīds (E171).

 

Cetirizin Actavis ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotā tablete (tablete).

Baltas vai gandrīz baltas abpusēji izliektas, ovālas apvalkotās tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un marķējumu „C” vienā pusē un marķējumu „J” un „E” otrā pusē katrā dalījuma līnijas pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

 

Caurspīdīgi vai balti necaurspīdīgi Al/PVH blisteri.

Iepakojumi pa 30 tabletēm.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis UK Limited, Whiddon Valley Barnstaple N Devon EX32 8NS, Lielbritānija

 

Ražotājs

Actavis UK, Whiddon Valley Barnstaple N Devon EX32 8NS, Lielbritānija

Actavis Ltd, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjördur, Īslande

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Actavis Baltics pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67067873

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2014.gada jūnijā. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!