apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

POSTERISAN SUPP N10

Uz 2017-Oct-18
POSTERISAN-zāle/preparāts -svecītes aptuvenā pirkšanas cena uz "POSTERISAN SUPP N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.87€  9.33$  7.1£  538Rub  75.5SEK  34PLN  32.57₪ 

POSTERISAN SUPP N10


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -svecītes POSTERISAN SUPP N10     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: C05AX00Aktīvās vielas: Echerichia Coli

 Ražotājs, zīmols: Dr.kade Pharmazeut. Fabrik Gmb.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
POSTERISAN , ŽVAKUTĖS, N10
5.88€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
POSTERISAN FORTE ŽVAKUTĖS,10VNT
6.15€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
POSTERISAN FORTE, VNT, ŽVAKUTĖS, N10 N10
6.15€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
POSTERISAN FORTE TEPALAS,25G
7.14€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
POSTERISAN SUPOZITORIJI N10
7.47€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
POSTERISAN SUPOZITORIJI N10
7.87€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
POSTERISAN SUPOZITORIJI, N10
7.87€ Saules aptieka (Sep-2017)
POSTERISAN FORTE tepalas,25g

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Posterisan supozitoriji

Escherichia coli

 

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi).

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 10 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Posterisan un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Posterisan lietošanas

3. Kā lietot Posterisan

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Posterisan

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Posterisan un kādam nolūkam to lieto

 

Hemoroidāla slimība, nieze, dedzināšana un iekaisums anālajā apvidū.

 

Ja pēc 10 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Posterisan lietošanas

 

Nelietojiet Posterisan šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Posterisan lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Gadījumā, ja ir saslimšana ar sēnīšu infekciju, papildus nepieciešams lietot kādu iedarbīgu pretsēnīšu līdzekli.

 

Citas zāles un Posterisan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav pierādījumu, ka Posterisan supozitorijus nedrīkstētu lietot grūtniecības un/vai krūts barošanas periodā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šāda ietekme nav novērota.

 

Posterisan satur makrogola-glicerolhidroksistearātu

Var izraisīt ādas reakcijas.

 

 

3. Kā lietot Posterisan

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis (-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir: pa vienam supozitorijam ievada taisnajā zarnā no rīta un vakarā, vēlams pēc defekācijas. Stipru sāpju gadījumā var lietot biežāk.

Recidīva novēršanas gadījumā ārstēšanu ar Posterisan supozitorijiem turpina ilgāku laiku, pat pēc iekaisuma un tādu simptomu kā nieze, kņudēšana un dedzināšana izzušanas.

 

Ja esat lietojis Posterisan vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana vai intoksikācija līdz šim nav novērotas.

Gadījumā, ja notikusi nejauša supozitorija perorālā lietošana (bērni), var būt gastrointestināla intoksikācija (sāpes vēderā, slikta dūša).

 

Ja esat aizmirsis lietot Posterisan

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja pārtraucat lietot Posterisan

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10): lokālas hipersensitivitātes reakcijas (piemēram, nieze un dedzināšanas sajūta).

Retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100): alerģisks kontaktdermatīts (piemēram, paaugstinātas jutības pret konservantu fenolu dēļ).

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400, Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Posterisan

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un folijas pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Posterisan satur

 • Aktīvā viela ir 387,1 mg bakteriālas kultūras ūdens suspensija, kas satur 660 miljonus inaktivētu Escherichia coli baktēriju (korpuskulāras sastāvdaļas un vielmaiņas produkti) un kā konservantu satur 6,6 mg sašķidrinātu fenolu (atbilst 6,0 mg tīrā fenola).

 • Citas sastāvdaļas ir makrogola-glicerolhidroksistearāts, cietie tauki.

 

Posterisan ārējais izskats un iepakojums

Posterisan ir balti līdz nedaudz bēši, viendabīgi supozitoriji.

Iepakojumā 10 supozitoriji. Iepakojums PE/Alumīnija folija.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

DR. KADE Phamazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2,

12277 Berlin, Vācija

Tālr.: +49 30/7 20 82-0

Fakss +49 30/7 20 82-200

e-pasts: info@kade.de

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē http://www.zva.gov.lv. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!