apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PHYSIOTENS FILMTBL 0.2MG N28

Uz 2017-Oct-19
PHYSIOTENS-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "PHYSIOTENS FILMTBL 0.2MG N28 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 8.64€  10.15$  7.71£  583Rub  82.9SEK  37PLN  35.67₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes PHYSIOTENS FILMTBL 0.2MG N28     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: C02AC05Aktīvās vielas: Moxonidinum

 Ražotājs, zīmols: Solvay Pharmaceut.. 
PHYSIOTENS FILMTBL 0.2MG N28 - kompensējams medikaments Latvijā. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PHYSIOTENS 0.2 MG, TABL. N28 (R)
2.77€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Jun-2017)
PHYSIOTENS 0.2MG TAB.N28
7.57€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
PHYSIOTENS FILM TBL 0.2MG N28 (K)
8.64€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Physiotens 0,2 mg apvalkotās tabletes

Physiotens 0,4 mg apvalkotās tabletes

Moxonidinum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo ta satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Physiotens un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Physiotens lietošanas

3. Kā lietot Physiotens

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Physiotens

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Physiotens un kādam nolūkam to lieto

 

Physiotens aktīvo vielu sauc par moksonidīnu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par antihipertensīvajām zālēm.

Moksonidīnu lieto, lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu. Tas darbojas relaksējot un paplašinot asinsvadus, tādējādi pazeminot asinsspiedienu.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Physiotens lietošanas

 

Nelietojiet Physiotens šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret moksonidīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jums ir palēnināts sirdsdarbības ritms slimību dēļ, kuras sauc „sīnusa mezgla vājums” vai „2. vai 3. pakāpes atrioventrikulāra blokāde”;

 • ja Jums ir sirds mazspēja.

 

Nelietojiet Physiotens, ja jebkas no minētā attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam pirms Physiotens lietošanas.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

 • ja Jums ir sirds slimība “1. pakāpes sinusa mezgla vājums”;

 • ja Jums ir smaga sirds artēriju slimība vai nestabila stenokardija;

 • ja Jums ir nieru saslimšana. Ārsts Jums piemeklēs devu;

 • ja esat gados vecāks cilvēks.

 

Ja jebkas no minētā attiecas uz Jums vai Jūs šaubāties, pirms Physiotens lietošanas pārrunājiet minēto ar ārstu vai farmaceitu.

 

Citas zāles un Physiotens

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Physiotens var ietekmēt citu zāļu darbību. Tāpat citas lietotās zāles var ietekmēt Physiotens darbību.

 

Sarunā ar ārstu vai farmaceitu īpaši uzsveriet, ja lietojat šādas zāles:

 • citas zāles asinsspiediena pazemināšanai;

 • zāles depresijas ārstēšanai, tādas kā imipramīns vai amitriptilīns;

 • trankvilizatorus, sedatīvos jeb miega līdzekļus, tādus kā benzodiazepīns;

 • beta blokatorus (skatiet 3. apakšpunkta sadaļu “Ja ārstēšana ar Physiotens tiek pārtraukta”);

 • Physiotens no organisma tiek izvadīts caur nierēm. To sauc par “tubulāro ekskrēciju”. Citas zāles, kuras arī tiek izvadītas šādā veidā, var ietekmēt Physiotens darbību.

 

Ja jebkas no minētā attiecas uz Jums vai Jūs šaubāties, pastāstiet par to ārstam vai farmaceitam pirms Physiotens lietošanas.

 

Physiotens kopā ar uzturu

 • Varat lietot tabletes kopā ar ēdienu vai bez tā.

 • Nelietojiet alkoholu Physiotens lietošanas laikā. Physiotens var pastiprināt alkohola efektus.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pastāstiet ārstam, ja esat grūtniecības stāvoklī vai varētu būt. Ārsts Jums ieteiks pārtraukt Physiotens lietošanu un nozīmēs Jums citas zāles, lai aizvietotu Physiotens.

Pastāstiet ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Physiotens nav ieteicams zīdīšanas periodā. Ārsts, iespējams, Jums ieteiks citas zāles, ja vēlaties turpināt krūts barošanu vai ieteiks Jums pārtraukt krūts barošanu.

 

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Physiotens lietošanas laikā varat just miegainību vai reiboni. Ja to novērojat, pastāstiet par to ārstam pirms transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas.

 

Physiotens satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

 

3. Kā lietot Physiotens

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Lietojot šīs zāles

Norijiet veselu tableti, uzdzerot glāzi ūdens.

Lietojiet tabletes katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Tas Jums palīdzēs atcerēties par to lietošanu.

 

Cik daudz lietot

Parastā sākuma deva ir 0,2 mg dienā.

Ārsts var devu palielināt līdz 0,6 mg dienā.

Ja ārsts ir ieteicis Jums lietot 0,6 mg dienā, to vajadzētu lietot 2 dalītās devās (0,3 mg no rīta, 0,3 mg vakarā).

Ja Jums ir nieru saslimšana, ārsts var ieteikt Jums lietot samazinātu devu no 0,3 mg līdz 0,4 mg dienā.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Physiotens nav piemērots bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.

 

Ja esat lietojis Physiotens vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Physiotens vairāk nekā noteikts, nekavējoties informējiet par to savu ārstu vai dodieties uz slimnīcu. Zāļu iepakojumu ņemiet līdzi. Iespējami šādi efekti: galvassāpes, miegainība, asinsspiediena pazemināšanās (hipotensija), lēna sirdsdarbība (bradikardija), reibonis, vemšana, nogurums, sāpes vēderā.

 

Ja esat aizmirsis lietot Physiotens

Lietojiet aizmirsto devu, tiklīdz esat par to atcerējies. Tomēr, ja nākamās devas lietošanas laiks ir tuvu, izlaidiet aizmirsto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja pārtraucat lietot Physiotens

Turpiniet lietot zāles līdz ārsta lēmumam par lietošanas pārtraukšanu.

Ja zāļu lietošana jāpārtrauc, ārsts samazinās devu pakāpeniski dažu nedēļu laikā. Ja Jūs lietojat citas zāles asinsspiediena pazemināšanai (tādas kā beta blokatorus), ārsts ieteiks, kuru zāļu lietošana jāpārtrauc vispirms. Tas nepieciešams, lai organisms pakāpeniski pielāgotos pārmaiņām.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Pārtrauciet Physiotens lietošanu un nekavējoties dodieties pie ārsta, ja novērojat jebkuru no turpmāk minētajām zāļu blakusparādībām. Iespējams, Jums ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība: Sejas, lūpu, mutes pietūkums (angioneirotiskā tūska). To novēro reti, mazāk nekā 1 no 100 lietotājiem.

 

Citas blakusparādības:

Ļoti bieži (novēro vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem)

 • Sausa mute.

 

Bieži (novēro mazāk nekā 1 no 10 lietotājiem)

 • Muguras sāpes

 • Galvassāpes

 • Vājums (astēnija)

 • Reibonis

 • Izsitumi, nieze

 • Bezmiegs, miegainība

 • Slikta dūša, caureja, vemšana, gremošanas traucējumi.

 

Retāk (novēro mazāk nekā 1 no 100 lietotājiem)

 • Sāpes muguras kakla daļā

 • Nervozitāte

 • Ģībonis (sinkope)

 • Tūska

 • Troksnis ausīs (tinīts)

 • Lēna sirdsdarbība (bradikardija)

 • Zems asinsspiediens, kā arī asinsspiediena pazemināšanās, pieceļoties.

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Physiotens

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Physiotens 0,2 mg: uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Physiotens 0,4 mg: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Physiotens satur

 • Aktīvā viela ir moksonidīns. Katra tablete satur 0,2 vai 0,4 mg moksonidīna (Moxonidinum).

 • Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, povidons K 25, krospovidons, magnija stearāts, hipromeloze, etilceluloze, makrogols 6000, talks, sarkanais dzelzs oksīds (E 172), titāna dioksīds (E 171).

 

Physiotens ārējais izskats un iepakojums

Physiotens 0,2 mg tablete ir apaļa, rozā, iezīmēts 0,2.

Physiotens 0,4 mg tablete ir apaļa, sarkana, iezīmēts 0,4.

 

Iepakojumā 28 vai 98 tabletes.

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mylan Healthcare GmbH, Freundallee 9A, 30173 Hannover, Vācija

 

Ražotājs

Mylan Laboratories SAS, Route de Belleville, Lieu dit Maillard, 01400 Châtillon sur Chalaronne, Francija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību Latvijā: BGP Products SIA, Mūkusalas 101, Rīga, LV 1004, tel. +371 676 055 80.

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015. gada jūlijā. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!