apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

CAPSICAM ZIEDE 50G

Uz 2017-Oct-17
CAPSICAM-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "CAPSICAM ZIEDE 50G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.83€  6.91$  5.26£  399Rub  55.9SEK  25PLN  24.13₪ 

CAPSICAM ZIEDE 50G


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "CAPSICAM ZIEDE 50G" ###

 ATĶ kods: M02AX10Aktīvās vielas: Dažādi

 Ražotājs, zīmols: Tallinas Farm. Fabrika.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
CAPSICAM, 50 G, TEPALAS, N1
5.51€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
CAPSICAM ZIEDE 50G
8.24€ medikaments.lv (Sep-2017)
CAPSICAM ZIEDE 50G
8.24€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
CAPSICAM OINTMENT
8.24€ Saules aptieka (Sep-2017)
CAPSICAM ZIEDE 50G

 .

Saskaņots ZVA 13.01.2011.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS CAPSICAM® ziede

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g ziedes satur 50 mg dimetilsulfoksīda (Dimethylis sulfoxidum), 30 mg kampara (Camphora racemica), 30 mg terpentīneļļas (Terebinthini aetheroleum), 20 mg benzilnikotināta (Benzylis nicotinas), 2 mg nonivamīda (Nonivamidum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA Ziede.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Sāpes remdinošs un sildošs līdzeklis muskuļu un locītavu sāpju atvieglošanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Lietojot CAPSICAM ziedi kā sildošu līdzekli sportistiem, uz ādas muskuļu apvidū uzziež 2-3 g ziedes un masāžas kustībām ierīvē ādā, līdz tā kļūst sārta. Pēc treniņa ziede jānoskalo no ādas ar remdenu ūdeni.

Sāpju atvieglošanai ziedi ierīvē sāpošā vietā ādā pa 1-3 g 2-3 reizes dienā atkarībā no sāpju intensitātes un uzklāj apsegu, tā pastiprinot siltuma efektu. Ārstēšanās kursam vidēji tiek izlietoti 50-100 g ziedes.

Galvassāpju gadījumā deniņos ierīvē 0,5-1 g ziedes.

Pēc katras ziedes lietošanas reizes rokas jānomazgā ar remdenu ūdeni un ziepēm.

Nav pieredzes lietošanai bērniem (sk. sadaļu 4.4).

4.3    Kontrindikācijas

Pastiprināta ādas jutība pret kādu ziedes sastāvdaļu, čūlas vai ādas slimības.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

CAPSICAM ziedi nedrīkst uzziest uz bojātas ādas virsmas. Ziede nedrīkst nokļūt acīs vai uz gļotādas, lai neizraisītu stipru kairinājumu.

Nav ieteicams izmantot karstas peldes īsi pirms un pēc ziedes lietošanas, tas veicina ādas poru atvēršanos un dedzinošas sajūtas rašanos.

Bērniem un pusaudžiem neiesaka lietot šo zāļu līdzekli, jo nav pietiekamu datu par tā lietošanu šajās vecuma grupās.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

CAPSICAM ziedi nelieto grūtniecības un zīdīšanas periodā, jo nav atbilstošu datu par lietošanas drošību šajā laikā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Neietekmē.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības sakārtotas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmas grupām. Blakusparādību sastopamības biežuma klasifikācija: ļoti bie≥1/(0), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Biežums nav zināms: paaugstinātas jutības reakcijas.

Ādas un zemādas audu bojājumi Reti: nieze.

Biežums nav zināms: nātrene, tūska, eritēma.

Nervu sistēmas traucējumi Biežums nav zināms: dedzinoša sajūta.

Ja pacientam ir pastiprināta ādas jutība pret ziedes sastāvdaļām, tad var rasties nieze, tūska vai nātrene. Minētie simptomi pēc ziedes lietošanas pārtraukšanas izzūd 8-12 stundās.

Lai izvairītos no blakusparādībām, vēlams iepriekš uzziest uz ādas nelielu ziedes daudzumu, lai pārbaudītu ādas jutību pret medikamentu.

4.9    Pārdozēšana

Pārdozēšana var izraisīt ādas kairinājumu. Šādā gadījumā iesaka ziedi nomazgāt no ādas. Nepareiza lietošana

Ziedes norīšana var izraisīt kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumus, piemēram, vemšanu un caureju. Ārstēšana ir simptomātiska.

Pēc ievērojama daudzuma nejaušas norīšanas novēro akūtu saindēšanos ar nelabumu, vemšanu, vēdersāpēm un galvassāpēm, reiboni, karstuma sajūtu/pietvīkumu, krampjiem, elpošanas nomākumu un komu.

Pacienti, kuriem ir smagi gastrointestināli un neiroloģiski saindēšanās simptomi, rūpīgi jānovēro un jāārstē simptomātiski. Nedrīkst izraisīt vemšanu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: lokāls līdzeklis locītavu un muskuļu sāpēm, ATĶ kods: M02AX92

CAPSICAM ziede satur vielas, kas paplašina asinsvadus un kairina jušanas nervu galu receptorus, tā izraisot vietēji kairinošu, hiperemizējošu un sāpes remdinošu efektu. Lokāls ādas kairinājums izmaina un selektīvi uzlabo to iekšējo orgānu asinsaμgādi un trofiku, ko inervē atbilstošie muguras smadzeņu segmentu nervi. Atbilstošā muguras smadzeņu segmenta papildu kairinājums izraisa antinociceptīvās sistēmas papildu aktivāciju, tā kavējot sāpju impulsu pārvadi uz galvas smadzeņu garozu un palīdzot pārciest sāpes.

5.2 Farmakokinetiskās īpašības

CAPSICAM ziede ātri uzsūcas caur ādu, nodrošinot dažas minūtes siltumu, kas novērojams kā apsārtums uz ādas; sajūtot siltumu, samazinās muskuļu saspringums un sāpju sajūta. Ādas temperatūra paaugstinās par 1-2 °C, efekts turpinās 2-3 stundas. Analgētiskā darbība sākas 30-40 min laikā un turpinās līdz pat 3-6 stundām. Ādas temperatūras paaugstināšanās un asinscirkulācijas uzlabošanās ir labvēlīgi faktori reimatisku stāvokļu, sasitumu, muskuļu sastiepumu un citu sporta traumu gadījumā.

Lietojot CAPSICAM ziedi atkārtoti, tās darbība saglabājas 10-14 dienas.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

Nav zināmi.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Emulgators cetilstearilspirts (A tips), nātrija cetilstearilsulfāts, bronopols, polisorbāts 80, attīrīts ūdens.

6.2    Nesaderība

Nav zināma.

6.3    Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Neatdzesēt vai nesasaldēt.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Ziede, 30 g vai 50 g ziedes alumīnija tūbā.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS GRINDEKS.

Krustpils 53, Rīga, LV-1057, Latvija Tālrunis: 67083205 Fakss: 67083505 E-pasts: grindeks@grindeks.lv

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

96-0571

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

05.12.2001./ 06.11.2002. / 31.10.2007.

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2010

B. Grietena

AS GRINDEKS Vecākais zāļu reģistrācijas speciālists 03.11.2010. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!