apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ANGELIQ TBL 1MG/2MG N28

Uz 2017-Dec-14
ANGELIQ-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ANGELIQ TBL 1MG/2MG N28" Rīgā, Latvijā ir:

 • 21.84€  25.63$  19.2£  1510Rub  216.3SEK  92PLN  90.87₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes ANGELIQ TBL 1MG/2MG N28     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsG03FA17
 Aktīvās vielas: Drospirenonum Un Estrogenum


 Ražotājs, zīmols: Bayer Schering Ag. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ANGELIQ TBL 2MG+1MG N28
15.14€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
ANGELIQ TBL 2MG+1MG N28
15.14€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
ANGELIQ 1 MG/2 MG, TABL. N28 (R)
17.40€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
ANGELIQ 1MG/2MG TABL.N28
19.12€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
ANGELIQ 1MG/2MG TAB.N28
20.30€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
ANGELIQ TBL 1MG/2MG N28
21.84€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Apstiprināts ZVA 14191-260509

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Angeliq 1 mg / 2 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 1 mg estradiola (Estradiolum) (estradiola hemihidrāta veidā) un 2 mg drospirenona (Drospirenonum).

Palīgviela: 46 mg laktozes

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes

Vidēji sārtas, apaļas tabletes ar izliektām virsmām, vienā pusē iespiedums DL regulāras formas sešstūrī

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Hormonaizstājterapija estrogēnu deficīta simptomu novēršanai pēcmenopauzes vecuma sievietēm, kurām menopauze iestājusies pirms vairāk nekā 1 gada.

Osteoporozes profilakse pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar augstu lūzumu risku nākotnē, kas nepanes citas zāles, kas reģistrētas osteoporozes profilaksei, vai to lietošana ir kontrindicēta.

(skatīt arī apakšpunktu 4.4)

Pieredze sieviešu ārstēšanā, kuras vecākas par 65 gadiem, ir nepietiekama.

4.2 Devas un lietošanas veids

Sievietes, kas nelieto hormonaizstājterapiju (HAT) vai sievietes, kas pāriet no cita nepārtrauktas shēmas kombinēta preparāta, ārstēšanu var sākt jebkurā laikā. Sievietēm, kas pāriet no cikliskas, sekvences kombinētas HAT shēmas, terapija jāsāk nākamajā dienā pēc iepriekšējās shēmas pabeigšanas.

Deva

Lieto vienu tableti dienā. Viens blisters ir paredzēts 28 dienu terapijai.

Lietošana

Tabletes jānorij veselas, uzdzerot šķidrumu, neatkarīgi no ēdienreizēm. Terapija ir nepārtraukta, kas nozīmē, ka nākamais iepakojums jāsāk lietot tūlīt, bez pārtraukuma. Tabletes vēlams lietot katru dienu vienā un tai pašā laikā. Ja paciente ir aizmirsusi lietot tableti, tā jālieto pēc iespējas ātrāk. Ja ir pagājušas vairāk nekā 24 stundas, papildus tablete nav jālieto. Ja ir aizmirsts lietot vairākas tabletes, iespējama asiņošana no maksts.

Pēcmenopauzes simptomu ārstēšanai jālieto mazākā efektīvā deva.

Pēcmenopauzes simptomu ārstēšanas uzsākšanai un turpināšanai j ālieto mazākā efektīvā deva iespējami īsāku laika periodu (skatīt arī apakšpunktu 4.4).

4.3 Kontrindikācijas

•    Neskaidras izcelsmes asiņošana no dzimumorgāniem.

•    Iepriekš diagnosticēts krūts vēzis vai aizdomas par to.

•    Diagnosticēti estrogēnatkangi ļaundabīgi audzēji (piemēram, endometrija vēzis) vai aizdomas par tiem.

•    Neārstēta endometrija hiperplāzija.

•    Pārciesta idiopātiska vai esoša venoza trombembolija (dziļo vēnu tromboze, plaušu embolija).

•    Aktīva vai nesen pārciesta arteriālas trombembolijas slimība (piemēram, stenokardija, miokarda infarkts).

•    Akūta aknu slimība vai aknu slimība anamnēzē, ja aknu funkcionālo testu rezultāti nav normalizējušies.

•    Porfīrija.

•    Smaga nieru mazspēja vai akūta nieru mazspēja.

•    Zināma paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai kādu no palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pēcmenopauzes simptomu ārstēšanai HAT drīkst uzsākt tikai tad, ja simptomi nelabvēlīgi ietekmē dzīves kvalitāti. Visos gadījumos rūpīgi jānovērtē risks un ieguvums vismaz reizi gadā, un HAT lietošanu drīkst turpināt tikai tik ilgi, kamēr ieguvums attaisno risku.

Medicīniskā izmeklēšana/novērošana

Pirms HAT uzsākšanas vai atsākšanas jāievāc pilnīga personīgā un ģimenes medicīniskā anamnēze. Fizikālā izmeklēšana (tai skaitā iegurņa un krūšu izmeklēšana) jāveic, ņemot vērā šo anamnēzi, kontrindikācijas un brīdinājumus par lietošanu. Ārstēšanas laikā ieteicams periodiski veikt kontroles, to biežumu un raksturu pielāgojot konkrētai sievietei. Sievietēm jānorāda, ka par pārmaiņām krūtīs jāziņo ārstam vai medicīnas māsai. Izmeklēšana, tai skaitā mammogrāfija, jāveic atbilstoši pašlaik pieņemtajai sknninga praksei, pielāgojot konkrētās pacientes klīniskām vajadzībām.

Situācijas, kad nepieciešama uzraudzība

Ja pašlaik ir kāds no šiem traucējumiem, tas ir bijis iepriekš un/vai ir pasliktinājies grūtniecības vai iepriekšējas hormonterapijas laikā, pacientei jāatrodas stingrā uzraudzībā. Jāņem vērā, ka šie traucējumi var atkārtoties vai saasināties ārstēšanas laikā ar Angeliq, īpaši:

•    leiomioma (dzemdes fibroīdi) vai endometrioze,

•    tombemboliski traucējumi anamnēzē vai to riska faktori (skatīt tālāk),

•    estrogēnatkangu audzēju riska faktori, piemēram, krūts vēzis 1. pakāpes radiniecei,

•    hipertensija,

•    aknu slimības (piemēram, aknu adenoma),

•    cukura diabēts ar asinsvadu bojājumu vai bez tā,

•    holelitiāze,

•    migrēna vai (stipras) galvassāpes,

•    sistēmas sarkanā vilkēde,

•    endometrija hiperplāzija anamnēzē (skatīt tālāk),

•    epilepsija,

•    bronhiālā astma,

•    otoskleroze.

Iemesli tūlītējai terapijas pārtraukšanai:

Terapija jāpārtrauc, ja tiek konstatēta kontrindikācija un šādās situācijās:

•    dzelte vai aknu funkcijas pasliktināšanās,

•    nozīmīga asinsspiediena paaugstināšanās,

•    pirmreizējas migrēnas veida galvassāpes,

•    grūtniecība.

Endometrija hiperplāzija

Endometrija hiperplāzijas un karcinomas risks palielinās, ja ilgstoši tiek lietoti tikai estrogēni (skatīt apakšpunktu 4.8). Progestogēna pievienošana vismaz 12 dienas ciklā sievietēm, kam nav veikta histerektomija, ievērojami samazina šo risku.

Pirmajos terapijas mēnešos var būt starpmenstruāla asiņošana un smērēšanās. Ja starpmenstruāla asiņošana vai    smērēšanās    sākas    kādu    laiku    pēc    terapijas    sākšanas    vai turpinās    pēc    terapijas

pārtraukšanas, jānoskaidro iemesls. Var būt jāveic endometrija biopsija, lai izslēgtu endometrija ļaundabīgas pārmaiņas.

Krūts vēzis

Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā Women ’s Health Initiative study (WHI) un epidemioloģiskos pētījumos, tai skaitā Million Women Study (MWS), ziņots par krūts vēža riska palielināšanos sievietēm, kas lieto estrogēnus, estrogēna-progestogēna kombinācijas vai tibolonu kā HAT vairākus gadus (skatīt apakšpunktu 4.8). Visa veida HAT palielinātais risks izpaužas dažu gadu laikā pēc lietošanas sākšanas un palielinās līdz ar lietošanas ilgumu, bet atgriežas sākotnējā līmenī dažu (lielākais piecu) gadu laikā pēc terapijas pārtraukšanas.

MWS pētījumā, lietojot konjugētus zirga estrogēnus (KZE) vai estradiolu (E2), krūts vēža relatīvais risks bija lielāks, pievienojot progestogēnu sekvences vai nepārtrauktā režīmā un neatkarīgi no progestogēna veida. Nav pierādījumu par riska atšķirību atkarībā no dažādiem ievadīšanas ceļiem.

WHI pētījumā nepārtraukta kombinēta konjugēta zirga estrogēna un medroksiprogesterona acetāta preparāta lietošana bija saistīta ar krūts vēzi, kas bija nedaudz lielāka izmēra un tam biežāk bija lokālas metastāzes limfmezglos, salīdzinot ar placebo lietošanu.

HAT, īpaši estrogēna-progestogēna kombinēta terapija palielina mammogrāfisko attēlu blīvumu, kas var nelabvēlīgi ietekmēt krūts vēža diagnosticēšanu ar radioloģisko metodi.

Venoza trombembolija

HAT ir saistīta ar augstāku venozas trombembolijas (VTE), t.i., dziļo vēnu trombozes vai plaušu embolijas, relatīvo risku. Vienā randomizētā kontrolētā pētījumā un epidemioloģiskos pētījumos konstatēja 2 - 3 reizes lielāku risku HAT lietotājām, salīdzinot ar HAT nelietotājām. Aprēķināts, ka HAT nelietotājām VTE gadījumu skaits, kas radīsies 5 gadu laikā, ir aptuveni 3 uz 1000 sievietēm 5059 gadu vecumā un 8 uz 1000 sievietēm 60-69 gadu vecumā. Aprēķināts, ka veselām sievietēm, kas lieto HAT 5 gadus, papildus VTE gadījumu skaits 5 gadu laikā būs 2-6 (vidēji 4) uz 1000 sievietēm 50-59 gadu vecumā un 5-15 (vidēji 9) uz 1000 sievietēm 60-69 gadu vecumā. Šāda traucējuma rašanās iespēja lielāka ir pirmajā HAT gadā nekā vēlāk.

Vispāratzīti VTE riska faktori ir personīgā vai ģimenes anamnēze, smaga aptaukošanās (ĶMI > 30 kg/m2) un sistēmas sarkanā vilkēde. Nav vienota uzskata par varikozu vēnu iespējamo nozīmi VTE attīstībā.

Pacientēm, kam anamnēzē ir VTE vai ir diagnosticēts trombofīlisks stāvoklis, ir palielināts VTE risks. HAT šo risku var vēl vairāk palielināt. Lai izslēgtu trombofīlisku predispozīciju, rūpīgi jānoskaidro personīgā vai ģimenes anamnēze par trombemboliju vai recidivējošiem spontāniem abortiem. Kamēr nav veikta pilnīga trombofīlisko faktoru novērtēšana vai uzsākta antikoagulantu terapija, HAT lietošana šīm pacientēm jāuzskata par kontrindicētu. Sievietēm, kas jau saņem antikoagulantu terapiju, rūpīgi jāapsver HAT lietošanas ieguvums un risks.

VTE risks var būt uz laiku palielināts ilgstošas imobilizācijas, lielas traumas vai plašas operācijas gadījumā. Tāpat kā visiem pacientiem pēc operācijas, īpaša uzmanība jāpievērš profilaktiskiem pasākumiem, lai novērstu VTE pēc operācijas. Ja pēc plānveida operācijas paredzama ilgstoša imobilizācija, īpaši vēdera dobuma vai apakšējo ekstremitāšu ortopēdiskas operācijas gadījumā, jāapsver iespēja uz laiku pārtraukt HAT lietošanu 4-6 nedēļas pirms operācijas. Terapiju drīkst atsākt tikai tad, kad sieviete pilnībā atguvusi spēju kustēties.

Ja VTE rodas pēc terapijas uzsākšanas, zāļu lietošana ir jāpārtrauc. Pacientēm jāiesaka nekavējoties sazināties ar ārstu, ja viņas pamana iespējamu trombembolijas simptomu (piemēram, sāpīgu kājas pietūkumu, pēkšņas sāpes krūšu kurvī vai elpas trūkumu).

Koronārā sirds slimība (KSS)

Randomizētos, kontrolētos pētījumos nav iegūti pierādījumi kardiovaskulāram ieguvumam, nepārtraukti lietojot kombinētus konjugētus estrogēnus un medroksiprogesterona acetātu (MPA). Divos lielos klīniskos pētījumos (WHI un HERS, t.i., Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) konstatēja iespējamu kardiovaskulārās saslimstības riska palielināšanos lietošanas pirmajā gadā un vispārēju ieguvumu nenovēroja. Par citiem HAT preparātiem nav pietiekamu datu no randomizetiem kontrolētiem pētījumiem, kuros petita ietekme uz kardiovaskuläre saslimstību vai mirstību. Tādēļ nav skaidrs, vai šīs atrades attiecas ari uz citiem HAT preparātiem.

Insults

Lielā randomizētā klīniskā pētījumā (WHI pētījumā) kā sekundāru rezultātu konstatēja palielinātu išēmiska insulta risku veselām sievietēm ārstēšanas laikā ar nepārtrauktas shēmas kombinētiem konjugētiem estrogēniem un MPA. Aprēķināts, ka sievietēm, kas nelieto HAT, insulta gadījumu skaits, kas radīsies 5 gadu laikā, ir aptuveni 3 uz 1000 sievietēm 50-59 gadu vecumā un 11 uz 1000 sievietēm 60-69 gadu vecumā. Aprēķināts, ka sievietēm, kas lieto konjugētus estrogēnus un MPA 5 gadus, papildus gadījumu skaits būs 0-3 (vidēji 1) uz 1000 lietotājām 50-59 gadu vecumā un 1-9 (vidēji 4) uz 1000 lietotājām 60-69 gadu vecumā. Nav zināms, vai risks ir palielināts arī lietojot citus HAT preparātus.

Olnīcu vēzis

Ilgstoša (vismaz 5-10 gadus) tikai estrogēnus saturošu HAT preparātu lietošana sievietēm, kam veikta histerektomija, dažos epidemioloģiskos pētījumos saistīta ar palielinātu olnīcu vēža risku. Nav skaidrs, vai kombinētas HAT ilgstoša lietošana rada atšķirīgu risku nekā tikai estrogēnu saturošie preparāti.

Citi stāvokļi

Estrogēni var izraisīt šķidruma aizturi un tādēļ pacientes ar sirds vai nieru darbības traucējumiem ir rūpīgi jānovēro.

Sievietes, kam ir hipertrigliceridēmija, ir stingri jānovēro estrogēnu vai hormonaizstājterapijas laikā, jo retos gadījumos, lietojot estrogēnu terapiju šī traucējuma gadījumā, ziņots par triglicendu līmeņa palielināšanos plazmā, kas izraisa pankreatītu.

Estrogēni palielina tiroīdsaistošā globulīna (TSG) līmeni, tādējādi palielinot cirkulējošā kopējā vairogdziedzera hormona līmeni, nosakot pēc ar olbaltumiem saistītā joda (OSJ), T4 līmeņa (ar kolonnas vai radioimunoloģisku testu) vai T3 līmeņa (ar radiomimunoloģisku testu). T3 rezīna saistīšana ir samazināta, kas atspoguļo paaugstinātu TSG līmeni. Brīvā T4 un brīvā T3 koncentrācija nemainās. Var būt palielināts citu saistošo olbaltumu, t.i., kortikoīdsaistošā globulīna (CBG- corticoid binding globulin), dzimumhormonu saistošā globulīna (SHBG-sex hormone binding globulin), līmenis serumā, kā rezultātā palielinās attiecīgi cirkulējošo kortikosteroīdu un dzimumsteroīdu līmenis. Brīvā vai bioloģiski aktīvā hormona koncentrācija nemainās. Var palielināties citu olbaltumu (angiotenzinogēna/renīna substrāta, alfa-I-antitripsīna, ceruloplazmīna) līmenis plazmā.

Nav pārliecinošu pierādījumu par kognitīvās funkcijas uzlabošanos. WHI pētījumā iegūti daži pierādījumi par palielinātu iespējamas demences risku sievietēm, kas sāk lietot nepārtrauktas shēmas kombinētu KZE un MPA preparātu pēc 65 gadu vecuma. Nav zināms, vai atrades attiecas arī uz jaunākām pēcmenopauzes vecuma sievietēm vai citiem HAT preparātiem.

Angeliq progestīna sastāvdaļa ir aldosterona antagonists, kam piemīt vājas kāliju aizturošas īpašības. Vairumā gadījumu kālija līmeņa palielināšanās serumā nav gaidāma. Tomēr klīniskā pētījumā dažām pacientēm ar viegli vai vidēji pavājinātu nieru darbību un vienlaikus lietojot kāliju aizturošas zāles (piemēram, AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru antagonistus vai nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus), drospirenona lietošanas laikā kālija līmenis serumā nedaudz palielinājās, bet tas bija nenozīmīgi. Tāpēc pacientēm ar nieru mazspēju rekomendē pārbaudīt kālija līmeni serumā pirmajā terapijas mēnesī un pirms ārstēšanas, it īpaši, ja vienlaicīgi tiek lietotas kāliju saudzējošas zāles (skatīt arī apakšpunktu 4.5).

Sievietēm ar paaugstinātu asinsspiedienu pēc Angeliq terapijas var novērot asinsspiediena pazemināšanos sakarā ar drospirenonam raksturīgo aldosterona antagonista aktivitāti (skatīt apakšpunktu 5.1). Angeliq nevar lietot kā zāles hipertensijas ārstēšanai. Sievietes ar hipertensiju jāārstē atbilstoši vadlīnijām par hipertensijas terapiju.

Dažkart var rasties hloazma, īpaši sievietem, kam anamneze ir chloasma gravidarum. Sievietem, kam ir tendence uz hloazmu, HAT lietošanas laika jaizvairas no saules vai ultravioleta starojuma ietekmes.

Katra šo zaļu tablete satur 46 mg laktozes. Tas ir jaņem vera pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktazes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju, kas ievero bezlaktozes dietu.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Citu zaļu ietekme uz Angeliq

Lietojot vienlaikus vielas, kas induce zales metabolizejošos enzīmus, īpaši citohroma P450 enzīmus, piemeram, pretkrampju līdzekļus (piemeram, fenobarbitalu, fenitoīnu, karbamazepīnu) un pretinfekcijas līdzekļus (piemeram, rifampicīnu, rifabutīnu, nevirapīnu, efavirenzu), var būt palielinats estrogenu [un progestogenu] metabolisms.

Ritonaviram un nelfinaviram, lai gan tie pazīstami ka specīgi inhibitori, piemīt arī pretejas inducejošas īpašības, lietojot vienlaikus ar steroīdiem hormoniem. Ārstniecības augu preparati, kas satur divšķautņu asinszali (Hypericum perforatum), var inducet estrogenu [un progestogenu] metabolismu.

Klīniski palielinats estrogenu un progestogenu metabolisms var būt par iemeslu samazinatai iedarbībai un dzemdes asiņošanas rakstura parmaiņam.

Drospirenona galvenie metabolīti veidojas bez citohroma P450 sistemas līdzdalības. Tadeļ šīs enzīmu sistemas inhibitori neietekme drospirenona metabolismu.

Angeliq mijiedarbība ar citam zalem

Pamatojoties uz in vitro inhibešanas petījumiem un in vivo mijiedarbības petījumiem veselam brīvpratīgam sievietem, kuram tika sasniegta līdzsvara koncentracija, lietojot 3 mg drospirenona diena, un kuras ka marķiera substratu lietoja omeprazolu, simvastatīnu vai midazolamu, klīniski nozīmīga drospirenona mijiedarbība ar citohroma P450 enzīmu, ietekmejot citu zaļu metabolismu, ir maz ticama.

Maz ticams, ka kombineta Angeliq un nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu vai AKE inhibitoru/angiotenzīna II receptoru antagonistu lietošana palielina kalija līmeni seruma. Tomer vienlaicīga šo trīs grupu zaļu lietošana var izsaukt nelielu kalija līmeņa paaugstinašanos seruma, vairäk izteiktu sievietem, kuram ir cukura diabets.

Sievietem ar hipertensiju, kuras lieto Angeliq un antihipertensīvas zales, var noverot izteiktaku asinsspiediena pazeminašanos (skatīt apakšpunktu 4.4).

4.6 Grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība

Angeliq nav indicets grūtniecības laika. Ja grūtniecība iestajas arstešanas laika ar Angeliq, arstešana nekavejoties japartrauc. Nav pieejami klīniskie dati par drospirenona lietošanu grūtniecības laika. Petījumos ar dzīvniekiem konstateta reproduktīva toksicitate (skatīt apakšpunktu 5.3). Iespejamais risks cilvekiem nav zinams. Vairuma epidemioloģisko petījumu rezultati, kas attiecas uz netīšu augļa pakļaušanu estrogenu un citu progestogenu kombinacijas ietekmei, līdz šim neliecina par teratogenu vai fetotoksisku ietekmi.

Zīdīšana

Angeliq nav indicets zīdīšanas laika.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav novērota ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamas blakusparadības

Turpmāk tabulā norādītas blakusparādības pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas (MedDRA SOCs). Biežums norādīts, pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem. Blakusparādības tika reģistrētas septiņos III fāzes klīniskajos pētījumos (n=2424 sievietes) un, iespējams, saistītas ar Angeliq (1 mg etinilestradiola /0,5, 1, 2 vai 3 mg drospirenona).

Visbiežāk ziņotā blakusparādība bija sāpes krūtīs (>10%) un asiņošana un smērēšanās dažu pirmo ārstēšanas mēnešu laikā (>10%). Neregulāra asiņošana terapijas laikā parasti izzūd (skatīt apakšpunktu 5.1). Asiņošanas biežums samazinās turpinot terapiju.

Orgānu    sistēmu

klasifikācija

Bieži

(> 1/100, < 1/10)

Retāk

(> 1/1000, < 1/100)

Reti

(<1/1000)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Anēmija

Vielmaiņas un uzturēs traucējumi

Ķermeņa    masas

palielināšanās vai samazināšanās, anoreksija,    palielināta

apetīte, hiperlipidēmija.

Psihiskie traucējumi

Depresija,    emocionāla

labilitāte, nervozitāte

Miega    traucējumi,

nemiers,    pazemināta

dzimumtieksme

Nervu    sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Parestēzija, pavājināta koncentrēšanās spēja, reibonis

Vertigo

Acu bojājumi

Acu    funkcijas

traucējumi,    redzes

traucējumi

Ausu un labirinta bojājumi

Tinnīts

Sirds    funkcijas

traucējumi

Sirdsklauves

Asinsvadu    sistēmas

traucējumi

Embolija,    venozā

tromboze, hipertensija, migrēna, tromboflebīts, varikozas vēnas

Elpošanas    sistēmas

traucējumi,    krūšu

kurvja un videnes slimības

Aizdusa

Kuņģa-zarnu    trakta

traucējumi

Sāpes    vēderā,    slikta

dūša,

vēdera palielināšanās

Kuņģa-zarnu    trakta

darbības    traucējumi,

caureja,    aizcietējums,

vemšana, sausa mute, meteorisms,    garšas

sajūtas izmaiņas

Aknu un/vai žults izvades    sistēmas

traucējumi

Izmaiņas    aknu

funkcionālajos testos

Žultsakmeņu slimība

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izmaiņas ādā, pinnes,

alopēcija,    nieze,

izsitumi,    hirsutisms,

matu pārmaiņas

Skeleta-muskuļu    un

saistaudu    sistēmas

bojājumi

Sāpes    ekstremitātēs,

muguras    sāpes,

artralģija,    muskuļu

krampji

Mialģija

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Urīnceļu    darbības

traucējumi,    unnceļu

infekcijas

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Labdabīgi jaunveidojumi krūts dziedzeros, krūts dziedzeru palielināšanās, dzemdes    fibroīdu

Krūts    dziedzeru

karcinoma, endometrija hiperplāzija, labdabīgs dzemdes jaunveidojums,

Salpingīts, galaktoreja

Orgānu    sistēmu

klasifikācija

Bieži

(> 1/100, < 1/10)

Retāk

(> 1/1000, < 1/100)

Reti

(<1/1000)

palielināšanās, labdabīgi dzemdes    kakla

jaunveidojumi, menstruāciju traucējumi, izdalījumi    no

dzimumorgāniem

fibrocistoze, izmaiņas dzemdē,    izmaiņas

olnīcās,    izmaiņas

dzemdes kaklā, sāpes iegurnī, vulvovaginīts, maksts    kandidoze,

vaginīts, maksts sausums

Vispārēji traucējumi un    reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija, lokāla tūska

Vispārējā tūska, sāpes krūšu kurvī, nogurums, pastiprināta svīšana

Drebuļi

Lai aprakstītu noteiktu blakusparadibu, saraksta izmantoti visatbilstošākie MedDRA termini un to sinonīmi vai saistītie stāvokļi.

Papildus informācija par īpašiem stāvokļiem:

Sekojošās nevēlamās blakusparādības, kas, pēc pētnieku domām, iespējams, saistītas ar Angeliq, tika novērotas 2 klīniskajos pētījumos sievietēm ar hipertensiju.

Metabolisma un barošanas traucējumi

Hiperkaliēmija

Sirds funkcijas traucējumi

Sirds mazspēja, ātriju plandīšanās, QT intervāla pagarināšanās, kardiomegālija Izmeklējumi

Paaugstināts aldosterona līmenis asinīs

Tika ziņots par sekojošām blakusparādībām saistībā ar HAT lietošanu: mezglainā eritēma, multiformā eritēma, hloazma un hemorāģiskais dermatīts.

Krūts vēzis

Ņemot vērā pierādījumus, kas iegūti daudzos epidemioloģiskos pētījumos un vienā randomizētā placebo kontrolētā pētījumā Women's Health Initiative (WHI), sievietēm, kas lieto HAT pašlaik vai lietojušas to nesen, kopējais krūts vēža risks palielinās līdz ar HAT lietošanas ilgumu.

Tikai estrogēnu saturošai HAT relatīvā riska (RR) aprēķini, veicot atkārtotu oriģinālo datu analīzi no 51 epidemioloģiskā pētījuma (kuros >80% HAT lietotāju izmantoja tikai estrogēnu saturošu HAT), un no epidemioloģiskā Million Women Study (MWS) pētījuma ir līdzīgi, attiecīgi 1,35 (95% TI: 1,211,49) un 1,30 (95% TI: 1,21-1,40).

Estrogēna un progestogēna kombinētai HAT vairākos epidemioloģiskos pētījumos ziņots par kopumā lielāku krūts vēža risku, nekā lietojot tikai estrogēnus.

MWS pētījums ziņo, ka salīdzinot ar sievietēm, kas nekad nav lietojušas HAT, dažāda veida estrogēna-progestogēna kombinētas HAT lietošana bija saistīta ar lielāku krūts vēža risku (RR-2,00, 95% TI: 1,88-2,12) nekā tikai estrogēnu lietošana (RR-1,30, 95% TI: 1,21-1,40) vai tibolona lietošana (RR=1,45; 95% TI: 1,25-1,68).

WHI pētījumā aprēķināts risks 1,24 (95% TI: 1,01-1,54) pēc 5,6 gadu ilgas estrogēna-progestogēna kombinētas HAT (KZE + MPA) lietošanas visām lietotājām, salīdzinot ar placebo.

MWS un WHI pētījumos aprēķinātais absolūtais risks noradīts talak:

MWS pētījumā, ņemot vērā zināmo vidējo krūts vēža sastopamību attīstītās valstīs, aprēķināts, ka:

•    sievietēm, kas nelieto HAT, aptuveni 32 no 1000 tiks diagnosticēts krūts vēzis 50-64 gadu vecumā;.

•    1000 sievietēm, kas lieto HAT pašlaik vai lietojušas to nesen, papildus gadījumu skaits atbilstošā periodā būs šāds:

•    sievietēm, kas lieto tikai estrogēnu saturošu aizstājterapiju

•    0 - 3 (vidēji 1,5), lietojot 5 gadus

•    3 - 7 (vidēji 5), lietojot 10 gadus.

•    sievietēm, kas lieto estrogēna un progestogēna kombinētu HAT,

•    5 - 7 (vidēji 6), lietojot 5 gadus

•    18 - 20 (vidēji 19), lietojot 10 gadus.

WHI pētījumā aprēķināts, ka 50-79 gadu vecām sievietēm pēc 5,6 gadus ilgas novērošanas sagaidāmi papildus 8 invazīva krūts vēža gadījumi estrogēna-progestogēna kombinētas HAT (KZE + MPA) lietošanas dēļ uz 10 000 sievietes gadu.

Atbilstoši pētījuma datu aprēķiniem noteikts, ka:

•    1000 sievietēm placebo grupā

•    5 gadu laikā tiks diagnosticēti aptuveni 16 invazīva krūts vēža gadījumi;

•    1000 sievietēm, kas lietoja estrogēna + progestogēna kombinētu HAT (KZE + MPA), papildus gadījumu skaits būs

•    0 - 9 (vidēji 4), lietojot 5 gadus.

Papildus krūts vēža gadījumu skaits sievietēm, kas lieto HAT, ir ļoti līdzīgs kā sievietēm, kas sāk HAT lietošanu neatkarīgi no vecuma lietošanas sākšanas brīdī (45-65 g.v.) (skatīt apakšpunktu 4.4).

Endometrija vēzis

Sievietēm, kam nav izoperēta dzemde, endometrija hiperplāzijas un endometrija vēža risks palielinās līdz ar tikai estrogēnu lietošanas ilgumu. Atbilstoši epidemioloģiskos pētījumos iegūtajiem datiem labākais riska aprēķins ir sievietēm, kas nelieto HAT - aptuveni 5 sievietēm no 1000 tiks diagnosticēts endometrija vēzis 50-65 gadu vecumā. Atkarībā no terapijas ilguma un estrogēna devas, ziņotais endometrija vēža riska palielinājums sievietēm, kas lieto tikai estrogēnu, ir 2-12 reizes lielāks, salīdzinot ar HAT nelietotājām. Progestagēna pievienošana tikai estrogēnu saturošai terapijai ievērojami samazina šo palielināto risku.

Estrogēna/progestogēna terapijas laikā ziņots par citām blakusparādībām:

-    estrogēnatkangi labdabīgi un ļaundabīgi jaunveidojumi, piemēram, endometrija vēzis;

-    venoza trombembolija, t.i., dziļo kāju vai iegurņa vēnu tromboze un plaušu embolija biežāk sastopama hormonaizstājterapijas lietotājām nekā sievietēm, kas to nelieto. Sīkāku informāciju skatīt apakšpunktos 4.3 un 4.4;

-    miokarda infarkts un insults;

-    žultspūšļa slimība;

-    ādas un zemādas audu bojājumi: hloazma, erythema multiforme, mezglainā eritēma, vaskulārā purpura;

-    iespējama demence (skatīt apakšpunktu 4.4).

4.9 Pārdozēšana

Klīniskos pētījumos brīvprātīgi vīrieši drospirenona devu līdz 100 mg panesa labi. Ņemot vērā vispārējo pieredzi ar kombinētiem perorāliem kontraceptīviem līdzekļiem, iespējamie simptomi ir slikta dūša un vemšana un - jaunām meitenēm un dažām sievietēm - asiņošana no maksts. Specifisku antidotu nav, un tādēļ ārstēšanai jābūt simptomātiskai.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: progestogēnu un estrogēnu kombinācijas; ATĶ kods G03FA17 Estradiols

Angeliq satur sintētisku 17ß-estradiolu, kas ir ķīmiski un bioloģiski identisks endogēnajam cilvēka estradiolam. Tas aizstāj samazināto estrogēnu veidošanos menopauzes vecuma sievietēm un atvieglo menopauzes simptomus. Estrogēni novērš kaulaudu zudumu pēc menopauzes vai ovarektomijas.

Drospirenons

Drospirenons ir sintētisks progestogēns.

Tā kā estrogēni veicina endometrija augšanu, tikai estrogēnu lietošana palielina endometrija hiperplāzijas un vēža risku. Progestogēna pievienošana samazina, bet nenovērš estrogēna radīto endometrija hiperplāzijas risku sievietēm, kam nav veikta histerektomija.

Drospirenonam piemīt aldosterona antagonista iedarbība. Tādēļ var novērot nātrija un ūdens izvadīšanas palielināšanos un kālija izvadīšanas samazināšanos.

Pētījumos    ar    dzīvniekiem    drospirenonam nekonstatēja    estrogēnu,    kortikosteroīdu    vai

antikortikosteroīdu iedarbību.

Klīniskā pētījuma informācija

•    Estrogēna deficīta simptomu mazināšana un asiņošanas rakstura pārmaiņas

Menopauzes simptomu mazināšanos sasniedz dažu pirmo terapijas nedēļu laikā.

Amenoreju novēroja 73% sieviešu 10. - 12. terapijas mēnesī. Starpmenstruāla asiņošana un/vai smērēšanās radās 59% sieviešu pirmajos 3 terapijas mēnešos un 27% - 10. - 12. terapijas mēnesī.

•    Osteoporozes profilakse

Estrogēna deficīts menopauzē ir saistīts ar palielinātu kaulaudu noārdīšanos un kaulu masas samazināšanos. Estrogēna ietekme uz kaulu minerālo blīvumu ir atkarīga no devas. Aizsardzība saglabājas, kamēr tiek turpināta terapija. Pēc HAT pārtraukšanas kaulaudu masa zūd līdzīgā ātrumā kā neārstētām sievietēm.

WHI pētījumā iegūtie pierādījumi un metaanalizētie pētījumi liecina, ka HAT pašreizēja lietošana monoterapijā vai kombinācijā ar progestogēnu (dodot galvenokārt veselām sievietēm) mazina gūžas, mugurkaula un citu osteoporotisku lūzumu risku. HAT var novērst arī lūzumus sievietēm ar zemu kaulu blīvumu un/vai apstiprinātu osteoporozi, bet pierādījumi nav pietiekami.

Pēc 2 gadus ilgas ārstēšanas ar Angeliq gūžas kaula minerālais blīvums (KMB) palielinājās par 3,96 +/-3,15% (vidēji +/- SN) osteopēniskām pacientēm un par 2,78 +/-1,89% (vidēji +/-SN) neosteopēniskām pacientēm. Sieviešu procentuālais daudzums, kam saglabājās vai palielinājās KMB gūžas rajonā ārstēšanas laikā bija 94,4% osteopēniskām pacientēm un 96,4% ne-osteopēniskām pacientēm.

Angeliq ietekmēja arī mugurkaula jostas daļas KMB. Palielinājums pēc 2 gadiem bija 5,61 +/-3,34% (vidēji +/-SN) osteopēniskām sievietēm un 4,92 +/-3,02% (vidēji +/-SN) neosteopēniskām sievietēm. Osteopēnisku sieviešu procentuālais daudzums, kam saglabājās vai palielinājās KMB mugurkaula jostas daļā ārstēšanas laikā bija 100%, bet neosteopēniskām sievietēm šis raksturlielums bija 96,4%.

•    Antimineralkortikoīdu aktivitāte

Drospirenonam piemīt aldosterona antagonista īpašības, tāpēc sievietēm ar hipertensiju asinsspiedienu pazeminošā darbība var būt vairāk izteikta. Dubultmaskētā placebo kontrolētā pētījumā sievietes ar hipertensiju postmenopauzes periodā tika ārstētas ar Angeliq (n=123), 8 nedēļu laikā novērojot nozīmīgu sistoliskā/diastoliskā asinsspiediena rādītāju pazemināšanos (stacionāra apstākļos pret sākuma rādītājiem -12/-9 mm Hg, pret placebo -3/-4 mm Hg; mērījumi 24 stundu laikā ambulatoros apstākļos pret sākuma rādītājiem -5/-3 mm Hg, pret placebo -3/-2 mm Hg).

Angeliq nelieto hipertensijas ārstēšanai. Sievietes ar hipertensiju jāārstē atbilstoši vadlīnijām par hipertensijas terapiju.

5.2 Farmakokinetiskas īpašības

Drospirenons

•    Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas drospirenons uzsūcas ātri un pilnībā. Pēc vienreizējas lietošanas maksimālais līmenis serumā aptuveni 21,9 ng/ml tiek sasniegts apmēram 1 stundu pēc lietošanas. Pēc atkārtotas lietošanas maksimālā līdzsvara koncentrācija 35,9 ng/ml tiek sasniegta pēc aptuveni 10 dienām. Absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 76-85%. Vienlaikus uztura lietošana neietekmēja bioloģisko pieejamību.

•    Izkliede

Pēc iekšķīgas lietošanas drospirenona līmenis serumā mazinās divfāziski, ko raksturo vidējais terminālais pusperiods aptuveni 35-39 stundas. Drospirenons saistās ar seruma albumīnu, bet nesaistās ar dzimumhormonu saistošo globulīnu (SHBG) vai kortikoīdus saistošo globulīnu (CBG). Tikai 3-5% no kopēj ās zāļu koncentrācijas serumā ir brīva steroīda veidā. Drospirenona vidējais šķietamais izkliedes tilpums ir 3,7-4,2 l/kg.

•    Metabolisms

Drospirenons pēc iekšķīgas lietošanas tiek plaši metabolizēts. Galvenie metabolīti plazmā ir drospirenona skābā forma, kas veidojas, atverot laktona gredzenu, un 4,5-dihidro-drospirenona-3-sulfāts, kuri abi veidojas bez P450 sistēmas līdzdalības. Abi lielie metabolīti ir farmakoloģiski neaktīvi. In vitro dati liecina, ka drospirenons nelielā daudzumā tiek metabolizēts ar citohroma P450 3A4 palīdzību. In vitro un klīniskie pētījumi neliecina par drospirenona inhibējošo ietekmi uz CYP enzīmiem pēc Angeliq lietošanas.

•    Eliminācija

Drospirenona metaboliskā klīrensa ātrums serumā ir 1,2-1,5 ml/min/kg, uzrādot aptuveni 25% atšķirību cilvēku starpā. Drospirenons tikai nelielā daudzumā izdalās neizmainītā veidā. Drospirenona metabolīti izdalās ar izkārnījumiem un urīnu attiecībā 1,2 pret 1,4. Metabolītu izvadīšanas ar urīnu un izkārnījumiem pusperiods ir aptuveni 40 stundas.

•    Līdzsvara koncentrācija un linearitāte

Pēc Angeliq iekšķīgas lietošanas katru dienu drospirenona koncentrācija sasniedz līdzsvara koncentrāciju pēc aptuveni 10 dienām. Drospirenona līmenis serumā uzkrāj ās ar koeficientu aptuveni 2-3 kā terminālā pusperioda un dozēšanas intervāla attiecības rezultāts. Līdzsvara koncentrācijā vidējais drospirenona līmenis serumā pēc Angeliq lietošanas svārstījās 14-36 ng/ml robežās. Drospirenona farmakokinētika ir proporcionāla devai, lietojot 1-4 mg devu.

Estradiols

•    Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas estradiols uzsūcas ātri un pilnīgi. Uzsūkšanās un pirmās aknu pasāžas laikā estradiols tiek pakļauts plašam metabolismam, tādējādi samazinot estrogēna absolūto bioloģisko pieejamību pēc iekšķīgas lietošanas par aptuveni 5% no devas. Maksimālā koncentrācija aptuveni 22 μg/ml tika sasniegta 6-8 stundas pēc vienreizējas iekšķīgas Angeliq lietošanas. Uztura lietošana neietekmēja estradiola bioloģisko pieejamību, salīdzinot ar zāļu lietošanu tukšā dūšā.

•    Izkliede

Pēc Angeliq iekšķīgas lietošanas, ja lietošanas starplaiks ir 24 stundas, novērotas tikai pakāpeniskas estradiola līmeņa pārmaiņas serumā. Liela estrogēna sulfāta un glikuronīdu cirkulējošā apjoma dēļ no vienas puses un atkārtotas enterohepātiskās cirkulācijas dēļ no otras puses, estradiola terminālais pusperiods atspoguļo saliktu raksturlielumu, kas ir atkarīgs no visiem šiem procesiem un pēc iekšķīgas lietošanas ir aptuveni 13 - 20 stundu robežās.

Estradiols nespecifiski ir saistīts ar seruma albumīnu un specifiski - ar SHBG. Tikai aptuveni 1-2% no cirkulējošā estradiola ir brīva steroīda veidā, 40-45% ir saistīti ar SHBG. Estradiola šķietamais izkliedes tilpums pēc vienreizējas intravenozas ievades ir aptuveni 1 l/kg.

•    Metabolisms

Estradiols tiek ātri metabolizēts un papildus estronam un estrona sulfātam veidojas liels skaits citu metabolītu un konjugātu. Estrons un estradiols ir zināmi farmakoloģiski aktīvi estradiola metabolīti; tikai estrons plazmā ir konstatējams nozīmīgā koncentrācijā. Estrons serumā sasniedz aptuveni 6 reizes augstāku līmeni nekā estradiols. Estrona konjugātu līmenis serumā ir aptuveni 26 reizes augstāks nekā atbilstošā brīvā estrona koncentrācija.

•    Eliminācija

Konstatēts, ka metaboliskais klīrenss ir aptuveni 30 ml/min/kg. Estradiola metabolīti izdalās ar urīnu un žulti, un pusperiods ir aptuveni 1 diena.

•    Līdzsvara koncentrācija

Pēc Angeliq iekšķīgas lietošanas katru dienu estradiola koncentrācija sasniedza līdzsvara koncentrāciju pēc aptuveni piecām dienām. Estradiola līmenis serumā uzkrājas aptuveni 2 reizes. Iekšķīgi lietots estradiols inducē SHBG veidošanos, kas ietekmē izkliedi attiecībā pret seruma olbaltumiem, izraisot ar SHBG saistītās frakcijas palielināšanos un ar albumīnu saistītās un nesaistītās frakcijas samazināšanos, kas liecina par estradiola farmakokinētikas nelinearitāti pēc Angeliq lietošanas. Ja dozēšanas intervāls ir 24 stundas, estradiola vidējais līdzsvara līmenis serumā pēc Angeliq lietošanas svārstās 20-43 μg/ml robežās. Lietojot 1 mg un 2 mg, estradiola farmakokinētika ir proporcionāla devai.

Īpašas pacientu grupas

•    Aknu bojājumi

Vienreizējas iekšķīgas 3 mg DRSP devas farmakokinētika kombinācijā ar 1 mg estradiola (E2) tika novērtēta 10 sievietēm ar mēreni pavājinātu aknu darbību (Child Pugh B) un 10 veselām atbilstoša vecuma, ķermeņa masas un smēķēšanas anamnēzes sievietēm. Vidējais seruma DRSP koncentrācijas-laika raksturlielums bija līdzīgs abās sieviešu grupās uzsūkšanās/izkliedes fāzes laikā ar līdzīgām Cmax un tmax vērtībām, kas liecina, ka pavājināta aknu darbība uzsūkšanās ātrumu neietekmēja. Vidējais terminālais pusperiods bija aptuveni 1,8 reizes lielāks un brīvprātīgajiem ar mēreni pavājinātu aknu darbību novēroja šķietamā perorālā klīrensa (CL/f) samazināšanos par 50%, salīdzinot ar cilvēkiem ar normālu aknu darbību.

•    Nieru bojājumi

Nieru mazspējas ietekme uz drospirenona (3 mg dienā 14 dienas) farmakokinētiku tika pētīta sievietēm ar normālu un viegli vai mēreni pavājinātu nieru darbību. Drospirenona terapijas līdzsvara apstākļos drospirenona līmenis serumā pacientēm ar viegli pavājinātu nieru darbību (kreatinīna klīrenss CLcr, 50-80 ml/min) bija līdzīgs kā sieviešu grupā ar normālu nieru darbību (CLcr, >80 ml/min). DRSP līmenis serumā bija vidēji par 37% augstāks grupā ar mēreni pavājinātu nieru darbību (CLcr, 30-50 ml/min), salīdzinot ar grupu, kurā bija sievietes ar normālu nieru darbību. DRSP AUC (0-24 stundas) vērtību lineārā regresijas analīze attiecībā pret kreatinīna klīrensu atklāja 3,5% palielinājumu ar kreatinīna klīrensa samazināšanos par 10 ml/min. Šis nelielais pieaugums nebūs klīniski nozīmīgs.

5.3 Prekliniskie dati par drošību

Pētījumos ar dzīvniekiem estradiolam un drospirenonam pierādīja paredzamo estrogēno un gestagēno ietekmi. Nozīmīgu preklīnisko datu, kas būtu jāņem vērā parakstot zāles, papildus jau citiem Zāļu apraksta apakšpunktos norādītajiem nav.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1 Paligvielu saraksts

Tabletes kodols:

Laktozes monohidrāts Kukurūzas ciete Preželatinizēta kukurūzas ciete Povidons

Magnija stearāts (E470b)

Tabletes apvalks: Hipromeloze (E464)

Makrogols 6000 Talks (E553b)

Titāna dioksīds (E171)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks 5 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Nav nepieciešami īpašu uzglabāšanas apstākļi.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīgas polivinilplēves (250 pm) / alumīnija folijas (20 pm) blisters pa 28 tabletēm ar nedēļas dienu iespiedumiem.

Iepakojuma lielums ir 1 x 28 tabletes un 3 x 28 tabletes.

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai [un iznīcināšanu]

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Schering Pharma AG, D-13342, Berlin, Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

05-0094

9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

13.04.2005.

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2009.gada 31 .marts.

15 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!