apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ETACIZĪNS APVALKOTAS TBL 50MG N50

Uz 2017-Dec-16
ETACIZINS-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ETACIZĪNS APVALKOTAS TBL 50MG N50 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 11.49€  13.61$  10.13£  800Rub  114.3SEK  49PLN  48₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes ETACIZĪNS APVALKOTAS TBL 50MG N50     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsC01BC03
 Aktīvās vielas: Ethacizine Aethacizinum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā. 
 Ražotājs, zīmols: Olainfarm. 
ETACIZĪNS APVALKOTAS TBL 50MG N50 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ETACIZĪNS-OL 50MG TAB.N50
9.95€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
ETACIZINS TBL 50MG N50 (RT)
10.78€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Jul-2017)
ETACIZĪNS APVALKOTAS TBL 50MG N50 (K)
11.49€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Apstiprināts ZVA 11981-260209

Etaci_563

OlainFarm

Zaļu apraksts

1.    ZAĻU NOSAUKUMS ETACIZĪNS® 50 mg apvalkotas tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTAVS

Aktīvā viela: Aethacizinum (plaši lietotais nosaukums).

Katra apvalkotā tablete satur etacizīnu 50 mg.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZAĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

Apraksts: apaļas, abpusēji izliektas tabletes dzeltenā apvalkā. Šķērsgriezumā redzams apvalks un kodols gandrīz baltā krāsā.

4.    KLĪNISKA informācija

4.1    Terapeitiskas indikācijas

Ekstrasistolija (priekškambaru un kambaru), supraventrikulāra tahikardija, ventrikulāra tahikardij, priekškambaru mirgošana un plandīšanās.

4.2    Devas un lietošanas veids

Tabletes lieto iekšķīgi neatkarīgi no ēdienreizēm.

Pieaugušie. Devu pielāgo individuāli. Parasti deva ir 50 mg 2-3 reizes dienā. Nepietiekama terapeitiskā efekta gadījumā devu var palielināt līdz 50 mg 4 reizes dienā.

Atsevišķiem pacientiem antiaritmiskā efekta sasniegšanai nepieciešama kombinēta etacizīna un beta adrenoblokatora terapija.

Gados vecāki pacienti. Gados vecākiem pacientiem jāievēro piesardzība, nepieciešams mazināt sākuma devu un piesardzīgi palielināt devu.

Bērni un pusaudži (jaunāki par 18 gadiem). Etacizīna lietošana kontrindicēta, jo nav pietiekamu datu par lietošanas drošību un efektivitāti.

Aknu mazspēja. Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem etacizīns ilgstošai terapijai jālieto piesardzīgi, jo iespējama hepatotoksiska iedarbība (smagu aknu darbības traucējumu gadījumā lietošana kontrindicēta).

4.3    Kontrindikacijas

-    paaugstināta jutība pret etacizīnu un/vai jebkuru no palīgvielām

-    strukturāls sirds bojājums:

Etacizīns®

50 mg apvalkotās tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp.2. no 6

Fails: Etacizins50 tab M1 1311 ReReg

Etaci_563

OlainFarm


akūts koronārs sindroms

akūts miokarda infarkts un trīs mēneši pēc akūta miokarda infarkta izteikta kreisā kambara hipertrofija izteikta sirds dobumu dilatācija

-    nozīmīgi sirds funkcijas traucējumi:

smaga sirds mazspēja (III un IV funkcionālā klase pēc NYHA klasifikācijas), kreisā kambara izsviedes frakcijas samazinājums (ehokardiogrāfijas dati),

-    izteikti sirds ritma traucējumi:

II pakāpes sinuatriālā (SA) blokāde vai citi sinus arrest gadījumi,

II un III pakāpes atrioventrikulāra (AV) blokāde,

intraventrikulāri vadīšanas traucējumi (pilna Hisa kūlīša kājiņu blokāde);

-    smagi aknu un/vai nieru funkciju traucējumi;

-    zīdīšanas periods;

-    bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem)

Kontrindicēta vienlaicīga IC klases antiaritmisko līdzekļu (etacizīna) un IA klases antiaritmisko līdzekļu (hinidīns, prokaīnamīds, dizopiramīds, ajmalīns) lietošana. Kontrindicēta vienlaicīga etacizīna un MAO inhibitoru lietošana.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Miokarda infarkta izraisītu aritmiju ārstēšanu ar etacizīnu piesardzīgi var sākt ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc akūta miokarda infarkta.

Īpaši piesardzīgi etacizīns jālieto sinusa mezgla vājuma sindroma, I pakāpes AV blokādes, Hisa kūlīša kājiņu nepilnas blokādes, smagu asinsrites traucējumu, slēgta kakta glaukomas, labdabīgas prostatas hipertrofijas gadījumā.

Etacizīnam var būt proaritmiskais efekts. Lai izvairītos no tā, jāievēro sekojoši noteikumi:

1)    stingri jāievēro lietošanas kontrindikācijas

2)    savlaicīgi jāatklāj un jānovērš hipokaliēmija

3)    terapijas kursu vēlams uzsākt stacionārā. Pēc pirmās un atkārtotām preparāta devām 3.-5. lietošanas dienā jāveic EKG kontrole vai sirdsdarbības monitorēšana

4)    ārstēšanas kurss nekavējoties jāpārtrauc, ja biežāki kļūst ektopiskie kambaru kompleksi, attīstās blokāde vai bradikardija, ja kambaru kompleksi (QRS) paplašinās vairāk par

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

20.06.2008.

30.06.2008.

Etacizīns®

50 mg apvalkotās tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp.3. no 6

Fails: Etacizins50 tab M1 1311 ReReg

Etaci_563

OlainFarm


25 %, mazinās to amplitūda, pagarinās P zobs EKG vairāk par 0,12 sekundēm, vai QT intervāls >500 ms.

Preparātu lietot piesardzīgi ja QT intervāls > 400 ms.

Proaritmiskais efekts nav tieši atkarīgs no devas. Lai to mazinātu, ieteicama vienlaicīga etacizīna un nelielu beta adrenoblokatoru devu lietošana.

Piesardzība jāievēro pacientiem ar aknu slimībām, jo etacizīns var toksiski iedarboties uz hepatocītiem.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes nepietiekamību.

Tablešu apvalka sastāvā ir krāsviela saulrieta dzeltenais, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Etacizīnu nedrīkst lietot vienlaiku ar IA klases antiaritmiskiem līdzekļiem un MAO inhibitoriem.

Beta adrenoblokatori pastiprina antiaritmisko efektu, īpaši, ja aritmiju izraisījusi fiziska slodze vai stress. Šāda kombinācija ļauj mazināt etacizīna devu, tādējādi mazinot blakusefektu attīstības risku. Kombinācija vēlama paroksismālo tahikardiju ārstēšanai un profilaksei. Etacizīna un digoksīna vienlaikus lietošana pastiprina preparātu antiaritmisko darbību, uzlabo miokarda kontraktilitāti. Lietojot šo preparātu kombināciju, iespējama slikta dūša, ēstgribas zudums, ko izraisa digoksīna koncentrācijas paaugstināšanās asinīs. Šajā gadījumā mazina digoksīna devu.

Ārstēšanas laikā jāatturas no alkohola lietošanas.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Klīniskie dati par etacizīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību neuzrāda. Lietojot sievietēm grūtniecības laikā, rūpīgi jāizvērtē sirds slimības neārstēšanas sekas mātei un iespējamais risks bērnam.

Etacizīns izdalās mātes pienā, tāpēc to nedrīkst lietot zīdīšanas periodā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Preparāta lietošana var izraisīt reiboni, redzes traucējumus. Šajos gadījumos jāizvairās vadīt transportlīdzekli un apkalpot potenciāli bīstamus mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādibas

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Lūse

Dr.med. L. Cudečkis

20.06.2008.

30.06.2008.

Etacizīns®

50 mg apvalkotās tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp.4. no 6

Fails: Etacizins50 tab M1 1311 ReReg

Etaci_563

OlainFarm


Blakusparādību biežuma klasifikācija: ļoti bieži (> 1/10); bieži (> 1/100 līdz < 1/10); retāk (> 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000), ieskaitot atsevišķus ziņojumus.

Tāpat kā citas zāles, etacizīns var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot Etacizīns® 50 mg tabletes, iespējamas blakusparādības, īpaši lietojot augstas preparāta devas.

Sirds funkcijas traucējumi: reti - AV blokāde, intraventrikulārās vadīšanas traucējumi, miokarda kontraktilitātes pavājināšanās. Atsevišķos gadījumos - proaritmiskais efekts ar pēkšņas nāves risku.

Pārmaiņas EKG: PQ intervāla, P zoba un kompleksa QRS pagarināšanās.

Nervu sistēmas traucējumi: bieži - reibonis, akomodācijas traucējumi (ārstēšanas sākumā), līdzsvara traucējumi, reti - galvassāpes.

Kuņģa un zarnu trakta traucējumi: reti - slikta dūša, sāpes epigastrijā.

4.9 Pārdozēšana

Simptomi: pastiprinās kavēšana sirds vadīšanas sistēmā, palielinās proaritmiskais risks. Ārstēšana: jāveic kuņģa skalošana un simptomātiska terapija. Pacients rūpīgi jānovēro, jākontrolē asinsspiediens un EKG (monitorēšana vismaz 6 stundas, kamēr izzūd izmaiņas EKG).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antiaritmiskie līdzekļi, IC klase.

ATĶ kods: C01BC.

Etacizīns pēc Vogena Viljamsa (Vaughan Williams) antiaritmisko līdzekļu klasifikācijas ir IC klases (membrānu stabilizatori) antiaritmisks līdzeklis. Etacizīns kavē ātro” nātrija jonu ieplūdi caur šūnas membrānas nātrija kanāliem. Tas darbojas uz nātrija kanāliem, kas atrodas šūnas membrānas virspusē, un uz to kanālu daļu, kas atrodas šūnas membrānas iekšējā virsmā. Šādas papildus piesaistes vietas nodrošina etacizīna ilgstošāku darbību. Mazākā mērā

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

20.06.2008.

30.06.2008.

Etacizīns®

50 mg apvalkotās tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp.5. no 6

Fails: Etacizins50 tab M1 1311 ReReg

Etaci_563

OlainFarm


etacizīns kavē kalcija jonu ieplūdi caur “lēnajiem” kalcija kanāliem. Ar kalcija “lēno” kanālu blokādi tiek saistīta etacizīna negatīvā inotropā darbība.

EtaciZīnam piemīt mērena antiišēmiska darbība.

EtaciZīns palēnina uzbudinājuma izplatīšanos miokarda vadīšanas sistēmā. Elektrokardiogrammā pagarinās P-Q, P-R intervāli un QRS komplekss. Etacizīns nomāc darbības potenciāla pieauguma ātrumu (Vmax), nemaina miera potenciālu.

Etacizīnam piemīt holinolītiskas īpašības, tāpēc tas efektīvs aritmiju ārstēšanā, kuras saistītas ar n. Vagus aktivāciju.

Etacizīnam piemīt arī vietēja anestezējoša darbība.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija / izkliede. Pēc perorālas lietošanas preparāts ātri uzsūcas no kuņģa un zarnu trakta. Uztura uzņemšana neietekmē etacizīna uzsūkšanos. Preparāta biopieejamība - 40 %. Pēc vienreizējas perorālas 100 mg devas aktīvās vielas maksimālā koncentrācija asins plazmā tiek sasniegta vidēji 2,5 stundās. Aptuveni 90 % etacizīna saistās ar plazmas olbaltumvielām. Etacizīnam ir liels sadalījuma tilpums, apmēram 400 l. Preparāta darbība ilgst 6-8 stundas. Etacizīns šķērso placentāro barjeru, izdalās mātes pienā.

Biotransformācija / ekskrēcija. Etacizīnam ir izteikts pirmā loka metabolisms, dažiem metabolītiem piemīt antiaritmiska aktivitāte. Eliminācijas pusperiods vidēji ir 2,5 stundas. No organisma etacizīns tiek izvadīts ar urīnu metabolītu veidā.

Pēc ilgstošas preparāta lietošanas kumulācija nav novērota.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Pētījumos ar dzīvniekiem iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu toksicitāti, mutagenitāti un ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols: kartupeļu ciete, saharoze, metilceluloze, kalcija stearāts.

Tabletes apvalks: saharoze, polividons, kalcija karbonāts, magnija hidroksikarbonāts, silīcija dioksīds, karnauba vasks, krāsvielas: hinolīna dzeltenais (E104), saulrieta dzeltenais (E110), titāna dioksīds (E171).

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

20.06.2008.

30.06.2008.

Etacizīns®

50 mg apvalkotas tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp.6. no 6

Fails: Etacizins50 tab M1 1311 ReReg

Etaci_563

OlainFarm


6.3    Uzglabašanas laiks

3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabašanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

10 tabletes caurspīdīgas polivinilhlorīda plēves un alumīnija folijas blisterī;

5 blisteri (50 tabletes) kopā ar lietošanas instrukciju kartona paciņā.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

A/s “Olainfarm”.

Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV- 2114, Latvija.

Tālrunis +371 7013701 • Fakss +371 7013777 • e-pasts: olainfarm@olainfarm.lv

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

98-0371

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

16.06.1998. / 18.12.2003. /_200__

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01.2009.

Izstrādāja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

20.06.2008.

30.06.2008. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!