apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

DIGOXIN-GRINDEKS TBL 0.25MG N50

Uz 2017-Dec-18
DIGOXIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "DIGOXIN-GRINDEKS TBL 0.25MG N50 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 2.66€  3.14$  2.35£  185Rub  26.5SEK  11PLN  11.07₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes DIGOXIN-GRINDEKS TBL 0.25MG N50     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsC01AA05
 Aktīvās vielas: Digoxinum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā. 
 Ražotājs, zīmols: Grindeks A/s. 
DIGOXIN-GRINDEKS TBL 0.25MG N50 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
DIGOXIN 0.25 MG, TABL. N30 (R)
1.20€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
DIGOXIN 0.25MG TABL.N50
2.32€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
DIGOXIN-GRINDEX TBL 0.25MG N50
2.55€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
DIGOXIN-GRINDEX TBL 0.25MG N50
2.56€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
DIGOXIN-GRINDEKS TBL 0.25MG N50 (K)
2.66€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
DIGOXIN NYCOMED 62.5MCG TBL 62.5MCG N60
3.16€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
DIGOXIN NYCOMED 62.5MCG TBL 62.5MCG N60
3.17€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
DIGOXIN NYCOMED 0.25MG TBL 0.25MG N60
3.75€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
DIGOXIN NYCOMED 0.25MG TBL 0.25MG N60
3.75€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
 .

Apstiprināts ZVA 13001-240309

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS DIGOXIN-GRINDEKS 0,25 mg tabletes

Digoxinum

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur 0,25 mg digoksīna.

Palīgvielas: 1 tablete satur 24,6 mg saharozes un 8,5 mg glikozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Tabletes.

Baltas vai gandrīz baltas tabletes ar plakanām virsmām, ar noslīpinātām šķautnēm.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

Sirds mazspēja. Supraventrikulāri ritma traucējumi (piem., ātriju mirgošana).

4.2.    Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem pēc 10 gadu vecuma

Lietojot perorāli, piesātinājuma deva ātrai digitalizācijai ir 0,75-1,5 mg dienā vienā reizē. Paaugstinātas jutības gadījumā un gados vecākiem pacientiem šī deva jādod dalītās devās ar 6 stundu intervāliem, pirms katras papildu devas lietošanas novērtējot klīnisko atbildes reakciju. Vecākiem pacientiem, ja pastāv lielāks intoksikācijas risks, var ordinēt mazāku sākumdevu 0,5-0,75 mg.

Pacientiem, kam digitalizācija nav jāsasniedz tik ātri, zāles var dot pa 0,125-0,75 mg dienā. Stabila koncentrācija plazmā parasti tiek sasniegta 7 dienās.

Parastā balstdeva ir 0,25-0,5 mg dienā pacientiem ar relatīvi normālu nieru funkciju. Vecākiem pacientiem parasti pietiekama balstdeva ir 0,125-0,25 mg dienā.

Pacientiem ar paaugstinātu jutību attiecībā pret iespējamām blakusparādībām 0,0625 mg var būt pietiekama deva.

Zīdaiņiem un bērniem līdz 10 gadu vecumam

Digitalizācija: 10-20 μg/kg ķermeņa masas, ko atkārto ik sešas stundas, kamēr tiek sasniegts terapeitiskais efekts. Parasti pietiek ar 2-4 devām.

Balstdevas: 10-20 μg/kg ķermeņa masas dienā. Mazākā deva lietojama priekšlaikus dzimušiem zīdaiņiem un jaundzimušajiem, kuri var būt jutīgāki pret digoksīna iedarbību.

Gados vecākiem pacientiem

Gan sākotnējai digitalizācijai, gan balstterapijai var būt nepieciešamas mazākas devas (sk. iepriekš).

Pacientiem ar pavājinātu nieru funkciju

Deva šādā veidā jāpielāgo atbilstoši kreatinīna klīrensa lielumam:

Kreatinīna klīrenss 75 ml / min 50 ml / min 25 ml / min 0 ml / min


Procenti no parastas balstdevas


90 % 75 % 63 %


40 % no parastas balstdevas


4.3.    Kontrindikācijas

Ventrikulara tahikardija, kambaru fibrillacija, hipertrofiska obstruktīva kardiomiopatija (izņemot gadījumus, kad pastav smaga sirds mazspēja un atriju mirgošana ar citadi nekontrolējamu kambaru frekvenci), supraventrikulara aritmija, kas izraisa WPW sindromu, periodiska pilna vai II pakapes atrioventrikulara blokade, pastiprinata jutība pret digoksīnu vai citiem sirds glikozi diem. Digoksīns ir kontrindicēts, ja sirds ritma traucējumus izraisījusi intoksikacija ar uzpirkstītes grupas sirds glikozīdiem.

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Digoksīns jalieto piesardzīgi pacientiem ar akūtu miokarda bojajumu (miokardīts, svaigs infarkts), sirds mazspējas progresēšanas vai smagu plaušu slimību gadījuma. Jaizvairas lietot lielas reizes devas.

Piesardzība jaievēro arī pacientiem ar dažadas smaguma pakapes atrioventrikularam blokadēm un sinusa mezgla vajuma sindromu.

Ja divas iepriekšējas nedēļas pacients ir lietojis sirds glikozīdus, jaapsver digoksīna sakumdevas lielums.

Digoksīna lietošanu ieteicams partraukt 24-48 stundas pirms planotas kardioversijas, jo iespējams dzīvībai bīstamu sirds ritma traucējumu risks.

Traucētas nieru funkcijas gadījuma, ka arī ordinējot digoksīnu gados vecakiem pacientiem vai neiznēsatiem bērniem, zaļu deva ir jamazina un jakontrolē digoksīna koncentracija plazma.

Digoksīna darbība var pastiprinaties hipokaliēmijas, hipomagniēmijas, hiperkalciēmijas gadījuma. Slimniekiem, kas lieto digoksīnu, ieteicams kontrolēt un uzturēt normalu kalija, kalcija un magnija koncentraciju seruma.

Miksedēmas gadījuma jasamazina digoksīna devas, jo samazinas zaļu ekskrēcijas atrums un palielinas toksicitates risks.

Tireotoksikozes slimniekiem ar sirds mazspēju var būt nepieciešamas lieläkas digoksīna devas; apmierinoši rezultati var būt iegūstami tikai pēc hipertireozes korekcijas.

Lietojot digoksīnu terapeitiskas devas, EKG var novērot pagarinatu PR intervalu un pazeminatu ST segmentu. Fiziskas slodzes laika digoksīna ietekmē EKG var uzradīt maldīgas ST-T segmenta izmaiņas, kas neliecina par išēmiju, bet ir tikai parejošas izmaiņas, saistītas ar šo zaļu darbības mehanismu.

DIGOXIN-GRINDEKS tabletes satur saharozi un glikozi. Šīs zales nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharazes-izomaltazes nepietiekamību.

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

-    Aminosalicilskabes atvasinajumi: sulfasalazīns var mazinat digoksīna uzsūkšanos un terapeitisko efektu.

-    Angiotensīna konvertējoša enzīma inhibitori: kaptoprils var paaugstinat digoksīna koncentraciju plazma.

-    Angiotensīna II receptoru blokatori: telmisartāns paaugstina digoksīna koncentrāciju plazmā.

-    Antacīdie līdzekļi: var mazināt digoksīna uzsūkšanos un terapeitisko efektu.

Arī magniju saturoši caurejas līdzekļi var mazināt digoksīna uzsūkšanos un terapeitisko efektu.

-    Anti ari tmiskie līdzekļi: hinidīns, amiodarons un propafenons paaugstina digoksīna koncentrāciju plazmā. Vienlaicīga antiaritmisku līdzekļu lietošana palielina blakusparādību rašanās biežumu.

-    Antibakteriālie līdzekļi: eritromicīns, tetraciklīns, gentamicīns, trimetoprims var paaugstināt digoksīna koncentrāciju plazmā.

Rifampicīns, inducējot aknu fermentus un tā paātrinot digoksīna biotransformāciju, pazemina digoksīna koncentrāciju asins plazmā.

Neomicīns mazina digoksīna uzsūkšanos un terapeitisko efektu.

-    Beta adrenoblokatori: lietojot vienlaikus ar digoksīnu, var pastiprināties bradikardija; palielinās atrioventrikulārās blokādes iespēja.

-    Diurētiskie līdzekļi: tiazīdu grupas un “cilpas” diurētisko līdzekļu lietošana var samazināt kālija un magnija daudzumu organismā un sekmēt sirds aritmijas rašanos. Spironolaktons palielina digoksīna koncentrāciju plazmā.

-    Glikokortikosteroīdi: var pastiprināt hipokaliēmijas risku.

-    Hipolipidēmiski līdzekļi: holestiramīns, holestipols mazina digoksīna uzsūkšanos un terapeitisko efektu.

-    Kalcija kanālu blokatori: verapamils palielina digoksīna koncentrāciju plazmā; palielinās atrioventrikulārās blokādes un bradikardijas risks.

Nifedipīns iespējams palielina digoksīna koncentrāciju plazmā. Digoksīna koncentrāciju plazmā palielina arī diltiazēms, lerkanidipīns un nikardipīns.

-    Kalcija sāļi: hiperkalciēmija var palielināt digoksīna toksicitāti, tādēļ jāizvairās sirds glikozīdu terapijas laikā ievadīt kalciju intravenozi.

-    Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi: var paaugstināt digoksīna koncentrāciju plazmā.

-    Pretsēnīšu līdzekļi: amfotericīns var pastiprināt hipokaliēmijas risku. Itrakonazols palielina digoksīna koncentrāciju plazmā.

-    Pretčūlas līdzekļi: protonu sūkņa inhibitori var paaugstināt digoksīna koncentrāciju plazmā.

Sukralfāts mazina digoksīna uzsūkšanos un terapeitisko efektu. Hipokaliēmiju var izraisīt karbenoksolona lietošana.

-    Imunosupresanti: ciklosporīns palielina digoksīna koncentrāciju plazmā.

-    Asinszāli saturošu preparātu lietošana var samazināt digoksīna koncentrāciju plazmā.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Digoksīns šķērso placentāro barjeru. Nav noskaidrots, vai digoksīnam piemīt teratogēnas īpašības, tāpēc digoksīnu šajā periodā drīkst lietot tikai izteiktas nepieciešamības gadījumā. Digoksīns mazā daudzumā izdalās ar mātes pienu. Laktācijas periodā to drīkst lietot, tikai ievērojot lielu piesardzību.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Digoksīna lietošana var izraisīt CNS blakusparādības, kā arī redzes traucējumus, tādējādi pavājinot spēju vadīt transportlīdzekļus un strādāt ar tehniskām iekārtām.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības rodas biežāk, lietojot lielas digoksīna devas. Tās rodas reti, ja ordinē parastās ārstnieciskās devas, ņem vērā pacienta veselības stāvokli un citas vienlaikus lietotās zāles. Blakusparādības, kas vērojamas bērniem un pieaugušajiem, ir atšķirīgas. Bērniem ekstrakardiālās blakusparādības rodas ļoti reti.

Turpmāk minētās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši orgānu sistēmai; norādot biežumu, izmantota šāda klasifikācija: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100, <1/10), retāk (≥1/1000, <1/100), reti (≥1/10 000, <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), ieskaitot atsevišķus gadījumus.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti: trombocitopēnija.

Metabolisma un barošanās traucējumi

Ļoti reti: anoreksija.

Psihiskie traucējumi

Retāk: depresija.

Ļoti reti: psihoze, apātija, apjukums, halucinācijas.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: miegainība, reibonis.

Ļoti reti: galvassāpes.

Acu slimības

Bieži: redzes traucējumi (neskaidra redze, dzeltens attēla atspoguļojums).

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži: aritmijas, vadīšanas traucējumi, bigeminijas un trigeminijas tipa ventrikulāra ekstrasistolija, PR intervāla pagarināšanās, sinusa bradikardija.

Ļoti reti: supraventrikulārā tahiaritmija, ātriju tahikardija (ar vai bez blokādes), paroksismāla tahikardija no atrioventrikulāra savienojuma, ventrikulārā aritmija, ventrikulārā ekstrasistole, ST segmenta depresija.

Bērniem. Galvenie intoksikācijas simptomi ir dažādi sirds ritma traucējumi, piem., vadīšanas traucējumi, supraventrikulārās tahiaritmijas u.c. Maziem bērniem un īpaši zīdaiņiem par saindēšanos ar digoksīnu var liecināt arī sinusa bradikardija. Ja bērniem, lietojot digoksīnu, rodas vadīšanas vai sirds ritma traucējumi, vispirms jādomā par pārdozēšanas iespēju un tikai pēc tam, kad tiek izslēgts šis gadījums, jāmeklē citi cēloņi.

Kuņģa - zarnu trakta traucējumi

Bieži: slikta dūša, vemšana un caureja.

Ļoti reti: zarnu išēmija, zarnu nekroze.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: ādas izsitumi, kas atgādina nātreni vai skarlatīnai raksturīgos izsitumus; var kombinēties ar eozinofiliju.

Reproduktīvas sistēmas un krūts slimības

Ļoti reti: ginekomastija ilgstošas terapijas gadījumā.

Vispārēji traucējumi

Ļoti reti: nogurums, savārgums, vājums.

4.9. Pārdozēšana

Digoksīna terapeitiskās darbības platums nav liels. Ieņemot 10-15 mg digoksīna, pārdozēšanas dēļ iespējams letāls iznākums 50 % pieaugušo.

Saindēšanās simptomi rodas pakāpeniski un aprakstīti sadaļā Blakusparādības. Visbiežākais nāves cēlonis ir sirds kambaru mirgošana un sirds darbības apstāšanās.

Ja pārdozēšana notikusi nesen, piem., nejauši vai apzināti, tad absorbcijas kavēšanai var būt inducēta kuņģa skalošana. Pacientiem, kuri lietojuši ļoti lielu digoksīna devu, nepieciešams ievadīt aktivēto ogli, lai aizkavētu absorbciju un piesaistītu digoksīnu zarnās enteroenterālās recirkulācijas laikā. Dzīvībai bīstamas saindēšanās gadījumā dialīze nav efektīva. Bradikardijas gadījumā var lietot atropīnu, tomēr var būt nepieciešams īslaicīgi izmantot arī kardiostimulātoru. Ventrikulārās aritmijas savukārt novērš ar lidokaīnu vai fenitoīnu.

Smagas digoksīna intoksikācijas gadījumā var intravenozi ievadīt specifiskas digoksīnaantivielas - F(ab) fragmentus (Digibind). Šie gadījumi ietver smagu ventrikulāru aritmiju (ventrikulāra tahikardija vai kambaru fibrillācija) un progresējošu bradikardiju (smaga sinusa bradikardija vai II vai III pakāpes AV blokāde), ko nevar novērst ar atropīnu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: uzpirkstītes glikozīdi, ATĶ kods: C01AA05 Digoksīns ir sirds glikozīds, ko iegūst no auga Digitalis lanata. Tā darbības mehānisms ir saistīts ar šūnas membrānas Na-K- sūkņa inhibēšanu. Tā rezultātā tiek traucēta nātrija jonu iziešana un kālija jonu ieiešana miokarda šūnās diastoles laikā. Līdz ar to nātrija intracelulārā koncentrācija pieaug, bet kālija - samazinās. Vienlaicīgi tiek aktivēta nātrija-kalcija apmaiņa, kā rezultātā miokarda šūnās paaugstinās brīvo kalciju jonu koncentrācija, kas savukārt izraisa miozīna ATF-āzes aktivitātes palielināšanos.

Digoksīnam ir raksturīga pozitīva inotropa un negatīva hronotropa darbība, arī negatīva dromotropa un pozitīva batmotropa darbība.

5.2.    Farmakokinētiskās īpašības

Pēc perorālas lietošanas parasti uzsūcas (galvenokārt no tievās zarnas) 60-85 %o digoksīna. Barības vielas kavē aktīvās vielas uzsūkšanos. Digoksīna darbība sākas 2 stundu laikā pēc ieņemšanas, sasniedzot maksimumu 6 stundu laikā. Ievadot vēnā, darbība sākas 15-30 min un sasniedz maksimumu pēc 1/2-5 stundām. Terapeitiskā koncentrācija plazmā ir atšķirīga atsevišķiem indivīdiem un svārstās no 0,5-2,0 ng/ml. Ar asins plazmas olbaltumvielām saistās 20-30 %o digoksīna, brīvā frakcija nokļūst audos, pirmkārt, sirds muskulī. Digoksīna koncentrācija sirds muskulī ir lielāka, nekā asins plazmā. Tā kā lielākais zāļu daudzums lokalizēts audos, nevis cirkulē nesaistītā veidā asinsrites sistēmā, izdarot hemodialīzi, digoksīns dializējas vāji (3 % 5 stundās).

Eliminācijas pusperiods ir 1,5 līdz 2 dienas. Digoksīns izdalās caur nierēm (glomerulārās filtrācijas un tubulārās sekrēcijas ceļā) galvenokārt neizmainītā veidā.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Saharoze, glikoze, kartupeļu ciete, vazelīneļļa, talks, kalcija stearāts.

6.2.    Nesaderība

Nav zināma.

6.3.    Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Sargāt no gaismas.

Ievērot uz iepakojuma norādīto derīguma termiņu.

6.5.    Iepakojumu veids un saturs

Pa 25 tabletēm blisterī, pa 2 blisteriem paciņā.

6.6.    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS GRINDEKS

Krustpils 53, Rīga, LV-1057, Latvija Telefons: 67083205 Fakss: 67083505

e-pasta adrese: grindeks@grindeks.lv

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

97-0565

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

18.12.2003.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2009

M. Pabērza

AS GRINDEKS Vecākais reģistrācijas speciālists 24.02.2009. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!