apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

GASTROKIND TBL N150

Uz 2017-Dec-17
GASTROKIND-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "GASTROKIND TBL N150" Rīgā, Latvijā ir:

 • 10.34€  12.25$  9.12£  720Rub  102.9SEK  44PLN  43.2₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "GASTROKIND TBL N150" ###

 ATĶ kodsV03AX
 Aktīvās vielas: Homeopātija


 Ražotājs, zīmols: Dhu-Arzneimittel Gmbh & Co Kg. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...


9555-231107

Zaļu apraksts

1.    ZAĻU NOSAUKUMS Gastrokind tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTAVS

1 tablete (100 mg) satur:

Aktīvās vielas: Arsenicum album D6 20 mg, Croton tiglium D6 20 mg, Okoubaka D4 20 mg, Veratrum album D12 20 mg.

(Satur laktozes monohidrātu.)

Palīgvielu sarakstu skatīt 6.1.apakšpunktā

3.    ZAĻU FORMA Tabletes

4.    KLĪNISKA informācija

4.1    Terapeitiskas indikācijas

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi bērniem: slikta dūša, vemšana, caureja, kā arī meteorisms un aizcietējums zīdaiņiem, kas saistīts ar uztura maiņu.

4.2    Devas un lietošanas veids

Bērniem līdz 1 gada vecumam: akūtu kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu gadījumā lietot pa 1 tabletei katru stundu, maksimālā deva 6 tabletes dienā. Kad sūdzības mazinās, lietot pa 1 tabletei 4 reizes dienā.

Bērniem no 1 līdz 6 gadu vecumam: akūtu kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu gadījumā lietot pa 2 tabletēm katru stundu, maksimālā deva 12 tabletes dienā. Kad sūdzības mazinās, lietot pa 2 tabletēm 4 reizes dienā.

Tabletes ieteicams ieņemt pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē. Zīdaiņiem tabletes var izšķīdināt nelielā daudzumā ūdens.

4.3    Kontrindikacijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām un/vai jebkuru no palīgvielām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles satur laktozi, tādēļ tās nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes - galaktozes malabsorbciju.

Vecākiem jāiesaka konsultēties ar ārstu gadījumos, ja lietojot Gastrokind pēc 3 dienām sūdzības nemazinās vai parādās citi negaidīti simptomi.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Līdz šim nav novēroti.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Šīs zāles ir paredzētas bērniem.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Šīs zāles ir paredzētas bērniem.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības, ko izraisījis Gastrokind, nav novērotas.

4.9    Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles. ATĶ kods: V03AX

Gastrokind ir dažādu homeopātisko zāļu savienojums, kas ir pārbaudīts un efektīvs līdzeklis ar bērna uztura maiņu saistītu sūdzību novēršanai. Šīs zāles efektīvi novērš dažādus kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus. Aktīvās vielas ir efektīvas tādu tipisku simptomu gadījumos kā meteorisms, aizcietējums, vēdergraizes, slikta dūša, vemšana un caureja.

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Homeopātija būtiski atšķiras no tradicionālās medicīnas, it īpaši tajos aspektos, kas skar slimības izpratni un ārstniecisko preparātu lietošanu. Homeopātiskās zāles nelieto kā neapstrādātas vielas vai ārstniecības augus. Parasti tās potencē, pakāpeniski atšķaidot un sakratot. Tā ir regulējoša terapija, jo tās iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša. Homeopātiskie līdzekļi stimulē organisma aizsardzības mehānismus, aktivizējot organisma pašdziedināšanās spējas. Būtībā tā nav farmakoloģiska terapija, jo tās vēlamais rezultāts ir paša organisma atbildes reakcija. Homeopātisko zāļu izraisītā organisma atbildes reakcija ir izteikti individuāla, atbildes reakcijas simptomi var būt dažādi.

Minēto iemeslu dēļ nav iespējams noteikt konkrētas zāļu devas farmakoloģisko efektu, farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Homeopātisko zāļu īpašās iedarbības dēļ (skatīt 5.1) farmakokinētiskās īpašības nevar noteikt.

5.3    Prekliniskie dati par drošību

Nav noteikti, jo Gastrokind tabletēm tāpat kā citām plaši lietotām homeopātiskām zālēm preklīniskie pētījumi nav veikti.

Saskaņā ar mūsdienu medicīnas zinātnes teoriju un praksi šādas aktīvo vielu atšķaidījuma pakāpes nevar izraisīt hroniskas toksiskas parādības. Arī jaunākajā medicīnas literatūrā nav ziņu par iespējamiem riskiem attiecībā uz bērniem un zīdaiņiem.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Mikrokristāliskā celuloze, talks, magnija stearāts.

6.2    Nesaderība

Nesaderības gadījumi nav novēroti.

6.3    Uzglabāšanas laiks

Šo homeopātisko zāļu uzglabāšanas laiks atbilstošā slēgtā iepakojumā ir 5 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C ražotaja iepakojumā, tā lai zāles būtu pasargātas no mitruma. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Brūna stikla pudele, kura satur 150 tabletes un ir noslēgta ar plastmasas vāciņu.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG,

Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS (I)

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

10.    PĒDĒJĀS TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!