apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

GASTROCYNESINE TAB N60

Uz 2017-Oct-18
CYNESINE-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "GASTROCYNESINE TAB N60" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.94€  5.86$  4.46£  338Rub  47.4SEK  21PLN  20.45₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "GASTROCYNESINE TAB N60" ###

 ATĶ kods: V03AXAktīvās vielas: Cytisinum

 Ražotājs, zīmols: Lab.boiron.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...


Saskaņots ZVA 05.11.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

GASTROCYNESINE tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vienā tabletē ir šādas aktīvās vielas:

Abies nigra 4 CH    75mg

Carbo vegetabilis 4 CH    75mg

Nux vomica 4 CH    75 mg

Robinia pseudo acacia 4 CH 75mg

Palīgvielas:

Viena tablete satur 225 mg saharozes un 72 mg laktozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Baltas, cilindriskas tabletes.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Homeopātiskas zāles, ko lieto tādu gremošanas traucējumu kā smaguma sajūta un sāpes kuņģī, gāzu uzkrāšanās, grēmas, miegainība pēc maltītes, simptomātiskai ārstēšanai.

4.2    Devas in lietošanas veids Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem un bērniem:

Pa 1 vai 2 tabletēm 15 minūtes pirms ēšanas. Ja nepieciešams, atkārtot pēc ēšanas.

Bērniem līdz 6 gadu vecumam: pirms lietošanas tableti izšķīdiniet šķidrumā.

Bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Zāļu lietošanas ilgumam nevajadzētu pārsniegt 10 dienas.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret zāļu aktīvām vielām vai jebkuru no palīgvielām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošana

-    Tā kā zāles satur saharozi, tās nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju un saharāzes - izomaltāzes nepietiekamību.

-    Tā kā šīs zāles satur laktozi, tās nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozēmiju, glikozes -galaktozes malabsorbciju un Lapp laktāzes deficītu

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Līdz šim laikam mijiedarbība ar citām zālēm vai citi mijiedarbības veidi nav novēroti.

4.6    Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Piesardzības dēļ vajadzētu izvairīties no zāļu lietošanas grūtniecības un zīdīšanas periodā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības Nav novērotas.

4.9    Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles    ATĶ kods: V03AX

Indikācijas pamatojas uz sastāvā ietilpstošo sastāvdaļu tradicionālo homeopātisko pielietojumu.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināmas uz homeopātiskām zālēm.

5.3    Klīniskie dati par drošību

Nav attiecināms uz homeopātiskām zālēm.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1 Palīgvielu saraksts

Saharoze, laktoze, magnija stearāts.

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

60 tabletes termiski veidotos PVH/alumīnija blisteros.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS BOIRON

20, rue de la Liberation 69110 Sainte Foy-les-Lyon Francija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

00-1116

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmā reģistrācija: 2000. gada 15. novembrī Pēdējā pārreģistrācija: 2005. gada 19. decembrī

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2010. gada jūnijs

Saskaņots ZVA 05.11.2010. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!