apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

SUPRASTIN AMP 20MG/ML 1ML N5

Uz 2017-Dec-14
SUPRASTIN-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "SUPRASTIN AMP 20MG/ML 1ML N5" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.13€  4.85$  3.63£  285Rub  40.9SEK  17PLN  17.18₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas SUPRASTIN AMP 20MG/ML 1ML N5     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsR06AC03
 Aktīvās vielas: Chloropyraminum


 Ražotājs, zīmols: Egis Pharmaceuticals Ltd. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
SUPRASTIN 20MG/1ML AMP.N5
3.53€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
SUPRASTIN AMP 20MG/ML 1ML N5
4.13€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Saskaņots ZVA 07.01.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Suprastin 20mg/ml šķīdums injekcijām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela

Viena ampula (1ml šķīduma) satur 20 mg hlorpiramīna hidrohlorīda (chloropyramini hydrochloridum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Apraksts: caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

-    Alerģiski stāvokļi, tādi kā, nātrene, dermatogrāfisms, kontaktdermatīts, uzturproduktu un medikamentozas alerģijas, kukaiņu kodumu izraisīta alerģija un nieze, ja perorālā terapija ir aμgrūtināta vai nav iespējama (rīšanas grūtības, bezsamaņas stāvoklis).

-    Sistēmiskas anafilaktiskas reakcijas un angioneirotiskas tūskas papildus terapijā.

Nozīmējot zāles, jāņem vērā tā sedativā blakusiedarbība.

4.2. Devas un lietošanas veids

Pieaugušiem: Ieteicamā dienas deva ir 1-2 ampulu saturs intramuskulāri.

Bērniem:

1 - 12 mēnešu veciem bērniem: 1/4 ampulas satura intramuskulāri;;

1 - 6 gadus veciem bērniem:    V2 ampulas satura intramuskulāri;

6 - 14 gadus veciem bērniem: 1/2 - 1 ampulas satura intramuskulāri

Turpmāk deva var tikt palielināta atkarībā no pacienta individuālās reakcijas un blakusparādībām. Dienas deva nedrīkst pārsniegt 2 mg/kg ķermeņa masas. Anafilaktiskā šoka vai akūtu, smagu alerģisku reakciju gadījumā ārstēšanu ieteicams uzsākt ar lēnu intravenozu injekciju, tālāk terapiju var turpināt injicējot intramuskulāri vai lietojot iekšķīgi.

Īpašas pacientu grupas:

Gados vecākiem, novājinātiem pacientiem: sakarā ar to, ka šiem pacientiem ir paaugstināta jutība attiecībā pret dažām antihistamīno līdzekļu blakusparādībām (reibonis, miegainība, asinsspiediena krišanās) Suprastin jānozīmē, ievērojot piesardzību. (Skatīt apakšpunktu 4.4)

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem: sakarā ar aktīvās vielas metabolisma palēnināšanos aknās, var būt nepieciešama devas samazināšana.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem: var būt nepieciešama devas pielāgošana un tās samazināšana, jo aktīvā viela galvenokārt tiek izvadīta caur nierēm.

4.3. Kontrindikācijas

-    paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu palīgvielu,

-    akūta astmas lēkme,

-    priekšlaicīgi dzimušiem bērniem un jaundzimušajiem,

-    grūtniecība un zīdīšanas periods (skatīt apakšpunktu 4.6).

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sakarā ar antiholīnerģisko un sedatīvo darbību, Suprastin uzmanīgi jālieto gados veciem pacientiem, pacientiem ar traucētu aknu darbību, sirds slimību, kā arī slēgta kakta glaukomas, urīna aiztures un priekšdziedzera palielināšanās gadījumā.Piesardzība jāievēro pacientiem ar epilepsiju, piloroduodenālo obstrukciju, akūtas peptiskas čūlas un hipertireozes gadījumā.

Lietojot vēlu vakarā, zāles var pastiprināt gastroezofageālo atvilni.

Lietojot vienlaikus ar ototoksiskiem līdzekļiem, Suprastin var maskēt šo līdzekļu kaitīgās ietekmes brīdinošās pazīmes.

Alkohols var pastiprināt antihistamīno līdzekļu sedatīvo ietekmi uz CNS, tāpēc Suprastin injekciju lietošanas laikā jāizvairās no alkoholisko dzērienu lietošanas.

Ilgstoša antihistamīno līdzekļu lietošana reti var izraisīt hemopoēzes traucējumus (leikopēniju, agranulocitozi, trombocitopēniju, hemolītisko anēmiju). Ja ārstēšanas laikā parādās neskaidras izcelsmes drudzis, laringīts, čūlas vaigu gļotādā, bālums, dzelte, hematoma, neparasta vai grūti apturama asiņošana, jāveic asins analīzes un, ja rezultāti liecina par hemopoēzes traucējumiem, ārstēšana j āpārtrauc.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

MAO inhibitori pastiprina un pagarina Suprastin antiholīnerģiskos efektus.

Īpaša uzmanība jāievēro, kombinējot Suprastin ar sedatīviem līdzekļiem, trankvilizatoriem, pretsāpju līdzekļiem ar sedatīvu iedarbību, tricikliskiem antidepresantiem, atropīnu un muskarīna tipa simpatolītiskiem līdzekļiem. Lietojot kopā ar Suprastin, šīs zāles var pastiprināt viena otras iedarbību.

Alkohols pastiprina Suprastin centrālo nervu sistēmu nomācošo ietekmi, tāpēc Suprastin lietošanas laikā jāizvairās no alkoholisko dzērienu lietošanas.

4.6. Grūtniecība un zīdīšana

Nav pietiekami daudz adekvātu un labi kontrolētu pētījumu sievietēm grūtniecības laikā, tomēr novērots, ka antihistamīno līdzekļu lietošana grūtniecības pēdējās divās nedēļās jaundzimušajiem izraisījusi retrolentālu fibroplāziju (RLF). Tādēļ Suprastin nedrīkst lietot grūtniecības laikā (skatīt apakšpunktu 4.3).

Sakarā ar to, ka nav pietiekami daudz adekvātu un labi kontrolētu pētījumu, Suprastin nedrīkst lietot zīdīšanas periodā (skatīt apakšpunktu 4.3).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Suprastin lietošana, īpaši ārstēšanas sākumā, var izraisīt miegainību un ietekmēt psihomotorās funkcijas (skatīt apakšpunktu 4.8), tāpēc ārstēšanas sākumā nedrīkst vadīt autotransportu un veikt darbus ar paaugstinātu negadījumu risku. Vēlāk autotransporta un mehānismu apkalpošanas aizlieguma pakāpi nosaka ārsts, izvērtējot katru gadījumu individuāli.

4.8. Nevēlamas blakusparadības

Suprastin lietošanas laikā var izpausties sekojošas blakusparādības, kas ir norādītas zemāk, sakārtotas pēc orgānu sistēmas un biežuma.

Blakusparādību sastopamības biežums izteikts sekojoši: ļoti bieži (> 1/10), bieži (> 1/100 līdz< 1/10 ), retāk (> 1/1000 līdz < 1/100), reti ((> 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000),nav zināms (no pieejamajiem datiem nav iespējams noteikt).

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi:

Ļoti reti: leikopēnija, agranulocitoze, hemolītiskā anēmija, asins diskrāzijas.

Imūnās sistēmas traucējumi:

Ļoti reti: paaugstināta jutība (alerģiska reakcija)

Nervu sistēmas traucējumi:

Ļoti reti: sedācija, vājums, reibonis, ataksija, nervozitāte, trīce, krampji, galvassāpes, eiforija, encefalopātija, miegainība

Acu bojājumi:

Ļoti reti: paaugstināts intraokulārais spiediens, glaukomas lēkme.

Sirds funkciju traucējumi:

Ļoti reti: hipotensija, tahikardija, aritmijas.

Elpošanas sistēmas traucējumi,krūšu kurvja un videnes slimības Ļoti reti: bronhospazmas

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi:

Ļoti reti: diskomforta sajūta vēderā, sāpes, sausa mute, slikta dūša, vemšana, caureja vai aizcietējums, anoreksija, pastiprināta ēstgriba.

Āda un zemādas audu bojājumi:

Ļoti reti: paaugstināta jutība pret saules gaismu ( fotosensitivitāte).

Skeleta ,muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi:

Ļoti reti: miopātija.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi:

Ļoti reti: dizūrija, urīna aizture.

4.9. Pārdozēšana Simptomi:

Ļaunprātīga vai netīša antihistamīno līdzekļu pārdozēšana var būt fatāla, īpaši jaundzimušajiem un bērniem. Suprastin pārdozēšana rada atropīna intoksikācijai līdzīgus simptomus: halucinācijas, nemierīgums, ataksija, koordinācijas traucējumi, atetoze un krampji. Bērniem galvenokārt dominē uzbudinājums. Iespējamas arī nereaģējošas paplašinātas acu zīlītes, sausa mute, hiperēmija, sinusa tahikardija, urīna aizture un drudzis. Pieaugušiem bieži nav hiperēmijas un drudža; pēc uzbudinājuma fāzes rodas krampji un nomākums. Beigās iestājas koma un sirds un elpošanas kolapss, kas 2 - 18 stundu laikā var beigties ar nāvi.

Ārstēšana

Ļoti svarīgi ir kontrolēt sirds un elpošanas funkcijas, nepieciešama simptomātiska ārstēšana. Nav specifiska antidota.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Sistēmiskas darbības antihistamīnais līdzeklis ATĶ kods: R06A C03

Hlorpiramīns, tripelēnamīna (piribenzamīna) hlorēts analogs, ir pirmās paaudzes antihistamīnais līdzeklis, kas pieder pie etilēndiamīnu grupas antihistamīnajiem līdzekļiem. Preklīniskajos un klīniskajos pētījumos - līdzīgi kā tripelēnamīns - hlorpiramīns arī uzrāda aktivitāti siena drudža un citu alerģisku slimību ārstēšanā. Hlorpiramīna darbība realizējas caur H1 receptoru blokādi. Pētījumos ar jūras cūciņām, ļoti mazas hlorpiramīna devas varēja novērst histamīna (120 letālo devu apjomā) ietekmi uz dzīvniekiem. Hlorpiramīns ietekmē galvenokārt gludo muskulatūru, kapilāru caurlaidību, kā arī centrālo nervu sistēmu. Hlorpiramīna farmakodinamiskā iedarbība sakas 15 - 30 minušu laika pec iekšķīgas lietošanas, maksimala koncentrācija plazma tiek sasniegta pirmas stundas laika pec lietošanas un darbība ilgst 3 - 6 stundas.

5.2    Farmakokin ētiskas īpašības

Hlorpiramīns labi uzsUcas no kuņģa un zarnu trakta, terapeitiskais efekts pec iekšķīgas lietošanas sakas pec 15 - 30 minUtem. Zaļu metabolisms, pec absorbcijas zarnas, notiek aknas. Parsvara zales izdalas caur nierem metabolītu veida. Berniem zaļu izvadīšana var notikt atrak neka pieaugušiem.

Īpašas pacientu grupas:

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem: var bUt nepieciešama devas pielagošana, jo aktīvas vielas izvadīšana var paleninaties.

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem: var bUt nepieciešama devas samazinašana, jo aktīvas vielas metabolisms aknas var samazinaties.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Subkutana Suprastin ievadīšana pelem neveicinaja eksperimentali izraisītu audzeju augšanu. Gena mutacijas testi tika veikti ar sugu Drosophila melanogaster un ir pieradīts, ka hlorpiramīns nav mutogens. Nav ziņu par citiem preklīniskas drošības petījumu datiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts Ūdens injekcijam

6.2.    Nesaderība Nav piemerojama.

6.3.    Uzglabāšanas laiks 5 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabat temperatūra līdz 250 C.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

5 ampulas pa 1 ml, kas ievietotas salocīta kartona karba kopa ar lietošanas instrukciju

6.6.    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

EGIS PHARMA CEUTICALS PLC.

1106 BUDAPEST, Kereszturi ut 30-38 UNGĀRIJA

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

00 - 0023

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:2000. gada 19.janvāris Pēdējais pārreģistrācijas datums:2005.gada 3.februāris

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2009. gada jūlijs Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!