apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PYRANTELUM 250MG/5ML 15ML

Uz 2017-Oct-20
PYRANTELUM-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "PYRANTELUM 250MG/5ML 15ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.53€  5.32$  4.04£  306Rub  43.5SEK  19PLN  18.7₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts PYRANTELUM 250MG/5ML 15ML     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: P02CC01Aktīvās vielas: Pyrantelum

 Ražotājs, zīmols: Terpol Works. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PYRANTEL 250MG/5ML SUSP
4.26€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
PYRANTELUM 250MG/5ML 15ML
4.53€ A-aptieka (Jan-2016) Riga

SASKAŅOTS ZVA


 

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

 

Pyrantelum Medana 250 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai

 

Pyrantelum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Pyrantelum Medana un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Pyrantelum Medana lietošanas

3. Kā lietot Pyrantelum Medana

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Pyrantelum Medana

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Pyrantelum Medana un kādam nolūkam to lieto

 

Pyrantelum Medana lieto kuņģa-zarnu trakta parazītu invāziju ārstēšanai. Tās satur aktīvo vielu pirantelu, kas iedarbojas uz zarnu parazītu (nematožu) muskulatūru. Paralizētie parazīti tiek izvadīti no zarnām ar peristaltikas palīdzību. Tas iedarbojas uz pieaugušām parazītu formām un parazītiem to agrīnas attīstības fāzē, bet tas neiedarbojas uz parazītu kāpuriem to migrēšanas audos laikā. Zāles galvenokārt tiek lietotas spalīšu (Enterobius vermicularis) invāzijas un cērmju (Ascaris lumbricoides) invāzijas gadījumā.

Pirantelu var lietot arī ankilostomu invāzijas novēršanai; tas darbojas efektīvāk

Ancylostoma duodenale, nekā Necator americanus invāzijas gadījumā.

 

Terapeitiskās indikācijas

Šīs zāles ir indicētas šādu kuņģa-zarnu trakta parazītu invāzijas novēršanai vienas vai jauktas

invāzijas gadījumā:

 

- Enterobius vermicularis (spalītis),

- Ascaris lumbricoides (cērme),

- Ancylostoma duodenale (ankilostoma),

- Necator americanus (ankilostoma).

 

 

 1. Kas Jums jāzina pirms Pyrantelum Medana lietošanas

 

Nelietojiet Pyrantelum Medana šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret pirantelu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

- ja esat grūtniece,

- ja barojat bērnu ar krūti,

- ja vienlaicīgi lietojat piperazīnu (zāles parazītu invāzijas ārstēšanai),

- ja lietojat zāles Myasthenia gravis (muskuļu vājums) ārstēšanai.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pyrantelum Medana lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lietojiet zāles piesardzīgi bērniem līdz 2 gadu vecumam un pacientiem ar pavājinātu aknu

funkciju (pirantels var izraisīt pārejošu aknu enzīma ASAT aktivitātes palielināšanos).

 

Citas zāles un Pyrantelum Medana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Pirantels var palielināt teofilīna (lieto astmas ārstēšanai) koncentrāciju plazmā.

Lietojot pirantelu un piperazīnu vienlaicīgi, šo zāļu pretparazītu darbība ir antagoniska.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Pyrantelum Medana grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā lietot nedrīkst.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Retos gadījumos iespējams reibonis, tāpēc, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus, jāievēro piesardzība.

 

Pyrantelum Medana satur sorbītu

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles,

konsultējieties ar ārstu. Var būt viegla caureju veicinoša iedarbība.

 

 

 1. Kā lietot Pyrantelum Medana

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Zāles lieto iekšķīgi ēdienreizes laikā vai pēc tās.

5 ml (viens mērtrauciņš) suspensijas satur 250 mg pirantela. Pirms lietošanas saskalot, lai iegūtu viendabīgu suspensiju.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem līdz 2 gadu vecumam ar ķermeņa masu virs 10 kg, 2 gadu vecumā un vecākiem bērniem ieteiktā pirantela deva Enterobius vermicularis un Ascaris lumbricoides invāzijas (arī jauktas šo parazītu invāzijas) gadījumā ir 10 mg/kg ķermeņa masas vienu reizi vienam kursam.

 

Atkarībā no pacienta vecuma un ķermeņa masas tiek lietotas šādas devas:

Pacienta vecums un ķermeņa masa

Deva ml (mg)

Mērtrauciņi

līdz 2 gadu vecumam un ķermeņa masu virs 10 kg

2,5 ml (125 mg)

½ mērtrauciņa

2–6 gadi (11–22 kg)

2,5–5,0 ml (125–250 mg)

½–1 mērtrauciņš

6–12 gadi (22–41 kg)

5,0–10,0 ml (250–500 mg)

1–2 mērtrauciņi

pēc 12 gadu vecuma un ķermeņa masu virs

41-75 kg

10,0–15,0 ml (500–750 mg)

2–3 mērtrauciņi

pēc 12 gadu vecuma un ķermeņa masu virs 75 kg

 

20,0 ml (1000 mg)

4 mērtrauciņi

 

Norāde: invāzijas gadījumos, kad ir atrastas tikai Ascaris lumbricoides, var lietot mazākas devas, t.i., 5 mg/kg ķermeņa masas.

 

14 dienas pēc zāļu lietošanas ir jāveic parazītu kontroles tests, un tad devu var atkārtot.

 

Ieteiktā pirantela deva Ancylostoma duodenale vai Necator americanus invāzijas ārstēšanai ir 10 mg/kg ķermeņa masas kā vienreizēja dienas deva 3 dienas pēc kārtas vai 20 mg/kg dienā 2 dienas.

 

Lietošana pieaugušajiem

Ieteiktā pirantela deva Enterobius vermicularis un Ascaris lumbricoides invāzijas (arī jauktas šo nematožu invāzijas) gadījumā ir 10 mg/kg ķermeņa masas vienu reizi vienam kursam. Atkarībā no ķermeņa masas tiek lietotas šādas devas:

 

Pacienta ķermeņa masa

Deva ml (mg)

Mērtrauciņi

ķermeņa masa 41–75 kg

10,0–15,0 ml (500–750 mg)

2–3 mērtrauciņi

ķermeņa masa virs 75 kg

20,0 ml (1000 mg)

4 mērtrauciņi

 

Norāde: invāzijas gadījumos, kad ir atrastas tikai Ascaris lumbricoides, var lietot mazākas devas, t.i., 5 mg/kg ķermeņa masas.

14 dienas pēc zāļu lietošanas ir jāveic parazītu kontroles tests, un tad devu var atkārtot.

 

Ieteiktā pirantela deva Ancylostoma duodenale vai Necator americanus invāzijas

ārstēšanai ir 10 mg/kg ķermeņa masas kā vienreizēja dienas deva 3 dienas pēc kārtas vai 20 mg/kg dienā 2 dienas.

 

Uzmanību

1. Enterobius vermicularis invāzijas gadījumā ārstēšana jāveic vienlaikus visiem ģimenes locekļiem.

2. Ievērojiet higiēnas noteikumus.

3. 14 dienas pēc ārstēšanas ārsts veiks parazītu kontroles testus.

 

Ja esat lietojis Pyrantelum Medana vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Pēc pārdozēšanas var rasties šādi simptomi: ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana, krampji vēderā, caureja, galvassāpes, miegainība vai bezmiegs un uzbudinājums, izsitumi uz ādas, aknu bojājums.

Ārstēšana:: kuņģa skalošana un sāļu caurejas līdzekļu lietošana, un simptomātiska ārstēšana.

 

Ja esat aizmirsis lietot Pyrantelum Medana

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja pārtraucat lietot Pyrantelum Medana

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

 1. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pirantela embonāta izraisītās nevēlamās blakusparādības parasti ir vieglas un pārejošas.

 

Bieži (skar vairāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

caureja, sāpes vēderā, slikta dūša, galvassāpes.

 

Retāk (skar mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

alerģiski izsitumi uz ādas, reibonis, miegainība vai bezmiegs.

 

Reti (skar mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

ēstgribas zudums, vēdera uzpūšanās, aizcietējums un vemšana.

 

Ļoti reti (skar mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem):

paaugstināta aknu enzīmu aktivitāte.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai

Jersikas ielā 15

Rīgā, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

 1. Kā uzglabāt Pyrantelum Medana

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

 

Uzglabāt pudelīti ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas: 21 diena.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes (pēc apzīmējuma “Der. līdz.” vai “EXP”). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Pyrantelum Medana satur

- Aktīvā viela ir pirantels.

1 ml suspensijas satur 50 mg pirantela (pirantela embonāta veidā).

5 ml (viens mērtrauciņš) suspensijas satur 250 mg pirantela (0,72 g pirantela embonāta).

- Citas sastāvdaļas ir nātrija benzoāts, karmelozes nātrija sāls, 70 % sorbīta šķīdums, glicerīns, alumīnija magnija silikāts, polisorbāts 80, povidons, aprikožu aromatizētājs, simetikons, citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens.

 

Pyrantelum Medana ārējais izskats un iepakojums

Pyrantelum Medana ir gaiši dzeltena suspensija ar raksturīgu smaržu. Iepakojumā ir pudelīte, kas satur 15 ml suspensijas, un graduēts mērtrauks.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, Wł. Łokietka 10, Polija

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 03/2016 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!