apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

RENNIE ANTACID TBL N24

Uz 2017-Dec-14
RENNIE-ANTACID-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "RENNIE ANTACID TBL N24" Rīgā, Latvijā ir:

 • 2.68€  3.15$  2.36£  185Rub  26.5SEK  11PLN  11.15₪ 

Rennie 680 mg/80 mg košļājamās tabletes, N24


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes RENNIE ANTACID TBL N24     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsA02AC10
 Aktīvās vielas: Kombinācijas


 Ražotājs, zīmols: Bayer Sante Familiale S.a.s.. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Special Price Offerings na lekarstva zale RENNIE TABLETES N24 2.49€ Benu aptieka & Aptieka1 (Dec-2017)
RENNIE,KRAMTOMOSIOS TAB. N24
1.95€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Nov-2017)
RENNIE, KRAMTOMOSIOS TABLETĖS, N24
1.95€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Nov-2017)
RENNIE TABLETES N24
2.59€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
RENNIE 680 MG/80 MG KOŠĻĀJAMĀS TABLETES, N24
2.72€ Meness aptieka (Dec-2017)
RENNIE ANTACIDUM TABLETES N24
2.80€ medikaments.lv (Dec-2017)
RENNIE KOŠĻĀJAMĀS TABLETES N24
2.81€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
RENNIE 680MG/80MG TAB. N24
2.81€ Aptieka FIGARO (Mārupe) (Dec-2017)
RENNIE,kramtomosios 24 tab.

 .

Saskaņots ZVA 05.12.2011.

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rennie 680 mg/80 mg košļājamās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 680 mg kalcija karbonāta (Calcii carbonas) (atbilst 272 mg kalcija) un 80 mg magnija karbonāta (Magnesii carbonas).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA Košļājamās tabletes

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Gastro-ezofageāla atviļņa un hiperaciditātes izraisītu sūdzību, piemēram, atvemšana, grēmas un epizodiskas kuņģa sāpes, simptomātiskai terapijai.

4.2    Devas un lietošanas veids Pieaugušie un bērni no 12 gadu vecuma

Parastā deva ir 1 - 2 košļājamās tabletes, ieteicams lietot vienu stundu pēc ēdienreizēm un pirms gulētiešanas, bet grēmu vai sāpju gadījumā starplaikos var lietot papildus devu. Nedrīkst pārsniegt dienas maksimālo devu 8 g kalcija karbonāta (atbilst 11 Rennie košļājamām tabletēm).

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Tāpat kā ar citiem antacīdiem, ja simptomi, neskatoties uz terapiju, saglabājas, stingri ieteicama diagnostiska izmeklēšana, lai izslēgtu nopietnāku slimību.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Tabletes jāsakošļā vai jāsūkā. Uzdzert ūdeni nav nepieciešams.

4.3 Kontrindikācijas

Kalcija karbonātu un magnija karbonātu nedrīkst lietot sekojošos gadījumos:

•    Paaugstināta jutība pret kādu no šo zāļu sastāvdaļām

•    Hiperkalcēmija un/vai stāvokļi, kas izraisa hiperkalciēmiju

•    Nefrolitiāze ar kalciju saturošiem nierakmeņiem

•    Smaga nieru mazspeja

•    Hipofosfatemija.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāles nevajadzētu lietot ilgstoši. Nepārsniegt norādīto devu un ja simptomi saglabājas vai izzūd tikai daļēji, jāveic papildus medicīniska izmeklēšana.

Pacientiem ar traucētu nieru funkciju jāievēro piesardzība. Ja šiem pacientiem lieto kalcija karbonātu un magnija karbonātu saturošas zāles, regulāri jākontrolē kalcija un magnija līmenis plazmā. Rennie košļājamās tabletes nedrīkst lietot hiperkalciūrijas gadījumā.

Ilgstoša lietošana augstās devās var izraisīt blakusparādības, piemēram, hiperkalcēmiju, hipermagnēmiju un piena-alkalozes sindromu, it sevišķi pacientiem ar nieru mazspēju. Šo zāļu lietošanas laikā nevajadzētu pastiprināti lietot pienu un piena produktus. Ilgstoša šo zāļu lietošana var palielināt nierakmeņu veidošanās risku.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu saharāzes-izomaltāzes nepietiekamību, jo tās satur 475 mg saharozes. Tas jāņem vērā arī diabēta pacientiem.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kuņģa aciditātes izmaiņas, līdzīgi kā lietojot antacīdus, var ietekmēt citu vienlaikus lietotu zāļu uzsūkšanos.

•    Ir zināms, ka antacīdi, kas satur kalciju un magniju, var veidot savienojumus ar dažām vielām, piemēram, antibiotikām (tertaciklīniem, hinoloniem) un sirds glikozīdiem, piemēram, digoksīnu, levotiroksīnu un eltrombopagu, kā rezultātā to uzsūkšanās ir traucēta. Tas jāņem vērā šīs zāles lietojot vienlaikus.

•    Kalcija sāļi var pasliktināt fluorīdu un dzelzi saturošu produktu uzsūkšanos, kā arī kalcija un magnija sāļi var kavēt fosfātu uzsūkšanos.

•    Tiazīdu grupas diurētiski līdzekļi samazina kalcija izdalīšanos ar urīnu. Paaugstināta hiperkalcēmijas riska dēļ regulāri jākontrolē kalcija līmenis serumā, ja Rennie košļājamās tabletes tiek lietotas vienlaikus ar tiazīdu grupas diurētiskiem līdzekļiem.

Tāpēc ieteicams Rennie košļājamās tabletes nelietot kopā ar citām zālēm, bet ievērot 1- 2 stundu intervālu.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Lietojot Rennie košļājamās tabletes grūtniecības laikā, netika novērots paaugstināts iedzimtu anomāliju risks, tāpēc to var lietot grūtniecības un zīdīšanas laikā norādītajās devās, taču jāizvairās no ilgstošas lielu devu lietošanas. Grūtnieces nedrīkst pārsniegt maksimālās ieteicamās dienas devas (skatīt apakšpunktu 4.2).

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Rennie košļājamās tabletes neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.    Nevēlamas blakusparādības

Par zemāk norādītajām blakusparādībām ziņots spontānos ziņojumos, tāpēc to strukturēšana atbilstoši CIOMS III biežuma kategorijām nav piemērojama.

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām. Klīniskie simptomi var būt - izsitumi, nātrene, angioneirotiskā tūska un anafilaktiska reakcija.

Metabolisma un barošanās traucējumi

It īpaši pacientiem ar traucētu nieru funkciju ilgstoša lielu Rennie košļājamo tablešu lietošana var radīt hipermagnēmiju (ar magniju saturošiem antacīdiem) vai hiperkalcēmiju un alkalozi, ka rezultātā var novērot kuņģa-zarnu trakta simptomus un muskuļu vājumu (skatīt zemāk).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Iespējama slikta dūša, vemšana, diskomforts vēderā un caureja.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Iespējams muskuļu vājums.

Ilgstoši lietojot Rennie un pienu vai piena produktus lielā daudzumā, var rasties piena-alkalozes sindroms, kas var radīt paaugstinātu kalcija līmeni asinīs. Nevēlamās blakusparādības, kas rodas tikai saistībā ar piena- alkalozes sindromu (skatīt apakšpunktu 4.9):

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

Ageizija, kas var rasties saistībā ar piena alkalozes sindromu.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Kalcinoze un astēnija, kas var rasties saistībā ar piena-alkalozes sindromu.

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes, kas var rasties saistībā ar piena-alkalozes sindromu.

Nervu un unnizvades sistēmas traucējumi

Azotēmija, kas var rasties saistībā ar piena-alkalozes sindromu.

4.9. Pārdozēšana

Ilgstoši lietojot lielas kalcija karbonāta un magnija karbonāta devas, īpaši pacientiem ar traucētu nieru funkciju, var rasties nieru mazspēja, hipermagnēmija vai hiperkalcēmija un alkaloze, kas var izraisīt kuņģa simptomus (sliktu dūšu, vemšanu, aizcietējumu) un muskuļu vājumu. Šādā gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc un jāuzņem pietiekošs šķidruma daudzums. Smagos pārdozēšanas gadījumos (piemēram, piena-alkalozes sindroma gadījumā) nekavējoties jāvēršas pie veselības aprūpes speciālista, jo var būt nepieciešama papildus hidratācija (piemēram, infūzija).

5 FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antacīdi, citas kombinācijas. ATĶ kods: AO2 AX

Rennie košļājamās tabletes ir divu antacīdo līdzekļu (kalcija karbonāta un magnija karbonāta) kombinācija.

Rennie košļājamās tabletes iedarbojas lokāli, to darbības mehānisms balstīts uz kuņģa skābes neitralizāciju un nav atkarīgs no uzsūkšanās organismā.

Kalcija karbonāts rada ātru, ilgstošu un spēcīgu neitralizāciju. Šī iedarbība palielinās, pievienojot magnija karbonātu, kam ir arī augstas skābes neitralizēšanas spējas.

In vitro produkta kopējā neitralizējošā kapacitāte ir 16 mEq/H+ (beigu titrēšanas pH: 2,5).

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Kuņģī: Kalcija karbonāts un magnija karbonāts kuņģa sulā reaģē ar skābi, veidojot ūdeni un šķīstošus sāļus.

CaCOs + 2HCL ≥ CaCfe + H2O + CO2 MgCOs + 2HCL ≥ MgCl2 + H2O + CO2

Kalcijs un magnijs var tikt uzņemti no šiem šķīstošajiem sāļiem. Tomēr uzņemšanas apjoms ir atkarīgs no pacienta stāvokļa un devas. Absorbējas apmēram 10% kalcija un 15-20% magnija.

Veseliem cilvēkiem neliels absorbētā Ca un Mg daudzums parasti tiek ātri izvadīts caur nierēm. Traucētas nieru darbības gadījumā kalcija un magnija koncentrācija serumā var palielināties.

Dažādu gremošanas sekrētu darbības rezultātā ārpus kuņģa, šķīstošie sāļi zarnu traktā tiek pārveidoti nešķīstošos sāļos un tad izvadīti ar fēcēm.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Preklīnisko pētījumu, piemēram, standarta drošības pētījumi, atkārtotu devu toksicitātes un genotoksicitātes un kancerogenitātes pētījumi, kā arī pētījumi par toksisko ietekmi uz reproduktīvo funkciju neatklāj īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Saharoze (475 mg), kukurūzas ciete, kartupeļu ciete, magnija stearāts, talks, parafīns, piparmētru un citronu garšvielas

6.2    Nesaderība

Nav zināma.

6.3    Uzglabāšanas laiks 5 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no mitruma.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Vienā iepakojumā ir 24 baltas tabletes, kas iepakotas pa 6 tabletēm vienā PVH/ alumīnija blisterī.

Četri blisteri iepakoti kartona kastītē.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

UAB Bayer Žirmunu 68A LT 09124, Vilnius Lietuva

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

97-0084

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

09.04.1997./08.07.2002./12.06.2007.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

28.07.2011

5 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!