apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG N3 TBL

Uz 2017-Dec-18
AZITHROMYCIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG N3 TBL" Rīgā, Latvijā ir:

 • 8.99€  10.61$  7.93£  625Rub  89.5SEK  38PLN  37.43₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG N3 TBL     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsJ01FA10
 Aktīvās vielas: Azithromycinum


 Ražotājs, zīmols: Lek. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG TBL 500MG N3
4.22€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3
4.26€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG TBL 500MG N3
4.26€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2016)
AZITHROMYCIN KRKA TBL 500MG N3
4.26€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
AZITHROMYCIN ACTAVIS TBL 500MG N3
4.29€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Feb-2017)
AZITHROMYCIN GRINDEKS TBL 500MG N3
5.69€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2016)
AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG N3 TBL
8.99€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
AZITHROMYCIN 500MG N3
10.44€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
 .

SASKAŅOTS ZVA


 

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

 

Azithromycin Teva 250 mg disperģējamās tabletes

Azithromycin Teva 500 mg disperģējamās tabletes

 

Azithromycinum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt

 1. Kas ir Azithromycin Teva un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Azithromycin Teva lietošanas

 3. Kā lietot Azithromycin Teva

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Azithromycin Teva

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Azithromycin Teva un kādam nolūkam to lieto

 

Azithromycin Teva satur azitromicīnu, kas pieder antibiotisko līdzekļu grupai, ko sauc par makrolīdiem. To lieto mikroorganismu, piemēram, baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai. Šīs infekcijas ir:

 • infekcijas krūšu apvidū, tajā skaitā akūts hroniska bronhīta paasinājums un pneimonija;

 • deguna blakusdobumu, rīkles, mandeļu un auss infekcijas;

 • vieglas līdz vidēji smagas ādas un mīksto audu infekcijas, piemēram, folikulīts (ādas matu maisiņu iekaisums), celulīts (ādas dziļāko slāņu un zemādas audu iekaisums) vai roze (ādas virsējā slāņa iekaisums);

 • migrējošā eritēma (Laima slimības pirmā stadija), ja nedrīkst lietot citus antibiotiskos līdzekļus, piemēram, doksiciklīnu, amoksicilīnu un cefuroksīma aksetilu (skatīt arī “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā” 2. punktā);

 • baktērijas, kuru sauc Chlamydia trachomatis, izraisītas urīnizvadkanāla (uretra - pa to urīns tiek izvadīts no urīnpūšļa) infekcijas, vai dzemdes un vagīnas savienojuma vietas (dzemdes kakla) infekcijas.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Azithromycin Teva lietošanas

 

NELIETOJIET Azithromycin Teva:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir alerģija pret eritromicīnu vai jebkuru citu makrolīdu vai ketolīdu grupas antibiotisko līdzekli.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

 • ja Jums parādās alerģiska reakcija, piemēram, sarkani vai balti plankumi uz ādas, nieze un ādas kairinājums; ādas, balsenes (rīkles) vai mēles pietūkums un apgrūtināta elpošana - šajā gadījumā Jums ir jāpārtrauc ārstēšanās ar Azithromycin Teva;

 • ja Jums ir aknu slimības, jo ārsts var kontrolēt Jūsu aknu darbību vai pārtraukt terapiju;

 • ja Jums ir nieru slimības, jo ārsts var mainīt zāļu devu;

 • ja Jūs lietojat zāles, kas tiek sauktas par melno rudzu graudu atvasinājumiem, piemēram, ergotamīns vai dihidroergotamīns (migrēnas ārstēšanai), jo nav ieteicams šīs zāles lietot vienlaicīgi ar azitromicīnu (skatīt arī “Citas zāles un Azithromycin Teva”);

 • ja Jums rodas jaunas infekcijas pazīmes;

 • ja Jums šo zāļu lietošanas laikā vai pēc tam rodas caureja vai šķidra vēdera izeja. Dažos gadījumos var rasties smags zarnu iekaisums, piemēram, Clostridium difficile izraisīta caureja. Pirms jebkuru zāļu lietošanas šīs caurejas ārstēšanai konsultējieties ar ārstu;

 • ja Jums ir pagarināts QT intervāls (sirds slimība);

 • ja Jūs lietojat zāles, par kurām ir zināms, ka tās pagarina QT intervālu (skatīt “Citas zāles un Azithromycin Teva”);

 • ja Jums ir pārāk zems kālija vai magnija līmenis asinīs;

 • ja Jums ir sirds slimības, piemēram, lēna vai neregulāra sirdsdarbība, vai sirdsdarbības traucējumi;

 • ja Jums ir noteikta veida muskuļu vājums, ko sauc par Myasthenia gravis, jo azitromicīns var pasliktināt stāvokli;

- ja Jums ir nervu sistēmas vai psihiski (psihiatriski) traucējumi.

 

Migrējošās eritēmas ārstēšanas ar azitromicīnu laikā Jums ir jābūt stingrā ārsta uzraudzībā, jo ārstēšana var būt nesekmīga.

Ja simptomi saglabājas arī pēc ārstēšanas ar azitromicīnu pabeigšanas vai Jūs novērojat jaunus simptomus, kas nepāriet, konsultējieties ar ārstu.

 

Citas zāles un Azithromycin Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs lietojat vai nesen esat lietojis šādas zāles:

- zāles, kuras pagarina QT intervālu, piemēram, antiaritmiskos līdzekļus (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai, piem., hinidīnu, prokaīnamīdu, dofetilīdu, amiodaronu un sotalolu), cisaprīdu (lieto vēdera problēmu ārstēšanai) terfenadīnu (lieto alerģiju ārstēšanai), pimozīdu, fenotiazīnu grupas līdzekļus (lieto noteiktu psihisko/garastāvokļa traucējumu ārstēšanai), citaloprāmu (lieto depresijas ārstēšanai) un antibakteriālos līdzekļus, piemēram, moksifloksacīnu un levofloksacīnu (skatīt arī “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”;

 • antacīdos līdzekļus (lieto “dedzināšanas” sajūtas mazināšanai un gremošanas uzlabošanai, piemēram, alumīnija hidroksīdu). Azithromycin Teva jālieto vismaz 1 stundu pirms vai 2 stundas pēc antacīdā līdzekļa;

- digoksīnu (sirds mazspējas ārstēšanai), jo var palielināties digoksīna līmenis asinīs;

 • zidovudīnu (HIV infekcijas ārstēšanai), jo var palielināties zidovudīna līmenis;

 • nelfinavīru (HIV infekcijas ārstēšanai), jo var palielināties azitromicīna līmenis;

 • melno rudzu graudu atvasinājumus, piemēram, ergotamīnu (lieto migrēnas ārstēšanai). Azitromicīnu nedrīkst lietot vienlaicīgi, jo var rasties ergotisms (iespējami smaga blakusparādība ar kāju un roku nejūtīguma vai tirpšanas sajūtu, muskuļu krampjiem, galvassāpēm, konvulsijām, sāpēm vēderā vai krūtīs);

 • astemizolu (antihistamīna līdzeklis) vai alfentanilu (pretsāpju līdzeklis), jo var pastiprināties to iedarbība;

 • atorvastatīnu (holesterīna līmeņa samazināšanai), jo ir ziņots par dažiem rabdomiolīzes (palielināts muskuļaudu noārdīšanās risks) gadījumiem pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto šīs zāles un azitromicīnu;

 • cisaprīdu (lieto kuņģa problēmu ārstēšanai), jo tas var palielināt sirdsdarbības traucējumu rašanās iespēju;

 • kumarīna atvasinājumus, piemēram, varfarīnu (lieto asins trombu veidošanās samazināšanai), jo var palielināties asiņošanas risks;

 • ciklosporīnu (lieto, lai Jūsu organisms neatgrūstu transplantētu orgānu), jo var paaugstināties ciklosporīna līmenis asinīs, tādēļ ārstam būs regulāri jāpārbauda ciklosporīna līmeni Jūsu asinīs;

- teofilīnu (elpošanas traucējumu ārstēšanai), jo azitromicīns var paaugstināt tā līmeni.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Azithromycin Teva grūtniecības laikā nedrīkst lietot, izņemot absolūtas nepieciešamības gadījumus. Jūs drīkstat šīs zāles lietot grūtniecības laikā tikai gadījumā, ja ārsts to uzskata par nepieciešamu.

 

Azitromicīna lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti, jo bērnam var rasties blakusparādības, tajā skaitā caureja un infekcija. Jūs varat atsākt krūts barošanu 2 dienas pēc azitromicīna lietošanas pārtraukšanas.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav sagaidāms, ka Azithromycin Teva varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Azithromycin Teva satur aspartāmu

Aspartāms ir fenilalanīna avots. Tas var būt kaitīgs cilvēkiem ar fenilketonūriju.

 

 

3. Kā lietot Azithromycin Teva

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamās devas

 

Pieaugušie, tajā skaitā gados vecāki cilvēki, bērni un pusaudži ar ķermeņa masu 45 kg un vairāk

 • Kopējā deva ir 1500 mg, lietojot pa 500 mg vienu reizi dienā 3 dienas.

Cits lietošanas veids ir šo pašu kopējo devu (1500 mg) lietot 5 dienas: 1. dienā 500 mg un no 2. līdz 5. dienai 250 mg vienu reizi dienā.

 • Nekomplicētu Chlamydia trachomatis izraisītu seksuāli transmisīvo slimību ārstēšanā parasti deva ir 1 g vienreizējas devas veidā.

 • Ārstējot migrējošo eritēmu, kopējā azitromicīna deva ir 3 g, kas jālieto šādi: 1. dienā1 g, no 2. līdz 5. dienai 500 mg vienu reizi dienā.

 

Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem

Jums jāpastāsta ārstam, ja Jums ir nieru vai aknu slimība, jo iespējams, ka ārsts izmainīs ieteicamo devu.

 

Bērni un pusaudži ar ķermeņa masu, kas mazāka nekā 45 kg

 • Ārsts pieņems lēmumu par atbilstošāko devu Jūsu bērnam, pamatojoties uz bērna ķermeņa masu.

 • Ieteicamā deva ir 10 mg uz katru ķermeņa masas kg, kas jālieto vienu reizi dienā 3 dienas pēc kārtas.

Cits lietošanas veids ir šo pašu kopējo devu lietot 5 dienas: 1. dienā 10 mg/kg un atlikušajās 4 dienās 5 mg/kg/dienā.

 • Kopējā maksimālā deva šiem pacientiem ir 1500 mg.

 • iespējams, ka, pamatojoties uz ķermeņa masu, šīs zāles var nebūt piemērotas Jūsu bērnam. Šādā gadījumā ārsts parakstīs citu azitromicīnu saturošu zāļu formu, piemēram, suspensiju.

 

Lietošanas veids

Tablete ir jāiemaisa pietiekamā šķidruma daudzumā, piemēram, ūdenī, ābolu vai apelsīnu sulā (vismaz 30 ml), maisot līdz viendabīgas suspensijas iegūšanai. Pēc suspensijas norīšanas, zāļu atlikums ir vēlreiz jāsamaisa ar nelielu ūdens daudzumu un jāizdzer.

Disperģējāmās tabletes var lietot kopā ar ēdienu vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

 

Dalījuma līnija nav paredzēta tabletes salaušanai.

 

Ja esat lietojis Azithromycin Teva vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Azithromycin Teva, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai dodieties uz tuvāko slimnīcu. Iespējamie pārdozēšanas simptomi ir līdzīgi tiem, ko novēro, lietojot ieteicamās devas (skatīt 4. punktu).

 

Ja esat aizmirsis lietot Azithromycin Teva

 • Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties.

 • Tomēr, ja ir jau pienācis laiks nākamās devas lietošanai, izlaidiet aizmirsto devu.

 • Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 • Ja Jūs izlaižat vienu devu, tomēr izlietojiet visas tabletes. Tas nozīmē, ka Jūs savu antibiotiku kursu pabeigsiet dienu vēlāk.

 

Ja pārtraucat lietot Azithromycin Teva

Nepārtrauciet Azithromycin Teva lietošanu nekonsultējoties ar ārstu, pat gadījumā, ja jūtaties labāk. Infekcija var atjaunoties, ja ārstēšanas kurss nav pilnībā pabeigts.

 

Ja jums ir papildu jautājumi par šo zāļu lietošanu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Pārtrauciet Azithromycin Teva lietošanu šādos gadījumos un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu:

- smaga alerģiska reakcija (pēkšņi apgrūtināta elpošana vai rīšana, lūpu, mēles, sejas un kakla pietūkums, niezoši izsitumi, īpaši tādi, kas pārklāj visu ķermeni);

- smagi izsitumi, kuru dēļ rodas apsārtums un ādas atslāņošanās. Iespējami arī smagi čūlu veidošanās un lūpu, acu, mutes dobuma, deguna un dzimumorgānu asiņošanas gadījumi. Tie var būt saistīti ar drudzi un sāpēm locītavās. Tā varētu būt daudzformu eritēma, Stīvensa-Džonsona sindroms vai toksiska epidermas nekrolīze, kas ir smagas ādas reakcijas.

 

Pārtrauciet Azithromycin Teva lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja jums ir:

- smaga vai ilgstoša caureja, var būt ar asiņu un gļotu piejaukumu. Tā var rasties ārstēšanas laikā, kā arī pēc ārstēšanas pārtraukšanas, un var būt smaga resnās zarnas iekaisuma pazīme;

 • nespēks, ādas un acs ābolu dzelte, un urīns tumšā krāsā;

 • neparasta zilumu veidošanās vai nosliece uz asiņošanu;

 • ātra (ventrikulārā tahikardija) vai neregulāra sirdsdarbība, vai sirds ritma izmaiņas, kas redzamas elektrokardiogrammā (QT intervāla pagarināšanās un Torsades de pointes).

 

Ir ziņots par tālāk uzskaitītajām blakusparādībām.

 

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

 • caureja.

 

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

 • galvassāpes,

 • vemšana,

 • sāpes vēderā,

 • slikta dūša,

 • balto asins šūnu skaita izmaiņas, bikarbonātu koncentrācijas izmaiņas asinīs.

 

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

 • kandidoze (piena sēnītes infekcija),

 • vagīnas infekcija (vaginīts)

 • pneimonija,

 • sēnīšu infekcijas,

 • bakteriālas infekcijas,

 • rīkles iekaisums (faringīts),

 • diskomforta sajūta vēderā (gastroenterīts),

 • elpas trūkums, sāpes krūtīs, sēkšana un klepus (elpošanas traucējumi),

 • iesnas/aizlikts deguns (rinīts),

 • samazināts balto asins šūnu skaits,

 • tūska, tai skaitā plaukstu/pēdu tūska,

 • alerģiskas reakcijas,

 • ēstgribas zudums (anoreksija),

 • nervozitāte,

 • bezmiegs,

 • reibonis,

 • miegainība,

 • garšas sajūtas traucējumi (disgeizija),

 • durstoša sajūta un nejūtīgums (parestēzija),

 • redzes pasliktināšanās,

 • ausu bojājumi,

 • griešanās sajūta (vertigo),

 • sirdsklauves,

 • karstuma viļņi,

 • elpas trūkums (dispnoja),

 • asiņošana no deguna,

 • aizcietējums,

 • pastiprināta gāzu veidošanās,

 • gremošanas traucējumi,

 • kuņģa gļotādas iekaisums (gastrīts),

 • rīšanas grūtības (disfāgija),

 • vēdera pietūkums,

 • sausa mute,

 • atraugas,

 • čūlas mutē,

 • pastiprināta siekalu izdalīšanās,

 • alerģiskas ādas reakcijas, piemēram, izsitumi, nieze, nātrene,

 • ādas iekaisums (dermatīts),

 • sausa āda,

 • pastiprināta svīšana,

 • sāpes, locītavu tūska un samazināts locītavu kustīgums (osteoartrīts),

 • muskuļu sāpes (miaļģija),

 • muguras/ kakla sāpes,

 • sāpīga vai apgrūtināta urinācija (dizūrija),

 • sāpes muguras augšdaļā (nieru sāpes),

 • smērējoši izdalījumi no maksts (metrorāģija),

 • sēklinieku funkcijas traucējumi,

 • vājums (astēnija),

 • vispārēja diskomforta sajūta (savārgums),

 • nogurums,

 • sejas tūska,

 • sāpes krūtīs,

 • drudzis,

 • sāpes,

 • aknu enzīmu un citu rādītāju izmaiņas asinīs,

 • paaugstināts urīnvielas līmenis,

 • sarežģījumi pēc procedūrām.

 

Reti (var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

 • uzbudinājuma sajūta,

 • aknu darbības traucējumi,

 • dzeltenīga ādas un acu ābolu krāsa (dzelte),

 • paaugstināta jutība pret gaismu.

 

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

 • resnās zarnas iekaisums (pseidomembranozais kolīts),

 • samazināts trombocītu skaits (trombocitopēnija),

 • samazināts sarkano asinsšūnu skaits (hemolītiskā anēmija),

 • anafilaktiska reakcija,

 • agresivitāte,

 • nemiers,

 • apjukums (delīrijs),

 • halucinācijas,

 • ģībonis (sinkope),

 • lēkmes (konvulsijas),

 • taustes pavājināšanās (hipoestēzija),

 • hiperaktivitātes sajūta,

 • izmainīta ožas sajūta (anosmija, parosmija),

 • garšas sajūtas zudums (ageizija),

 • muskuļu vājuma parādīšanās vai stāvokļa pasliktināšanās (Myasthenia gravis),

 • dzirdes zudums, tajā skaitā kurlums un/vai džinkstoņa ausīs (tinnitus),

 • ātrs (ventrikulāra tahikardija) vai neregulārs sirds ritms, dažreiz - dzīvībai bīstams,

 • elektrokardiogrammā redzamas sirds ritma izmaiņas (pagarināts QT intervāls un Torsades de pointes),

 • pazemināts asinsspiediens (hipotensija),

 • aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts),

 • mēles krāsas izmaiņas,

 • aknu mazspēja, hepatīts, aknu bojājums,

 • alerģiskas ādas reakcijas (Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiskā epidermas nekrolīze, daudzformu eritēma),

 • sāpes locītavās (artralģija),

 • nieru problēmas (nieru mazspēja, nieru iekaisums),

 • alerģiska reakcija, kura var izpausties kā drudzis, izsitumi, palielināti limfmezgli, palielināts noteiktu balto asins šūnu skaits (eozinofīlija) un iekšējo orgānu iekaisums.

 

Tālāk uzskaitītas blakusparādības, kuras, iespējams, bija saistītas ar Mycobacterium Avium Complex (MAC) profilaksi un ārstēšanu.

 

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

 • caureja,

 • sāpes vēderā,

 • slikta dūša,

 • vēdera uzpūšanās,

 • šķidra vēdera izeja.

 

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

 • apetītes zudums (anoreksija),

 • reibonis,

 • galvassāpes,

 • durstoša sajūta un nejūtīgums (parestēzija),

 • garšas sajūtas traucējumi (disgeizija),

 • redzes pasliktināšanās,

 • kurlums,

 • izsitumi uz ādas un nieze,

 • sāpes locītavās (artralģija),

 • nogurums.

 

Retāk (var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

 • pavājināta taustes sajūta (hipoestēzija),

 • dzirdes pavājināšanās, troksnis ausīs (tinnitus),

 • sirdsklauves,

 • hepatīts,

 • smaga ādas reakcija (Stīvensa-Džonsona sindroms),

 • paaugstināta jutība pret gaismu,

 • vispārēja diskomforta sajūta (savārgums),

 • vājums (astēnija).

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Azithromycin Teva

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc ”Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Azithromycin Teva satur

 

 • Aktīvā viela ir azitromicīns (dihidrāta veidā).

Katra disperģējamā tablete satur 250 mg azitromicīna (dihidrāta veidā).

Katra disperģējamā tablete satur 500 mg azitromicīna (dihidrāta veidā).

 

 • Citas sastāvdaļas ir saharīna nātrija sāls dihidrāts, mikrokristāliskā celuloze, krospovidons, A tips, povidons, nātrija laurilsulfāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts, aspartāms (E951), apelsīnu aromatizētājs (satur aromatizētājus, kukurūzas maltodekstrīnu, alfa-tokoferolu).

 

Azithromycin Teva ārējais izskats un iepakojums

 

Azithromycin Teva 250 mg disperģējamās tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar nošķeltām malām, ar dalījuma līniju vienā pusē un iegravējumu “TEVA 250” otrā pusē. Tabletes diametrs ir aptuveni 12,5 mm.

 

Azithromycin Teva 500 mg disperģējamās tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar nošķeltām malām, ar dalījuma līniju vienā pusē un iegravējumu “TEVA 500” otrā pusē. Tabletes diametrs ir aptuveni 17 mm.

 

Azithromycin Teva 250 mg un Azithromycin Teva 500 mg ir pieejams PVH/PE/PVDH/PE/PVH//alumīnija blisteros, iepakojumos pa 3, 6, 12 vai 24 disperģējamām tabletēm.

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

 

Ražotājs

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polija

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Horvātija

 

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Igaunijā: Azithromycin Teva

Latvijā: Azithromycin Teva 250 mg (500 mg) disperģējamās tabletes

Lietuvā: Azithromycin Teva 250 mg (500 mg) disperguojamosios tabletės

Polijā: Sumamed

Portugālē: Azitromicina Teva

Spānijā: Azitromicina Teva 250 (500 mg) comprimidos dispersables

Ungārijā: Sumamed 250 mg (500 mg) diszpergálódó tabletta

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2017 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!