apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PANTOGAR CPS N30

Uz 2017-Dec-14
PANTOGAR-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "PANTOGAR CPS N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 14.46€  16.97$  12.71£  1000Rub  143.2SEK  61PLN  60.16₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "PANTOGAR CPS N30" ###

 ATĶ kodsA11EX
 Aktīvās vielas: Keratinum, Faex Medicinalis, Calcii Pantot., Thiamini Nitras


 Ražotājs, zīmols: Merz+Co Gmbh. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

 .

Apstiprināts ZVA 14781-300909

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS Pantogar cietās kapsulas

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 kapsula satur:

Medicīnisko raugu (Faex medicinalis)    100,00 mg

Kalcija - D - pantotenātu (Calcii pantothenas)    60,00 mg

Tiamīna mononitrātu (Thiamini nitras)    60,00 mg

L - cistīnu (Cystinum)    20,00 mg

Keratīnu (Keratinum)    20,00 mg

p - aminobenzoskābi (Acidum-4- benzoicum)    20,00 mg

Pilnu paligvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Cietās kapsulas ar necaurspīdīgu ziloņkaula krāsas korpusu un tumši zaļu necaurspīdīgu vāciņu.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Difūza matu izkrišana (matu izkrišana nezināma iemesla dēļ). Deģeneratīvas izmaiņas matu struktūrā (elektrizēti, plāni, neelastīgi, trausli, nedzīvi, bojāti mati), mati, kas bojāti saules gaismas un UV-starojuma iedarbības rezultātā. Nagu augšanas traucējumi (trausli, lūstoši un neelastīgi nagi).

Pantogar nav paredzēts, ja matu zudums ir radies rētu veidošanās gadījumā vai tā ir androgēna vai konvencionāla alopēcija (plikgalvība vīriešiem). Šajos gadījumos, Pantogar tomēr var stiprināt atlikušos matus.

4.2    Devas un lietošanas veids

Cietās kapsulas perorālai lietošanai.

Pieaugušajiem 1 kapsula 3 reizes dienā.

Cietās kapsulas norīt nesakošļātas ēdienreizē kopā ar pietiekamu šķidruma daudzumu. Vidējais ārstēšanas ilgums ir no 3 līdz 6 mēnešiem. Ja nepieciešams, ārstēšanu var turpināt vai atkārtot.

Tā kā nav pietiekamu datu, Pantogar nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 18 gadu vecumu.

4.3    Kontr indikācijas

Paaugstināta jutība pret jebkuru medikamenta sastāvdaļu.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Skatīt 4.5.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nevar izslēgt mijiedarbību ar sulfonamīdus saturošām zālēm.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību, pētījumi ar dzīvniekiem nav pietiekami. Potenciālais risks cilvēkam nav zināms. Grūtniecības un zīdīšanas laikā Pantogar var lietot tikai pēc rūpīgas ieguvuma un riska izvērtēšanas.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav novērota.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Ir ziņojumi par retos gadījumos novērotām zāļu nepanesības reakcijām, piemēram, pastiprinātu svīšanu, tahikardiju, paātrinātu pulsu, ādas reakciju ar izsitumiem, niezi un nātreni. Ir iespējamas sūdzības par kuņģa-zarnu trakta traucējumiem - dedzinošām sāpēm kuņģī, sliktu dūšu, gāzu uzkrāšanos, sāpēm vēderā un caureju. Turklāt pēcreģistrācijas laikā novērots reibonis, galvassāpes, vemšana, sirdsklauves un eritēma.

4.9    Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa:

Perorāli lietojams terapeitsks līdzeklis matiem un nagiem.

ATĶ kods: A11JC

Aktīvās vielas pieder vairākām terapeitiskām grupām: vitamīni, aminoskābes, olbaltumvielas.

Farmakoloģiskās īpašības:

Vitamīni: tiamīna mononitrāts, kalcija - d - pantotenāts un vitamīni, ko satur medicīniskais raugs, ir būtiski metabolisma fizioloģisko funkciju nodrošināšanai, nepietiekama to uzņemšana izraisa deficīta sindromu.

Keratīns ir galvenā matu un nagu sastāvdaļa, un kopā ar L - cistīnu un p -aminobenzoskābi tas ir matu un nagu pamatviela.

Pantogar samazina dažādu cēloņu izraisītu matu izkrišanu, uzlabojot matu struktūru un palielinot matu izturību pret kaitīgu mehānisku un ķīmisku ietekmi. Pantogar veicina nagu augšanu un palielina nagu stiprību.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Pantogar farmakokinētiskie pētījumi nav veikti. Vitamīni absorbējas gastrointestinālā trakta augšējā daļā. Keratīna hidrolīzes rezultātā radušās aminoskābes, kā arī L - cistīns un p - aminobenzoskābe absorbējas pasīvās difūzijas veidā un/vai saistās ar īpašām nesēju sistēmām.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Mikrokristāliskā celuloze, povidons, koloidālais silīcija dioksīds, talks, magnija stearāts, želatīns, krāsvielas - titāna dioksīds (E 171), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172) , indigokarmīns (E 132).

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Tiešais iepakojums: PVH/Alumīnija blisteri.

Iepakojumā 30, 90, 300 cietās kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenmeir Landstrasse 100 60318 Frankfurt Vācija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

04-0188

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 20/04/2004

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!