apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PANANGIN DRG N50

Uz 2017-Oct-20
PANANGIN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "PANANGIN DRG N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 6.22€  7.31$  5.55£  420Rub  59.7SEK  26PLN  25.68₪ 

Senioriem Panangin 158mg/140mg apvalkotās tabetes, N50


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts PANANGIN DRG N50     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: A12BA30Aktīvās vielas: Kombinācijas

 Ražotājs, zīmols: Gedeon Richter.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PANANGIN PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS, 50TAB.
4.37€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
PANANGIN, PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS, N50
4.88€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
SENIORIEM PANANGIN 158MG/140MG APVALKOTĀS TABETES, N50
5.63€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
PANANGIN TBL 140MG+158MG N50
6.03€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Sep-2017)
PANANGIN TBL 140MG+158MG N50
6.04€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Sep-2017)
PANANGIN APVALKOTĀS TABLETES N50
6.05€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
PANANGIN APVALKOTAS TABLETES N50
6.60€ medikaments.lv (Sep-2017)
PANANGIN APV.TABLETES N50
6.60€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
PANANGIN plėvele dengtos tabletės, 50tab.

 .

SASKAŅOTS ZVA


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Panangin 158 mg/140 mg apvalkotās tabletes

Kalii aspartas/Magnesii aspartas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Panangin uzmanīgi, lai ārstēšanai būtu labi

rezultāti.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Meklējiet ārstu, ja Jūsu slimības simptomi pasliktinās vai triju dienu laikā nav uzlabošanās.

 • Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Panangin apvalkotās tabletes un kādam nolūkam to lieto

2. Pirms Panangin apvalkoto tablešu lietošanas

3. Kā lietot Panangin apvalkotās tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Panangin apvalkotās tabletes

6. Sīkāka informācija

1. KAS IR PANANGIN APVALKOTĀS TABLETES UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO

Panangin apvalkotās tabletes ir minerālvielu līdzeklis, kas satur magniju un kāliju, kas ir svarīgi intracelulārie katjoni. Tiem ir nozīmīga loma vairāku enzīmu darbībā, saistot makromolekulas pie subcelulāriem elementiem, kas ir muskuļu kontrakcijas molekulārais mehānisms. Panangin apvalkotās tabletes var lietot magnija un kālija deficīta profilaksei nepietiekamas jonu uzņemšanas vai ievērojama elektrolītu zuduma (hroniska diurētisku vai caurejas līdzekļu lietošana, caureja vai citi iemesli) gadījumā.

2. PIRMS PANANGIN APVALKOTO TABLEŠU LIETOŠANAS

Nelietojiet Panangin apvalkotās tabletes šādos gadījumos:

 • Akūta un hroniska nieru mazspēja,

 • Adisona slimība (virsnieru garozas mazspēja),

 • Noteikti sirds vadīšanas traucējumi (3. pakāpes atrioventrikulāra blokāde)

 • Izteikti pazemināts asinsspiediens, ko izsauc sirds nespēja pārpumpēt pietiekošā daudzumā asinis (kardiogēns šoks),

 • Augsts kālija līmenis asinīs,

 • Ja Jūs lietojat kāliju aizturošu diurētisku līdzekli,

 • Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu vai jebkuru no Panangin apvalkoto tablešu palīgvielām.

Īpaša piesardzība, lietojot Panangin apvalkotās tabletes, nepieciešama šādos gadījumos:

Panangin apvalkotās tabletes drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā pacientiem ar veselības traucējumiem, kas var būt saistīti ar augstu kālija saturu asinīs.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Panangin apvalkotās tabletes var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Tās kavē perorāli lietojamo tetraciklīnu (noteiktas antibiotikas), dzelzs sāļu un nātrija fluorīda absorbciju. Starp šo zāļu un Panangin lietošanas reizēm jāpaiet trīs stundām.

Vienlaicīga kāliju aizturošu diurētisku līdzekļu un/vai AKE inhibitoru (asinsspiedienu pazeminošas zāles) nozīmēšana var izraisīt kālija līmeņa paaugstināšanos asinīs. Ja vienlaicīgi indicēta arī AKE inhibitoru lietošana, tie jālieto uzmanīgi un bieži jānovēro kālija līmenis serumā.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nav pieejami dati par Panangin iedarbību un drošību grūtniecības un zīdīšanas periodā. Ievērojot to, ieteicams pirms jebkuru zāļu lietošanas grūtniecības un zīdīšanas periodā konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav datu par Panangin ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Balstoties uz vairāku gadu pieredzi, pacientiem, kas vada transportlīdzekļus vai apkalpo mehānismus, īpaša piesardzība nav nepieciešama.

 

 

3. KĀ LIETOT PANANGIN APVALKOTĀS TABLETES

Parastā deva ir 2 apvalkotās tabletes trīs reizes dienā, smagos gadījumos - 3 apvalkotās tabletes trīs reizes dienā vienu nedēļu. Pēc tam dienas devu var samazināt līdz vienai apvalkotajai tabletei divas vai trīs reizes dienā. Vieglos gadījumos jālieto viena apvalkotā tablete trīs reizes dienā. Kuņģa skābe var vājināt zāļu efektivitāti, tādēļ apvalkoto tableti ieteicams lietot pēc ēšanas. Terapijas ilgumu nosaka deficīta stāvoklis atkarībā no indikācijām.

Ja esat lietojis Panangin apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ko darīt pēc Panangin apvalkoto tablešu pārdozēšanas

Līdz šim nav bijuši ziņojumi par pārdozēšanas gadījumiem. Ja ir notikusi pārdozēšana, var pieaugt magnija un kālija līmenis asinīs. Jums jāpārtrauc lietot Panangin.

Simptomi, kas liecina par augstu kālija līmeni asinīs: vispārējs vājums, jušanas traucējumi, muskuļu gribai pakļauto kustību zudums, sirdsdarbības traucējumi (piemēram, palēnināts sirds ritms, sirdsdarbības ritma traucējumi (nomākums vai apstāšanās)).

Simptomi, kas liecina par augstu magnija līmeni asinīs: slikta dūša, vemšana, neparasta miegainība, zems asinsspiediens, palēnināts sirds ritms, vājums. Īpaši augstu plazmas magnija koncentrāciju gadījumos var rasties novājināti refleksi, muskuļu gribai pakļauto kustību zudums, elpošanas apstāšanās un sirds apstāšanās.

Pārdozēšanas gadījumā ieteicams pārtraukt Panangin lietošanu un veikt simptomātisku ārstēšanu

(kalcija hlorīds intravenozi 100 mg/min, ja nepieciešams - dialīze).

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Panangin apvalkotās tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lielākas devas var izraisīt biežāku defekāciju.

Ja Jūs novērojat neparastu diskomfortu, ziņojiet par to savam ārstam, cik ātri vien iespējams.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT PANANGIN APVALKOTĀS TABLETES

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Panangin apvalkotās tabletes satur

- Aktīvās vielas ir:

158 mg kālija aspartāta anhidrīda (kā 166,3 mg kālija aspartāta hemihidrāta) un 140 mg magnija aspartāta anhidrīda (kā 175 mg magnija aspartāta tetrahidrāta).

- Citas sastāvdaļas ir:

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, polividons, kartupeļu ciete, magnija stearāts, talks, kukurūzas ciete, makrogols 6000, titāna dioksīds, Eudragit E.

Panangin apvalkoto tablešu ārējais izskats un iepakojums

Gandrīz baltas, nedaudz noslīpētas apvalkotas tabletes praktiski bez smaržas, ar mazliet nelīdzenu virsmu, apmēram 10 mm diametrā.

45 ml blīvs, balts polipropilēna flakons ar FG-31 vāciņu, ar “concertina” tipa starpliku.

50 apvalkotas tabletes ir iesaiņotas vienā zāļu pudelītē, kas iepakota kartona kārbā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 19-21

Ungārija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā- SIA ELPIS, Ganību dambis 26, LV-1005, t. 67381170

Reģistrācijas Nr.

Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2014. gada oktobris Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!