apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PANTHENOL 4.63MG/G SPRAY 130G

Uz 2017-Oct-22
PANTHENOL-zāle/preparāts -smidzinātājs-aerosolsaptuvenā pirkšanas cena uz "PANTHENOL 4.63MG/G SPRAY 130G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.92€  9.37$  7.11£  540Rub  76.4SEK  34PLN  32.76₪ 

PANTHENOL 4.63MG/G SPRAY 130G


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -smidzinātājs-aerosols PANTHENOL 4.63MG/G SPRAY 130G     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: D03AX03Aktīvās vielas: Dexpanthenolum

 Ražotājs, zīmols: Chauvin Ankerpharm Gmbh.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PANTHENOL S.O.S 10% SPREJS 130G
7.62€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
PANTHENOL 46,3MG/G SPRAY 130G
7.92€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
PANTHENOL 46,3MG/G SPRAY 130G

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Panthenol Spray 46,3 mg/g uz ādas lietojamās putas

Dexpanthenolum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Panthenol Spray rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis (-kusi) ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Panthenol Spray un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Panthenol Spray lietošanas

3. Kā lietot Panthenol Spray

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Panthenol Spray

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Panthenol Spray un kādam nolūkam to lieto

 

Panthenol Spray 46,3 mg/g uz ādas lietojamās putas ir dermatoloģisks līdzeklis.

To lieto ādas un gļotādas bojājumu atbalsta terapijai, lai veicinātu sadzīšanu (nobrāzumu, apdegumu, applaucējumu, aseptisku operāciju brūču, slikti dzīstošu ādas transplantātu, saules apdegumu, elastību zaudējušas ādas ar sasprēgājumiem un plaisām, kā arī ādas slimību, kas norisinās ar lielu un mazu pūslīšu veidošanos, Herpes labialis ārstēšanai).

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Panthenol Spray lietošanas

 

Nelietojiet Panthenol Spray šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu dekspantenolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

- Panthenol Spray nedrīkst lietot acīs!

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Pirms Panthenol Spray lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu šādos gadījumos:

- ja Jums ir astma vai kāda cita bronhu un plaušu saslimšana, jābūt uzmanīgiem lietojot Panthenol Spray. Aerosola izsmidzināšanas brīdī centieties neieelpot putu veidotāju, jo tas var izraisīt astmas lēkmi,

- lietojot Panthenol Spray uz sejas sekojiet, lai putas nenokļūtu acīs, neizsmidziniet aerosolu tieši sejā, bet iesmidziniet plaukstā un uzmanīgi uzklājiet, kur nepieciešams.

- neizsmidziniet Panthenol Spray acīs, mutē vai degunā!

 

Dažādām vecuma grupām nav ierobežojumu Panthenol Spray sastāvā.

 

Bērni

Bērni drīkst lietot Panthenol Spray tikai stingrā pieaugušo uzraudzībā.

 

Citas zāles un Panthenol Spray

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Ja Panthenol Spray lieto kā norādīts, netiek novērota nekāda mijiedarbība ar citām zālēm un vielām.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Gadījumos, ja grūtniecības un barošanas ar krūti laikā Panthenol Spray jālieto uz plašām ādas zonām, rūpīgi jāizvērtē ieguvuma un iespējamā riska attiecība.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē.

 

Panthenol Spray satur emulģējošo cetilstearilspirts

Sastāvā esošais emulģējošais cetilstearilspirts var izsaukt kontaktdermatītu.

Ja Panthenol Spray lieto rajonā ap ģenitālijām vai anālajā apvidū un vienlaicīgi tiek lietoti prezervatīvi, tad aerosolā esošais parafīns izmaina prezervatīva izturību. Prezervatīvu drošība tiek samazināta.

 

 

 1. Kā lietot Panthenol Spray

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Devas un lietošana

No 10 – 20 cm attāluma vienmērīgi uzklāj uz bojātās ādas vai gļotādas apvidiem attiecīgi vienu vai vairākas reizes dienā.

 

Baloniņu turēt vertikāli ar vārstu uz augšu.

Lai iegūtu labas kvalitātes putas, īpaši tad, ja baloniņš nav kādu laiku lietots, un pirms katras lietošanas baloniņu spēcīgi sakratīt.

Pirmo reizi lietojot aerosolu, iespējams, ka vispirms izsmidzinās putu veidotājs un tikai tad tiek veidotas putas.

 

Panthenol Spray lietošanas ilgums nav ierobežots.

Lietošanas ilgums atkarīgs no saslimšanas veida un lietošanas nepieciešamības.

 

Ja esat lietojis Panthenol Spray vairāk nekā noteikts

Lietojot Panthenol Spray kā norādīts, pārdozēšana nav sagaidāma.

 

Ja esat aizmirsis lietot Panthenol Spray

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, un turpiniet ārstēšanu, kā norādīts.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti reti (<1/10 000) ir iespējamas nepanesības reakcijas kontaktalerģijas formā.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Panthenol Spray

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Baloniņā ir paaugstināts spiediens. Sargāt no tiešiem saules stariem un temperatūras virs 50ºC!

Pēc izlietošanas neatvērt un nededzināt!

Nesmidzināt atklātas liesmas tuvumā un uz kvēlojošiem priekšmetiem!

Netuvināt uzliesmojošiem priekšmetiem, nesmēķēt!

Nepietiekamas vēdināšanas apstākļos iespējama eksplozīvu maisījumu veidošanās.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un baloniņa pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Panthenol Spray satur

- Aktīvā viela ir dekspantenols. 1g putu satur: 46,3 mg dekspantenola.

- Citas sastāvdaļas ir: emulģējošais cetilstearilspirts, gaišais šķidrais vasks, vazelīneļļa, peroksietiķskābe, ūdeņraža pārskābe, etiķskābe, attīrīts ūdens, propāns, butāns un izobutāns (kā nesējgāzes).

 

Panthenol Spray ārējais izskats un iepakojums

Alumīnija baloniņš ar iekšēju pārklājumu un vārstu, ievietots kastītē.

130 g = 138 ml putu

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

Čehija

 

Ražotājs

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165 –173

13581 Berlin

Vācija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību Latvijā:

SIA PharmaSwiss Latvia

Blaumaņa iela 5a – 8

Rīga, LV-1011

Tel.: +371 67502185

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!