apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

DERNILAN UNG 35G

Uz 2017-Oct-19
DERNILAN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "DERNILAN UNG 35G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 3.98€  4.72$  3.59£  272Rub  38.2SEK  17PLN  16.47₪ 

DERNILAN UNG 35G


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts DERNILAN UNG 35G     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: D11AX00Aktīvās vielas: Allantoinum, Nicotinamidum, Ac.salicylicum, Camphora Racemic

 Ražotājs, zīmols: Herbapol.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
DERNILAN ZIEDE 35G
4.16€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
DERNILAN ZIEDE 35G
4.46€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
DERNILAN ZIEDE 35G


SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Dernilan ziede

Allantoinum, Nicotinamidum, Acidum salicylicum, Camphora racemica

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet savam farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja šo zāļu lietošanas laikā Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Dernilan un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Dernilan lietošanas

 3. Kā lietot Dernilan

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Dernilan

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Dernilan un kādam nolūkam to lieto

Dernilan, pateicoties tā sastāvdaļu - allantoīna, nikotinamīda, salicilskābes un racēmiska kampara – kombinētās iedarbības rezultātā Dernilan nodrošina brūču sadzīšanu un pretiekaisuma iedarbību, paātrina audu granulācijas veidošanos, veicina sabiezētas, keratinizētas epidermas atdalīšanu no kāju pēdām un rokām.

 

Dernilan lieto sāpīgu un dziļu sabiezētas un keratinizētas epidermas plaisu gadījumā, pēdu un plaukstu ādas aprūpei.

 

Ja šo zāļu lietošanas laikā Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Dernilan lietošanas

Nelietojiet Dernilan šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām (allantoīnu, nikotinamīdu, salicilskābi un racēmisko kamparu) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Dernilan nedrīkst lietot uz plašiem ādas apvidiem, uz bojātas ādas un gļotādām.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Dernilan lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu:

 • ja Jums ir perifērās asinsrites traucējumi;

 • ja Jums ir cukura diabēts;

 • ja Jums ir smaga perifēriskā neiropātija.

 

Bērni un pusaudži

Dernilan nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

 

Citas zāles un Dernilan

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Nav pieejama informācija par lokāli lietota allantoīna, nikotinamīda, salicilskābes un kampara iespējamo mijiedarbību ar citām zālēm.

 

Salicilskābe pastiprina citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu iedarbību. Šī mijiedarbība attiecas kā uz terapeitisko aktivitāti, tā arī uz nevēlamajām blakusparādībām.

 

Iepriekšēja ādas mazgāšana ar hlorheksidīna spirta šķīdumiem palielina salicilskābes uzsūkšanos.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Dernilan nav ieteicams lietot grūtniecēm un mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dernilan neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Dernilan satur metilparahidroksibenzoātu (E218), propilparahidroksibenzoātu (E216) un cetilspirtu

Metilparahidroksibenzoāts (E218) un propilparahidroksibenzoāts (E216) var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas).

Cetilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

 

3. Kā lietot Dernilan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Lietošanai uz ādas.

 

Uzklājiet ziedi uz pēdu un plaukstu ādas 3 – 4 reizes dienā.

 

Viegli ierīvējiet to, izmērcējiet pēdas ik pārdienas un noņemiet keratinizēto epidermu. Pēc sadzīšanas lietojiet zāles 1 līdz 2 reizes dienā, pirms tam nomazgājot pēdas un plaukstas.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Dernilan nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

 

Ja Jums liekas, ka Dernilan iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Ja esat lietojis Dernilan vairāk nekā noteikts

Ja Jūs nejauši esat lietojis Dernilan iekšķīgi, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

 

Līdz šim nav ziņots par pārdozēšanās gadījumiem, lietojot šīs zāles atbilstoši terapeitiskajām indikācijām un devām.

 

Tomēr, ilgstoša Dernilan lietošana lielās devās var izraisīt saindēšanos vieglā formā, ko sauc par salicilismu (iespējamie simptomi ir slikta dūša, vemšana, sāpes kuņģī, caureja, izteiktas slāpes, dzirdes traucējumi, galvassāpes, nogurums vai uzbudinājuma sajūta).

 

Ja esat aizmirsis lietot Dernilan

Turpiniet terapiju, kā paredzēts. Nelietojiet vairāk ziedes, kā tas parasti nepieciešams.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Iespējamas sekojošas nevēlamās blakusparādības

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • alerģiskas reakcijas, atsevišķos gadījumos astmas lēkmes vai anafilaktisks šoks;

 • galvassāpes;

 • lokāls ādas sausums, nieze, kairinājums, eritēma, nātrene, pārmērīga asins pieplūde ādai un konjunktīvai;

 • lokālas sāpes un kairinājums.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Dernilan

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un tūbiņas pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Dernilan satur

 • Aktīvās vielas ir allantoīns, nikotinamīds, salicilskābe un racēmisks kampars.

100 g ziedes satur 0,3 g allantoīna, 0,25 g nikotinamīda, 0,1 g salicilskābes un 1 g racēmiska kampara.

 • Citas sastāvdaļas ir metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), glicerīns, baltais vazelīns, cetilspirts, holesterīns un attīrīts ūdens.

 

Dernilan ārējais izskats un iepakojums

Dernilan ziede ir eļļaina, lipīga un taukaina masa baltā krāsā ar kampara smaržu.

 

Dernilan ir pieejams alumīnija tūbiņās, kas satur 35 g ziedes, kas iepakotas kartona kastītē.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A., 50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68, Polija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2016.gada janvārī. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!